ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 51                                               

Perszonalizmus

A perszonalizmus egy modern XX. századi filozófiai irányzat, melynek gyökerei azonban messze az ókorig nyúlnak vissza. Az emberi személyt a középpontba helyező gondolkodás alapvetően zsidó–keresztény ihletettségű, de az ábrahámi vallásoktól függe ...

                                               

Pozitivizmus

A pozitivizmus egy filozófiai irányzat, a 19. század végén és a 20. század elején volt jellemző az európai filozófiában, és három időszakra osztható: első, második és neopozitivizmus. Ezen irányzatokban közösnek tekinthető a filozófia tudományos ...

                                               

Pragmatizmus

A pragmatizmus amerikai eredetű filozófiai irányzat, mely szerint egy elmélet igazsága vagy helyessége annak gyakorlati működőképességében és eredményességében nyilvánul meg.

                                               

Ramizmus

A ramizmus a Petrus Ramus francia humanista filozófus, logikus, matematikus által kidolgozott részben logikai-dialektikai, részben pedagógiai rendszer, illetve az ennek szellemiségét követő, 16–17. századi logikatudósok által képviselt ismeretelm ...

                                               

Relativizmus

A relativizmus az emberi megismerés viszonylagosságát, feltételességét és szubjektivitását hangoztató filozófiai ideológia.

                                               

Szofizmus

A szofizmus kifejezést manapság két értelemben használjuk. Eredetileg a műveltséget és beszédkészséget fizetés ellenében tanító, i. e. 5. századi gondolkodókat nevezték szofistáknak. Olyan emberek voltak, akik egy magasabb tudást kínáltak, főleg ...

                                               

Természetfilozófia

A természetfilozófia a régi filozófiai gondolkodás egyik fő területe, melynek tárgya a természet egésze; kísérlet egy eleve spekulatív úton megalkotott filozófiai rendszer alapján a természetről alkotott ismeretek lezárt rendezésére.

                                               

Tradicionalista iskola

A tradíció szó a latin tradere átadni igéből származik. Jelenthet bármilyen hagyományt vagy szokást, amely a régmúltból származik. A filozófia terén azt a szellemi áramlatot szokás vele jelölni, amely a 20. században a francia René Guénon és az o ...

                                               

A tudásszociológia erős programja

A tudásszociológia erős programja a XX. század második felének filozófiai-szociológiai irányzata. Kutatásának tárgya a tudományos illetve nem tudományos emberi tudás. Eszköztára a szociológia. David Bloor 1976-ban írta meg programadó művét, melyn ...

                                               

Veganizmus

A veganizmus az állati eredetű termékek használatának mellőzése és az ehhez kapcsolódó filozófia, ami elutasítja az érezni képes állatok árucikk státuszát; amely megnyilvánul a táplálkozás, a szórakozás, a ruházkodás és a higiéniai termékek válas ...

                                               

Voluntarizmus

A voluntarizmus idealista, főképpen szubjektív idealista filozófiai, pszichológiai és politikai irányzat. Neve a latin voluntas, azaz "akarat” szóból képződött. Lényege az akarat elsődlegességének elve, ami szerint a tudattól független törvénysze ...

                                               

Hermeneutika (Arisztotelész)

A Hermeneutika, régiesebb, de a hagyomány alapján ma is használt írással Herméneutika Arisztotelész antik görög peripatetikus filozófus fennmaradt logikai művei gyűjteményének, az Organonnak egyik része. Arisztotelész Hermeneutikájában sehol sem ...

                                               

Organon (Arisztotelész)

Az Organon a logika tudományát megalapozó ókori görög filozófus, Arisztotelész bizonyos logikai írásainak gyűjteménye. Ezek: 2. Hermeneutika, avagy Az értelmezésről Peri herméneias, De interpretatione; 1. Kategóriák göröghűbb helyesírással Katégo ...

                                               

Topika (Arisztotelész)

A Topika Arisztotelész görög tudós és filozófus hat fennmaradt logikai művének az egyike. A hat műre összefoglalva az Organon címen szokás hivatkozni. Az Organon hat fejezete: Első Analitika Szofisztikus cáfolatok Második Analitika Kategóriák Top ...

                                               

Jogfilozófia

A jogfilozófia a joggal és törvénnyel foglalkozó filozófiai ág. Művelői a jog, a törvények természetének mélyebb megértését tűzték ki maguk elé. A jogfilozófia fejlődése során három meghatározó szemléletmódja alakult ki: A természetjogi filozófia ...

                                               

Az 1277-es párizsi elítélő határozat

A középkori filozófia és tudományosság fejlődését nagyban befolyásoló elítélő határozat a keresztény egyház reakciójának tekinthető az ekkor terjedő radikális arisztotelizmusra, avagy avveroizmusra. A 219 tételt tartalmazó, 16 teológusból álló bi ...

                                               

A logika története

A logikával foglalkozó első dokumentumok egyike a Dissoi Logoi néven ismert töredék, amelynek eredete a K. e. 5. és 4. század fordulója tájára keltezhető. Az "Ellentétes szavak” kifejezés valószínűleg az akkori görög idők egyik legfontosabb tudom ...

                                               

A metafizika története

A metafizika története a nyugati filozófiában az ión kozmológusokkal kezdődött az i. e. 6. században. Ők a világegyetem eredetéről és az azt felépítő anyagról, az ősanyagról elmélkedtek. Filozófiájuk még szoros kapcsolatban állt a vallásos-mitiku ...

                                               

Nyugati Ezoterikus Tanulmányok Európai Egyesülete

A Nyugati Ezoterikus Tanulmányok Európai Egyesülete az egyetlen európai tudós testület, mely a nyugati ezotériának szenteli magát. 2005-ben alapították és a késő ókortól napjainkig terjedő időszakot és a nyugati ezotéria különféle megnyilvánulása ...

                                               

Poétika (Arisztotelész)

A Poétika Arisztotelésztől származik, és valószínűleg Kr.e. 335-ben keletkezhetett. Eredetileg vázlat volt Arisztotelész előadásaihoz, amely a költészettel és a műfajokkal foglalkozik. Arisztotelész három nagy csoportra osztotta a tudományokat el ...

                                               

Filozófusnők listája

Arisztoklea I. e. 6. század Aszpaszia, milétoszi I. e. 6. század Alcoff, Linda Martin Annas, Julia 1946– Ancsel Éva 1927–1993 Anderson, Pamela Sue Ambrose Alice 1906–2001 Ascombe, G. E. M. 1918–2001 Agnesi, Maria Gaetana 1718–1799 Adams, Marilyn ...

                                               

Filozófusok listája

                                               

Ibrahim Abaj Kunanbajuli

Ibrahim Abaj Kunanbajuli kazak költő, énekmondó, filozófus és műfordító. A kazah nép nemzeti öntudatát és önrendelkezését zászlajára tűző, a népi költők sorából kiemelkedő Ibiraj Altinszarin és Dzsambil Dzsabauli mellett a modern kazah irodalom é ...

                                               

Rubem Alves

Rubem Alves brazil újságíró, filozófus, teológus, író, egyetemi tanár és költő. A felszabadítási teológia egyik alapítója, számos könyvet kiadott, részben ebben a témában.

                                               

Batuz

Batuz művész, filozófus és kulturális szervező. Ő alapította a Société Imaginaire-t, mely a különböző kultúrák között párbeszéd létrejöttén fáradozó vállalkozás. Elképzeléseit alapítványai támogatásaival valósítja meg: Batuz Foundation USA, Batuz ...

                                               

Edmond Bordeaux Székely

Edmond Bordeaux Székely író, filozófus, tanár, pszichológus, életreformer, nyelvész, természetgyógyász.

                                               

Viktorija Daujotytė

Viktorija Daujotytė-Pakerienė litván irodalomkritikus, filológus, több mint 30 monográfia szerzője, de írt esszéket a kultúráról, a feminizmusról és különféle társadalmi kérdésekről, továbbá litván nyelvkönyveket is.

                                               

Zoran Dindić

Zoran Dindić Szerbia miniszterelnöke, Belgrád polgármestere, hosszú időn át ellenzéki politikus. Eredeti foglalkozása szerint filozófus.

                                               

Mladen Dolar

Édesapja Jaro Dolar irodalomkritikus. Mladen Dolar a Ljubljanai Egyetemen filozófiát és francia nyelvet tanult, a témavezetője Božidar Debenjak filozófus volt. Később az University of Paris VII. és a Westminsteri Egyetem hallgatója. Rastko Močnik ...

                                               

Halíl Dzsibrán

Halíl Dzsibrán, 1883. január 6. – New York, 1931. április 10) libanoni származású amerikai maronita keresztény költő, filozófus, képzőművész.

                                               

Germaine Greer

The Change: Women, Ageing, and the Menopause, 1991 The Beautyful Boy, 2003 Shakespeares Wife, 2007

                                               

Ladislav Hanus

Ladislav Hanus szlovák katolikus filozófus, a neotomizmus képviselője, teológiatanár Szepeshelyen. Hitéért Csehszlovákiában börtönbüntetést szenvedett.

                                               

Eugenio María de Hostos

Eugenio María de Hostos Puerto Ricó-i pedagógus, író, filozófus, jogász és a latin-amerikai nemzetek függetlenségének támogatója volt.

                                               

Simon Karchne

Miután középiskolai tanulmányait elvégezte, fölvétetett a jezsuiták rendébe. Grazban a bölcseletet és teológiát tanította 26 évig és Laibachban a kollégium igazgatója volt. 1699-ben Nagyszombatban a teológiai kar dékánja, 1702-3-ban és 1713-ban a ...

                                               

Soren Aabye Kierkegaard

Soren Aabye Kierkegaard dán filozófus és lutheránus teológus, a 19. század nagy magányos gondolkodója néven is ismert. Részben Viktor Eremita álnéven írt személyes hangvételű irodalmi, világos szemléletű filozófiai és pszichológiai elemzéseket és ...

                                               

Oswald Külpe

Oswald Külpe lett-német pszichológus és filozófus. A würzburgi iskola megalapítója, a 19. század végének és a 20. század elejének strukturális pszichológusa volt.

                                               

Ioanna Kuçuradi

Isztambulban született 1936. október 4-én, görög származású családban. 1954-ben végzett a Zappeion Görög Leánygimnáziumban, majd filozófiát tanult az Isztambuli Egyetemen, ahol 1959-ben végezte el az alapképzést. 1965-ben ugyanezen az egyetemen s ...

                                               

Nedjalka Mihova

A Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetemen végzett 1955-ben, ezután a Bolgár Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetben technikai asszisztensként, később kutatóként és vezető kutatóként dolgozott. Doktori disszertációját 1969-ben védte meg, munkája ...

                                               

Dositej Obradović

Apja Dorde Obradović szűcsmester volt, aki korán meghalt, és tízéves korában Obradović Kruna nevű anyját is elvesztette; ekkor nagybátyja, akinek nem voltak gyermekei, gondoskodott neveléséről és pópának szánta. Csakhamar megtanult olvasni, írni ...

                                               

Roza Otunbajeva

Roza Otunbajeva, teljes neve: Roza Iszakovna Otunbajeva, kirgiz és orosz nyelven: Роза Исаковна Отунбаева, filozófus, 2010. április 7-étől május 19-éig az Ideiglenes Kormány feje és ezzel együtt Kirgizisztán ügyvezető államfője 2011 végéig. Elvál ...

                                               

Gustavo Perednik

Nagyszülei a XX. század elején vándoroltak be Ukrajna területéről Argentínába. Általános iskolai tanulmányait egy angol nyelvű iskolában végezte, majd kereskedelmi középiskolába járt. Első elbeszéléseit ötéves kora körül írta, első irodalmi siker ...

                                               

Rashwan Fathy Mohamed

Nemes földbirtokos családból származik, a 13. századig vezethető vissza a család nemesi rangja. 1249-ben IX.Lajos francia király vezetésével hadjárat indult Egyiptom ellen, és elfoglalta az egyiptomi Damietta városát, a jelentős kikötőt, ahonnan ...

                                               

Gjon Shllaku (ferences szerzetes)

Boldog Gjon Shllaku, születési nevén Kole Shllaku albán ferences szerzetes, pedagógus, filozófus. A kommunista hatalomátvételt követő vallásüldözés során koholt vádakkal az elsők között végezték ki. Albánia vértanúinak egyikeként Ferenc pápa 2016 ...

                                               

Peter Singer

Peter Albert David Singer, ausztrál erkölcsfilozófus, a Princeton Egyetem és a Melbourne-i Egyetem professzora. Kutatási területe az alkalmazott etika, melynek kérdéseit szekuláris és utilitárius irányból vizsgálja. 2004-ben az Ausztrál Humanista ...

                                               

Jan Christian Smuts

Jan Christiaan Smuts marsall jelentős dél-afrikai és nemzetközösségi államférfi, katonai vezető és filozófus. Számos egyéb kormányzati megbízatás mellett 1919 és 1924, majd 1939 és 1948 között a Dél-Afrikai Unió miniszterelnöke volt. Az első és a ...

                                               

Szakja Pandita

Csödzse Szakja Pandita Künga Gyelcen tibeti spirituális vezető és buddhista tudós, az öt szakja ős közül a negyedik. Rövid neve Szakja Pandita, amelyet a tudományos érdemeiért és szanszkrit nyelvtudásáért adományoztak neki. Hagyományosan Mandzsus ...

                                               

Francisco Varela

Francisco Varela chilei neurobiológus és filozófus. Humberto Maturana segítségével dolgozta ki az autopoietikus rendszerek koncepcióját. Bár igen gyakran a konstruktivistákhoz sorolták, ő nem tartotta magát annak, hanem Edmund Husserl filozófiai ...

                                               

Vonhjo

Vonhjo a koreai történelem egyik ismert buddhista tudós-szerzetese. Nagy hatást gyakorolt a kelet-ázsiai buddhista hagyomány fejlődésére.

                                               

Vydūnas

Litván parasztcsaládban született, generációk óta Kis-Litvániában éltek. Tanító édesapjától sajátította el a görög és latin alapjait. Édesanyjától litván népmeséket, népdalokat, népszokásokat hallott. A német nyelv nélkülözhetetlen volt a társada ...

                                               

Slavoj Žižek

Jelenleg a ljubljanai egyetem professzora, és a University of London Birkbeck Institute for Humanities nemzetközi igazgatója. A világ számos egyetemének vendégtanára: Chicagói Egyetem, Columbia Egyetem, London Consortium, Princeton, The New Schoo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →