ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 397                                               

Halhatatlanok alkonyat után

Kresley Cole díjnyertes bestseller író, paranormális regényeinek szereplői a Szövetség tagjai. A Halhatatanok alkonyat után cím a sorozat könyveinek közös alcíme. Ezekben a könyvekben a szerző egy új világot teremt a tanulmányai során gyűjtött in ...

                                               

Lilith – A Fekete Hold erósza

Lilith – A Fekete Hold erósza Hannelore Traugott könyve. Eredeti címe: Lilith – Eros des Schwarzen Mondes. A rendhagyó tartalmú könyv mitológiai és modern korból kiragadott történetekkel kísérli meg szemléletesebbé tenni egy kevéssé ismert asztro ...

                                               

A mongolok titkos története

A mongolok titkos története a mongol irodalom egyik legelső műve. Ismeretlen szerző vetette papírra, valószínűleg Ögödej kán uralkodásának idején, eredetileg mongol írással. A mongol irodalom világszerte legismertebb műve. Számos nyelvre lefordít ...

                                               

Ponciánus históriája

A Ponciánus históriája és a Ponciánus császár históriája az Európa-szerte népszerű mesegyűjteménynek az 1570-es években keletkezett két különböző, magyar nyelvű fordítása. Az egyik latin, a másik német nyelvű szövegből készült. Magyarországon a 1 ...

                                               

Seraphinianus-kódex

A Seraphinianus-kódex egy útmutató valamilyen másik meg nem nevezett világba, ahol megismerhetjük egy fiktív világ szürreális írásmóddal definiált és kielemzett részleteit. A könyvet Luigi Serafini iparművész írta, feltehetően 30 hónap alatt, 197 ...

                                               

Szép Magelona

A Szép Magelona magyarra fordított középkori lovagregény, mely 1676-ban Lőcsén jelent meg. Teljes címe: Kedves és nyájas Historia Szep Magyelonarol Neapolis királynak leányáról és edgy Peter nevü Vitézröl.e Frantzia nyelvből Német nyelvre meg-for ...

                                               

Bernard Binlin Dadié

1916. január 10-én Assinie-ben született. A Grand Bassam-i katolikus iskolában, majd az Ecole William Ponty-ban folytatta tanulmányait. A szenegáli Dakarban dolgozott a francia kormány alkalmazásában. 1947-ben hazatért és részt vett a függetlensé ...

                                               

Kito Lorenc

1952 és 1956 között a cottbusi bentlakásos szorb középiskolába járt. 1956 és 1961 között a Lipcsei Egyetemen szlavisztikát tanult. 1961 és 1972 közötti bautzeni Szorb Intézet munkatársa volt. 1972 és 1979 között a Szorb Állami Együttes Staatliche ...

                                               

Mina Witkojc

Marjana Witkojc Marianne Wittka szobalány és Fritz Polenz fogadós lányaként született Burgban. Anyja kétéves korában elhagyta őt és testvérét, mert apjuk egy másik nővel házasságot kötött és Berlinbe ment dolgozni. Apai nagyanyja nevelte fel őket ...

                                               

Afrika irodalma

Afrika népeinek szépirodalmát lehet történelmi, földrajzi és nyelvi alapon is csoportosítanunk. Az ókorban Egyiptomban alakult ki virágzó írásbeliség és irodalom, amely az egész közel-keleti és a görög-római civilizációra jelentős hatást gyakorol ...

                                               

Anekdota (Erdély)

Anekdota Erdélyben. Anekdota görög jelentése kiadatlan, a középkor óta így nevezik a jelentős személyiségekhez vagy közismert eseményekhez fűződő, hitelesség igényével fellépő, jellemzőnek tartott, rövid, csattanós, többnyire tréfás történetet. E ...

                                               

Észak-Amerika irodalma

Nezahualcoyotl király és más 15. századi indián költők versei az azték korból származnak. A szájhagyományban fennmaradt költeményeket Juán Bautista de Pomar gyűjtötte össze Nova Hispania uralkodóinak regénye, 1582.

                                               

Kék madár (Erdély)

Kék madár – a népművelés jegyében fogant sajátos színpadi műfaj, mely a népi alkotóerő és szellem gyümölcsöztetésére irányította a közfigyelmet. Elnevezését Maurice Maeterlinck franciául író belga-flamand író A kék madár c. szimbolikus mesedrámáj ...

                                               

A Szovjetunió irodalma

A szovjet irodalom elnevezés elsősorban a Szovjetunió orosz irodalmát jelenti, bár a kisebb nemzetek irodalma sem elhanyagolható. Az orosz-szovjet irodalom a XIX. századi hagyományok továbbfejlesztése a szocialista realizmus szellemében. A 20-as ...

                                               

Ősköltészet

Az ősköltészet az őskori művészetek egyik ága: a szájhagyomány útján terjedő, az írásbeliség kezdete előtti szépirodalom. Ekkoriban alakultak ki az eredetmondák, melyekben közös, hogy a legtöbb nép valamilyen állattól eredeztette magát.

                                               

Finn irodalom

A finn irodalom magában hordozza Finnország viszontagságos történelmének egyértelmű jeleit. Magyarországhoz hasonlóan, itt is hosszú ideig a kormány és az ország irányítóinak nyelve nem egyezett meg az ország lakosságának többségéével, azaz a fin ...

                                               

Új-Zéland irodalma

Új-Zéland saját irodalommal rendelkezik, még a távoli országokban született, bevándorolt szerzőket is sajátjukként tisztelik, úgy mint a dél-afrikai születésű Robin Hyde írót. A száműzetésbe kényeszerült írók közül, akik Új-Zélandról írtak, említ ...

                                               

Angol irodalom

Hagyományosan, a magyar fogalmak szerint angol irodalomnak nevezzük Anglia angol nyelvű irodalmát, amelyet megkülönböztetünk a skót irodalomtól, az ír irodalomtól, az amerikai irodalomtól és az ausztrál irodalomtól. Fontos azonban megjegyezni, ho ...

                                               

Angol nyelvű költők, írók listája

Ez a lista tartalmazza az angol nyelvű irodalmak legismertebb szerzőit betűrendes névsorban. A nevek mellett az évszám segít a tájékozódásban, és az esetlegesen megegyező nevű alkotók azonosításában. Ha országok szerint szeretnél keresni, lásd mé ...

                                               

Bolgár irodalom

A világi könyvek iránti szükséglet is megjelent már a 10. század környékén, görögből fordított krónikákkal és természettudományos művekkel, mint például Joan Ekzarh Nebesza Небеса, "Egek” című munkája, vagy Csernorizec Hrabar O piszmeniha című pu ...

                                               

Héber irodalom

A héber irodalom az ókori, a középkori és modern héber nyelvű műveket jelenti. Minden kétséget kizáróan a legfontosabb ilyen mű a Héber Biblia.

                                               

Holland irodalom

Szépirodalom. A németalföldi irodalom legrégibb emlékei az ún. udvari eposzok, a XIII. századból, melyek tárgyukat a karolingi és az angolszász mondakörből merítik, és mivel kevés kivétellel francia fordítások, alig van irodalomtörténeti becsük. ...

                                               

Horvát irodalom

Horvát irodalom alatt nem annyira egy egységes, összefüggő irodalmat, hanem három, különböző helyen és különböző feltételek alatt keletkezett irodalmat szoktunk érteni.

                                               

Izlandi irodalom

Az ó-északi irodalomban Izland az egyetlen, amely nagyszámú eredeti költői művet mutathat föl. A Norvégiából átplántált költészete a 10. században érte el virágzása tetőpontját. A 13. században pedig olyan prózairodalom fejlődött ki Izlandban, am ...

                                               

Középkori zsidó irodalom

Középkori zsidó irodalom nak nevezik az európai középkorral részben párhuzamosan meghatározható zsidó irodalom fejlődési szakaszát. Kezdetét a Talmud lezárása, végét Joszéf Káró Sulchán Áruch jának 1563-as megjelenése jelzi. A korszak tudósai, ra ...

                                               

Lengyel irodalom

A lengyel irodalom az egyik leggazdagabb szláv nyelvű irodalom. Csatlakozik hozzá a Lengyelországban más nyelveken nyelven alkotott irodalom.

                                               

Lett irodalom

A litván és a kihalt óporosz nyelvvel együtt az indogermán nyelvtörzs a lett családját alkotta, de a régiségre, s igy nyelvtudományi fontosságra nézve mögötte áll mindkét testvérnyelvnek. A nyelv jóhangzású, kifejező és különösen természeti hangj ...

                                               

Litván irodalom

1. A porosz nyelv, mely a XVII. sz ig teljesen kihalt; az Alsó-visztula és a Niemen közt beszélték, s nyelvemlékeiből két káté s egy Enchiridion maradt fenn, melyeket Nesselmann adott ki, meg egy német-porosz szótár a XV. sz. elejéről. A porosz n ...

                                               

Német nyelvű költők, írók listája

Ez a lista a német nyelven alkotó legismertebb írók, költők névsorát tartalmazza betűrendben, ma létező országok szerint, évszámmal ellátva. Ha országok szerint szeretnél keresni, lásd még a következő listákat: Német költők, írók listája Svájci k ...

                                               

Norvég irodalom

Az ó- norvég irodalom szorosan összefügg az ó-izlandival. Harfago Harald udvarában a skald költészet virágzott; az öreg Bragi és a hvini Thjodholz, akiktől daltöredékek is maradtak fönn, norvég skaldok voltak. A vikingek hőskora volt a költészet ...

                                               

Ókori görög irodalom

Ókori görög irodalom név alatt tartják számon az ókor során a mai Görögország, illetve az azon kívül eső területeken ógörög nyelven keletkezett irodalmi alkotások összességét. A legkorábbra datálható ezen fennmaradt alkotások közül jelenlegi isme ...

                                               

Ókori zsidó irodalom

Az ókori zsidó irodalmi emlékek nyelve elsősorban héber, de néhány fennmaradt mű arámi nyelven íródott. A korai zsidó irodalom emlékei mindenekelőtt a Biblia első részében, az Ószövetségben maradtak fenn, a legutóbbi kutatások azonban ezt az anya ...

                                               

Orosz irodalom

Az írástudás mestersége az oroszokhoz a délszlávoktól, különösen a Bulgáriában akkor élt szlávoktól ment át a kereszténység felvétele idejében, mégpedig az egyházi könyvek, különösen a Biblia révén. E könyvek bolgárul voltak írva, de ez nem azt j ...

                                               

Perzsa irodalom

A perzsa irodalom kezdetét, egyes kevéssé megbízható adatokat figyelmen kívül hagyva, a 9. századra tehetjük. Az első újperzsa költő, akiről tudomásunk van, a Mervből származó Abbasz volt, ki az abbaszida kalifát, Mamúnt, annak Mervbe való bevonu ...

                                               

Portugál irodalom

A portugál az újlatin irodalmak közt a legifjabb és Portugáliának úgy fekvésénél mint csekély népességénél fogva leginkább ki volt téve az idegen hatásoknak. A P. első korszaka a provençal műköltészet. Második korszaka a spanyol irodalom; harmadi ...

                                               

Skót irodalom

Észak-Skóciában máig is kelta nyelvjárást beszélnek, az ország déli részében azonban már a XI. század óta az angolszász nyelv fészkelődött meg, amely a számos angol bevándorló révén mindinkább elterjedt. Noha Skócia nagyobb és népesebb részének n ...

                                               

Spanyol irodalom

A spanyol irodalom őstermékei latin nyelven vannak írva. Már a Kr. u. 1. és 2. században számos híres pogány latin író élt Spanyolországban, és a 3. századtól a 7. századig is, amikor az ország kereszténnyé lett és a vizigótok hatalmába jutott: t ...

                                               

Szerb irodalom

A szűkebb értelemben vett szerbek a 19. század végéig külön irodalmi fejlődéssel bírtak, melynek termékei a nyugati szerb vagy horvát irodalomból külsőleg is a cirill írás használata által különböznek. Mig a horvátok, akik a római katolikus egyhá ...

                                               

Szlovén irodalom

A legrégibb szlovén nyelvemlék az ún. freisingi emlékek. A liturgikus tartalmú szöveg egy 10. századi kéziratban maradt fenn, és először Kopitar adta ki a Glagolita Clozianus ban Bécs, 1836. A freisingi emlékek után a reformáció koráig szinte min ...

                                               

Újkori zsidó irodalom

Újkori zsidó irodalom nak nevezik az európai újkorban alkotó zsidó írók életművét. Kezdetét a Joszéf Káró Sulchán Áruch jának 1563-as megjelenése jelzi.

                                               

Az Egyszerű Leány könyve

Az Egyszerű Leány könyve az egyik legrégebbi, máig fennmaradt kínai szexuálpraktikai kézikönyv, melynek sem szerzője, sem pedig keletkezési ideje nem állapítható meg pontosan.

                                               

Gendzsi szerelmei

A Gendzsi szerelmei a japán irodalom egyik klasszikus alkotása, amelyet a Heian-kor csúcsán, a 11. század elején írt Muraszaki Sikibu japán nemeshölgy; egyesek szerint ez a világ első regénye. Kavabata Jaszunari irodalmi Nobel-díjának átvételekor ...

                                               

Kínai erotikus és pornográf irodalom

A kínai erotikus irodalom 情色文學 / 情色文学) és pornográf irodalom 色情文學 / 色情文学 vagy jin-hui ven-hszüe 淫穢文學 / 淫秽文学) a kínai irodalom egyik, sokáig alig kutatott, és máig viszonylag kevés szakirodalommal rendelkező kategóriája. A ...

                                               

Ratirahaszja

A Ratirahaszja रतिरहस्य c. középkori szexuális kézikönyv a XI - XII. század ban keletkezett. Írója Kokkoka / Koka Pundi szanszkrit költő, aki a könyvben magáról sziddha patija pandita "-ként ír. A Kámaszútrához hasonló mű, tartalmában mégis ellen ...

                                               

A szerelem imaszőnyege

A szerelem imaszőnyege az íróként, színműíróként és könyvkiadóként is ismert Li Jü 李漁 / 李渔 20 fejezetes erotikus regénye. Li Jü regényével 23 éves korában, 1634-ben még a Ming-dinasztia korában elkészült, de a legrégebbi kiadása csak 1657-ből ...

                                               

Az irodalom években

1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1 ...

                                               

Temetkezések könyve

A Temetkezések könyve a kínai fengsuj legrégebbi fennmaradt műve, amely feltehetően valamikor az i. sz. 4. században íródhatott, szerzője pedig a hagyomány szerint a taoista misztikus, író és gondolkodó Kuo Pu.

                                               

Fantasy

A fantasy a fantasztikus irodalom egyik műfaja, illetve a műfaj köré szerveződő filmes, szabadidős kultúra. Régebben a kritikusok nem tekintették "irodalmi” műfajnak a szó klasszikus értelmében ; és az irodalmi lexikonokban sem szerepelt címszóké ...

                                               

Arx Fatalis

Az Arx Fatalis egy nyílt forráskódú szerepjáték, melyet az Arkane Studios készített 2002-ben. A játék több platformra is megjelent. A fejlesztő cég székhelye, Franciaországban, Lyon városban található.

                                               

Bűvös erdő

A bűvös erdő az absztrakt gondolkozás, a művészet egyik legrégebbi toposza, gyakran az út toposzhoz is kapcsolódik, amikor útkeresésről van szó. Titokzatos átalakulások helyszíne.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →