ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 96                                               

Folyékony interfész

A számítógép-programozásban a folyékony interfész egy módszer objektumorientált API-k megalkotására. A program forrásának olvashatósága megközelíti, vagy eléri az általános írott szövegekét. A folyékony interfészt rendszerint metódusok láncolásáv ...

                                               

Gyártó metódus programtervezési minta

A gyártó metódus a szoftverfejlesztésben használatos létrehozási programtervezési minta. Ezzel a programtervezési mintával kiváltható a kódban elhelyezett számos ugyanolyan példányosító utasítás. A gyártófüggvények neve magyar nyelvű kódban gyakr ...

                                               

Helyettes programtervezési minta

A számítástudományban a helyettes minta vagy helyettesítő minta egy programtervezési minta. Egy helyettes a legáltalánosabb formájában egy olyan osztály funkcionalitása, amely egy interfész valami máshoz. A helyettes interfészként tud viselkedni ...

                                               

Híd programtervezési minta

A híd programtervezési minta egy szoftverfejlesztésben használt tervezési minta, mely azt jelenti, hogy "különválasztjuk az absztrakciót az implementációjától, hogy a kettőt függetlenül lehessen variálni." A híd egységbe zárást, aggregációt, és ö ...

                                               

Homlokzat programtervezési minta

A homlokzat programtervezési minta az objektumorientált programozásban egy gyakran használt programtervezési minta. Az elnevezés a építészetbeli homlokzat analógiáján alapul. A homlokzat egy objektum, amely egy leegyszerűsített interfészt biztosí ...

                                               

Iker programtervezési minta

A szoftverfejlesztésben, az iker minta egy programtervezési minta, ami lehetővé teszi a fejlesztőknek, hogy megvalósíthassák a többszörös öröklődést, olyan programozási nyelvekben, amik ezt nem támogatják. A mintával elkerülhetjük a többszörös ör ...

                                               

Illesztő programtervezési minta

A számítástudományban az illesztő programtervezési minta egy programtervezési minta, amely lefordítja az egyik osztály interfészét egy kompatibilis másik interfészre. Egy illesztő lehetővé teszi olyan osztályok együttműködését, amelyek az inkompa ...

                                               

Interceptáló szűrő programtervezési minta

Az interceptáló szűrő a Java EE egy programtervezési mintája. A minta cserélhető szűrőket hoz létre, hogy beavatkozzon általános szolgáltatásokba, anélkül, hogy a belső működés megváltozna. A szűrők kezelhetik a kéréseket és a válaszokat, előzete ...

                                               

Is-a

A tudásreprezentációban, objektum-orientált programozásban és tervezésben, az-egy absztrakciók közötti alárendelt kapcsolat, ahol az egyik osztály, A, egy másik osztály, B, alosztálya. Más szavakkal, az A típus a B típus altípusa, amikor A specif ...

                                               

Java Portlet Specification

A Java Portlet Specification definiálja a portlet konténer és a portletek közötti szerződést és egy kényelmes programozási modellt nyújt a Java portlet fejlesztők számára. A portletek webportálokba építhető UI-komponensek, melyek a portál konténe ...

                                               

JavaBeans

A JavaBeans egy újrafelhasználható, állapotot reprezentálni képes, átvitelt is segítő Java tervezési minta. A JavaBeans specifikációt a Sun dolgozta ki, eredetileg GUI komponensek adatreprezentációjához.

                                               

JavaMail

A JavaMail egy Java nyelven írt alkalmazásprogramozási felület, amivel e-maileket küldeni és fogadni SMTP, POP3 és IMAP protokollokon keresztül. A JavaMail a Java EE specifikáció részét képezi, de egy opcionális csomag segítségével Java SE környe ...

                                               

Közvetítő programtervezési minta

A programtervezésben a mediátor minta egy olyan objektum, mely megszabja, miképp viselkedjen objektumok egy csoportja. Ezt a mintát a viselkedési minták közé soroljuk annak köszönhetően, hogy képes megváltoztatni a program futási viselkedését. Ál ...

                                               

Látogató programtervezési minta

Az objektumorientált programozásban és a szoftverfejlesztésben a Látogató tervezési minta segítségével tudjuk szétválasztani az algoritmust és az objektum szerkezetét. A gyakorlati eredménye ennek a szétválasztásnak az, hogy képessé válik a progr ...

                                               

Lusta inicializáció programtervezési minta

A számítógépes programozásban, a lusta inicializáció programtervezési minta egy olyan taktika, amely szerint késleltetjük egy objektum létrehozását, vagy valamely számításigényes művelet elvégzését egészen addig, amíg az objektumra vagy a számítá ...

                                               

Lusta tartó

A lusta tartó a számítógép-programozásban egy lusta betöltésű egyke programtervezési minta. A Java minden verziója szálbiztosan valósítja meg a lusta inicializációt. Ennek az a feltétele, hogy a példányt ne lehessen elérni a csomagon kívül. A dup ...

                                               

Mangler programtervezési minta

A mangler egy programtervezési minta, ami a funkcionális nyelvekben szokásos reduce vagy map leképezést valósítja meg alapvetően nem funkcionális környezetben. Lényege, hogy egy lista minden elemére végrehajtja ugyanazt a műveletsort, és a végén ...

                                               

Megfigyelő programtervezési minta

Az Observer, vagy Megfigyelő minta egy olyan szoftvertervezési minta, melyben egy objektum, melyet alanynak hívunk, listát vezet alárendeltjeiről, akiket megfigyelőknek hívunk és automatikusan értesíti őket bármilyen állapotváltozásról, többnyire ...

                                               

Memento programtervezési minta

A Memento programtervezési minta biztosítja, hogy egy objektum visszaállítható legyen az előző állapotába. A Memento minta három objektummal implementálható: originator kezdeményező, caretaker gondnok, memento emlékeztető. Az originator egy objek ...

                                               

Modul programtervezési minta

A szoftverfejlesztésben a modul minta egy olyan programtervezési minta, amit a moduláris programozásban definiált szoftver modulok létrehozására használnak egy olyan programozási nyelven, ami nem rendelkezik teljes támogatással a modul koncepció ...

                                               

Null Objektum programtervezési minta

Az objektumorientált számítógépprogramozásban a Null Object egy objektum, amelynek a viselkedése semleges, ún. "null”. A Null Object programtervezési minta meghatározza az ilyen objektumok használatának módját és viselkedését. Először a Pattern L ...

                                               

Objektumkészlet programtervezési minta

Az objektumkészlet programtervezési minta egy létrehozási minta, amely inicializált objektum példányok egy csoportját tartja használatra készen az igények kiszolgálásához, ahelyett, hogy a keresletnek megfelelően folyamatosan újonnan létrehozná i ...

                                               

OSGi Service Platform

Az OSGi Service Platform röviden OSGi keretrendszer Java programnyelven írt programokhoz készült dinamikus modulrendszer. Lehetővé teszi alkalmazások vagy komponensek távoli telepítését, elindítását, leállítását, frissítését és eltávolítását a sz ...

                                               

Őrzött felfüggesztés

Az őrzött felfüggesztés egy konkurrens programtervezési minta. Olyan műveletekhez használják, amelyek igényelnek egy lockot és egy előfeltételt is teljesíteni kell. Tipikusan metódushívásokhoz használják, és magában foglalja a hívás és a hívó fel ...

                                               

Összetétel programtervezési minta

A számítógépes programozásban az összetétel programtervezési minta vagy összetétel tervezési minta egy strukturális programtervezési minta. Az összetétel minta az írja le, hogy az objektumok egy csoportját ugyanúgy kell kezelni, mint egy adott ob ...

                                               

Összetett entitás programtervezési minta

Az összetett entitás a Java EE egyik programtervezési mintája. Célja, hogy egymással kapcsolatban álló perzisztálható objektumokat egy egységként kezeljen, szemben azzal, hogy különálló beanekben tartalmazná az adatokat és az objektumgráfot.

                                               

Parancs programtervezési minta

Az objektumorientált programozásban, a parancs minta egy viselkedési forma, amelyben egy objektumot használunk arra, hogy reprezentáljunk és párosítsunk minden olyan információt, amely szükséges lehet egy metódus későbbi meghívásához. Ezen inform ...

                                               

Prototípus programtervezési minta

A minta lényege a klónozás, azaz az eredeti objektummal megegyező új példány létrehozása. Az egyszerű értékadás erre nem alkalmas, mivel az csak az objektum hivatkozását másolja le, melynek eredményeképpen az eredeti példány és másolata ugyanoda ...

                                               

Sablonfüggvény programtervezési minta

A számítógép-programozásban a sablonfüggvény programtervezési minta vagy röviden sablonfüggvény minta egy olyan viselkedési tervezési minta, amely egy sablonfüggvény nevű metódus algoritmusával definiálja a program vázát. Ezek némely lépése felül ...

                                               

Stratégia programtervezési minta

A számítógép-programozásban a stratégia minta egy szoftvertervezési minta, amely lehetővé teszi, hogy egy algoritmus viselkedését a futás során válasszuk meg. A stratégia minta meghatározza az algoritmusok egy családját, egységbe foglal minden al ...

                                               

Szálspecifikus tároló

A szálspecifikus tároló egy konkurens programtervezési minta, ami lehetőséget biztosít arra, hogy egy adott szálra nézve lehessenek statikus vagy globális változóink, memóriaterületünk. Ezt több helyen használják, ahol az egyszálú program globáli ...

                                               

Szolga programtervezési minta

A szolga egy programtervezési minta, amit akkor használunk, ha osztályok egy csoportja számára szeretnénk néhány funkciót készíteni anélkül, hogy minden funkciót hozzájuk rendelnénk egyesével. A Szolga egy olyan osztály, melynek példánya olyan me ...

                                               

Üzleti delegált programtervezési minta

Az üzleti delegált programtervezési minta csökkenti a redundanciát, azaz az üzleti és a prezentációs rétegben is jelen levő adatok mennyiségét, továbbá elrejti a szolgáltatások implementációját, beleértve a névszolgáltatásokat is. Az adapter szer ...

                                               

Karakter

A számítástechnika és a számítógép alapú telekommunikáció szóhasználatában a karakter az információ egy egysége, vagy a természetes nyelv írott nyelvi formájának egy szimbóluma. Például karakter egy betű, szám, vagy elválasztó jel, valamint a spe ...

                                               

Álef

Az álef a mássalhangzós írású sémi nyelvek szinte mindegyikében – a föníciai, a héber, az arám, a szír és az arab írásban is – az ábécé első betűjét jelöli. Az álef héberül אָלֶף szó alapjelentése a sémi nyelvekben ökör, a jel eredete vitatott, a ...

                                               

Betű

A betűk összessége az ábécé, mely azonban bármilyen gazdag is legyen, soha nem fejezi ki az összes hangkülönbséget, csupán a jellegzetesebbeket különíti el l. fonéma. Az ember szóban például számos magyar nyelvjárásban kétféle e hangot ejtenek, a ...

                                               

Digráf

A digráf, kettős betű vagy összetett betű) olyan betűkapcsolat, amely két grafémából jön létre, és egyetlen beszédhangot jelöl. A digráf annyiban különbözik a geminátától és egyéb betűkapcsolatoktól, hogy egyetlen különálló hangot jelöl, és nem b ...

                                               

Fordított törtvonal

A fordított törtvonal egy tipográfiai jel és graféma, az egyszerű ferde vonal tükörképe, amely főként az informatikában használatos.

                                               

Graféma

A graféma egy nyelv írásrendszerének legkisebb és szétválaszthatatlan eleme. Nem szükségszerű, hogy jelentést hordozzon, mint ahogy az sem, hogy bármely fonémának megfeleltethető legyen. Hangjelölő fonémikus írás esetén ez alatt betűt, más pl. kí ...

                                               

Kocsi vissza

A "kocsi vissza ” egy vezérlőkarakter számos karakterkódolásban, ami a kurzort, nyomtatófejet vagy más megjelenítőeszközt visszahelyezi a sor elejére. A white space jelek közé tartozik. Eredetileg a Baudot-kód egyik jele volt, aminek hatására a t ...

                                               

Ligatúra

A ligatúra, magyarul ikerbetű nyomdászati szakkifejezés. Latin eredetű szó, amely elkötést, egyes írásokban összevont betűt, két egybeöntött nyomdai betűt, vagy kötőívet is jelenthet. Két vagy több betű egybeírását, összekapcsolását, egyesítését ...

                                               

Számjegy

A számjegyek a számrendszeres számírásban a számok írására használt karakterek: ma használt helyiértékes tízes számrendszerben ezek 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A tíznél nagyobb alapszámú számrendszerekben még a betűk is számjegyek. A római szám ...

                                               

Vezérlőkarakter

A számítástechnikában a vezérlőkarakter vagy nem nyomtatható karakter egy olyan kód egy kódkészletben, ami önmagában nem felel meg egyetlen írott szimbólumnak sem. Az ASCII kódtábla minden 32 alatti eleme közéjük tartozik, többek között a BEL, a ...

                                               

White space

A white space vagy whitespace angol szóösszetétel, jelentése fehér szóköz vagy üres hely. Az informatikában, elsősorban a programozásban és szövegszerkesztésben használatos kifejezés: alapvetően azokat a karaktereket értjük alatta, amelyek nem lá ...

                                               

Karakterkódolás

A karakterkódolási rendszer ek az informatikában módszert jelentenek betűk, számok és hasonló adatok megjelenítésére, amelyben egy karaktergyűjtemény minden karakteréhez egy-egy egyedi számot rendelünk hozzá. Például az ASCII karaktergyűjteménybe ...

                                               

852-es kódlap

A 852-es kódlap egy számítógépes kódlap, amit az MS-DOS latin betűs közép-európai nyelvi változataihoz alakítottak ki. A 850-es kódlaphoz hasonlóan ebből is kiszorult a matematikai szimbólumok jó része, a görög betűk, valamint a táblázatrajzoló k ...

                                               

ASCII

Az ASCII egy mozaikszó: az American Standard Code for Information Interchange kezdőbetűiből. A kód jelkészlete az angol abc betűit, számokat, írásjeleket és vezérlő kódokat tartalmazza. Az ASCII jelkészlet 128 különböző szövegkaraktert 0.127 előj ...

                                               

EBCDIC

EBCDIC az IBM nagyszámítógépein és operációs rendszerein, mint a z/OS, az OS/390, a VM és a VSE, valamint a minikomputerein, mint OS/400 és i5/OS használt 8 bites karakter kódolási, vagy kódlap rendszer. Több más, nem IBM platformon is használják ...

                                               

ISO/IEC 646

Az ISO 646 az ISO nemzetközi szabványa, ami a 7 bites karakter kódolást határozza meg, és amelyből számos nemzeti szabvány is származik, amelyek közül az egyik legismertebb az ASCII. Mivel az ISO 646 egyes részei minden ország részére közösek, a ...

                                               

Magyar ékezetes karakterek kódkészletekben

A kódkészletek megalkotásánál a magyar nyelv a besorolása szerint latin2 -es kódkiosztásba került. A korábban általánosan elterjedt kódkészlet a latin1 viszont nem tartalmazza az összes magyar betűt, ill. néhánynak mivel azonos a kódja a latin1 - ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →