ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 4                                               

Történelem

A történelem a múltbeli események összessége. Az emberiség múltjának tudományos ismerete, amely az emberi társadalom közös emlékezeteként az emberi azonosságtudat egyik alapja. A magyar nyelvű tankönyvek és ismeretterjesztő művek általában a köve ...

                                               

Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófia Kar

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Kara az 1872-ben létrejött Kolozsvári Tudományegyetem később Ferenc József Tudományegyetem hagyományait követi. 1959 óta viseli a Történelem és Filozófia Kar nevet. A karon belül két fő szako ...

                                               

Magyar történelem

Magyar történelem alatt a magyar nép és Magyarország történetét értjük. A Magyar Királyság létrejötte a magyar törzsek Kárpát-medencei honfoglalásához köthető. Ettől kezdve több mint 1000 éven át Magyarország története a Kárpát-medence történetév ...

                                               

Alternatív történelem

Az alternatív történelem sokkal inkább a történet- és társadalomtudományokhoz kapcsolódik a természettudományok helyett, ezért sokan nem tartják sci-fi-nek. Az alternatív történelmi regény kifejezés csak néhány évtizede terjedt el mindazon művek ...

                                               

Kora újkori magyar történelem

Kora újkori magyar történelem alatt a 16–18. századi magyar történelmet értjük. Az 1526-ban vívott mohácsi csatát követő kettős királyválasztás után az ország területe két részre szakadt. Az oszmán hadsereg 1541. augusztus 29-én birtokba vette Bu ...

                                               

Népszerű Történelem

A Népszerű Történelem című könyvsorozat kötetei a Kossuth Kiadó gondozásában, Réz Miklósné szerkesztésében kerültek kiadásra. A sorozat ISSN 0324-7953 számmal van jelölve. A könyvek fekete-fehér fotókat tartalmaznak és papírborítós, keményfedeles ...

                                               

Klímatörténet és az emberi történelem

A kainozoikum földtörténeti korai: pliocén – 5.3 millió évvel ezelőtt kezdődött és 2.6 millió évvel ezelőtt ért véget eocén – kb. 55.8 millió évvel ezelőtt kezdődött és 33.9 millió évvel ezelőtt fejeződött be miocén – 23 millió évvel ezelőtt kezd ...

                                               

Privát történelem

A Privát történelem Bódy Gábor 1978-ban készült fekete-fehér rövidfilmje. A film képanyaga hang nélküli amatőr filmfelvételekből Tímár Péter igen jelentős értékű trükkmunkája segítségével, valamint logopédus közreműködésével állt össze. A film ig ...

                                               

Képes Történelem

A Képes Történelem 25 kötetes történelemkönyv-sorozat, melyet az 1960-as évek és az 1980-as évek között adott ki a Móra Ferenc Könyvkiadó.

                                               

Genealógia (történelem)

A genealógia a nemzetségek, családok történetét, leszármazási rendjét tanulmányozó történeti segédtudomány. A családtörténeti kutatások eredményét elsősorban családfákon vagy jegyzékekben foglalják össze. Kétféle alapvető megközelítésben őstábla ...

                                               

Őskor

A történettudomány szerinti őskor az ember történetének első, leghosszabb korszaka, amely a földtörténeti harmadidőszak utolsó szakaszával és a földtörténeti negyedidőszakkal esik egybe. Az emberi történelem írott forrásokból nem ismert hosszú id ...

                                               

Élő történelem

Az Élő történelem Hillary Clinton volt amerikai elnökjelölt és külügyminiszter önéletrajzi könyve a Fehér Házban Bill Clinton korábbi elnök mellett töltött nyolc esztendő leírása. Megjelenése óta a világ 33 országában több mint 8 millió példányba ...

                                               

Tudomány

A tudomány a bennünket körülvevő világ megismerésére irányuló tevékenység és az ezen tevékenység során szerzett igazolt ismeretek gondolati rendszere. A tevékenységnek bárki által megismételhetőnek kell lennie és végeredményben azonos eredményre ...

                                               

Magyar Tudomány

Magyar Tudomány folyóirat, amit 1956 óta a Magyar Tudományos Akadémia ad ki. A folyóirat székhelye Budapest, havonként jelenik meg. Jogelődje, az Académiai Értesítő 1840-ben indult, a folyóirat alapításának éve tehát 1840-re nyúlik vissza. Alapít ...

                                               

A buddhizmus és a nyugati tudományok

A buddhizmus és a tudomány már rengetegszer bizonyult kompatibilisnek a történelem során. A buddhizmus és bizonyos tudományos területek között párbeszéd folyik. A buddhizmuson belül a filozófiai és pszichológiai tanítások hasonlóságot mutatnak a ...

                                               

A tudomány években

1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1 ...

                                               

A magyar tudomány ünnepe

A magyar tudomány ünnepéről az MTA már 1997 óta megemlékezik, hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeljük minden év november 3-án, azon a napon, melyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság mega ...

                                               

Keresztény Tudomány (vallás)

A Keresztény Tudomány az új vallási mozgalmak közé sorolt szentháromságtagadó keresztény vallási tanítás. Az egyház tanai a Biblián és az alapító, Mary Baker Eddy "Tudomány és Egészség – Kulcs a Szentíráshoz" című könyvén alapulnak. Az angol "sci ...

                                               

Nyelv és Tudomány

A Nyelv és Tudomány szórakoztató-ismeretterjesztő internetes hírportál. Első cikkei 2009 májusában jelentek meg a felületen, s ugyanazon év júniusában indult el hivatalosan is a weboldal. Tematikájának középpontjában eredetileg a nyelv és a kommu ...

                                               

Élet és Tudomány

Az Élet és Tudomány magyarországi országosan terjesztett tudományos ismeretterjesztő hetilap. Elsősorban a magyar tudományos élet eredményeire koncentrál, jellegzetessége, hogy a kutatók saját maguk írnak eredményeikről közérthető, népszerű formá ...

                                               

A tudomány világnapja a békéért és a fejlődésért

A tudomány világnapja a békéért és a fejlődésért az UNESCO által támogatott ünnepnap, aminek célja a tudomány népszerűsítése. A tudomány világnapja nem hivatalos állami ünnep. Az UNESCO kormányzati szervekkel és egyéb szervezetekkel is kapcsolatb ...

                                               

Mérnöki tudomány

A mérnöki tudomány a technológia alkalmazása emberi problémák megoldására. Az a hivatásos cselekvés, melynek során a képzelőerőt, az ítéletet és az intelligenciát alkalmazzák a tudományban, a matematikában és a gyakorlatban olyan objektumok és fo ...

                                               

Számítástudomány

A számítástudomány és a számítógép-tudomány egymáshoz nagyon közeli, egymást majdnem teljesen átfedő és szorosan összefüggő területeket ölel fel, ezért tárgyalásuk csak együttesen értelmezhető. Mindkét tudományág lényege, hogy az információkezelé ...

                                               

Kognitív tudomány

A kognitív tudomány vagy megismeréstudomány a megismerési folyamatokkal foglalkozik, legyen az emberi, állati, gépi, molekuláris szintű vagy egyetemes megismerési folyamat. Mint tudományág, elsősorban a kognitív pszichológiából és a pszicholingvi ...

                                               

Vallás

A vallás olyan egyetemes és átfogó fogalom, amelyre nehezen adható meghatározás: "élményszerű találkozás a szenttel és a szenttől meghatározott ember válasz-cselekménye.” vagy másképpen: "szellemi lényekbe vetett hit”. A két fogalomleírás eltérés ...

                                               

Etnikai vallás

Az etnikai vallás ok főként afrikai, dél-amerikai és ázsiai vallási közösségek hiedelmeit és gyakorlatait jelöli, amelyeket a közös származás és/vagy a hasonló kultúra, szokások és nyelv köti össze; megkülönböztetve őket más vallásoktól. Elavult ...

                                               

Zsidó vallás

A zsidó vallás a világ egyik legősibb és legelterjedtebb vallása, a három fő ábrahámi vallás egyike. Hívei elsősorban a zsidók közül kerülnek ki, bár a történelem során más népek is áttértek a judaizmusra. Noha a zsidóság nem térítő vallás, lehet ...

                                               

Kínai vallás

A kínai vallás nem képez egységes hit- és gyakorlatrendszert, hanem egymásra ható vallási és filozófiai hagyományok összetett egészeként fogható fel. Különösen három hagyománynak van jelentősége: konfucianizmus taoizmus kínai buddhizmus A muszlim ...

                                               

Ábrahámi vallások

Az ábrahámi vallások, más néven ábrahámita vagy nyugati vallások közé sorolják a világ három fő monoteista vallását, a közös gyökerekkel és értékekkel rendelkező zsidó vallást, a kereszténységet és az iszlámot. Ezen túl a kategóriába sorolják az ...

                                               

Új vallási mozgalmak

Az új vallási mozgalmak a modern korban, elsősorban a 20-21. században világszerte, de főleg a nyugati világban, a Távol-Keleten és Afrikában kialakult ezernyi vallási mozgalmat jelölő általános kifejezés. Sokszor ide számítják már a 19. századba ...

                                               

Ókori görög vallás

Az ókori görög vallás magában foglalja az ókori Görögországban megtalálható hiedelmek, szertartások és mitológiák összességét, amely szűkebb értelemben az i. e. 1. évezred elejétől az i. e. 4. századig, a hellenisztikus birodalmak kialakulásáig á ...

                                               

Afroamerikai vallások

Az afroamerikai vallások az Amerikába behurcolt rabszolgák és utódaik által kialakult afrikai eredetű vallási rendszerek. Sok esetben a afrikai vallások, hiedelmek keveredéséből vagy az afrikai és más vallások, kultuszok szinkretizmusából születt ...

                                               

Vallások és spirituális hagyományok listája

Zurvánizmus történelmi Behafaridians történelmi Mazdakizmus történelmi

                                               

Római vallás

Az ókori Róma fennállása alatt sok vallási kultusz befolyása alatt állt, melyekből sokat átvett, ezek részleteit ismerteti ez a szócikk. A római istenségeket részletesebben a római mitológia nevű cikk tárgyalja.

                                               

Ókori egyiptomi vallás

Az ókori egyiptomi vallás az egyiptomi emberek több mint 4000 évig fennálló hitvilágának öröksége a kereszténység és az iszlám előtti időkből, melyről ismereteink a hivatalos egyiptomi teológiából és a lakosság felső rétegeinek kultuszemlékeiből ...

                                               

Ősmagyar vallás

Az ősmagyar vallás a kereszténység felvétele előtti magyar hitvilágot jelenti, mindazokat a mitológiai képzeteket, lényeket, és a világ keletkezésére, felépítésére és működésére vonatkozó elgondolásokat, melyek egy többnyire egységes mitológia, p ...

                                               

Kategória (egyértelműsítő lap)

A Wikipédia lapjait rendszerező kategóriákat lásd itt, róluk pedig ezt. A kategóriák lehet: kategória – filozófiai, logikai fogalom; Wikipédia:Hogyan használd a kategóriákat? - A Wikipédiában alkalmazott kategóriák. kategória – matematikai, algeb ...

                                               

Kategóriák (Arisztotelész)

A Kategóriák, régebbies, de a hagyomány alapján ma is használt írással Katégoriák Arisztotelész antik görög filozófus fennmaradt logikai művei gyűjteményének, az Organonnak az első része. Megjegyezük, hogy e művek elnevezései, "Organon” és "Katég ...

                                               

A Grammy-díj kategóriáinak listája

A Grammy-díjat egy sor kategóriában adják át, és mindegyik egy speciális területét fedi le a zenéhez kapcsolódó tevékenységeknek. Az egyes kategóriákban általában több jelölt közül választják ki a díjazottat. A kategóriák listája időről időre vál ...

                                               

Osztály (rendszertan)

Az élőlények biológiai rendszertani besorolásában az osztály az egyik fő kategória, amely a törzs és a rend fő kategóriák között helyezkedik el. Az osztály volt az egyik alapvető kategória Carl von Linné klasszikus ötös felosztásában osztály -ren ...

                                               

Rend (rendszertan)

Az élőlények biológiai rendszertani besorolásában a rend az egyik fő kategória, amely az osztály és a család fő kategóriák között helyezkedik el. A rend volt az egyik alapvető kategória Carl von Linné klasszikus ötös felosztásában osztály- rend - ...

                                               

Nemzetségcsoport (rendszertan)

A nemzetségcsoport a biológiai rendszertanban növények és gombák esetében a család és a nemzetség fő kategóriák között helyezkedik el. Az állatoknál a tribusnak a magyar nyelvben nem nemzetségcsoport, hanem nemzetség a megfelelője, ami viszont a ...

                                               

Család (rendszertan)

Az élőlények biológiai rendszertani besorolásában a család az egyik fő kategória, amely a rend és a nemzetségcsoport vagy a nemzetség fő kategóriák között helyezkedik el. A család volt az egyik alapvető kategória Carl von Linné klasszikus ötös fe ...

                                               

Nem (rendszertan)

Az állatok fajainak rendszertani besorolásában a nem az egyik fő kategória, amely a család és a faj fő kategóriák között helyezkedik el. A növényeknél és gombáknál a nemnek a nemzetség a megfelelője, ez a genus magyar megnevezése, viszont az álla ...

                                               

Magyar Filmdíj

A Magyar Filmdíj Magyarország 2014-ben alapított legrangosabb, évente odaítélt filmművészeti díja, melyet a Magyar Filmakadémia tagjainak szavazata alapján 2016 óta ítélnek oda különféle műfaji és alkotói kategóriákban a legjobbnak tartott filmek ...

                                               

David di Donatello-díj

A David di Donatello-díj az egyik legjelentősebb olasz filmművészeti díj, amelyet az Olasz Filmművészeti Akadémia ad át.

                                               

Nem fenyegetett faj

Nem fenyegetett nek nevezzük azokat a élőlényfajokat, illetve alfajokat, amelyeket nem fenyeget a kihalás veszélye, és ez a közeljövőben sem várható. Az ilyen fajokat, alfajokat a Természetvédelmi Világszövetség Vörös Listája a Nem fenyegetett Le ...

                                               

Nyelvtani kategória

A nyelvészetben a nyelvtani kategória olyan terminus, amely többé-kevésbé tág jelentésekkel található meg a különböző nyelvű szakirodalmakban, olykor egyazon nyelvűben is, különböző szerzőknél, sőt, egyazon szerzőnél is. Az európai indoeurópai ny ...

                                               

Vallási vezetők listái ország szerint

Görögország: Konstantinápolyi pátriárkák listája jelenleg Törökország területén, de a görög kereszténység központja Grúzia: Grúz katolikoszok listája

                                               

2011. évi CCIII. törvény

A 2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról az országgyűlési képviselők választásának rendjét szabályozza Magyarországon. A jogszabály az úgynevezett sarkalatos törvények közé tartozik, ezért megváltoztatásához a jelen lé ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →