ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 398                                               

Csung Kuj, az ördögűző

Csung Kuj, az ördögűző hangsúlyjelekkel: Zhǎn guǐ zhuàn ; magyar népszerű: Csan kuj csuan ; szó szerinti jelentése: "A démonok megfékezésének története”) több címen is ismert, 10 fejezetes Csing -kor elején íródott, mitológiai tárgyú kínai regény ...

                                               

Delta Műhely

A Delta Műhely írókör egy írói műhely, amelynek tagjai egymás írásait kritizálva segítik egymás fejlődését. A tagság zárt, évente egyszer van tagfelvételi pályázat. Az írókör működése független a Delta Vision kiadótól. A Delta Műhely írókör vezet ...

                                               

Dimenziókapu

Sci-fi és fantasy művekben előforduló, de a valóságban jelenlegi ismereteink szerint nem létező utazási mód. A dimenziókapu, avagy térkapu segítségével nagy távolságok hidalhatók át egyetlen pillanat alatt. A dimenziókapuk több fajtája ismeretes. ...

                                               

Frank Kelly Freas

Frank Kelly Freas népszerű fantasy és sci-fi témákban alkotó illusztrátor. A karrierje több mint ötven évet ölel fel. Fotográfus szülők gyermekeként született, és Kanadában nőtt fel. A második világháborúban felderítőként dolgozott a légierőnél, ...

                                               

Gulliver utazásai

A Gulliver utazásai Jonathan Swift 1726-ban keletkezett szatirikus utazási regénye. Az érdekes és egyben izgalmas történet egy családapáról, Gulliverről szól, aki körbeutazza a világot, hogy többet tudhasson meg más kultúrákról, emberekről. Későb ...

                                               

A képzelet mesterei

A képzelet mesterei a Delta Vision kiadó egyik saját, tematikus könyvsorozata, amely neves külföldi sci-fi- és fantasy-szerzők jelentős műveiből nyújt válogatást. A sorozat szerkesztője Kleinheincz Csilla.

                                               

Ködszerzet-sorozat

A Ködszerzet epikus fantasy regények sorozata, amit az amerikai író Brandon Sanderson írt. Az három könyvből álló első sorozat első részét 2006-ban, az utolsót 2008-ban adták ki angolul. Magyarul 2013-ban jelent meg az első trilógia "A Végső Biro ...

                                               

Létsík

A létsík kifejezés leginkább fantasy és sci-fi művekben használatos egy egész világ megjelölésére. Azt a területet jelenti, amelyet az átlag utazó különleges segítség nélkül képtelen elhagyni. Utazhat szárazföldön, vízen vagy levegőben, akkor is ...

                                               

Malaza Birodalom

A Malaza Birodalom egy fiktív nemzet-állam, ahogy azt Steven Erikson epikus fantasy sorozata, A Malazai Bukottak könyvének regéje leírja. A Malaza Birodalom jelentős szerepet játszik az első négy, ill. a hatodik könyvben, viszont Erikson elmondta ...

                                               

Melan

Melan egyike a Nemes István magyar író által kitalált világ, Cherubion irányításáért harcoló alakoknak. Ő volt Kevanaar, az elveszett istenség második tanítványa, aki a letűnt humán civilizáció technikai eszközeivel akarta meghódítani egész Cheru ...

                                               

Kanócbarát pajzán története

A Kanócbarát pajzán története hangsúlyjelekkel: Dēngcǎo héshàng ; magyar népszerű átírás: Teng-cao ho-sang a 17–18. század fordulóján íródott, fantasztikus elemekkel kevert, tizenkét fejezetes kínai erotikus regény, melynek szerzője ismeretlen.

                                               

Nyugati utazás

A Nyugati utazás hangsúlyjelekkel: Xī yóu jì ; magyar népszerű átírás: Hszi ju csi) Vu Cseng-en nek 吳承恩/吴承恩 tulajdonított mitológiai tárgyú regény, amely a négy legjelentősebb klasszikus kínai regényként számon tartott művek egyike. A Ming- ...

                                               

SFmag.hu

Az SFmag.hu egy angol nyelvű részleggel is rendelkező napi frissítésű magyar online magazin, ami a fantasztikus irodalom minden irányzatával foglalkozik. A minőségi SF művészeti alkotások bemutatása mellett vállalt célja a magyar fantasztikum ism ...

                                               

SFportal.hu

Az SFportal.hu – A magyar sci-fi és fantasy oldal 2005 októberében elindult honlap. Alapítói Szélesi Sándor, Szalai-Kocsis Tamás és Miyazaki Jun, főszerkesztője Miyazaki Jun. A gárda jórészt megegyezik az Átjáró Magazin készítőivel, a magazin meg ...

                                               

Sylva

A Sylva egy enyhén fantasy jellegű, francia lélektani regény, amelyet Vercors írt 1960-ban. A történet a 20. század elején, Angliában játszódik, legfontosabb szereplői pedig egy Albert Richwick nevű fiatal földbirtokos férfi és egy Sylva névre ha ...

                                               

Tier nan Gorduin

Tier Nan Gorduin egy regényszereplő, aki először Wayne Chapman A Halál havában c. fantasy-regényében bukkan fel, amelyet a magyar fantasy-kedvelők egységesen a M.A.G.U.S. fantasy-világ nyitóművének tekintenek. A férfi kyr vérű ilanori bárd, vándo ...

                                               

Urban fantasy

Az urban fantasy a fantasy irodalom egy alműfaja, melynek legfőbb jellemzője, hogy a fantasy elemekkel bíró narratíva jelentősen valós, városi környezetben játszódik. Az urban fantasy épp ezért a helybeli megkötés miatt a high fantasy műfaj ellen ...

                                               

Boris Vallejo

Vallejo tizenhárom évesen kezdett festeni, és tizenhat évesen készítette első illusztrációmunkáját. 1964-ben az Amerikai Egyesült Államokba emigrált, ahol megalkotta Tarzan, Conan a Barbár, Doc Savage és több más képregény karaktert. Később filmp ...

                                               

Familia (folyóirat, 1865–1906)

A Familia 1865-ben alapított román kulturális és irodalmi folyóirat, melynek alapító tulajdonosa és első főszerkesztője Iosif Vulcan volt. Az alapító szándéka az volt, hogy a román kultúrát terjessze Erdélyben, olvasóközönséget neveljen, és a teh ...

                                               

Foaie pentru minte, inimă și literatură

A Foaie pentru minte, inimă și literatură a legelső román irodalmi lap volt, amely a Gazeta de Transilvania mellékleteként jelent meg Brassóban. Főszerkesztője George Bariț, majd 1850-től Iacob Mureșianu volt. 1838. január 1 és június 25. között ...

                                               

Genius (folyóirat)

A Kölcsey Egyesület támogatásával megjelenő lap főszerkesztője Franyó Zoltán, felelős szerkesztő Nagy Dániel, igazgató Zala Béla. Programját kifejezi több nyelven is megfogalmazott alcíme: "Az egyetemes kultúra folyóirata”. A humanizmus és az eur ...

                                               

Helikon (folyóirat, 1990–)

A Helikon 1990 januárjától megjelenő kolozsvári magyar nyelvű irodalmi folyóirat. Előzménye az 1946–1989 között ugyancsak Kolozsváron megjelenő Utunk volt. Alapító főszerkesztője Szilágyi István, főszerkesztője 2013-tól Karácsonyi Zsolt. A szerke ...

                                               

Igaz Szó

Igaz Szó Marosvásárhelyen kiadott szépirodalmi folyóirat. 1953 júniusától kéthavonta, 1954 januárjától havonta jelent meg. Címlapján feltüntetett önmeghatározása szerint 1953 márciusától az RNK írószövetsége Magyar Autonóm Tartományi Fiókjának fo ...

                                               

Látó (folyóirat)

A Látó a Román Írószövetség, 1992 januárjától a Romániai Írók Szövetsége valamint a Maros megyei Tanács magyar nyelvű szépirodalmi folyóirata. Megjelenik Marosvásárhelyen, havonta. Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század vég ...

                                               

Sămănătorul

Sămănătorul román irodalmi folyóirat, amely Bukarestben jelent meg 1901. december 2. – 1910. június 27. között. Fontos szerepet játszott a kor irodalmi életében és mozgatórugója volt a róla elnevezett irodalmi és eszmei irányzatnak. A folyóirat m ...

                                               

Der Sturm

A Der Sturm berlini német irodalmi, kulturális és művészeti folyóirat, amely 1910. március 3-án hetilapként indult, 1914 áprilisától kéthetente, 1917 közepétől 1932-ig havonta jelent meg. Alapítója, főszerkesztője és kiadója Herwarth Walden író. ...

                                               

Utunk

A II. világháború után a Romániai Magyar Írók Szövetsége adta közre, 1949-ben a közreadó szövetség megszűnt, ettől kezdve a Romániai Írók Szövetségének magyar lapjaként jelent meg. A lap első szerkesztője Gaál Gábor, később Sőni Pál és Földes Lás ...

                                               

Akin

Az akin kirgiz vagy kazak népi énekköltő, énekmondó. Az akinköltészet a 14. századtól a 19. századig élte fénykorát mint szájhagyomány útján terjedő sajátos műfaj a mű- és a népköltészet határmezsgyéjén. Az akinok által használt fordulatok, költő ...

                                               

Ciklus (művészet)

A görög ’ kör ’ szóból származik. Önálló művekből szerkesztett, valamilyen szempontból egységet alkotó művek csoportja. Összetarthatja a műveket a téma, a főhős, a helyszín, a kompozíció, az élethelyzet vagy bármely más tényező. A három műből áll ...

                                               

Asszonánc

A verstanban használt asszonánc terminus a francia assonance ’egybehangzás’ nyomán terjedt el, amely a latin assonantia szóból ered. Egyes szerzők szerint az asszonánc a rím egyik fajtája. Ezek között megtalálható egyeseknél az állítás, hogy az a ...

                                               

Blank verse

A blank verse angol eredetű versforma, használata idővel a drámákra korlátozódott. Eredetileg 10-11 szótagos sor volt, hangsúlyváltakozással 5 hangsúlyos íz alkotta. Shakespeare terjesztette el a drámairodalomban, az általa alkalmazott ritmus már ...

                                               

Buddhista költészet

A buddhista költészet egy irodalmi műfaj a buddhista irodalmon belül. A buddhista költészet legkorábbi darabjai például a Dhammapada versei, amelyek szerint Gautama Sziddhártha a megvilágosodását követően a következőket mondta: Hagyományosan a le ...

                                               

Csüe-csü

A csüe-csü, vagyis "csonka vers”, az úgy nevezett "új stílus”) sorába tartozó versforma, amely az 5–6. században alakult ki, de leginkább a Tang-kor poétáinak körében volt népszerű. A csüe-csü minden esetben négy sorból áll, a négy sor mindegyike ...

                                               

Haikai

A haikai, amire japánul és angolul is egyaránt utalást tehetünk a "haikai no renga” műfajra, egy népszerű japán kevert versforma, ami a 16. században fejlődött ki a korai arisztokratikus ’renga’ műfajból. "Vulgárist” vagy "faragatlant” jelentett, ...

                                               

Haiku

"A haikut kétszer kell elolvasni. Másodjára azért, hogy átérezd” – Macuo Basó A haiku 俳句 ; Hepburn: haiku, avagy haikai a japán költészet egyik jellegzetes versformája, amely Macuo Basó által a 17. században jelent meg Japánban. Ez a fajta költ ...

                                               

Horatiusi alapelvek

Horatiusi alapelvek: Arany középút aurea mediocritas: Nem szabad szélsőségek szerint élni, mindig meg kell találni a középutat. Erre metaforája egy hajó. Egy költeményt 9 évi írás és tökéletesítés után tárhat napvilágra minden költő. Memento mori ...

                                               

Hosszúvers

A hosszúvers legalább száz-kétszáz soros vagy még hosszabb, kötetnyi, elsősorban lírai jellegű és formájú mű, mely sokszor epikai és drámai elemeket is felhasznál. A "hosszúvers” elnevezés az 1950-es évek magyar költészetében kezdett először terj ...

                                               

Ki no Curajuki

Ki no Curajuki Heian-kori író, költő, kritikus és udvari hivatalnok. A régi japán lírai költészet egyik legnevesebb alakja, már fiatal korában ismert tanka költő. A Kokin vakasú főszerkesztője és egyik előszavának írója; feltételezhetően a Tosza ...

                                               

Kigo

A kigo az évszakra utaló szó a haikuban. Csaknem minden haikuban találunk egy "évszakszót”, amely a lélegzetvételnyi haiku-verset a természet nagy évi körforgásához köti. Mivel az évszakok témája központi helyet foglal el a versben, ezért a költő ...

                                               

Kínai költészet

A kínai költészet gyökerei az i. e. 10. századra nyúlnak vissza, ahonnan az első kínai versgyűjtemény a Dalok könyve legrégebbi darabjai származnak. A Konfuciusznak tulajdonított válogatás 306 verse több évezreden át meghatározta a kínai költésze ...

                                               

Kokin vakasú

A Kokin vakasú röviden Kokinsú egy korai japán versformában íródott antológia, a Heian-korban. A Manjósú után keletkezett második nagy lírai gyűjtemény. Uda császár adta ki összeállítását, végelegesítését az ő fia Daigo császár rendelte el. A tör ...

                                               

Költészet

A költészet, görögösen–latinosan poézis az irodalomnak művészeti ága, másképp: az a művészet, melynek közege az emberi beszéd. A költészet tehát mint az emberi lélek művészi tevékenysége, egyrészt a művészetek közé tartozik, másrészt, mint irodal ...

                                               

Költészet világnapja

A költészet világnapját március 21-én ünneplik. Az UNESCO 1999-ben jelölte ki ezt a napot "azzal a céllal, hogy költői kifejezés révén támogassa a nyelvi sokféleséget és növelje a veszélyeztetett nyelvek megismerésének lehetőségét”. Célja a költé ...

                                               

Költészettan

A költészettan, vagy költői írásművek elmélete, latinos nevén poétika a költészet elmélete, tudománya. Tárgya tehát a költészet, vagyis az emberi érzésnek és képzeletnek az a nyelvbeli kifejezése, amelynek egyenes célja az emberi érzés és képzele ...

                                               

A magyar költészet napja

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a magyar líra elő ...

                                               

Misztrál (együttes)

Az együttes 1997-ben alakult. Magyar és külföldi költők versei, valamint népdalfeldolgozások szerepelnek repertoárjukon. Megzenésítéseik forrása a magyar népzenei hagyomány, amelyet gyakran ötvöznek ma divatos világzenei irányzatokkal is. Dalaik ...

                                               

Népballada

A népballada fogalmának meghatározása sok nehézségbe ütközött, ezt az is mutatja, hogy az ebben a műfajban alkotó költők, tehát tudós alkotók is bizonytalanok. Így Goethe éppen a balladában leli meg a költészet ősformáját, amelyben mintegy őstojá ...

                                               

Pastourelle

A pastourelle, vagy pastorelle, pastorella, vagy pastorita egy tipikus régi francia lírai forma, aminek a középpontjában egy pásztorlány romantikus története áll. A legtöbb korai pastourelleben a költő lovag találkozik egy pásztorlánnyal. A narrá ...

                                               

Rím

A rím az irodalomban egy stilisztikai eszköz, alapja a különböző ritmikai szakaszok vagy sorok végének hangjainak egyezése, "összecsengése”. A rím figyelemfelkeltő erejével segít az adott mű mondandójának hangsúlyozásában, s az emberi fül számára ...

                                               

Vágánsköltészet

Vágánsköltészet a 12–13. századi világi líra egyik jelentős ága, amely szembehelyezkedik a feudális kötöttségekkel és tekintélyelvűséggel. Más elnevezése goliárd-költészet.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →