ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 36                                               

Feloldójel (informatika)

A feloldójel, más néven védőkarakter a számítástudományban és a távközlésben olyan karakter, amely egy karakterláncban azt jelöli, hogy a következő karaktert másképpen kell értelmezni, mint általános esetben. A feloldó szekvencia, más néven vezér ...

                                               

FidoNet

A FidoNet az első, és a valaha létezett legnagyobb elektronikus amatőr üzenet- és file-továbbító hálózat, mely az Internet elterjedése előtt biztosított világméretű, alacsony költségű elektronikus levelezést és adattovábbítást. A hálózat pontjait ...

                                               

Fixpontos számábrázolás

A fixpontos ábrázolási módoknál a törtpont helye rögzített. Többségében egész számok tárolására használják, így a törtpont az ábrázolt szám végén van. Az egy bájton tárolt bináris számírásnak könnyen belátható korlátjai vannak. A számítógépen a f ...

                                               

Föderatív azonosság

Az információtechnológiában a föderatív azonosság két általános jelentéssel bír: A felhasználó-autentikálási folyamat mely átível több IT rendszert, akár céget is. Egy személy felhasználói információinak tárolása több eltérő identitásmenedzselő r ...

                                               

Frissíthető Braille-kijelző

A frissíthető Braille-kijelző vagy Braille-terminál egy vak felhasználóknak való elektromechanikus számítógépes kimeneti eszköz, amely Braille-írást jelenít meg, általában lekerekített végű mozgó kis fémhengerekkel működik, egy lapos felületen. A ...

                                               

FYaNIca

A fYaNIca Magyarország retro számítógépes találkozója, ahol elsősorban az Amiga tulajdonosok találkoznak, de bármilyen alternatív platform kedvelőit szívesen látják. A rendezvény általában 2 napos, utoljára 2006. június 10-11-én tizenharmadik alk ...

                                               

Szemétgyűjtés

A számítógép-programozásban a szemétgyűjtés egy formája a biztonságos memóriakezelésnek. A szemétgyűjtő megkísérli eltávolítani a memóriából azokat az objektumokat, amelyeket az alkalmazás már nem használ. A szemétgyűjtés feltalálása John McCarth ...

                                               

Geoinformatika

A geoinformatika olyan tudományág, amely a térhez kötött adatok kezelésével és feldolgozásával foglalkozik. Tartalmazza az elsődleges és másodlagos adatgyűjtési eljárásokat, a földrajzi elemzést és a tematikus térképi megjelenítést. Magyar nyelvt ...

                                               

Gépi számábrázolás

A modern - digitális és kétállapotú elemekből épülő - számítógépekben a számadatokat a 2-es helyiértékes számírás szerint kódoljuk. A bináris számjegyeket - az egyest és a zérust - a számítógép áramköreinek, az operatív memóriának, az adatforgalm ...

                                               

Gpon

A GPON egy olyan pont-többpont, az optikai szálat az ügyfélig, vagy az ügyfélhez közel található pontig eljuttató hálózati architektúra, amelyben passzív, azaz tápellátást nem igénylő - jellemzően 32-128 közötti - optikai osztók alkalmazásával le ...

                                               

Gray-kód

A Gray-kód olyan bináris kódsorozat, amelynél az egymás után következő kódszavak csak egy karakterben térhetnek el egymástól. Más kifejezéssel élve a Hamming-távolságuk egy. Ennek egyik előnye, hogy hibajavításkor egy hibát redundancia vagy hozzá ...

                                               

Hangdigitalizálás

Egy hang illetve hangok, időben a levegő nyomásváltozása. Az ábrázolása analóg eszközökön elektromos áram, feszültség ingadozásával, digitálisan egy bit-sorozattal van ábrázolva. A hangminta digitális ábrázolásban nem más mint egy táblázat, ahol ...

                                               

Hangtömörítés

A hangtömörítési eljárás digitális hangtechnikai, tágabb értelemben számítástechnikai fogalom. Ezen eljárások fő célja az, hogy a nagyon nagy méretű nagy adatmennyiséget tartalmazó audioanyagok méretét csökkentse, és így gazdaságosabbá tegye táro ...

                                               

Hartley (mértékegység)

Egy S hírforrás valamely p valószínűséggel relatív gyakorisággal kibocsátott h hírének az információtartalma hírérték, entrópia: I h = − lg ⁡ p {\displaystyle Ih=-\lg p} hartley decimális egység Az információ más alap egységei a bit és a nat. 1 h ...

                                               

Hashtag

A "hashtag” a metaadat egyik formája, amely egy szóból vagy kifejezésből áll, amely elé számjelet tesznek. A hashtageket gyakran használják a közösségi hálókon, hogy azonosítsák, kategorizálják az érdeklődési köröket, "topikokat”, illetve megkönn ...

                                               

Helyettesítő karakter

A helyettesítő karakter vagy joker karakter általában egy karakterlánc egy vagy több betűjét helyettesítheti. A több karaktert helyettesítő wildcardot globális helyettesítő karakternek is nevezik.

                                               

Helyfoglalási egység

A helyfoglalási egység, foglalási egység vagy cluster a fájlrendszerek legkisebb címezhető foglalási egysége fájlok és könyvtárak számára. A cluster mérete minimum a fájlrendszernek otthont adó háttértároló szektormérete. A formázás közben jön lé ...

                                               

Hibajavítás

Az informatikában és az információelméletben fontos gyakorlati kérdés a hibák felismerése és kijavítása. A hibafelismerés egy képesség az adó és a vevő közötti átvitel folyamán a zaj vagy egyéb zavar okozta rendellenességek miatti torzulások jelz ...

                                               

Hírérték (információelmélet)

A hírérték az információelmélet egyik alapfogalma.Egy esemény vagy döntés bizonytalanságának a mértéke. Választást és a választás alapjául szolgáló véges számú elemből álló készletet tételez fel. Minél nagyobb a lehetséges alternatívák száma, ann ...

                                               

Holtpont

A holtpont egy rendszernek egy olyan állapota, ahonnan külső beavatkozás nélkül nem tud elmozdulni. Holtpont akkor fordulhat elő, amikor a folyamatok egy adott halmazában minden egyes elem leköt néhány erőforrást, és ugyanakkor várakozik is mások ...

                                               

Homogén (informatika)

Informatikában is ismert fogalom a homogén. A homogén szó alapjelentése: Minden részén egyforma szerkezetű vagy összetételű.Azonos nemű, egynemű, egyféle, egyenletes, egyenletesen feloszlatott, egyöntetű, egységes. A legkisebb adategység az adate ...

                                               

Hub (DC)

A HuB lehetővé teszi, hogy az emberek egymáshoz kapcsolódhassanak, beszélgethessenek és mindenekelőtt fájlokat keresgéljenek. Minden HuB egy külön kis közösség, ahol az ott tartózkodók alakítják ki a barátságos / barátságtalan hangulatot. Minél t ...

                                               

IEEE lebegőpontos számformátum

A szabvány a lebegőpontos műveletvégrehajtáshoz többfajta pontosságot definiál: A táblázatban a számok a megfelelő mezőkben levő bitek számát mutatják. A lebegőpontos szám általános alakja: N = s ∙ m ∙ Re, ahol az s az előjel; m a mantissza, amel ...

                                               

Információ

Az információ latin eredetű szó, amely értesülést, hírt, üzenetet, tájékoztatást jelent. Egyben az informatika alapfogalma. Számos jelentése, kifejtése ismert, különböző tudományágak különböző módon közelítik meg, írják le. Egyértelműen elfogadot ...

                                               

Információbiztonsági incidens

Az információbiztonsági incidensek olyan nem kívánt vagy nem várt egyedi vagy sorozatos információbiztonsági események, amelyek nagy valószínűséggel veszélyeztetik az üzleti tevékenységet és fenyegetik az információbiztonságot.

                                               

Információelmélet

Az információelmélet az információ val, mint az új ismeretté értelmezett adat tal foglalkozó matematikai illetve hírközlési tudományterület. Főként az információ keletkezésével, struktúrájával, kezelésével, tárolásával, elérésével és továbbításáv ...

                                               

Információs írástudás

Az információs írástudás a számítógépek és az internet által determinált információs társadalomban a legáltalánosabb megfogalmazásban az állampolgároknak azt a készségét, illetve képességét jelenti, melyre támaszkodva alkalmassá válnak az elektro ...

                                               

Információstatisztika

Az információstatisztika az információs termékek és információs szolgáltatások, valamint az emberek által hordozott emberi tudás előállításával, kibocsátásával, forgalmával, kivitelével, behozatalával, felhasználásával, felhalmozásával, fogyasztá ...

                                               

Információtudomány

Az Információtudomány nem azonos az információelmélettel és az informatikával, bár a kifejezés használata a köznyelvben és szakmai berkekben is eltérő és nem következetes. Tárgya az emberi tudás változatos megjelenési formáinak gyűjtése, válogatá ...

                                               

Informatikatörténeti Adattár

A magyar Informatikatörténet Adattára a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság keretében működő Informatikatörténeti Fórum által 2011-ben kezdeményezett és létrehozott, azóta folyamatosan bővülő adat- és dokumentumgyűjtemény.

                                               

Informatikatörténeti Fórum

Az Informatikatörténeti Fórum 2009-ben, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság keretein belül alakult szakmai közösség, az informatika hazai történetének, fejlődésének, eredményeinek és elterjedésének dokumentálására, bemutatására.

                                               

Instructions per second

Instructions per second a számítógép processzorok működési sebességének mértékegysége. Több leírásnál az IPS értéknél a "peak” kifejezést használják, ha utasítások egy kisebb csoportjának, valós terhelést jelentő, illetve valós üzemi körülményekh ...

                                               

Interaktivitás

Az interaktivitás latin szóból ered, mely kölcsönös ráhatást, kölcsönös viszonyt, együttes hatást jelent. Kiousis 2002:379 a kommunikáció-tudományi, szociológiai, pszichológiai és informatikai meghatározások erősen fragmentált jelentéseinek szint ...

                                               

Internacionalizálás és honosítás

Az internacionalizálás és a honosítás olyan módszerek, melyekkel termékeket vagy szoftvereket viszünk át más, nem belföldi környezetbe, főként más országokba és kultúrákba. Rövidítése: i18n, az angol i nternationalizatio n szóból ered, valamint L ...

                                               

IPTV

IPTV olyan digitális televíziós műsorszolgáltatás, melyet az interneten vagy helyi hálózaton keresztül, IP szabvány használatának segítségével nyújtanak. A technológia lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt, így a felhasználók a hagyományos káb ...

                                               

ITIL

A régen Itilnek nevezett folyóról részletesen a Volga szócikk ad bővebb tájékoztatást. Az ITIL egy informatikai rendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére szolgáló módszertan, illetve ajánlás gyűjtemény neve. A betűszó az informatikai infrastrukt ...

                                               

Képtömörítés

A képtömörítési eljárások fő célja a számítástechnikában az, hogy a nagyon nagy méretű képanyagok méretét csökkentse, és így gazdaságosabbá tegye tárolásukat, illetve lehetővé tegye azok tárolását korlátozott kapacitású médiákon. A képtömörítési ...

                                               

Kerberos protokoll

A Kerberos egy számítógépes hálózati hitelesítési protokoll, amely egy nem biztonságos hálózaton keresztül úgy teszi lehetővé a csomópontok közötti kommunikációt, hogy biztonságos módon igazolják személyazonosságukat egymás felé. Tervezőinek első ...

                                               

Keresőalgoritmus

A keresőalgoritmusok olyan, az informatikában használt algoritmust jelöl, aminek a segítségével egy bizonyos tulajdonsággal felruházott elemet keresünk elemek egy gyűjteményében. Ez a gyűjtemény lehet akár rekordok sorozata, tömb, mátrixok, vagy ...

                                               

Keresőmotor

A keresőmotor az informatikában egy program vagy alkalmazás, amely bizonyos feltételeknek megfelelő információkat keres valamilyen számítógépes környezetben. Ez a cikk a World Wide Weben és esetleg az internet más részein, például a Useneten kere ...

                                               

Keresőrendszer (mesterséges intelligencia)

A mesterséges intelligencia tudományában keresőrendszer alatt olyan problémamegoldó rendszert értenek, ami képes egy reprezentációs gráf csúcsait megvizsgálni és döntést hozni arról, hogy célcsúcsok-e. Formálisan a keresőrendszer egy hatossal rep ...

                                               

Kisbetű-nagybetű érzékenység

A kis- és nagybetűket tartalmazó szövegek egyik tulajdonsága a kisbetű-nagybetű érzékenység ; tehát, hogy a szöveg jelentése megváltozik-e a benne található szavak kis-, illetve nagybetűs írásától. A nagy kezdőbetűs vagy csupa nagybetűs szavak má ...

                                               

Környezeti monitorozás

Környezeti monitorozás az informatika fejlődésével alakult ki. A folyamatosan fejlődő technika lehetővé tette környezetünk megfigyelését. Így lehetőséget adott arra, hogy felmérjük a Föld környezeti állapotát.

                                               

Kód (informatika)

A kommunikációban kód alatt egy transzformációt értünk, ami információk bizonyos egységét átalakít más formába vagy megjelenésbe, nem szükségszerűen azonos típusúba. A kommunikációban és az információ feldolgozásban a kódolás egy eljárás amit egy ...

                                               

Kódgenerálás

A már elemzett forráskódból a fordítóprogram különböző módszerek felhasználásával előállítja a tárgykódot. Ezt a tárgykódot optimalizálni kell. A kódgenerálás feladatát ún. L-ATG grammatika írja le. A generált kódok sok esetben assembly kódok Int ...

                                               

Kódvisszafejtő program

A decompiler -ek olyan programok, melyek a fordítóprogramokkal ellentétes műveletet hajtanak végre. Azaz az alacsony absztrakciós szintű futtatható programokat fejtik vissza magasabb absztrakciós szintű kóddá.

                                               

Kombinációs hálózat

Számos digitális elektronikai alkalmazás esetén olyan áramkörre van szükség, amely számos bemenetet és kimenetet tartalmaz, valamint a pillanatnyi bemenetek egyértelműen meghatározzák az aktuális kimenetet. Ezeket az áramköröket kombinációs hálóz ...

                                               

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség az Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

                                               

Kurzor

A kurzor vagy helyőr a számítógép felhasználói felületének egyik képességét megnevező fogalom. A beviteli eszköz aktuális pozícióját jelöli valamilyen módon az adott felületen.

                                               

Kvantumbit

A kvantumbit, vagy qubit, a magyar szakirodalomban esetenként qbit egy bit kvantummechanikai megfelelője. Más fogalmazásban, a qubit egy kétállapotú, és mint ilyen, a lehető legegyszerűbb kvantumrendszer.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →