ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 99                                               

Fogalomtérkép

A fogalmak bonyolult szemantikai hálózatban kapcsolódnak egymáshoz, nagyon gyakran elsősorban a használati kontextus határozza meg a szavak jelentését. Ahogyan egy várostérkép segítségével könnyebben eljutunk az egyik pontból a másikba, a fogalmi ...

                                               

Framing

A technika szavak és képek olyan kiválasztásából áll, amely által a körülírandó dolog egy sor aspektusa implicit módon kerül megvilágításba. Ez a megvilágítás a körülírandó dolog meghatározott előadásánál illetve egy arról szóló vélemény propagál ...

                                               

Gang

A gang a hagyományos többszintes, városi bérházak emeletein található nyitott függőfolyosó. A közösségi élet fontos színtere, a lakóközösség találkozásának és kommunikációjának alapvető helyszíne. Nevét a németből vettük át.

                                               

Gesztus

A gesztus a metakommunikáció egyik fajtája. Magában foglalja a fej, a kar és a láb mozgását. Lehet szándék nélküli, de szándékos is. A gesztusokat viszonylag könnyű tudatosan irányítani; ezek egy része, mint a bólogatás, a fejrázás, az integetés, ...

                                               

Godwin törvénye

Godwin törvénye kimondja, hogy "egy internetes vita terebélyesedésével annak az esélye, hogy valaki a nácikkal vagy Hitlerrel von valamilyen párhuzamot, közelít az egyhez”. Ezt a megállapítást Mike Godwin tette 1990-ben a Usenettel kapcsolatban, ...

                                               

GSM-R

A Global System for Mobile Communications – Rail rendszer GSM900 technológián alapuló, kifejezetten vasúti felhasználásra szánt fejlesztés. A Siemens és a Nortel cég a két legfőbb támogatója és fejlesztője. A Nortel 2010-ben eladta ezen üzletágát ...

                                               

Johannes Gutenberg

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg német ötvösmester, feltaláló. A mozgatható betűelemekkel való könyvnyomtatás feltalálója, a betűfém, a kézi öntőkészülék, a nyomdafesték, a szedő-sorjázó vagy más néven szedővas, a kézisajtó és a festé ...

                                               

Hasbeszélés

A hasbeszélés igen ősi foglalkozás és megtévesztő mutatvány, amelynek eredete valószínűleg több ezer évre nyúlik vissza. befolyásolás eszköze volt, amennyiben a hasbeszélő azt állította, hogy az égiekkel folytat párbeszédet a jövendőmondás érdekében.

                                               

Hat gondolkodó kalap

A hat gondolkodó kalap egy Edward de Bono máltai pszichológus által kifejlesztett kommunikációs módszer, amelynek lényege az ún. párhuzamos gondolkodás – szemben a vitatkozással. A hat gondolkodó kalap módszer kifejezetten mesterkélt, szándékosan ...

                                               

Implikatúrák

Az implikatúrák meghatározásához az egyik legfontosabb alaptétel H. Paul Grice: A társalgás logikája című műve. Grice 1913-1988, brit születésű, amerikai nyelvész-filozófus, akit a modern pragmatika megalapítójaként is szokás emlegetni. A társalg ...

                                               

Információ- és kommunikációtechnológia

Az információ- és kommunikációtechnológia szót gyakran használják az információ technológia szinonimaként, azonban ez egy sokkal speciálisabb szakkifejezés, amely az egységes kommunikáció szerepére, a telekommunikáció integráltságára, számítógépe ...

                                               

Interjú

Az interjú két vagy több ember beszélgetését jelenti, melynek célja, hogy az interjú készítői az interjú alanyától információkat nyerjenek egy meghatározott témakörben. Az interjú széleskörűen elterjedt technika, amelyet gyakran alkalmaznak példá ...

                                               

Kérdés

Egy kérdés alapvető célja az információszerzés. A kérdező akkor kérdez, amikor nem tud valamit. A válaszoló megadja a kért információt vagy annak az ismert részletét. Ha a kért információ egyáltalán nem áll rendelkezésére, akkor ezt kell elmondan ...

                                               

Kinezika

A kinezika a kifejező erejű testmozdulatok vizsgálatának tudománya, magában foglalja a mimika és a gesztusmozgások, valamint a testtartások jelenségeit és még sok más finom megnyilvánulást. A kinezikus mozgások értelmezése öntudatlan, spontán a m ...

                                               

Kölcsönhatás

A kölcsönhatás olyan hatás, amikor két vagy több objektum hat egymásra. A kétirányúság nagyon fontos eleme a kölcsönhatásnak, ellentétben az egyirányú kauzális hatással. Sok egyszerű kölcsönhatás meglepő új jelenséghez vezethet. A különböző tudom ...

                                               

Körzethívószám

A telefonos körzethívószám olyan Magyarországon előforduló egy- vagy kétjegyű szám, mely egy-egy országrészt vagy távközlési szolgáltatót jelöl. Ezt a számot távolsági hívás esetén – aminek a kezdeményezéséhez a 06-ot, vagy +36-ot tárcsázzuk –, k ...

                                               

A kommunikációelmélet tudománytörténeti hagyományai

A kommunikációelmélet tudománytörténeti hagyományai hét tradíciót jelentenek a kommunikációs elméletek területén, és ezek együtt áttekintését nyújtanak a kommunikációs elméletekről. Osztályozásuk azt is megmutatja, hogy miért van egyes tradíciókn ...

                                               

Kommunikációs csatorna

A kommunikációs csatorna arra a médiumra utal, amely az információ továbbításánál a küldő és a fogadó között az információt átviszi.

                                               

Kommunikációtan

A kommunikációtan a kommunikáció jelentésével, formáival, folyamataival, elméleteivel és meghatározó körülményeivel foglalkozik. A kommunikáció fogalmának meghatározására több kísérletet is tettek már. Összességében azt mondhatjuk, hogy kommuniká ...

                                               

Kondicionálás

A szervezetek viselkedése kondicionálásra vezethető vissza. Az állatok viselkedése az alapvető folyamatokat érthetőbbé teszi. Viselkedésük hosszabb ideig adatolható. A haláltáborok ember-kísérletei örök példák az embertelen kutatásra. A megfigyel ...

                                               

Kontextus (nyelvészet)

A kontextus terminus eredetileg az írott szövegre vonatkozik. Egyik meghatározása szerint szöveg olyan része, amelybe beleilleszkedik egy szó, egy egyszerű mondat, egy összetett mondat vagy egy több mondatból álló részlet. Egy másik definíció sze ...

                                               

Köszönés

A köszönés a kommunikáció egy formája, mely során emberek szándékoltan egymás tudtára hozzák jelenlétüket, figyelmet mutatnak, és egyben valamilyen emberközi viszonyt fejeznek ki. Ugyanúgy lehet az egyének vagy csoportok közötti társadalmi státus ...

                                               

Kríziskommunikáció

A kríziskommunikáció olyan kommunikációs szaktevékenység, amely válsághelyzetben a szervezet működési zavarainak leküzdését szolgálja, és melynek során hírek és információk továbbítása történik. A kríziskommunikáció szakértői szerint a szervezet ...

                                               

Kultúraközi kommunikáció

A kultúraközi kommunikáció vagy interkulturális kommunikáció azt tekinti, hogy más típusú emberek eltérő kulturális háttérrel hogyan próbálnak érintkezni egymással. A kultúrközi kommunikáció megkísérel összehozni olyan területeket, mint a nyelvés ...

                                               

Láncoskönyv

A láncoskönyv kifejezés a latin liber catenatus, többesszámban libri catenati fordítása. Mivel a scriptoriumban dolgozó szerzetesnek rengeteg idejébe és fáradságába került egy-egy kódex lemásolása és díszítése, az elkészült kódexet műtárgyként ke ...

                                               

Lazarsfeld-paradigma

A módszer lényege az, hogy a kétváltozós elemzés kontingenciatábláit további változók bevonásával próbáljuk további parciális kapcsolatokra bontani, így értelmezni, mélyebben megérteni, vagy egyáltalában igazolni feltételezéseink, állításaink hel ...

                                               

Johannes Philippus de Lignamine

Johannes Philippus de Lignamine előkelő szicíliai családból származott. A 15. században Rómában íróként, nyomdászként, kiadóként és orvosként tevékenykedett. Azt próbálta bebizonyítani, hogy Gutenberg találta fel a mozgatható betűkkel való könyvn ...

                                               

Logopédia

Logopédia görög szó, jelentése beszédnevelés. Iszokratész az i. e. V-IV. században használja elsőként az eredeti görög kifejezést ebben az értelemben. Jelentőségét felismerve iskolai tantárgynak ajánlja.

                                               

LoRa

A LoRa egy kis kimenőteljesítményű, WAN hálózati technológia. Széles spektrumú modulációs technikát, a "ciripelő” spektrumot alkalmazza átviteli megoldásként. A LoRa-t a francia Grenoble-i Cycleo fejlesztette ki, és a Semtech, a LoRa Szövetség al ...

                                               

Machine-to-Machine

A Machine-to-Machine technológia olyan adatáramlást jelent, mely emberi közreműködés nélkül, gépek között zajlik. A kommunikáció minden olyan gép között létrejöhet, amely a megfelelő technológiával van ellátva ahhoz, hogy bekapcsolható legyen a r ...

                                               

Manipuláció

A manipuláció latin eredetű szó, "jelentése" kezelés, bánásmód. A manipuláció egyfajta befolyásolás, amelynek célja mások attitűdjének, a beállítódásának átformálása, a viselkedés, a cselekvés, az érzelmek és a kogníció megváltoztatása, átszervez ...

                                               

Másodlagos szóbeliség

A másodlagos szóbeliség technikai eszköz közbeiktatásával folyó párbeszéd. Ennek első, kezdetleges formái a telefon, fonográf, gramofon, patefon, majd szalagos és kazettás magnetofon, illetve a műsorszórás vonalán a telefonhírmondó, a rádió, a te ...

                                               

Mayday

A Mayday vészjelzésre szolgáló nemzetközi kifejezés, a hang alapú kommunikációkban használják. A francia venez maider ’jöjjetek nekem segíteni’ vagy maidez ’segítsetek nekem’ kifejezés angolos ejtéséből származik. A nemzetközi légi- és vízi közle ...

                                               

Média (kommunikáció)

A kommunikációban a média vagy médium az információ rögzítésére és közvetítésére használt eszközöket jelenti. A média szót gyakran használják a tömegtájékoztatási eszközök szinonimájaként.

                                               

Mediáció

A mediáció egy speciális konfliktusmegelőző, -kezelő módszer és folyamat, amelynek lényege, hogy a két vagy több fél vitájában, a konfliktusban állók beleegyezésével egy semleges, harmadik fél jár közben. A mediátor segít tisztázni a konfliktus t ...

                                               

Meggyőzéspszichológia

A meggyőzéspszichológia célja, hogy segítsen a hétköznapi életben való hatékonyabb eligazodásban. A meggyőzés pszichológiájának alaposabb tanulmányozása során kicsit másképp nézünk a körülöttünk levő társas világra. Nyitottabbá, elnézőbbé, türelm ...

                                               

Mellénybe dugott kéz

A mellénybe dugott kéz a kézgesztusok egyik fajtája, amely a 18., valamint a 19. század folyamán volt a legjobban elterjedve a férfiak portréfestészetében. A kéz ezen mozdulata a legnépszerűbb magyarázat szerint a férfias bátorságot és szerénység ...

                                               

Merchandising

A merchandising eladáshelyi szolgáltatás, Magyarországon polcszerviz elnevezéssel is ismert, de ez a kifejezés nem teljesen fedi le a szó teljes jelentését. A tevékenység áll a polckép merch sztenderdjének megvalósításából, megtartásából, a termé ...

                                               

Mesterséges vita

A mesterséges vita olyan vita, mely mögött nem áll valódi nézeteltérés. A mesterséges vitákat leginkább bizonyos érdekcsoportok hozzák létre médiafigyelem felkeltése vagy bizonyos kérdésekben a társadalmi attitűd kialakítása vagy megváltoztatása ...

                                               

Pavel Trofimovics Morozov

Pavel Trofimovics Morozov, ismert becenevén Pavlik Morozov, a szovjet propaganda által példaképül állított gyermek mártír. Tizenhárom éves kisfiúként állítólag feljelentette édesapját a hatóságoknál, és ezért családja megölte őt. Az akkori szovje ...

                                               

Morzekód

A morzekód olyan kommunikációs kód, amely szöveges információ átvitelét teszi lehetővé vezetékes vagy vezeték nélküli kommunikációs csatornán: a kommunikációs eszköz egy adott időpontban vagy kikapcsolt, vagy pedig bekapcsolt állapotban van. Morz ...

                                               

Narrátor

Olyan ember, aki valamely kommunikációs folyamatban, általában hivatásszerűen közvetíti részünkre, befogadók részére az üzenetet, általában olyan szituációban, melyben egy éppen folyó eseményt valamilyen kommunikációs csatornán át még pluszban ma ...

                                               

Nem-verbális kommunikáció

Nem-verbális kommunikációnak nevezik a kommunikációs folyamatban a nem verbális jelek használatát. Fajtái: mimika, vokális kommunikáció, tekintet, mozgásos kommunikáció, testtartás, térköz.

                                               

Nyelvi korlát

A nyelvi korlát egy kifejezés a kommunikáció nyelvi korlátaira, amit a közös nyelv, illetve néha a közös nyelvváltozat hiánya okoz. A külföldre utazók gyakran találkoznak nyelvi korláttal. Nyelvi korlát esetén a kommunikációban részt vevők nem ny ...

                                               

Online személyi edzés

Az online személyi edzés olyan online szolgáltatás, ami egy képzett személyi edző folyamatos felügyelete alatt történő otthoni edzésforma. Ez egy új keletű edzésforma, ami a technika fejlődésével egyre inkább előtérbe kerül.

                                               

Ontológia (informatika)

A mesterséges intelligenciával kapcsolatban használt ontológia szó egyáltalán nem egyértelmű, hanem nagyon is vitatott kifejezés. A filozófiában már régóta használják, ott a létezés témáját jelöli. Az ismeret vagy a tudás megosztása kontextusban ...

                                               

Ontológia megfeleltetés

Az ontológia megfeleltetés vagy ontológia illesztés adott fogalmak közötti kapcsolatok keresését jelenti. Kapcsolatok egy adott halmazát szintén megfeleltetésnek nevezik. Ez a fogalom némileg más értelmet nyer a számítástechnika világában.

                                               

Orvosi kommunikáció

Az orvosi kommunikáció önálló és egyben interdiszciplináris tudományágként is egyre növekvő jelenléttel képviselteti magát az orvostudomány területén. Az orvosi kommunikáció Magyarországon 1994 óta egyetemi tantárgy, hatékony alkalmazása komoly s ...

                                               

Oxford típusú vita

Az Oxford típusú vita egyike a világszerte ismert formalizált vitastílusoknak. Az eredet 1823-ra nyúlik vissza, amikor megalapították Oxfordban az egyetemi klubok egyikeként az Oxford Uniont. Azóta miniszterelnökök, Nobel-díjasok, egyetemi hallga ...

                                               

Pozitív visszacsatolás

A pozitív visszacsatolás úgynevezett önerősítő köröket jelent. A pozitív visszacsatolás alatt azt értjük, hogy egy folyamat önmagát gerjeszti. A háló elemei kölcsönösen hatnak egymásra, mely kölcsönös pozitív visszacsatolást eredményez.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →