ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 56                                               

Pacifizmus

A pacifizmus a viták erőszakos úton való rendezésének elutasítását, ezen belül elsősorban a háborúk, fegyveres konfliktusok ellenzését jelenti. A vallási meggyőződésre alapozott pacifizmus az erkölcsfilozófia egyik ága.

                                               

Politikafilozófia

A politikai filozófia az államra, politikára, jogra vonatkozó általános összefüggéseket kutatja. Azokra a kérdésekre keres választ, amelyeket a modernizációs változások, illetve ezek gazdaságra és politikai életre való kihatásai jelentenek. Közép ...

                                               

Racionalizmus

A racionalizmus teljes egészében a 17–18. században kialakult filozófiai irányzat, amely szerint az emberi megismerés forrása az ész, és a fogalmaink a tapasztalat előtt és attól függetlenül is léteznek. Technikai értelemben olyan módszer vagy el ...

                                               

Szent Ágoston tanítása a szabad akaratról

Hippói Szent Ágoston A szabad akaratról című könyvének középpontjában a rossz problémája áll. A fő kérdés a morális rosszra vonatkozik. Ágoston szerint kétféle értelemben beszélünk rosszról: ha valaki rosszat tesz, vagy ha velünk történik valami ...

                                               

Szimbólum

A szimbólum a legáltalánosabb értelemben vett jel, amelyhez egy jelentés kapcsolódik. Szűk értelemben véve a szemiotikai szimbólum a szemiotikai jel egyik válfaja. A szimbólum hagyományos értelmezése ennél még szűkebb, mert előírja a képiséget, é ...

                                               

Szmürnai Hermipposz

Szmürnai Hermipposz, az első alexandriai biográfus. Athénaiosz közléséből tudjuk, hogy az alexandriai Kallimakhosz tanítványa volt. Műveiből töredékek maradtak fenn csupán. Filozófus-biográfiáin kívül a következő műveiről tudunk: A hét görög bölc ...

                                               

Szubjektív idealizmus

A szubjektív idealizmus az idealizmus egy ága. Az elmélet a világ emberi tapasztalat útján történő megismerése és a tényleges világ közötti kapcsolatot kutatja. A szubjektív idealizmus szerint a fizikai létezők, tulajdonságok, események szellemi ...

                                               

Történelemfilozófia

A klasszikus történelemfilozófia Karl Löwith meghatározása szerint "a történelem olyan szisztematikus értelmezését jelöli, amelynek princípiuma összefüggést teremt a történeti események és következmények között, és egy végső értelemre vonatkoztat ...

                                               

Világkép

Ez a szócikk az egyes korok világképét mutatja be. Egy kor világképe mindabból az ismeretanyagból áll össze, melyet az egyes korok emberei a világról mondanak. Az emberi képességek alapján 3 világképtípust különböztetünk meg. A művésziek az érzék ...

                                               

Társadalomföldrajz

                                               

Bűnözésföldrajz

A bűnözésföldrajz a kriminalisztika és a földrajztudomány közös metszete. Célja, hogy a bűnözés térbeli aspektusait és az ehhez kapcsolható összefüggéseket vizsgálva segítse a bűnüldözés hatékonyságát.

                                               

Fejlődő kis szigetországok

A fejlődő kis szigetországok csoportjába azok a legkevésbé fejlett szigetországok tartoznak, amelyek az ENSZ besorolása szerint a legalacsonyabb szocioökonómiai fejlettségi mutatókkal és emberi fejlettségi indexel rendelkeznek. A csoportba tartoz ...

                                               

A Sokoró térség társadalomföldrajza

A Sokoró vagy Sokoró térség a Sokorói-dombság körül elhelyezkedő településeket foglalja magába. A Sokoró Program és Érdekszövetség nevű kistérségi önkormányzati szövetségnek 16 település és a Győr megyei város önkormányzata a tagja.

                                               

Területi mozgóátlag

A területi mozgóátlag társadalmi-gazdasági különbségek területi vizsgálatánál alkalmazott módszer. Segítségével a lehatárolási probléma és az aggregációs információveszteség jól kezelhető, és alkalmas a térszemlélet formálására. A lehatárolási pr ...

                                               

Altalaj

Az altalaj megművelt termőtalaj alatti része, amelyet az egyszerű földművelő eszköz már nem ér el, nem munkál meg. Az altalaj összetételének, tulajdonságainak, rétegezettségének, mélységének ismerete a talaj termőképességének megítélése szempontj ...

                                               

Biogeográfia

A biogeográfia a földrajztudománynak az élőlények elterjedésével, eloszlásával és a táj – élőlény kölcsönhatással foglalkozó ága. Magába foglalja a földtörténeti fejlődés és az állat- és növényvilág közti természeti kapcsolatok kiterjesztését a k ...

                                               

Buzgár

A buzgár árvíz során a töltések mentett oldalán megjelenő vízfeltörés. A buzgár alulról felfelé irányuló szivárgásból alakul ki, és magával viszi a vízáteresztő réteg finom szemcséjű anyagát. Folyóink mentén árvíz esetén gyakori jelenség.

                                               

A Föld szférái

A Föld szférái, azaz a Föld magja, illetve a légkör és a világűr határa között lévő tér felosztása sávokra egy képzeletbeli vonal mentén. A geofizikusok úgy vélik, hogy a Föld belső szerkezete már bolygónk életének korai szakaszában kialakult, de ...

                                               

Futóhomok

A futóhomok olyan, kopár felszíneken felhalmozódó homok, amit a szél rendszeren mozgat és a rá jellemző eolikus felszínformákban halmoz fel. Szerkezete a gyakori áthalmozás eredményeként különösen laza, fajlagos pórustérfogata nagy. Ásványtani ös ...

                                               

Hidroszféra

A hidroszféra a Föld különböző halmazállapotú vizeket tartalmazó része. Neve a görög hidro - és szféra szavak összetételéből ered. A 0.5‰-nél nagyobb sótartalmú vizeket sós, az ennél kevesebb oldott ásványi anyagot tartalmazókat édesvizeknek neve ...

                                               

Hordalék

A hordalék a víz által mozgatott, szállított szilárd, szemcsés-darabos anyag. A szemcsék méretétől függően változik azok megnevezése: növekvő sorrendben: agyag 200 mm.

                                               

Növényzeti övek

A Föld növényzeti övei az éghajlati öveknek megfelelően kialakult fitocönológiai formációcsoportok. Minden éghajlati övnek megvan a maga sajátos növényzete. Az éghajlati és növényzeti övek elvileg párhuzamosak az Egyenlítővel, a valóság azonban j ...

                                               

Szubtrópusok

A meleg mérsékelt öv vagy szubtrópusok a Föld északi és déli féltekéjén a mérsékelt övnek a 23.5°-tól kb. a 40° szélességi fok közé eső része. Éghajlati viszonyait a trópusi hatások is alakítják. A szubtrópusi területek voltak az ókori társadalmi ...

                                               

Koror

Koror település Palau legnagyobb szigetén, Babelthuap szigeten. A szigetország legnagyobb és legnépesebb települése, Palau vezető központja, 2006-ig fővárosa. Ekkor helyezték át a fővárost Ngerulmudba.

                                               

Szálláskertes település

A szálláskertes, más elnevezéssel kétbeltelkes település Magyarországon a kora újkorban elsősorban az Alföldön elterjedt megosztott településtípus, amely mára gyakorlatilag megszűnt.

                                               

8888-as Italbolt

A 8888-as Italbolt Moldova György néhány szatírájának fiktív helyszíne, általában a H. Kovács-történetek elbeszélésének helye. A vendéglátóhely törzsvendége a történeteket mesélő, Ferencváros-szurkoló H. Kovács Géza, a hallgatóság állandó tagja a ...

                                               

Árkádia (utópia)

Az idilli Árkádia az ókortól e néven ismert térség mítoszain, legendáin alapuló, de azokhoz képest is erősen idealizált, paradicsomi ábrázolása Vergilius költészetére vezethető vissza. A reneszánsztól máig irodalmi és más művészeti alkotások sora ...

                                               

Atlantisz

Atlantisz a neve annak a legendás szigetnek, illetve kontinensnek, amely Platón szerint egy természeti katasztrófa következtében süllyedt el.

                                               

Avalon (Artúr-mondakör)

Avalon szigete) Artúr király legendás nyughelye az Artúr-mondakör szerint. Azonosítása mai helyszínnel vitatott. A legtöbb szakértő Camelothoz hasonlóan teljes egészében fiktív helyszínnek tartja. Más források szerint Avalon eredetileg a kelta mi ...

                                               

Brazil-sziget

A Brazil-sziget egy mitikus, nem létező sziget. Legendája a középkorban született, eredetileg Írország délnyugati partjaitól nem messze terült el. A nagy földrajzi felfedezések során, ahogy az Atlanti-óceánt és az amerikai kontinenst is egyre job ...

                                               

Cair Paravel

Cair Paravel a Narnia Krónikái könyvsorozat egyik főhelyszíne. Narnia királyai mind itt uralkodtak, ez az épület volt a székhelyük. Más néven úgy emlegetik, mint A négy trónus kastélya. A kastély a Keleti-Tenger partvidékén fekszik, egy hatalmas ...

                                               

Camelot (vár)

Camelot Artúr király legendás vára, fővárosa az Artúr-mondakör későbbi változatai szerint. A kor egyik szimbóluma. A mondakör korai változataiban nem szerepel. Azonosítása mai helyszínnel vitatott. A legtöbb szakértő teljes egészében fiktív helys ...

                                               

Castle Rock (fiktív település)

Castle Rock egy fiktív Maine állambeli konzervatív republikánus kisváros, Stephen King számos művének helyszíne, amely jó néhány sötét titkot rejt. Első alkalommal az Éjszakai műszak könyv 1978 című novelláskötetben bukkan fel, majd számos művébe ...

                                               

DC-moziuniverzum

A DC-moziuniverzum egy amerikai filmfranchise és kitalált univerzum, mely a Warner Bros. szuperhősfilmjeinek helyszíne. A filmek történetei a DC Comics képregényein alapulnak. A közös univerzum - csak úgy, mint a képregényes univerzum is - a külö ...

                                               

Diogenész Klub

A Diogenész Klub Sherlock Holmes-történeteiről ismert Sir Arthur Conan Doyle angol író képzeletbeli, Diogenész ókori görög filozófusról elnevezett úriklubja, amely először Mycroft Holmes révén A görög tolmács című novellájában, majd A Bruce-Parti ...

                                               

Eldorádó

Eldorádó mitikus ország Dél-Amerikában, amelyet az európai konkvisztádorok és kalandorok a bennszülöttek elbeszélései szerint Dél-Amerika különböző részein, a mai kolumbiai hegyvidéken, továbbá az Amazonas és Orinoco közti vidéken, főképpen annak ...

                                               

Equestria

Equestria az Én kicsi pónim – Varázslatos barátság című rajzfilmsorozat színteréül szolgál, mely egyaránt tartalmaz erdőket, réteket, tavakat és kisebb vagy nagyobb városokat. Equestria sokak által ismert uralkodója a két nővér, Celestia hercegnő ...

                                               

János pap országa

János pap országa egy legendás, sosem volt földrajzi hely; a középkori hitvilágban áttételesen a földi Paradicsom egyik kifejeződése, realisztikusan egy távoli, erős, keresztény hitű ország a pogányok uralta földeken túl, illetve azok gyűrűjében.

                                               

Kalapa

Kalapa a buddhista legenda szerint a mitikus Sambhala Királyság fővárosa, ahol oroszlános trónusán ülve Kulika király uralkodik.

                                               

Karancskeszi vármegye

Karancskeszi vármegye egyike Mikszáth nógrádi, palócföldi fiktív helyszíneinek. Sajátos humorának megfelelően kétségek közt hagyja olvasóit, ugyanis csupán szűk körben a helyiek tudhatják bizonyosan, hogy fiktív eseményekre, helyre utal a palócos ...

                                               

Kusta

Kusta a Talmudban említett mitikus város, amelyben a halál egyetlen lehetséges oka az volt, ha valaki valótlanságot mondott. A város neve az igazság jelentésű arámi szóból ered.

                                               

Liberty City

Liberty City a Grand Theft Auto videójáték-sorozat több részének is helyszínéül szolgáló fiktív város. A város legelőször az első Grand Theft Auto játékban mutatkozott be 1997-ben, ekkor még csak felülnézetből volt látható. 2001-ben a Grand Theft ...

                                               

Macondo

Macondo egy képzeletbeli falu Kolumbiában, ahol az irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Gabriel García Márquez Száz év magány című regénye játszódik. Ez a képzeletbeli falu sok tekintetben hasonlít Aracatacára Kolumbia, Magdalena megye, arra ma már ...

                                               

Madripoor

Madripoor egy kitalált sziget a Marvel Comics képregényeiben. A sziget Délkelet-Ázsiában helyezkedik el a Malaka-szoros déli részén, Szingapúrtól délnyugatra. A sziget először a New Mutants 32. számának oldalain jelent meg 1985 októberében. Madri ...

                                               

Majipoor (könyvsorozat)

A Majipoor könyvsorozat Robert Silverberg regényeiből és elbeszéléseiből áll, amik helyszíne az elképzelt Majipoor bolygó, ahol az emberek mellett sok más értelmes faj él. Az írások műfaja kisebb mértékben science fiction, nagyobb mértékben fanta ...

                                               

Miskatonic Egyetem

A Miskatonic Egyetem egy képzeletbeli egyetem Arkhamban, mely úgyszint nemlétező város Massachusetts állam Essex megyéjében. A név a Miscatonic-folyótól ered. Az egyetem először H. P. Lovecraft novellájában, a "Herbert West, az újjáélesztőben” le ...

                                               

Mitikus, legendás és kitalált helyek listája

Mitikus, legendás és képzeletbeli helyek a különféle népek vallásában, néprajzában, népmeséiben, irodalmában:

                                               

Nakonxipán

Nakonxipán Gulácsy Lajos festőművész által kitalált, létrehozott, megfestett és megírt világ, az elvágyódás helyszíne. Gulácsy képzeletbeli városát, Nakonxipánt Olaszországban álmodta meg. Álmokvilágában olasz kisvárosok terei, udvarrészletek, sz ...

                                               

Narnia

Narnia egy kitalált világ neve, melyet C. S. Lewis alkotott. E világ az író hétrészes, gyermekeknek íródott fantasy regénysorozata, a Narnia Krónikái helyszíne. A világ az ott található Narnia országról kapta a nevét, ahol a legtöbb kötet játszód ...

                                               

Ógügié

Ógügié egy sziget, amely Homérosz Odüsszeia című eposza V. könyvében szerepel, mint Kalüpszó nimfa), a titán Atlasz leányának otthona. A történet szerint Kalüpszó foglyul ejti és hét évig a szigeten tartja Odüsszeuszt, az eposz főhősét, aki a tró ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →