ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 97                                               

Unicode

A Unicode a különböző írásrendszerek egységes kódolását és használatát leíró nemzetközi számítástechnikai iparági szabvány. A Unicode nemcsak a karakterkódolással, hanem a karakterek osztályozásával, megjelenítésével és használatával is részletes ...

                                               

UTF-8

Az UTF-8 változó hosszúságú Unicode karakterkódolási eljárás, melyet Rob Pike és Ken Thompson alkotott meg. Bármilyen Unicode karaktert képes reprezentálni, ugyanakkor visszafelé kompatibilis a 7 bites ASCII szabvánnyal. Emiatt egyre inkább az in ...

                                               

UTF-16/UCS-2

A számítástechnikában az UTF-16 változó hosszúságú karakterkódolási módszer. Képes kezelni a teljes Unicode Alap Többnyelvű Lapot pontosan két byte-on, és minden más lapot pontosan négy byte-on. Az UCS-2 kötött hosszúságú részhalmaza az UTF-16-na ...

                                               

UTF-32/UCS-4

UTF-32 és UCS-4 különböző nevei egy, az Unicode karakterek kódolási eljárására, amely pontosan 32 bitet használ minden egyes Unicode kódpont ábrázolására. Ez a módszer a legegyszerűbb kódolási forma, mivel minden más Unicode kódolási séma valamil ...

                                               

UTF-EBCDIC

UTF-EBCDIC egy karakterkódolás a Unicode karakterkészlet megjelenítésére. A neve alapján megállapítható, hogy EBCDIC-hez hasonló, azaz a mainframeken futó régebbi EBCDIC alapú alkalmazások különösebb nehézségek nélkül valószínűleg fel tudják dolg ...

                                               

Könyvtár- és információtudomány

A könyvtártudomány tárgya az információforrások – a könyvek, dokumentumok, rögzített ismeretek – összegyűjtése, rendszerezése, feldolgozása, tárolása, megőrzése, visszakeresése és használatuk biztosítása. E kérdéskörök legtöbbször könyvtári tevék ...

                                               

Agyagtábla

Az ókori Közel-Keleten az agyagtábla, akkádul tuppu) az írás, különösen ékírás hordozófelülete volt a bronzkortól a vaskorba nyúlóan. A termékeny félhold területén a száraz, forró éghajlat segítette fennmaradását. Az ékírás jeleit nádszálból kész ...

                                               

Annotáció

Az annotáció egy szöveg rövid általános jellemzése, tartalmi kivonata a könyvtár- és információtudomány, valamint a gyakorlati könyvtári munka nézőpontjából, amely a cím szavainak megismétlése nélkül körvonalazza a dokumentum fő témáját.

                                               

Betűmetszés

A betűmetszés a gutenbergi fordulat által új alapokra helyezett, a tömeges igényeket kielégítő nyomdászat egyik alapvető művelete. A gondosan megtervezett betűk és más írásjelek formáit acél nyomórudak végére metszették. Ezek segítségével ütötték ...

                                               

Biblia pauperum

A Biblia pauperum, Biblia picta a 13. század végétől elterjedt könyvtípus. A ~ a középkor legnépszerűbb könyvei közé tartozott. E kor egyik jellegzetes emléke. Miniatúrákkal díszített és fametszetes példányai világszerte őrzött muzeális értékek. ...

                                               

Bibliográfia

A bibliográfia szó szerinti jelentése: könyvészet. Eredeti görög jelentése a könyv tényleges írása, leírása, másolása. Mai jelentései: tudományág, amelynek tárgya az írásművek jegyzékének összeállítása, válogatása, értékelése és terjesztése. az í ...

                                               

BOBCATSSS

A BOBCATSSS a könyvtárosok és információs szakemberek évente megtartott nemzetközi konferenciája, amely a könyvtár- és információtudomány területén felmerülő témákkal foglalkozik. Az EUCLID égisze alatt megrendezésre kerülő konferenciák egyedülál ...

                                               

Born-digital

A born-digital kifejezés olyan anyagokra utal, amelyek eleve digitálisan születtek, ellentétben a digitalizálás – amelyen keresztül az analóg anyagok digitálissá válnak – termékeivel. Leggyakrabban a digitális könyvtárakkal és az ezekhez kapcsoló ...

                                               

William Caxton

William Caxton az első angol nyomdásznak és az angol könyvnyomdászat megteremtőjének tekinthető. Kent grófságban született, textilkereskedő-inas volt Londonban, 1441-től 1470-ig Bruggében élt. Valószínűleg Kölnben tanulta ki a nyomdászmesterséget ...

                                               

Ceruza

A ceruza írásra vagy rajzolásra használatos eszköz, általában egy fahengerbe foglalt vékony grafitrúdból áll, ami kötőanyagként agyagot is tartalmazhat. A grafitot helyettesítheti szén vagy egyéb festékanyag, a faborítást pedig papír vagy műanyag ...

                                               

Dewey-féle tizedes osztályozás

A Dewey-féle tizedes osztályozás a könyvtári besorolás rendszere, amelyet Melvil Dewey alkotott meg 1876-ban, s azóta huszonkét nagyobb felülvizsgálat során nagymértékben módosítottak és bővítettek; 2004-ben volt a legtöbb modernizálás és módosít ...

                                               

Digital object identifier

A digital object identifier elektronikus dokumentumok azonosítását lehetővé tevő jelzés. A DOI a Nemzetközi DOI Alapítvány bejegyzett védjegye. Az IDF meghatározása szerint a "DOI név egy digitális azonosító bármely szellemi termék számára”. A DO ...

                                               

Distributed Proofreaders

2006. július 31. - Létrejött a Distributed Proofreaders Alapítvány. 2002 - A Gutenberg Projekt hivatalos oldalává válik. 2002. november 8. - 4000 új felhasználó regisztrált egy nap alatt, ez a rendszert túlterhelte. 2000 - Charles Franks alapítot ...

                                               

Egyesített olasz nemzeti katalógus

Az Egyesített Olasz Nemzeti Katalógus egy adatbázis, amit az Olasz Könyvtárak és Bibliográfiai információs központok Egyesített katalógusának Központi Intézete kezel. Ezt a hosszúnevű intézetet 1975-ben hozta létre Olaszország Kulturális és Termé ...

                                               

Egyetemes tizedes osztályozás

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás nemzetközi könyvtári osztályozórendszer, amely az ismeretterjesztő és szakdokumentumokat a tartalmuk szerint csoportosítja, és osztályokba rendezi. Az osztályozás gondolkodási tevékenység. Az a bibliográfiai tevék ...

                                               

Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program nemzetközi és magyar elektronikus tudományos és közművelődési tartalmak használatát teszi lehetővé nemzeti licenc vásárlása útján. A programot a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Informá ...

                                               

Embléma

Az embléma eredetileg központi képmező figurális ábrázolással, olykor más jellegű díszítőmotívummal a hellenisztikus vagy római mozaikokon. Az ókori emblémák rendszerint opus vermiculatumok, a parányi lapocskákból kirakott finom mívű mezőt virág- ...

                                               

Ex libris

Az ex libris sokszorosított eljárással készített papírlap, melyet a könyv kötéstáblájának belső oldalára ragasztanak azzal a céllal, hogy a könyv hovatartozását dokumentálja. Nem más, mint művészi rajz, címer, embléma, történetileg kialakult alle ...

                                               

Ex libris Erdélyben

Az első magyar ex libris Erdélyben az általános vélemény szerint ifj. Köleséri Sámuel könyvjegye volt. Eredete a XVII. század utolsó negyedére tehető, valószínűleg Hollandiában készült. Címeres könyvjegyeket nagyobb számban a XVIII. század közepé ...

                                               

Fakszimile

A fakszimile, faximile vagy facsimile jelentése hasonmás kiadás, azaz képnek, szövegnek, kéziratnak, kottának, okmánynak, rajznak, nyomdai sokszorosítással készült, eredeti méretű, teljesen hű mása. Nagy jelentőségű olyan esetekben, amikor az ere ...

                                               

Hibrid könyvtár

A hibrid könyvtár egy könyvtárosok körében használt kifejezés azon könyvtárak leírására, amelyekben egyaránt szerepel tradicionális, nyomtatott könyvtári és elektronikus forrás is.

                                               

Holland Életrajzi Portál

A Holland Életrajzi Portál egy, a hágai Huygens Intézet által létrehozott kezdeményezés, amely a hollandiai életrajzi szövegek jobb elérhetőségét tűzte ki céljául.

                                               

Hungarikum (könyvtártudomány)

A hungarikum szót a könyvtárügyben hosszú évtizedek óta használják bizonyos dokumentumok tekintetében. A könyvtári gyűjtőkörbe tartozó hungarikumok a magyar kulturális örökség részét képezik.

                                               

Információkereső nyelvek

Egyetemes információkereső nyelvek: az emberi tudás egészét, az ismeretek teljes körét felölelik. Speciális vagy szakterületi információkereső nyelvek: egy-egy tudományterület, szűkebb szakterület, ágazat ismereteit foglalják magukban.

                                               

Integrált katalógustár

Az Integrált katalógustár a Német Nemzeti Könyvtárban, a német és osztrák közös rendszerekben, a München–Firenze–Róma művészeti könyvtárak szövetségében, a Kalliope adatbázisban és számos más német nyelvű projektben felhasznált egységesített kata ...

                                               

Integrált könyvtári rendszer

Az integrált könyvtári rendszer olyan alkalmazói szoftverek illetve szoftvercsomagok összessége, amelyek a könyvtári munkafolyamatok automatizálására, gépesítésére hivatottak. Az integrált jelző arra utal, hogy az IKR moduláris szerkezetű és az e ...

                                               

ISBN

Az ISBN vagy ISBN-szám 13 jegyű azonosítószám, a könyvek és egyéb monografikus jellegű művek nyilvántartására szolgáló nemzetközi szabványos számrendszerhez tartozó kód.

                                               

Iskolai könyvtár

Az iskolai könyvtár a különféle nevelési és oktatási intézmények részét képezheti, habár nem mindegyikben található meg. Feladata a neveléshez, az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, ő ...

                                               

ISSN

Az ISSN az időszaki kiadványok nemzetközi azonosítója. Az időszaki kiadványok lehetnek hírlapok, folyóiratok, sorozatok, évkönyvek, időről időre megjelenő kiadványok, például szakosított címtárak, konferenciaanyagok stb. A befejezettség szándéka ...

                                               

Képes levelezőlap

Képes levelezőlap vagy képeslap- postai terjesztésű levelezőlap, boríték nélkül is feladható, mérete megszabott, melynek az egyik oldalát vagy annak egy részét illusztráció, kép díszíti. Két kategóriáját különböztetnek meg: postai és magánkiadván ...

                                               

Könyvkötészet Erdélyben

Könyvkötészet Erdélyben a könyv íveinek tartós egymáshoz fűzésével és táblába rögzítésével foglalkozó iparág. Célja a könyv védelme és díszítése. Bibliofil igényeket igyekszik kielégíteni sajátos ága, a könyvkötő-művészet, mely a korai középkortó ...

                                               

Könyvtár 2.0

A Könyvtár 2.0 a XXI. század eleji könyvtári szolgáltatások lazán meghatározott modellje, amelyben a szolgáltatások interaktív módon alakíthatók és vehetők igénybe. A modell a Web 2.0-s alapelvekre és közösségi alkalmazásokra épül. A hagyományos ...

                                               

Könyvtári katalógus

A könyvtári katalógus egy adott könyvtár dokumentumai közötti keresést teszi lehetővé egyedi szempontok alapján. Az ókor óta használatos keresési eszköz. A szó görög eredetű, felsorolást, jegyzéket jelent. Rengeteg fajtája létezik például, cédula ...

                                               

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtári kölcsönzés a könyvtárak közötti együttműködés legrégibb formája. Célja az, hogy megteremtse az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzájutás azonos esélyét az ország bármely részén élő állampolgár számára a könyvtári rendszeren k ...

                                               

Könyvtáros

Könyvtáros az a személy, aki a könyvtárban felhalmozott gyűjtemény gondozásával, gyarapításával, rendszerezésével foglalkozik, és a könyvtárat használókat kiszolgálja, segíti. A könyvtár helyet és forrásokat biztosít a könyvtárosoknak, hogy gyűjt ...

                                               

Könyvtekercs

A könyvtekercs egy papiruszból, pergamenből vagy papírból készült tekercs, amelyre írtak, festettek, vagy rajzoltak, információátadás, vagy dekoráció céljából. Az ókor jellegzetes könyvformája. A késő antik korszakban a kódex vált a fő információ ...

                                               

Közös katalógus

A közös katalógus egy kombinált könyvtári katalógus, mely számos könyvtár gyűjteményét egy közös felületen teszi elérhetővé. Az idők folyamán számos dokumentumformátumban készítettek közös katalógusokat, többek között könyv, mikrofilm, cédula for ...

                                               

Kovács Máté Alapítvány

A Kovács Máté Alapítvány a magyar könyvtári kultúra fejlesztésének támogatását, Kovács Máté szellemi hagyatékának gondozását és a fiatal könyvtárosok továbbképzésének támogatását célul kitűző közhasznú szervezet.

                                               

Könyvégetés

A könyvégetés a könyvek megsemmisítését jelenti, amelyet általában különböző okokból szoktak megvalósítani. A könyvek elpusztítása történhet vallási, vagy különféle politikai okokból. A könyvégetés gyakran szertartásos keretek között zajlik, ahol ...

                                               

Könyvkötészet

A könyvkötészet egyes lapok vagy ívek összefűzése majd fedelekből és gerincből álló borítékkal való ellátása. Két részre oszlik: kisiparszerű könyvkötészetre, amely általában kézimunkával dolgozik és a gyáriparszerűre, amely elsősorban gépek segí ...

                                               

Könyvsorozat

A könyvsorozat az időszaki kiadvány egyik kategóriája. A legfontosabb ismertetője az ISSN szám, amellyel a sorozati cím kerül jelölésre, míg az egyes kötetek ISBN számot kapnak. Nem nevezhető könyvsorozatnak egyazon szerző összes, egymás után kia ...

                                               

Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége

A Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége. A világ könyvtáros szakmai egyesületeinek legfőbb érdekképviseleti szerve, az egyesületek, a könyvtárak, a felhasználók érdekeinek és igényeinek a legfőbb szószólója. Működésének kieme ...

                                               

Könyvtári gyűjtőkör

A könyvtár i gyűjtőkör azon gyűjteményszervezési elvek összessége, amely alapján egy adott könyvtár tartalmi, formai, földrajzi, kronológiai szempontokat figyelembe véve a teljes dokumentumtermésből kiválasztja azokat a dokumentumokat, amelyeket ...

                                               

Könyvtári állományvédelem

Könyvtári állományvédelem alatt mindazon feltételek, intézkedések és tevékenységek összességét értjük, amelyek lehetővé teszik, hogy egy adott intézmény épületében lévő dokumentumokat a könyvtárosok használható állapotban megőrizzenek és elérhető ...

                                               

Kötelespéldány

A kötelespéldány a meghatározott példányszámot elérő, nyilvános terjesztésre szánt szerzői mű olyan példánya, amelyet a kiadó köteles meghatározott intézménynek beszolgáltatni. A kötelespéldány szolgáltatásának kötelezettségét és feltételeit jogs ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →