ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 44                                               

Atyafiság

Az atyafiság régies kifejezés, ma elsősorban a szegről-végről való rokonságot jelenti. Genealógiai értelemben a rokonság egyenes ága a főág, mellékága az oldalág, tagjai az atyafiak, az egy őstől származók. Atyafiak alatt azonban nemcsak a vérrok ...

                                               

Barbárok

A barbárok koronként változó, de többnyire pejoratív stílusértékű kifejezésével az ókortól napjainkig folyamatosan árnyalódó jelentéstartalommal a saját kultúrától idegen, esetleg műveletlen, bárdolatlan népelemeket, közösségeket írják le. Az óko ...

                                               

Cosplay

A cosplay a "costume play” kifejezés rövidített formája, az előadó-művészet egy ága, ahol az általában kívülálló résztvevők különböző jelmezeket és kiegészítőket viselve próbálnak egy-egy filmszereplőt, képregényhőst, rajzfilmfigurát, koncepciót ...

                                               

Családi állapot

Egy személy családi állapota jelzi, hogy az adott személy házas vagy egyedülálló-e. Az erre vonatkozó kérdések számos kérdőíven és űrlapon megjelenhetnek, többek közt népszámláláskor is rákérdeznek. A családi állapotra vonatkozó kérdés korábban á ...

                                               

Etnocentrizmus

Az etnocentrizmus az a szemlélet, amely szerint a saját etnikum vagy etnikai csoport mindennek a középpontja, és minden más csoport dolgait, viselkedését, értékeit stb. ehhez viszonyítva becsülik. Az etnocentrikus szemlélet szembetűnő megnyilvánu ...

                                               

Felnőttkori kötődés

A felnőttkori kötődés a kötődéselmélet felnőttkori párkapcsolatokban betöltött szerepével foglalkozik. A kötődéselméletet az 1960-as és 70-es években alkották meg elsősorban a szülő-gyermek viszony kontextusában vizsgálva azt. Az 1980-as évek vég ...

                                               

Hajléktalanság

A hajléktalanság egy életkörülmény, amelyben emberek nem rendelkeznek állandó, megfelelő minőségű és biztonságos lakhellyel. A hajléktalan emberek nem rendelkeznek kellő kapcsolati tőkével vagy jövedelemmel, amely átsegítené őket a lakhatási prob ...

                                               

Határidő

Határidő ügyfelek között meghatározott időtartam, amely alatt bármikor, de legkésőbb annak lejártáig valamely cselekményt végre kell hajtani. A határidőhöz kapcsolódó fogalom a határnap, amelynek az időtartama a meghatározáskor még nem ismert, ez ...

                                               

Haza (fogalom)

A haza az ország, népközösség, amelyhez az adott személy tartozik, ahol otthon érzi magát, egyben az a hely, ahol az emberek nagyobb csoportja életlehetőségekre talál. Átvitt értelemben arra a területre, vidékre is alkalmazzák, ahonnan valami elt ...

                                               

Integráció

Az integráció kifejezés általános értelemben egységesülést, beilleszkedést, vagy beolvasztást, hozzácsatolást jelent. Az integrációnak több formája, célja, módja létezik.

                                               

Játszótér

Egészen a 20. századig nem létezett játszótér. Ekkoriban építhették meg az elsőt Európában. Később az egész világon elterjedtek. A legtöbb magyarországi játszótéren találunk csúszdát, mászókát, hintát. Régebben a játékokat fémből készítették, de ...

                                               

Kizsákmányolás

A kizsákmányolás fogalma több, egymástól lényegesen eltérő érelemben használatos. Általános értelemben vett jelentése valamely erőforrás túlzott mértékben történő igénybevétele. Ilyen értelemben beszélünk a természeti erőforrások kizsákmányolásár ...

                                               

Kollektivizmus

A kollektivizmus társadalomelméleti irányzat, amely az egyedi-személyes szempontok rovására az emberi élet közösségi-társadalmi összetevőjét hangsúlyozza. Ugyanakkor kollektivizmusnak nevezzük azt a politikai-uralmi gyakorlatot is, amely úgy hat ...

                                               

Közösség

Közösségről több értelemben beszélhetünk, így biológiai értelemben az élőlények csoportjáról, társadalmi értelemben emberi közösségről, politikai értelemben pedig államközösségről. Az emberi közösség az embereknek a családnál nagyobb, együtt élő, ...

                                               

Közösségszervezés

A közösségszervezés az a folyamat, amely során az egymás közelében élő vagy azonos önérdekkel rendelkező emberek csoportot alapítanak, hogy változást érjenek el a közösség számára fontos ügyekben. A csoport a politikai, gazdasági területen dolgoz ...

                                               

Kultusz (társadalom)

A kultusz nagy figyelemmel, odaadással végzett tevékenység; gondosan végzett kedvtelés, szenvedélyes időtöltés. A hétköznapi életben a kultusz szót sokszor a divat szó jelentésével azonos értelemben használjuk. A kultusz-, mint melléknévi előtag: ...

                                               

Lokális csoport (néprajz)

A lokális csoport a néprajzban és a szociálantropológiában használt fogalom azokra a tágabb kereteken belüli csoportokra, amelyek földrajzilag jól körülhatárolható helyen élnek. A kifejezés a 19. század végi angolszász etnológiai irodalomban bukk ...

                                               

Maharishi-hatás

A Maharishi-hatás egy tudományosan igazolt elv, amely kimondja, hogy ha egy adott népességnek csupán az 1%-a meditál, az koherenciateremtő, pozitív hatással bír a népesség fennmaradó részére is.

                                               

Nyilvánosság

A nyilvánosság vagy közszféra egy adott társadalom szabad polgárainak összessége, illetve az intézményesített társadalmi tér, amelyben ezek a polgárok a gyülekezés, egyesülés és szabad szólás jogát és a politikai intézmények feletti ellenőrzést g ...

                                               

Polgárpukkasztás

A polgárpukkasztás olyan viselkedés, mely szándékosan megbotránkoztatja a polgárokat. Indítéka lehet a társadalmi normák ellen való tiltakozás, vagy pedig az illető provokatív, nonkonformista személyisége.

                                               

Posztkolonializmus

A posztkolonializmus irodalmi és kulturális tudományokból eredeztethető eszmei irányzat, mely a gyarmatosítás hatásaival foglalkozik. A gyarmatosítás hatását a gyarmatosítókra és a gyarmatosítottakra vonatkozóan is vizsgálja, elemzi a köztük egyk ...

                                               

Posztkolonializmus a nemzetközi kapcsolatokban

A posztkolonializmus a nemzetközi kapcsolatokban egy újfajta megközelítés a nemzetközi kapcsolatok elméletének iskolái között, amely egy bottom-up, lentről felfelé építkező rendszerszemléletet nyújt a korábban elfogadott state-down megközelítés h ...

                                               

Prevenció (egészségügy)

A prevenció megelőzést jelent, azon lépések, melyek minimalizálják illetve kiküszöbölik azokat a társadalmi, pszichológiai és szociális feltételeket, melyek érzelmi, fizikai betegségeket vagy társadalmi-gazdasági problémákat okoznak vagy hozzájár ...

                                               

Quadragesimo anno

A Quadragesmio anno szociális enciklikát XI. Piusz pápa jelentette meg 1931. május 15-én. Elnevezése arra utal, hogy negyven évvel korábban látott napvilágot XIII. Leó pápa Rerum novarum körlevele, mely szintén társadalmi, gazdasági kérdésekkel f ...

                                               

Rerum novarum

A Rerum novarum XIII. Leó pápa egyik enciklikájának latin címe, amelyet 1891. május 15-én adott ki. Ez az első szociális pápai körlevél, fő témája a munkáskérdés.

                                               

Rockprevenció

A rockprevenció egykori rocksztárok és civil szervezetek megelőző tevékenysége, mely során negatív élettapasztalataik átadásával hívják fel a figyelmet a rocker életvitelben rejlő életveszélyekre.

                                               

Szubkultúra

A szubkultúra a társadalom egy csoportjára jellemző sajátos szokások, szabályok, meggyőződések rendszere, mely speciális értékrendhez kötődik, a többségi társadalomtól eltérő kulturális jegyeket is hordoz.

                                               

Társadalmi nemek tudománya

A társadalomban megfigyelhető nemi szerepekre irányuló, a pszichológia és szociológia tárgykörébe tartozó kutatások tárgyát képezi a társadalmi nemek tudománya, amely a tanult nemi szerepekkel és annak társadalmi vonatkozásaival foglalkozó diszci ...

                                               

Portál: Társadalom

                                               

Társas összejövetel

A társas összejövetel, avagy némileg közkeletűbb elnevezéssel élve buli, illetve parti vendéglátó egységben, lakásban vagy magánházban megrendezett találkozó, melyen elsősorban barátok, ismerősök, illetve rokonok töltenek együtt időt, szórakoznak ...

                                               

Türelmi zóna

A türelmi zóna a nyugati nagyvárosok vörös lámpás negyedeinek magyarországi megfelelője. A türelmi zónák területén a hatóságok tolerálják a nyilvános prostitúciót.

                                               

Vagyoni egyenlőtlenség

Vagyoni egyenlőtlenség az állapot, amelyben a vagyoni értékű javak egyenlőtlenül oszlanak meg valamely csoport tagjai, a népességen belüli csoportok, vagy országok, ill. országcsoportok között. A vagyoni egyenlőtlenségnek a gazdasági konzekvenciá ...

                                               

Választókerület-manipuláció

A választókerület-manipuláció, vagy nemzetközileg ismert angol eredetű nevén gerrymandering politikai fogalom, a választókerületek határainak olyan átrajzolása, mely valamelyik félnek a választásokon előnyt biztosít. Tipikusan a már hivatalban lé ...

                                               

Vénusz projekt

                                               

Vénusz projekt

A Vénusz-projekt egy szervezet, amely támogatja és hirdeti az amerikai jövőkutató Jacque Fresco elképzelését a jövőről, amely egy globálisan fenntartható társadalmi rendszert vázol fel. Az "erőforrás-alapú gazdaságnak" nevezett rendszer magába fo ...

                                               

Viszony

A viszony egyike a három legfontosabb absztrakt kategóriának. Idegen szóval reláció. Rokonértelmű szavak: az összefüggés és a kapcsolat. Mivel a dolog és a szám fogalma mellett a leggyakrabban használt absztrakció a tulajdonság és a viszony, érde ...

                                               

Xenocentrizmus

A xenocentrizmus ; latin: centrum) egy politikai neologizmus, aminek ellentéte az etnocentrizmus. A xénocentrizmus egy idegen kultúra termékeinek, stílusainak, eszméinek előnyben részesítése saját kultúrához képest. Példa a xénocentrizmus jelensé ...

                                               

Egely-kerék

Az Egely-kerék feltalálójáról, Egely Györgyről kapta nevét 1994-ben. A feltaláló azt állítja, hogy a kerekét a "vitalitás” vagy "életenergia” forgatja, de ennek létezését tudományosan bizonyítani illetve független kísérletekben mérni lehetetlen, ...

                                               

Fedélzet

Fedélzet ;, így hívják a hajókon a keresztgerendákat, a vízszintesen nyugvó azon fafelületet, mely a hajónak belüregét fedi és azt megfelelőleg több vagy kevesebb vízszintes részre osztja. Kis hajóknak csak egy, nagyobbaknak két, sőt több fedélze ...

                                               

Fiction Kult

A Fiction Kult 2008-ban indult non profit alapon működő fantasztikus irodalommal foglalkozó portál. Célja a fantasztikus irodalom népszerűsítése Magyarországon.

                                               

Környezettechnika

A környezetkárosítás egyik jelentős forrása maga az emberi tevékenység. Ennek mértéke a technikai eszközök használatával megsokszorozódott, ilyenformán az ipar, ill. az iparszerű tevékenység a környezetszennyezés fő okozójává lépett elő. A techni ...

                                               

Technikai nevelés

A technikai nevelés Magyarországon az 1980-as évektől két évtizeden át egyetemi szinten is megvalósult a tanárképzésben. Ekkor fogalmazódott meg a technikai nevelés néhány fontos alapelve. Ezek azután beépültek az egyetemi tantárgyakba is. A téma ...

                                               

Physis

A physis görög teológiai, filozófiai és tudományos kifejezés, amit általában "természet"-nek fordítunk. A kifejezés központi eleme a görög filozófiának, és ennek következtében a nyugati filozófia egészének is. A preszókratikus használatban a phus ...

                                               

Természeti tőke

Az 1992-ben, Rio de Janeiróban megrendezett Környezet és Fejlődés Konferencián elfogadott, a "Feladatok a XXI. századra” című programban kinyilvánították, hogy a fenntarthatóság gazdaságirányításba való integrálásához vezető út első lépése megfel ...

                                               

Őstörténet

Az őstörténet egy földrajzi terület vagy nép történetének a történelem előtti korszaka, vagyis az a szakasza, amelyről még nem rendelkezünk írásos forrásokkal. Az egyes földrajzi területek őstörténetét a régészeti emlékekből ismerjük. A népek őst ...

                                               

Világtörténelem

Ez a szócikk az "emberi világ”, az emberiség történetét tárgyalja a Homo sapiens megjelenésétől a jelenig. A világtörténelem kifejezés tágabb értelméhez lásd A világegyetem története szócikket.

                                               

Az illemhely kultúrtörténete

Az illemhely része a történelemnek, az emberi higiénia, amely kritikus fejezete az emberi civilizáció történetének, jelentéktelen helyet kapott a történetírásban. Ellentétben más testi funkciókkal, mint a tánc, a dráma és a dalok, székelésről-viz ...

                                               

Életrajz

Az életrajz egy személy élettörténetének az elbeszélése. Ha a személy maga írja le az életét, akkor önéletrajzról vagy önéletírásról beszélhetünk. Az életrajznak több fajtája van: az életrajzi regény a szépirodalmi műfajok egyike, míg a tudományo ...

                                               

Élüzem

Az élüzem 1949 és 1989 között "a felsőbb irányító szervek által meghatározott célkitűzések megvalósítása terén kimagasló termelési, gazdasági eredményt elért” vállalatok kitüntető címe volt Magyarországon. A rendszerváltáskor ez a kitüntetés megs ...

                                               

A gasztronómia története

Ma a történészek úgy vélik, sok szerencsés véletlen összejátszása folytán tanult meg az ember főzni. A kutatások azt sejtetik, hogy a Földön először a pekingi ember használta a tüzet, ám még nem főzött vele. Valamikor a Neander-völgyi ember kiala ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →