ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 401                                               

Sírfelirat

A sírfelirat vagy epitáfium az a szöveg, amely az elhunyt nevén és születési, halálozási adatain kívül még valami személyeset mond az elhunytról vagy családtagjairól. Vannak köztük jelmondatok vagy mottók, és vannak sírversek. Az előbbiek a hátra ...

                                               

Szatíra

A szatíra két jelentésben is használatos: Szűkebb értelemben költői szatíra. Egy ókor óta használt lírai műfaj. Jellemzője, hogy a valóság komikus-ironikus ábrázolására törekszik. Ábrázolási módszerei között szerepel az arányok megváltoztatása, a ...

                                               

Szociográfia

A szociográfia egy epikai műfaj, próza, mely a szakirodalom körébe tartozik. Egy-egy társadalmi réteg, csoport, település vagy tájegység életmódját mutatja be. Tényeken alapszik, de gyakran személyes élmények is megjelennek, és szépirodalmi eszkö ...

                                               

Társadalmi vígjáték

A társadalmi vígjáték olyan színmű, amelynek témáját az író a saját korából meríti, és középpontjában az adott kor aktuális társadalmi berendezkedésének meg nem oldott problémái vannak.

                                               

Termelési regény

A termelési regény mint irodalmi műfaj Magyarországon az 1950-es években volt kötelezően népszerű, eredetileg a Szovjetunióban alakították ki az 1920-as években. Általában ipari és mezőgazdasági termelő üzemek hétköznapi működését és problémáit m ...

                                               

Tézisregény

"Tézis" oly tétel, mely a bizonyítás végső célja; a feladat, mely felé az ismerés céltudatosan törekszik. A tézisregény a regény egyik alfaja. A mű középpontjába egy filozófiai erkölcsi tézis tétel áll, melynek igazságát, vagy helytelenségét kívá ...

                                               

Trufa (műfaj)

A trufa humoros, prózai, orális műfaj. Az olasz truffa ’csínytevés, kópéság, tréfás történet’ szóból ered. A magyar irodalomban a kifejezést elsőként Benczédi-Székely István használta, aki a 16. században egy Mátyás királyról szóló tréfás történe ...

                                               

Verses regény

A verses regény a romantika időszakában létrejött, önálló epikolírai műfaj, mely összemossa az egyébként különálló epika és líra műnemét. A verses regény nem versben írt regény, bár regényszerű témát dolgoz fel, a történet összefűzése lazább, és ...

                                               

Vicc

A vicc "rendszerint ismeretlen szerzőtől származó, csattanóval végződő, rövid, nevettető, kitalált történet, gyakran párbeszédes alakban”. A magyar vicc szó az azonos jelentésű német Witz átvétele. Divatjamúlt szinonimája az élc.

                                               

Ady Endre Emlékmúzeum (Budapest)

A budapesti Ady Endre Emlékmúzeum Ady Endre születésének századik évfordulójára, 1977-ben, a költő emlékére létrehozott kiállítóhely. A Petőfi Irodalmi Múzeum alakította ki a költő utolsó lakásában, a budapesti V. kerületi Veres Pálné utca 4-6. s ...

                                               

Ady Endre Emlékmúzeum (Nagyvárad)

Az Ady Endre Emlékmúzeum az Adyra vonatkozó irodalmi anyag és emlékek gyűjtőhelye a "Müllerei” néven ismert nagyváradi cukrászda nyári kioszkjában, ahol a költő gyakorta vendégeskedett. Az emlékmúzeum 1955-ben nyílt meg.

                                               

Arany János Emlékmúzeum

Az Arany János Emlékmúzeum Románia legrégibb magyar irodalmi múzeuma Nagyszalontán, az Arany Jánosra vonatkozó emlékek legjelentősebb gyűjtő- és megőrző helye. Széll Kálmán kezdeményezte 1882-ben, néhány nappal a költő halála után, s az e célra a ...

                                               

Babits Mihály Emlékház

A Babits Mihály Emlékház az esztergomi Előhegyen található műemléki Babits-villában működik, amelynek falán Babits Mihály – a 20. század magyarországi irodalmának egyik legjelentősebb alkotója – kortársainak, barátainak, íróknak, költőknek, művés ...

                                               

Benedek Elek Emlékház

A Benedek Elek Emlékház műemlékké nyilvánított múzeum Romániában, Kovászna megyében. A romániai műemlékek jegyzékében a CV-II-m-A-13136 sorszámon szerepel.

                                               

Berzsenyi Dániel Emlékház

A Berzsenyi Dániel Emlékház Egyházashetyén, Berzsenyi Dániel egykori szülőházában kialakított irodalmi emlékhely, kisebb múzeum. A település kastélyparkja mögött található, fenntartója a község önkormányzata. A költőnek Niklán másik emlékmúzeuma ...

                                               

Dante háza

A Dante háza nevű épület Firenzében, a via Dante Alighieri utcában áll. A költő idejében ebben az utcában álltak a család házai, amiket a 20. század elején restauráltak. Nem tudni, pontosan melyikben született Dante 1265-ben. A költő szülőházául ...

                                               

Debreceni Irodalmi Múzeum

Borsos József építész egykori magyaros, szecessziós stílusú villájában nyílt meg a Debreceni Irodalmi Múzeum 1980-ban. Maga az építész tervezte saját házát 1913-ban.

                                               

Erdély irodalmi múzeumai

Irodalmi múzeum jeles írói személyiségek emlékét őrző intézmény, emlékkiállítás, emlékszoba, emlékház, emlékmúzeum vagy könyvtárak, helyi, megyei, országos múzeumok gyűjteményei formájában. Az erdélyi irodalmi emlékezést a következők szolgálják:

                                               

Galgóczi Erzsébet Emlékmúzeum

A Galgóczi Erzsébet emlékszoba Győr-Ménfőcsanakon található meg a Bezerédy kastély egyik mellékszárnyában. Galgóczi Erzsébet parasztmúltja végigkísérte egész életét. Ennek köszönhette mély emberismeretét, stílusának már-már rideg természetességét ...

                                               

Gárdonyi Géza Emlékmúzeum

A Gárdonyi Géza Emlékmúzeum Gárdonyi Géza egri otthonában berendezett, 1952-ben megnyílt irodalmi emlékhely, ahol az író 1897-től 1922-ben bekövetkezett haláláig élt és alkotott. A Gárdonyi utca 28. szám alatt működő múzeum a Dobó István Vármúzeu ...

                                               

George Coșbuc Emlékmúzeum

A hordói George Coșbuc Emlékmúzeum műemléknek nyilvánított múzeum Romániában, Beszterce-Naszód megyében. A romániai műemlékek jegyzékében a BN-IV-m-A-01743 sorszámon szerepel.

                                               

Iosif Vulcan Emlékmúzeum

A nagyváradi Iosif Vulcan Emlékmúzeum műemléknek nyilvánított múzeum Romániában, Bihar megyében. A romániai műemlékek jegyzékében a BH-IV-m-B-01257 sorszámon szerepel.

                                               

Jasznaja Poljana

Nem tévesztendő össze a Kalinyingrádi területen fekvő Jasznaja Poljanával, a kelet-poroszországi trakehneni ménes származási helyével. Jasznaja Poljana település Oroszország Tulai területén, a Scsokinói járásban, Tula városától kb. 15 km-re délny ...

                                               

Kassák Lajos Emlékmúzeum

A Kassák Lajos Emlékmúzeum Kassák Lajos magyar író, költő, festő műveiből és írásaiból rendezett kiállítás Budapest III. kerületében.

                                               

Madách Imre Emlékmúzeum

A Madách Imre Emlékmúzeum a Nógrád megyei Csesztvén, Madách Imre egykori kúriájában, házas éveinek otthonában kialakított irodalmi emlékhely, 1964 óta múzeum. Magyarország egyetlen Madách-múzeuma. A múzeumi törvény értelmében 2013. januártól a cs ...

                                               

Madách-kastély

A Madách-kastély a Madách család egykori kastélya, Madách Imre szülőháza és lakhelye a szlovákiai Alsósztregován, melyben irodalmi emlékhelyet, állandó Madách Imre-kiállítást rendeztek be. Épületét az Európai Unió pályázatán elnyert összegből 201 ...

                                               

A Magyar Nyelv Múzeuma

A Magyar Nyelv Múzeuma Magyarország egyetlen anyanyelvi múzeuma; 2008. április 23-án nyílt meg Széphalmon.

                                               

Mikszáth Kálmán Emlékház

A Mikszáth Kálmán Emlékház a Nógrád megyei Horpácson álló, Mikszáth Kálmán számára és költségén emelt épületben kialakított irodalmi emlékhely, Magyarország egyetlen Mikszáth-múzeuma. 1997 óta működik mostani funkciójában, üzemeltetője a községi ...

                                               

Nagy László Emlékház

A Nagy László Emlékház Nagy László költő, műfordító egykori szülőházában kialakított irodalmi emlékhely, kisebb múzeum Iszkázon, Veszprém megyében. Fenntartója a község önkormányzata, másik gondozója az iszkázi székhelyű Nagy László Szellemi Örök ...

                                               

Petőfi Irodalmi Múzeum

A Petőfi Irodalmi Múzeum Budapesten található, országos gyűjtőkörű szakmúzeum, amelynek feladata a magyar irodalom tárgyi emlékeinek gyűjtése, őrzése és bemutatása. Múzeumi kiállítóhely, tudományos intézet, kutatóhely és könyvkiadó. 1954-ben alap ...

                                               

Petőfi Sándor Emlékház (Kiskunfélegyháza)

A Petőfi Sándor Emlékház irodalmi emlékhely és kiállítás Kiskunfélegyházán, a Petőfi utca 7. szám alatt, 2013 óta a Kiskun Múzeum egyik tagintézménye. A mai épület helyén állt egykor az a nádfedeles ház, amelyben Petőfi Sándor korai gyermekéveit ...

                                               

Petőfi Sándor Emlékház (Torda)

Lista monumentelor istorice: Județul Cluj. Ministerul Culturii, 2015. Hozzáférés: 2017. január 28. Torda - Református parókia. hereditatum.ro Hozzáférés: 2015. szept. 13. arch

                                               

Szabédi Emlékház

Szabédi Emlékház – Az EMKE tulajdonában lévő épületben működtetett irodalomtudományi gyűjtemény. 1992-ben jött létre abban az ingatlanban, amelyet az 1959-ben tragikus körülmények között elhunyt Szabédi László húga, Székely Rozália adományozott a ...

                                               

Dualisztikus eredetmagyarázó monda

A dualisztikus eredetmagyarázó monda olyan néphagyomány, mely azt fejezi ki, hogy a teremtés két ellentétes erő együttműködésének az eredménye. E két erőt Isten és az ördög testesíti meg. Az ördög hatásköre nem terjed túl az anyagon, míg Isten a ...

                                               

Első személyes előadásmód

Az első személyes előadásmód olyan előadásmód a népköltészetben, amelyben az előadó egyes szám első személyben meséli el a történetet. Az előadó és a szereplő azonos is lehet. Az eljárás indítéka többféle lehet. Egyes szám első személyben leginká ...

                                               

Határvédő énekek

A határvédő énekek az albán népi epika legrégebbi rétegét képviselő hősepikai alkotások ciklusa. A megnevezés elsősorban nem műfaji, hanem tematikai kategória: a középkori albán pásztorközösségek legelőkért folytatott küzdelmeiben hőssé magasztos ...

                                               

Jukagir szerelmeslevelek

Jukagir szerelmeslevelek, az északkelet-szibériai jukagir nép fiatal leányai által kedvesüknek küldött, nyírfakéregbe éles késsel metszett szerelmeslevelek. E leveleket kizárólag fiatal lányok készítették, mivel a nép körében uralkodó erkölcsi no ...

                                               

Kalevala

A Kalevala finn nemzeti eposz, melyet a finn népköltészet elsősorban karjalai eredetű hősi és epikus énekeiből állított össze Elias Lönnrot. Az eposz az általa éveken át gyűjtött folklóranyag logikailag egymáshoz kapcsolható dalaiból áll. A 19. s ...

                                               

Kalevipoeg

A finn Kalevalához hasonlóan népmesékből, népdalokból, balladákból, mondákból állították össze. A gyűjtést, még Faehlmann kezdte el, majd Friedrich Reinhold Kreutzwald észt orvos és írótársai folytatták és rendszerezték az anyagot, végül pedig Kr ...

                                               

Karjalan kunnailla

Karjalan kunnailla on suomalainen kansansävelmä. Ismert karjalai, finn népdal. A Karjalai Köztársaság Himnuszához e mű dallamát vette alapul. A dal finn szövegét Valter Juva írta.

                                               

Manole mester

Manole mester román mitológiai alak, kőművesmester, a Curtea de Argeș-i kolostor építője. Kőműves Kelemen román megfelelőjének tekinthető. Az azonos című román népballada Mircea Eliade szerint a Miorițával együtt a román népköltészet csúcsa, Geor ...

                                               

Olonho

Az Olonho a jakut néphagyományok központi eleme a jakut nép és egyben a török népek legősibb eposza. Az olonho mint fogalom egyszerre jelenti az epikus hagyományok összességét és egyes konkrét alkotásokat. 2008-ban a UNESCO az olonhot az emberisé ...

                                               

Patkó Bandi

Patkó Bandi legendabeli betyár, akinek alakjához dalok és mondák kapcsolódtak a 19. század végén és a 20. század elején. Hagyománya főképp a Dél-Dunántúlon élő. Alakja folklorizáció eredménye. Egy versbéli betyár elevenedett meg a népi képzeletbe ...

                                               

Prücsök

A szegény varga, Prücsök Miska és szomszédja, a csizmadia szövetkeznek, hogy lopnak és jövendölnek: a csizmadia ellopja a falu egyik gazdájának két lovát és egy másik gazda hat ökrét, a varga visszajövendöli jó fizetségért. Így keveredik mindentu ...

                                               

Sárig es kit kígyó

A Sárig es kit kígyó egy csángó népballada. Sok szövegváltozat létezik, de a történet általában ugyanaz: egy pásztorlegény ingébe bebújik egy kígyó, ami megeszi a fél karját annak, aki kiveszi, így senki nem hajlandó kivenni, kivéve a legény meny ...

                                               

Tek Pista

Tek Pista szül.: Tek István magyarországi szlovén mesemondó. A Vas megyei Ritkaházán élt ma Kétvölgy, feleségével Rüsics Terézzel. Földművelésből, és a háza melletti ki szőlősben szőlőművelésből élt, sőt cipőkészítéssel és bőrcserzéssel is foglal ...

                                               

Ural Batir

Az Ural Batir Baskíria nemzeti eposza, melyben természetfeletti lényekkel harcol a hős, és a történet általános igazságokat mond ki, erkölcsi tanításokat jelenít meg, ezen túl természeti jelenségeket is leír. Több mint 4000 soros, 1910-ben jegyez ...

                                               

Vándormonda

A vándormonda olyan monda, mely több területről ismert, hosszú élete során hatalmas területeket bejárt. A kifejezést Reidar Th. Christiansen munkássága révén nyert egyértelmű jelentést. Vándorolhat nyelvterületen belül, de népek között is. Igen h ...

                                               

Variabilitás

A variabilitás vagy változékonyság a népköltészeti alkotások egyik fő jellemzője, a szövegalkotási és reprodukálási folyamat során megfigyelhető jelenség, amelynek eredményeként a folklórszövegek egyszerre több változatban élnek. Ez azt jelenti, ...

                                               

Vend népmesék

A vendek nagyon zárt népcsoport volt Magyarországon. A 9. század vége óta elzártan éltek krajnai és stájerföldi szlovénoktól, s a magyarokkal álltak szoros kapcsolatban. Ez a kultúrára is nagy hatással volt. A magyarországi és szlovéniai népmesék ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →