ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 39                                               

Akcióművészet

Akcióművészet a művészeteknek az iránya, amely elsődlegesen nem a műtárgy létrehozására törekszik, hanem az időben zajló, egyszeri, a művész és a közönség együttműködésén, együtt cselekvésén alapuló akcióművészetet teremt. Az 1950-es évektől terj ...

                                               

Aleatória

Aleatória annyit jelent, mint "a szerencsétől függő". Latin szó, az alea szótőből származik, ami "kockát” jelent. Az aleatória művészeti fogalom, olyan művészetet jelent, ami a véletlen elvére épít.

                                               

Alkotóművészet

Az alkotóművészet azon művészi produkciók összefoglaló elnevezése, amelyek nem már meglevő műveket adnak elő, hanem új műalkotásokat hoznak létre.

                                               

Arány

Az arányt hányados alakjában fejezzük ki, az így kapott eredmény elnevezése aránymutató. Például: 10 méter / 6 méter = 5/3. Az arány azon tagja, mely a hányadosnál az osztandó helyén szerepel, az előtag, amelyik az osztó helyén áll, az utótag. As ...

                                               

Autogram

Az autogram a szerző saját kézírásával készített dokumentum. Mai szűkebb értelemben véve egy híresség saját kezű, rajongóknak szánt aláírását nevezik autogramnak. Az autogramot gyakran egy képzőművészeti alkotáson elhelyezve adják a sztárok a raj ...

                                               

Búsuló Krisztus

Búsuló Krisztus vagy Szomorkodó Krisztus a szenvedő Krisztust ábrázoló szobor- illetve képtípus. A megostorozott, töviskoronás Krisztus kezébe hajtott fejjel vagy megkötözött kezekkel és lehajtott fejjel ül. Ez az ábrázolási forma a 14. században ...

                                               

Diaporáma

A diaporáma az audiovizuális kifejezési eszközök egyike. Csak rá jellemző sajátosságai – mint minden művészi kifejezésre alkalmas eszköz esetében – a megformálandó matériából és az erre szolgáló technikából, illetve a 20. század hatvanas éveinek ...

                                               

Díszlettervező

részfeladatok, illetve kivitelezési munkák önálló irányítása, kellékek kreatív díszítése, javítása, próbaszínpad összeállítása, anyagfestési eljárások szakszerű alkalmazása, utómunkák elvégzése, első díszletpróba után a szükséges változtatások ki ...

                                               

Elmeél

Friedrich Schlegel 1772 – 1829 szerint "a végtelen utáni vágyódásban rejlik a filozófia lényege.” Ez kettős értelemmel bír, egyfelől kifejezi, hogy a végtelen nem birtokolható, másfelől a vágyódás nem szabadulhat meg a végtelenre való irányultság ...

                                               

Előadó-művészet

Az előadó-művészet azon művészi produkciók összefoglaló elnevezése, amelyek nem új műveket hoznak létre, hanem a közvetlenül nem élményszerű formában rögzített művek élményszerű átélését teszik lehetővé. Szűkebb értelemben: a szavalás művészete s ...

                                               

Esztétika

Az esztétika, régies magyar nevén széptan a szépség természetével foglalkozó filozófiai ág. Az esztétika szót először Alexander Gottlieb Baumgarten német filozófus használta, aki hozzájárult az esztétika tanulmányának, mint önálló filozófiai terü ...

                                               

Fluxus (művészet)

A fluxus a dadaizmus folytatásaként működő nemzetközi művészeti irányzat az 1960-as évek eleje óta. Rokon az akcióművészettel, a happeninggel, a képzőművészetet ötvözi az irodalommal, a zenével, a színházzal, stb. Kifejezetten intermediális jelen ...

                                               

Frottázs

Frottázs azaz átdörzsölés, a francia "frotter, frottez" szavakból. Képzőművészeti technika, melynek során érdes vagy térbeli kiterjedéssel rendelkező felületre helyezett papír felületén grafittal, szénnel, zsírkrétával, krétával stb. végzett dörz ...

                                               

Galéria (képzőművészet)

A galéria képzőművészeti alkotások bemutatására szolgáló fizikai vagy virtuális tér. A galéria a művészeti alkotásokat reprezentatív módon mutatja be időszakos vagy állandó kiállításon önálló vagy csoportos módon. A galéria működhet non-profit mó ...

                                               

Groteszk realizmus

A groteszk realizmus Mihail Bahtyinnak a népi nevetéskultúrára alapozott megfigyelései szerint egy sajátos anyagi-testi elvű, össznépi, ünnepi és utópikus aspektusban megjelenő esztétikai felfogás, amelyben a kozmikus, szociális és testi mozzanat ...

                                               

A Gyűjtő

A Gyűjtő 1912 és 1920 között három nyelven megjelenő művészeti folyóirat volt, amit a Szent György céh műkereskedelmi vállalkozás adott ki. Szerkesztője: Dr. Siklóssy László volt. Az általa szerkesztett lapszámok havonta jelentek meg. Siklóssy Lá ...

                                               

A Ház

A Ház építészeti és művészeti folyóirat volt, ami 1908 és 1911 között jelent meg Málnai Béla szerkesztésében. A folyóirat erős szecessziós-posztimpresszionista jellegű volt. Az első szám Lechner Ödön művészetével foglalkozott, valamint Malonyai D ...

                                               

Hímzés

A hímzés olyan díszítő eljárás, amely valamilyen alapanyagot tűbe fűzött fonállal varrással készített mintával ékesít. A varrás során az anyagot oda-vissza át kell szúrni, és az így vezetett fonal adja a mintát az alapanyag felületén. A szálak és ...

                                               

Idill

Idill görög eredetű kifejezés, az egyszerű, pásztori életet dicsérő költeményekre, amelyek formailag rövid, verses drámai életképek. Schiller szerint ez a legmagasabbrendű ábrázolásmód, mert az eszményit valóságként ábrázolja. Idill állapot – a v ...

                                               

Ikonosztáz

Az ikonosztáz a görögkeleti, görögkatolikus, illetve más keleti katolikus egyházak templomainak a templomszentélyt a templomhajótól elválasztó, képekkel ellátott fala.

                                               

Improvizáció

Az improvizáció az olasz improvviso szóból ered, ami azt jelenti, hogy valamit csak úgy véletlenszerűen mondunk, énekelünk, táncolunk, hangszerünkkel játszunk stb.

                                               

Intarzia

Az intarzia a művészetek több ágában is használt kifejezés. Legismertebb, legtöbbször használt értelmében a bútorművesség egyik díszítő módja, de van költészeti és textilipari jelentése is. Az intarziát alapvetően eltérő technikája miatt meg kell ...

                                               

Intermédia

Az Intermédia Magyar Képzőművészeti Egyetemen 1993-ban létrejött művészeti szak. Médiaművész diplomát nyújt. Az Intermedia feladata a művészképzés kiterjesztése olyan műformák és művészeti technikák felé, melyek a 20. századi képzőművészetben jel ...

                                               

Irónia

Az irónia olyan közlésmód, amelyben a kimondott jelentést felülírja a közlés módja által hordozott jelentéstartalom. Az irónia eszköze lehet a szokásostól eltérő kontextus, kiejtés vagy más, akár nem verbális gesztus is. Az irónia szó ógörög ered ...

                                               

Jobb agyféltekés rajzolás

A jobb agyféltekés rajzolás Betty Edwards által kidolgozott rajzoktatási módszer, amely gyakorlatba ülteti az agykutatás rajzolással kapcsolatos eredményeit. Az egyszerű gyakorlatok segítségével az ötnapos tanfolyam eredményeként a rajzkészségben ...

                                               

Kincugi

Kincugi vagy más néven kincukoroi a törött kerámia javításának japán művészete, porított arany, ezüst vagy platina keverékével, a maki-e technikához hasonló módszerrel. Filozófiaként az objektum történetének részeként kezeli a törést és a javítás ...

                                               

Kompozíció a zenében

A zenei kompozíció a zenemű megszerkesztésének módszere, amelynek révén a zeneszerző és/vagy az improvizáló muzsikus a zenei összetevőkból egységes műalkotást hoz létre.

                                               

Kritika (publicisztika)

A kritika olyan publicisztikai vagy esszéműfaj, amely valamely művészeti vagy szellemi alkotás – festmény, zenemű, szépirodalmi alkotás, színdarab, tudományos kiadvány stb. – értékelésén, elemzésén keresztül a magasművészet vagy a tudomány aktuál ...

                                               

Kuszudama

A japán kuszudama a papírból hajtogatott változata a hagyományos dísztárgynak, mely több piramis alakú egység összevarrásával készíthető. A hajtogatott kuszudama alapja négyzet alakú, papírja négyzet alakú többnyire. Több, akár ragasztható elem ö ...

                                               

Maori fafaragás

Hasonlóan más vésésekhez, a maori fafaragás whakairo rākau is egy reduktív folyamat; a művész apránként fosztja meg az oda nem illő anyagtól a fát, hogy fölfedje a forma esszenciáját. A whakairo szó szerinti jelentése elenni/eltüntetni, az iro, a ...

                                               

MoMo Art Csoport

A MoMo Art Csoport egy magyarországi összművészeti egyesület, melynek tagjai elsősorban a kortárs hazai művészet ápolását, gyarapítását tűzték ki célul. A Csoport egyesületté történő bejegyzése hivatalosan 2015 februárjában történt meg, azonban a ...

                                               

Monokróm festészet

Monokróm festészet festészetben egyetlen színnel vagy annak árnyalataival készült képet jelent. Az elnevezés a görög: "monosz” = egyforma, egyetlen és "khróma” = szín szavakból ered. Tudatos megjelenése a képzőművészetben az absztrakt művészet me ...

                                               

Montázs

A montázs lényegében meglévő elemekből való építkezést jelent, és ilyen módon történő előállítását új dolgoknak. Jóllehet az ilyen "hozott anyagból dolgozásnak” mély és ősi gyökerei vannak az emberi munkavégzésben, a teljes eredetiséget hirdető m ...

                                               

Műfaj

A műfaj a különböző típusú műalkotások csoportosítására szolgáló fogalom. Műfajokat egyrészt tartalmi, másrészt alaki sajátságok, különbségek és egyezések alapján állapítunk meg.

                                               

Művészi adaptáció

A művészi adaptáció a kultúrában befogadást jelent, vagyis egy kultúrelemnek más kultúrelemekhez vagy egy kultúrkomplexushoz való alkalmazkodása; az elfogadott kulturális elemek beépítése a befogadók saját öröklött kultúrájának megfelelő részével ...

                                               

Művek lexikona

A Művek lexikona a Magyar Nagylexikon Kiadó által 2008-ban megjelentetett háromkötetes ismerettár, amely mintegy 4000 címszóban adja közre jelentős képzőművészeti, építészeti, irodalmi, zenei, filmművészeti alkotások leírását és elemzését. Emelle ...

                                               

Portál: Művészet

                                               

Művészetpszichológia

A művészetpszichológia egy interdiszciplináris, vagyis több tudományt érintő terület, mely az észlelést, megismerést, a művészet jellegzetes stílusjegyeit és az alkotást/művet tanulmányozza. A művészet pszichológiája kapcsolatba hozható az építés ...

                                               

Narratíva

A narratíva vagy elbeszélés egy olyan, megosztott gondolkodási séma, mely értelemmel ruház fel történéseket vagy bármilyen, az emberi idegrendszert érő ingerületet. Az elbeszélés szólhat a való világról vagy játszódhat kitalált környezetben. A na ...

                                               

OFF-Biennále Budapest

Az OFF-Biennále Budapest a legnagyobb független kortárs művészeti esemény Magyarországon. 2014-ben, alulról szerveződő kezdeményezésként indult, amelyet művészeti szakemberek kis csoportja hívott életre. Olyan platformot kívántak létrehozni, amel ...

                                               

Origami

Origami, a papírhajtogatás japán megfelelője, többnyire négyzet alakú papírból kiindulva készíthetünk állatokat, tárgyakat, díszeket, geometriai formákat, segédeszközök használatával vagy anélkül. A kezdőtől a haladó szintig terjedő nehézségi ská ...

                                               

Összművészeti alkotás

Az összművészet vagy Gesamtkunstwerk olyan, a 19. század elején indult és a 21. században is tartó kísérlet, amely az összes művészeti ágakat mint egyenrangú elemeket – mint például a költészet, zene, tánc, színművészet, építészet, vagy a festész ...

                                               

Stílus

A stílus görög eredetű szó, amely a latin nyelven keresztül terjedt el világszerte. Eredetileg egy betűvetésre használt eszköz volt. Manapság mindennemű közlés kifejezésmódját is értjük rajta.

                                               

Szabad művészet

A XX. század végére technikailag megszűnt a nagy, multinacionális médiavállalatok monopóliuma, kialakult az a lehetőség, hogy egy művész, szövegeket vagy audiovizuális állományokat szinte zéró költséggel azonnal, és az egész emberiség felé tud te ...

                                               

Tusrúd

A tusrúd a szilárd tinta egy fajtája, amelyet hagyományosan kelet-ázsiai kultúrákban használnak kalligráfiához és tusfestészethez. A tusrudak főként koromból és glutinenyvből készülnek olykor tömjénnel vagy gyógyhatású illatanyagokkal kiegészítve ...

                                               

Vándorkiállítás

A vándorkiállítás olyan, utazó kiállítás, amely lehetővé teszi az adott gyűjtemény vagy válogatás több helyszínen való bemutatását, helyi, országos vagy nemzetközi szinten. A kiállítás egészében, általában különböző járulékos szolgáltatásokkal ve ...

                                               

Zeneművészet

A zeneművészet más kreatív területekhez hasonlóan a zene elsősorban önkifejező, a zeneiparhoz, populáris zenéhez képest nagyobb elméleti háttérrel kidolgozott ága. Elsajátítására zeneművészeti iskolák állnak rendelkelezésre, melyek a jazz és hala ...

                                               

Világnyelv

A világnyelv vagy nemzetközi kommunikációs nyelv olyan természetes nyelv, amely kommunikációs nyelvként az eredeti nyelvterületén kívül is széles körben elterjedt. A beszélők száma itt egyáltalán nem mérvadó. A kínai, a hindi és a bengáli vagy a ...

                                               

A nyelv eredete

Az emberi nyelv eredetéről szóló viták már évszázadok óta áthatják a tudományos fórumokat, de a mai napig nem alakult ki széles körben elfogadott elmélet. A gondot az empirikus adatok hiánya okozza, ezért nagyon sok hipotézist állítottak már fel ...

                                               

Alakzat (retorika)

A stíluserények elmélete egyidős a költészettel, az irodalommal, hiszen amióta csak léteznek olyan művészi produktumok, amelyeknek alapanyaga a nyelv, léteznek hibák és megvalósítandó elvárások. A retorikai jelenségek két fő kategóriája: alakzato ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →