ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 38                                               

Simple DirectMedia Layer

A Simple DirectMedia Layer egy "multiplatformos” ingyenes, nyílt forráskódú multimédiás szoftverkönyvtár, amely C környezetben íródott, és különböző rendszerek grafikai, hang- és bemeneti API-jai – alkalmazásprogramozási interfészei – felett vett ...

                                               

Softswitch

A softswitch -ek olyan intelligens eszközök, amelyek a jelenlegi telefonhálózati switcheket hivatottak kiváltani nagy kapacitásukkal és magas rendelkezésre állásukkal az NGN vagyis az új generációs hálózatoknál. Ezek az eszközök röviden szoftvere ...

                                               

Soros kommunikáció

A soros kommunikáció vagy soros adatátvitel olyan adatátvitel, amelyben egy időben egy bit adat továbbítódik. Az adatbitek időben eltolva egymás mögött helyezkednek el, így hagyják el a kiinduló állomást. Ugyanebben a sorrendben érkeznek meg a cé ...

                                               

SSO

A Single Sign-On – Webes egyszeri bejelentkezési módszer, amely olyan speciális formája a szoftveres azonosításnak, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy adott rendszerbe való belépéskor mindössze csak egyszer azonosítsa magát és ezu ...

                                               

Streaming media

A streaming media egyidejű, vagy azonnali adatfolyam, általában tömörített multimédiás információ interneten keresztül való kézbesítése, amely a bináris számítógépes fájlformátumokhoz viszonyítva kevésbé célozza meg a videotartalom teljes hűségű ...

                                               

SYN flood

A SYN flood, azaz SYN elárasztás egy az interneten végrehajtott, szolgáltatás-megtagadással járó támadás. Az IP hálózatok - így az internet is legnépszerűbb szolgáltatásai TCP kapcsolatot alkalmaznak. A TCP kapcsolat felépítését egy úgynevezett " ...

                                               

Számábrázolás

A számábrázolás az a mód, ahogyan a számokat szimbólumokkal jelöljük. Ez történhet akár írásban, akár szóban, akár máshogy. Szűkebb értelemben véve a számábrázolás az a mód, ahogyan a számítógépek a számszerű adatokat tárolják. Részletesebben meg ...

                                               

Szektor (informatika)

A szektor az informatikában a háttértárak elemi foglalási egysége, amelynél kisebb rész azoktól különálló módon nem írható vagy olvasható. A PC-kben alkalmazott lemezes egységek esetében a szektor tipikus mérete 512 bájt, az Advanced Formatot has ...

                                               

Személyes információszervezés

A személyes információszervezés fogalmát egy magyarországi tanfolyam anyaga a következőképpen határozza meg: "… a különböző digitális és analóg eszközökkel tárolt vagy segítségükkel elérhető információk és dokumentumok kezelése: az információs kö ...

                                               

Szemiotika

A szemiotika a jelek és a jelrendszerek tudománya, eredete a görög szémeion szó. Ebbe beletartozik a megértés, a jövőre vonatkozó állítások és a jelentés: annak a folyamata, hogy miként jutunk el a jelentéshez, hogyan fogalmazzuk meg a jövőre von ...

                                               

SZESAT

Nem tévesztendő össze a következővel: Szesat. A SZESAT szakkollégium 2019-ben alakult Győrben a Széchenyi István Egyetemen hallgatói indítványozásból. A korábbi "Antenna Projekt" átalakításával lett létrehozva a szakkollégiumként azzal a céllal, ...

                                               

Szimuláció

A szimuláció olyan vizsgálat, amikor egy rendszer, folyamat fizikai vagy számítógépes modelljén tanulmányozzák a rendszer várható, illetve valódi viselkedését.

                                               

Szkript

A szkript szó magyarul írást jelent, méghozzá különböző kontextusokban más és más írást. A filmgyártásban a film szkript a forgatókönyv szinonimája, amely írásmű egy filmet jelenetekre bontva mesél el, technikai utasítások és párbeszéd formájában ...

                                               

Szó (számítástechnika)

A számítógép teljesítményének szempontjából igen jelentős, hogy egy működési lépés során egyszerre hány bit információt képes feldolgozni. Az ezt megadó szám a gép szóhossz a. Azt a szóhosszt, amellyel a processzor dolgozik, belső szóhossz nak ne ...

                                               

Szövegszerkesztés

A szövegszerkesztés az a folyamat, amelynek során egy szöveg tartalmát, illetve megjelenési formáját módosítjuk. A folyamat egy része automatizálható, mert gépi utasításokkal leírható. A szövegszerkesztő vagy dokumentumszerkesztő program ezt elek ...

                                               

Szoftvereszköz-gazdálkodás

A szoftvereszköz-gazdálkodás azon folyamatok összessége, amelyek egy szervezeten belül a szoftver teljes életciklusa során annak optimális kezeléséhez szükségesek. A folyamatok kialakítása során figyelemmel kell lenni a szoftvereszközök sajátos t ...

                                               

Táblázatkezelő program

A táblázatkezelő egy olyan számítógépes program, amellyel egy táblázatban tárolt adatokon műveletek végezhetők. A táblázat sorokból és oszlopokból áll, egy sor és egy oszlop metszete egy cellát határoz meg. A cellában érték vagy kifejezés állhat, ...

                                               

Tárhierarchia

A tárhierarchia feladata, hogy a processzor által igényelt adatok a megfelelő időben és idő alatt legyenek elérhetőek. Ehhez szükséges a cache tárak használata. Hardveres kialakítása a cache tárak beékelésével történik. A hierarchia-rendszer csúc ...

                                               

Távoktatás

A távoktatás az oktatás egy olyan formája, ahol a tanár és a diák nem egy helyen vannak. A hallgató a képzési idő nagyobbik részében egyedül, önállóan tanul, kisebb részében pedig konzultációkon vesz rész.

                                               

Teleház

A teleház egy olyan központ, amely modern multimédia-eszközökkel van felszerelve. Ilyen központokat azokon a hátrányos helyzetű településeken hoznak létre, ahol nehezen hozzáférhetőek ezek az eszközök. Ennek köszönhetően a helybeliek is kivehetik ...

                                               

Telepítés (informatika)

A telepítés az a folyamat, amikor egy alkalmazás vagy operációs rendszer a számítógépre kerül. A folyamatot végrehajtó programok elkészítése külön programozással vagy telepítőkészítő programok segítségével történik. Maga az eljárás gyakran részbe ...

                                               

Természetvédelmi Információs Rendszer

A Természetvédelmi Információs Rendszer: az állami természetvédelem intézményeinek munkáját kiszolgáló, komplex térinformatikai támogatással megvalósuló szakmai információs rendszer, a központi és területi államigazgatási szervek természetvédelmi ...

                                               

Tömörítési hiba

Tömörítési hibának ebben a cikkben a képek, hangok, videók veszteséges tömörítése során fellépő észrevehető minőségromlást nevezzük. Technikailag a tömörítési hiba általában a veszteséges tömörítés kvantálási lépése során fellépő probléma. Transz ...

                                               

Triple-Play

A Triple-Play röviden: TV, telefon, vezetékes internet. Egy jogi identitásból, egy kézből nyújtott hármas távközlési szolgáltatás. Egyre elterjedtebb fogalom, összefoglaló magyar jelentése még nincs.

                                               

Tudásbázis

A tudásbázis, vagy ismeretbázis egy speciális adatbázis típus, melyben szimbolikus módon vannak tárolva azon adatok, amelyeket egy tudás-alapú rendszer, vagy következtetőgép felhasználhat. Az adatokat tipikusan tények és azokból építkező szabályo ...

                                               

Unicode beviteli módszerek

Sok rendszerben lehetséges közvetlenül bevinni Unicode karaktereket valamely módon. Így tetszőleges idegen nyelvi vagy speciális Unicode karakter elérhető.

                                               

URI

Az URI egy rövid karaktersorozat, amelyet egy webes erőforrás azonosítására használunk. Közismert példái a webcímek, más néven URL-ek.

                                               

Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálat egy információs és segítségnyújtó erőforrás, ami elhárítja a számítógépek és hasonló elektronikai eszközök hibáit. A vállalatok gyakran nyújtanak segítséget/terméktámogatást az ügyfélszolgálatukon keresztül: egy díjmentesen hív ...

                                               

Üzenetorientált köztesréteg

Üzenet-orientált köztesréteg) egy szoftver vagy hardver architektúra, mely az elosztott rendszerek közti üzenetek küldésében és fogadásában segédkezik. A MOM segítségével az alkalmazás egyes moduljai elhelyezhetők heterogén platformokon, így csök ...

                                               

Üzenetsor

Az üzenetsorok a számítástechnikában szoftvermérnöki komponensek, amelyek processzus illetve egy processzuson belül lévő szálak közötti kommunikáció megvalósítására használatosak. Az üzenetsorokkal küldhetők parancsok illetve adatok.

                                               

Vágólap

A vágólap szinte minden operációs rendszer grafikus felhasználói felületének része, a szöveg, kép és multimédia szerkesztését könnyítő, gyorsító eszköz. A vágólap valójában egy átmeneti tároló, melynek tartalma vagy a memóriában, vagy a rendszert ...

                                               

Vállalatirányítási információs rendszerek

A vállalatirányítási információs rendszer – a szakirodalomban egyre inkább ERP-ként emlegetett információs rendszer – a vállalat környezetére, belső működésére és a vállalat–környezet tranzakcióira vonatkozó információk koordinált és folyamatos b ...

                                               

Vaporware

A Vaporware számítástechnikai kifejezés az angol "vapor” és "software” szavakból keletkezett, magyarul talán "porhintésnek” lehetne fordítani; olyan termékeket jelöl, melyek a konkurens termékeknél jelentősen jobbak, szebbek, olcsóbbak, valamint ...

                                               

Vektorgrafika

A vektorgrafika a számítógépes grafikában az eljárás, melynek során geometriai primitíveket, mint például pontokat, egyeneseket, görbéket és sokszögeket használunk képek leírására. Ennek az ellentéte a rasztergrafika, ahol képek leírására szabály ...

                                               

Vezérelt-NEM

A vezérelt-NEM kapu egy áramköri kapu, amely a XOR kapu reverzibilis kiterjesztésének is tekinthető, így felhasználható a reverzibilis áramkörök létrehozatalához.

                                               

Vezérlés

A vezérléstechnika az irányítástechnika egyik válfaja. Vezérlést akkor alkalmazhatunk, ha rendelkezésünkre áll a vezérelt berendezés egy modellje, amely bármely bemeneti jelkombináció esetén elegendően pontosan megadja a vezérelt jel értékét. Jel ...

                                               

Virtuális memória

A virtuális memória egy, az operációs rendszer vagy a számítógép hardvere által nyújtott szolgáltatás, amit általában egy külső tárolóterület igénybevételével, a futó program számára transzparens módon biztosítja, hogy a program végrehajtáskor a ...

                                               

Virtuális számítógép

A virtuális számítógép egy szimulált számítógépet jelent. A számítógépek általában fizikailag létező dolgok: elektronikai elemekből integrált áramkörökből felépített központi egység értelmezi és hajtja végre a programokat. A virtuális számítógép ...

                                               

Virtuális valóság

A virtuális valóság speciális, széleskörűen alkalmazható elektronikus technológiák gyűjtőneve. Magába foglalja az oktatás, sport, ipari tervezés, építészet és tájrendezés, városrendezés, űrkutatás, orvostudomány és rehabilitáció, modellezés és a ...

                                               

Virtualizáció (egyértelműsítő lap)

A virtualizáció számítástechnikai kifejezés, számítógépi erőforrások különböző absztrakcióinak gyűjtőneve: Paravirtualizáció Teljes virtualizáció Hardverrel támogatott virtualizáció Platformvirtualizáció, ami az operációs rendszert különíti el az ...

                                               

Vírusirtó

A vírusirtó vagy antivírus program a számítástechnikában egy szoftveres vagy hardveres architektúra, amelynek célja annak biztosítása, hogy a hálózatba vagy egy adott számítógépbe ne juthasson be olyan állomány, mely károkozást, illetéktelen adat ...

                                               

VLIW

A V ery L ong I nstruction W ord vagy VLIW egy olyan processzor architektúrára utal, amely utasításszinten használja a párhuzamosítást. Egy olyan processzor, amely egymás után hajtja végre a feladatokat, energiát pazarolva és lassan működve. A te ...

                                               

Web widget

Web widget alatt általában olyan kódrészletet értünk, amely egy HTML-oldalba egyszerűen beilleszthető és futtatható. A kód jellemzően DHTML, JavaScript vagy Adobe Flash. A web előtag itt tehát jellemzően olyan webes megjelenítésre szánt widgetre ...

                                               

Webbányászat

A Web-bányászat, vagy webmining azt a gépesített dokumentumfeldolgozó szakterületet jelenti, amely az internethez kapcsolódóan a nagy mennyiségű weboldalon található képi, szöveges és egyéb alakú adatok feldolgozhatóvá való átalakításával foglalk ...

                                               

Webinárium

A webinárium, más néven webkonferencia a 2010-es évek során világszerte elterjedt online kapcsolatfelvétel, amely során a résztvevők úgy kommunikálhatnak, hogy láthatják illetve hallhatják egymást. A részvételt szokásosan előzetes regisztrációhoz ...

                                               

Wheel war

A wheel war osztott számítógépes rendszerek privilegizált felhasználói közötti küzdelem. A kifejezés angolszász nyelvterületen terjedt el. Eredete a TENEX operációs rendszerhez köthető, ami az 1960-as években és az 1970-es évek elején TOPS-20 név ...

                                               

WinDirect

A WinDirect egy magyar fejlesztésű vállalatirányítási rendszer, a Commit Kft. terméke. A WinDirect különlegessége az ERP piacon, hogy nyíltnak tekinthető szoftverrendszerről van szó. Ez azt jelenti, hogy az üzleti szabályrendszer forrás nyelven m ...

                                               

Wordfast

A Wordfast platformfüggetlen fordítómemória megoldásokat nyújt szabadúszók, nyelvi szolgáltatásokra szakosodott cégek és multinacionális vállalatok számára.

                                               

WYSIWYG

A WYSIWYG angol nyelvű rövidítés, feloldása: what you see is what you get. A mondás 1924-ből származik, megelőzve a modern szövegszerkesztők korát; régebben a kereskedelemben használták.

                                               

X-SAMPA magyar nyelvhez

Ez a cikk segít leírni a magyar betűk átírását X-SAMPA formában, amivel nem magyarul beszélőknek le tudjuk írni a szavaink kiejtését. Az X-SAMPA célja az IPA fonetikus karakterek ábrázolása ASCII formában. Főhangsúly mindig az első szótagon.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →