ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 98                                               

LibInfo

A LibInfo egy ún. online referensz szolgáltatás, amely általános tudakozó jelleggel működik. A szolgáltatás célja, hogy a magyar Internet-használók számára az Internet adta lehetőségeket alapul véve a szolgáltató intézményekben felhalmozott ismer ...

                                               

Magyar Bibliophil Társaság

A Magyar Bibliophil Társaság egy 1920 és 1949 között működő magyarországi szervezet volt, mely hármas funkciót töltött be: könyvkiadói, kiállításszervező és könyvművészeti versenyrendező tevékenységet folytatott.

                                               

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum egy olyan adatbázis mely a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. által szervezett valamint koordinált tevékenység során kerül feltöltésre, bővítésre. Korábbi nevén Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet. A ...

                                               

Magyar Nemzeti Névtér

Magyar Nemzeti Névtér, röviden MNN, egy 2019 május közepén "béta” verzióban indult katalógusrendszer, amelynek célkitűzése, hogy egyértelműen azonosítsa a magyar kultúra dokumentumait, a kulturális dokumentumok létrehozóit, a magyar kultúra nevez ...

                                               

Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége

A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége az orvosi könyvtárosok 1996-ban újra alakult szervezete. Első elnöke Freisinger Jenő orvosi könyvtáros, akit a tisztségben 2000-től a Nemzetközi Pető Intézet könyvtárvezetője, Balogh Margit követ. Vasas Lívia ...

                                               

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

A magyar könyvtárosok és szakirodalmi tájékoztatást végzők önkéntes munkájának összefogása az alábbi témákban: belföldi és külföldi szakmai és társszervezetek kapcsolatainak fejlesztése. a könyvtárpolitika és a szakirodalmi információs politika a ...

                                               

Mozgókönyvtár

nyergesvontató busz kisteherautó Az IFLA ajánlása alapján a következő paraméterekkel működik egy ideálisnak mondható mozgókönyvtári ellátás: "a busz kéthetente 9 napon keresztül megy, napi 50 km-t tesz meg, 5 helyen áll meg, a fedélzeten lévő 2 f ...

                                               

Nemzetközi Szabványos Bibliográfiai Leírási Szabályzat

A Nemzetközi Szabványos Bibliográfiai Leírási Szabályzatot 1969-ben indította az IFLA Katalogizálási Bizottsága. Olyan nemzetközileg érvényes szabályok kidolgozását kezdeményezte, amelyek célja, hogy segítsék a bibliográfiai leírások tartalmának ...

                                               

Nemzetközi Szabványos Névazonosító

Azt célozza, hogy a segítségével egyértelműen azonosíthatóak legyenek a természetes és jogi személyek elsősorban az alkotó, a termelő, a vezető-szervező tevékenység területein, valamint a tartalomszolgáltató-tartalomterjesztő láncban. Az ISNI nem ...

                                               

Nemzetközi Virtuális Katalógustár

A Nemzetközi Virtuális Katalógustár, angolul: Virtual International Authority File, röviden: VIAF egy, az Online Számítógépes Könyvtári Központ által üzemeltetett, nyilvános katalógusrendszer. Célja a különböző nyelvterületek eltérő katalogizálás ...

                                               

Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Közhasznú Társaság

A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Közhasznú Társaság kiemelten közhasznú szervezet. Feladata a magyarországi digitális tartalmak elérésének és újrahasznosításának támogatása, ezen belül is elsősorban az állami adatvagyon in ...

                                               

Nyomdai sajtó

Fából vagy vasból való nyomó gépezet. Két fő rész különböztető meg rajta: a taliga a fenéklappal fundamentum, az a rész, melyre a szedést helyezik s a nyomótalp tégely, mely a fordító rúd segítségével bizonyos határig leereszthető. A taliga forga ...

                                               

Olvasókör

Az olvasókör könyvek, sajtótermékek gyűjtésére és megosztására szerveződött társadalmi egylet, amelyben a tagok olvasmányaikat megbeszélhetik. Az olvasókör egyfajta társadalmi egyletként is funkcionál; rendezvényeket, ünnepségeket szerveznek a ta ...

                                               

Olvasószolgálat

Az olvasószolgálat egy könyvtárnak a könyvtári állománya, illetve szolgáltatásai és a könyvtárhasználók közötti szakszerű és szervezett kapcsolat, tájékoztató szolgálat. Az olvasószolgálati és információs szolgáltatók hivatásos könyvtárosokból ál ...

                                               

OPAC (Online Public Access Catalog)

Az OPAC nyilvános könyvtári katalógus. A kifejezés szó szerinti jelentése hálózaton elérhető, mindenki által használható számítógépes katalógus. A könyvtári állomány sokoldalú visszakereshetőségét biztosítja. Olyan számítógépes katalógus, amely n ...

                                               

Országos Dokumentum-ellátási Rendszer

Működését az 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján a 73/2003.V.28. Kormányrendelet szabályozza. Az 59. § fogalmazza meg a rendszer kialakításának feladatát, a 72. § pedig előírja, hogy létrehozásának és fenntartásának feltételeiről a Magyar ...

                                               

Oszmán könyvillusztrációk

A legjelentősebb miniatúrákat tartalmazó kéziratok a 16. század második feléből valók: Süleymanname 1558-ban készült Sehname-i Selim Han 1581 körül Hünername négy kötetes mű, 1584-1589 Sûrname 1587

                                               

Osztályozás (könyvtártudomány)

Osztályozásnak nevezzük azokat a manuális vagy gépi eljárásokat, amelyek segítségével különbséget teszünk egy sokaság tagjai között. A különbség megállapítása attól függ, hogy milyen célból állunk neki az "egy kalap alá vett” dolgok valamilyen el ...

                                               

Papirusz

A papirusz növényi rostokból – elsősorban a papiruszsásból – készített, írásra alkalmas felületű anyag. Általában tekercsben tárolták, mert a hajtogatást nem tűri. A korai egyiptomi köznapi írás legfontosabb alapanyaga, amely meghatározta az írás ...

                                               

Pergamen

A pergamen az ókor óta az írás rögzítésére használt cserzetlen, szőrtelenített állati bőrből készült fehérített, vékonyított, általában kétoldalas írásra alkalmas lap. Az elnevezés valószínűleg az ókori görög város, Pergamon nevéből származik. A ...

                                               

Reprográfia

A reprográfia azoknak az eljárásoknak a gyűjtőneve, amelyek során valamely dokumentumról pontos, hű másolatot készítenek. A reprográfia segítheti valamely intézmény működését, de önálló szolgáltatásként is nyújtható.

                                               

Restaurálás (könyv)

A könyv- és papírrestaurálás célja a tárgyat eredeti állapotába visszaállítani, azaz hiányait, csonkulásait és egyéb károsodásait megjavítani, kipótolni; a mű technikai, történeti, esztétikai szempontjainak figyelembe vételével.

                                               

Scriptor

A scriptor könyvmásoló, kódexmásoló. A középkorban ők készítették a kódexeket. Általában tanult szerzetesek voltak, nemcsak másoltak, hanem szükség esetén javították a hibákat is. A könyvmásolók eleinte szinte kizárólag szerzetesek voltak, de aho ...

                                               

Sine nomine

sine nomine latin kifejezés, jelentése: név nélkül. Leginkább publikációs és bibliográfiai listákban fordul elő, ahol azt jelöli, hogy egy adott mű kiadója ismeretlen, nincs feltüntetve a műben. Hasonlóan a sine loco azt jelöli, hogy a kiadás hel ...

                                               

Stemmer Ödön

Stemmer Ödön, a magyar tudományos antikváriusok "nagy öregje” még a századforduló előtt, 1895-ben, tizennégy éves korában kezdte pályafutását könyvkereskedő tanoncként. 1911-ben már önálló üzletet nyitott, s cégtáblájára ezt íratta: Stemmer Ödön ...

                                               

Szabó Ervin-emlékérem

A Szabó Ervin-emlékérem 1972-ben alapított állami kitüntetés volt a hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző, szakterületük fejlődését elősegítő könyvtárosok és levéltárosok elismerésére. 1991-ben díjként újjáalapították, de a következő évben meg ...

                                               

Tezaurusz

A tezaurusz a tudás "kincsesháza” vagy "raktára”, miként egy szótár vagy enciklopédia. Értelem szerint rendezett szavak vagy fogalmak gyűjteménye, antonimák és szinonimák szótára. A tezaurusz szó latin thesaurus, "kincs”, "kincsesház” jelentésű s ...

                                               

Vándornyomdászat

A vándornyomdászat a magyar könyvtörténeti irodalomban meghonosodott kifejezés, amit azokra a 16. századi magyarországi nyomdászokra alkalmaztak, akik nem egyetlen állandó helyen dolgoztak, hanem sűrűn változtattak helyet. A gyakori helyváltoztat ...

                                               

Vector Space Model

A Vector Space Model matematikai alapokon nyugvó információkeresési rendszer, matematikai fogalmakra építették fel. Információkereső rendszerekhez és folyamatokhoz fejlesztették ki. Első felhasználása Salton SMART rendszerében volt.

                                               

VuFind

A VuFind egy nyílt forráskódú könyvtári keresőszoftver, ami a hagyományos OPAC-okkal ellentétben webkettes technológiákra épül. A VuFind nemcsak a helyi könyvtári katalógust képes szolgáltatni, hanem más – akár távoli – katalógusokat, adatbázisok ...

                                               

Webarchiválás

A webarchiválás a világháló egyes részeinek begyűjtésére és megőrzésére irányuló tevékenység. Fő célja, hogy a világhálón tárolt információk a kutatók, történészek és a széles társadalmi nyilvánosság részére, szervezett gyűjteményi keretek között ...

                                               

Z39.50 protokoll

"A Z39.50 alkalmazási szintű protokoll, amely támogatja az osztott információkeresési alkalmazásokat.” A Z39.50 amerikai nemzeti szabvány, hivatalos elnevezése: ANSI / NISO Z39.50-1995, Information Retrieval Application Service Definition and Pro ...

                                               

Kommunikáció

A kommunikáció az információcsere folyamata általában egy közös jelrendszer segítségével. A communicatio latin eredetű szó: közzététel t és teljesítés t jelent. A communio közösség szóból ered. Minden élőlény kommunikál, kivéve néhány, súlyosan s ...

                                               

A kommunikatív cselekvés elmélete

A kommunikatív cselekvés elmélete Jürgen Habermas alapműve, melynek témájául a kommunikatív cselekvés gyakorlati és elméleti jelentése szolgál a szociális élet, illetve a modern társadalom vonatkozásában.

                                               

Alapos olvasás

Az irodalomtudományban az alapos olvasás fogalma alatt egy szöveg nagyon alapos értelmezését és elemzését értjük. Ennél a módszernél az általánostól és megszokottól eltérő szövegrészek összehasonlítása rendkívül fontos. A vizsgálódás tárgyát mind ...

                                               

Angliai Magyar Egyesült Média

Az Angliai Magyar Egyesült Média az Egyesült Királyság területén tevékenykedő magyar médiaközösség, melynek fő feladata a szigetországban élő magyarok friss hírekkel és információkkal való ellátása volt.

                                               

Asszertivitás

Az asszertivitás vagy asszertív kommunikáció olyan tanulható kommunikációs készség, viselkedési vagy gondolkodási mintázat, amelynek során az asszertívan kommunikáló személy magabiztosan, a saját érzéseit, igényeit, szükségleteit tudatosítva, eze ...

                                               

Beszédhelyzet

A beszédhelyzet vagy másképpen szituációs kontextus egy viszonyállapot, amelyben a kommunikáció résztvevői információt kapnak egymás társadalmi jellemzőiről, motivációiról, cselekvéseiről. A ki, kinek, mikor, hol kérdések segítségével írhatjuk le ...

                                               

Cenzúra

A cenzúra információk felügyelete, elsősorban politikai és morális alapokon. Szűkebb értelemben csak az államilag gyakorolt, külön erre a feladatra alakult szervek által végzett információszűrést nevezzük cenzúrának, tágabb értelemben azonban az ...

                                               

Cenzúra az NDK-ban

A szovjet érdekszférába tartozó többi országhoz hasonlóan a volt Német Demokratikus Köztársaság kormánya is széles körű cenzúrát működtetett 1949-1990 között.

                                               

Csatorna (kommunikáció)

A csatorna a kommunikációelméleti szaknyelvben az a közeg vagy eszköz, intézmény, amely a jelhordozókat a feladótól a címzetthez továbbítja. Beszélgetés esetében például: a hangrezgéseket közvetítő levegő, levelezésnél a posta, az irodalmi kommun ...

                                               

Design thinking

A design thinking, magyar nevére fordítva designgondolkodás, másképpen tervezői gondolkodás, tervalapú gondolkodás problémamegoldásra irányuló új megközelítés, gondolkodásmód és világlátás. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend az üzleti életben. M ...

                                               

Designkommunikáció

A kreatív üzenet vagy kapcsolatteremtés nem egy utólagos sallang, hanem a problémakereséssel, - feltárással, - megoldással együtt születik és kódolódik a termék, szolgáltatás vagy éppen eljárás fejlődésébe. A tervezés, az alkotás és az ebből faka ...

                                               

Discord (szoftver)

A Discord egy szabadalmaztatott ingyenes VoIP-alkalmazás és digitális terjesztési platform, amelyet legfőképp videójáték-közösségek számára terveztek, de nem zár ki semmilyen más témájú közösséget sem. A Discordot úgy tervezték, hogy nagy rendsze ...

                                               

Diskurzus

A diskurzus jelenthet: a szemantikában több mondatból álló nyelvészeti egységet, mint amilyen a társalgás, a vita vagy az előadás. a kommunikatív cselekvéssel szemben metakommunikációt mint párbeszédet a magától értetődőnek feltételezett jelentés ...

                                               

Elmetérkép

Az elmetérkép egy központi fogalom köré csoportosuló fogalomrendszer képi ábrázolása. Hasonlít a fogalomtérképhez, a különbség a hierarchikus felépítésben, valamint a kötelezően jelen lévő központi fogalomban van. Legtöbbször képekből, szavakból ...

                                               

Elnézést

Az elnézést lehet köszönő forma, illedelmes megszólítás, illetve bocsánatkérés is. Mindig az adott helyzettől függ, hogy miként használjuk. Ha valakinek nekimegyünk, rálépünk a cipőjére, akkor bocsánatkérésnek; ha nem tudjuk, hol vagyunk, és vala ...

                                               

Élő kommunikáció (Live Communication)

Az élő kommunikáció vagy élő kommunikáció a kommunikációs célú rendezvényszervezés legújabb és legkifejezőbb 21. századi elnevezése. Az élő kommunikáció egy márka, szolgáltatás vagy termék, valódi, személyes jelenléten alapuló élmény és tartalom ...

                                               

Emergencia

Általános szóhasználatban a megjelenés szó valakinek a fellépésére utal, összegzi ahogy ő tartja magát, az öltözetét, mozgását, mozdulatait, beszédmódját stb. Az első benyomás szempontjából elsődleges fontosságú. Tudományos szóhasználatban azonba ...

                                               

Erőszakmentes kommunikáció

Az erőszakmentes kommunikáció vagy együttműködő kommunikáció Marshall Rosenberg amerikai klinikai pszichológus által kifejlesztett módszer, amelynek célja, hogy az emberek nagyobb együttérzéssel és világosabban tudjanak kommunikálni egymással, és ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →