ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 35                                               

Bitstream

A "bitstream ” vagy "bit stream ” a bit-ek időbeli sorozata. A "bitstream” egy speciális esetének tekinthető a bytestream ", azaz a byte-ok általában 8 bitből álló sorozata. A számítógépes fájl maga is egy, a számítógép elraktározott "bitfolyam”. ...

                                               

Boole-algebra (informatika)

Ez a szócikk a Boole-algebra informatikai, illetve digitális technikai alkalmazásait tartalmazza – ily módon a bináris értékekkel történő számítást. A Boole-algebra mint matematikai struktúra a Boole-algebra szócikkben, mint matematikai logikai i ...

                                               

Bps

A bps az angol "bit per second” rövidítése, jelentése bit/s, azaz a másodpercenként átvitt bitek száma. Az adatátviteli sebesség, az adatátviteli teljesítmény és a csatornakapacitás egysége, amely megadja, hogy adott feltételek mellett egy csator ...

                                               

Bugzilla

A Bugzilla a hibajelentések kezelésére kialakított rendszer. Az egyes jelentett hibákhoz és javítási, fejlesztési javaslatokhoz – ezeket a bugzillákon egyaránt "bug”-nak, azaz hibának nevezik – egy-egy azonosító számot rendelnek hozzá, ami aztán ...

                                               

BumpTop

A BumpTop egy grafikus felhasználói felület prototípusa, melyet úgy terveztek, hogy egy valódi asztal mindennapi tulajdonságait adja vissza. Kezelése a Tábla PC-knél és a palmtopoknál használt stílusokhoz lett kialakítva. A felhasználó felületet ...

                                               

Byte

A byte általánosan használt tárolókapacitás-mértékegység a számítástechnika és a távközlés terén, jele B. A byte hagyományos megfogalmazása szerint az adatmennyiség, amelyet egy karakter kódolásához használtak a szövegfeldolgozásban, a legkisebb ...

                                               

Bájtsorrend

A számítástechnikában, az angol endianness kifejezés jelzi azt a tulajdonságot, ami bizonyos adatok – többnyire kisebb egységek egymást követő sorozata – tárolási és/vagy hálózaton való továbbítási sorrendjét jellemzi. Tipikus esetekben ez a tula ...

                                               

C3 Kulturális és Kommunikációs Központ

A C³ Kulturális és Kommunikációs Központ, amely 1996-ban a Magyar Soros Alapítvány a Silicon Graphics Magyarország és a MATÁV együttműködési programjaként jött létre, egy sikeres hároméves kísérleti időszak eredményeképpen 1999-ben C³ Alapítvány ...

                                               

Skálázhatóság

Az informatikai skálázhatóság képes egy rendszer, hálózat, vagy egy folyamat áteresztőképességének növelésére. Jelentősége abban rejlik például, hogy a felhasználó elől rejtve maradhat egy rendszer jelenlegi terheltsége, így érhető el, hogy a nag ...

                                               

CAP-tétel

A CAP-tétel kimondja, hogy egy elosztott adattároló rendszer a három alapvető képesség közül legfeljebb kettőt tud megvalósítani.

                                               

Cardano token

A Cardano 2017.október 1-jén jelent meg a piacon, újoncként szinte rögtön a 13. pozícióban kezdett, jelenleg a Top 10 coin egyike. A Cardano egy új blockchain technológia, melyet az IOHK - Input Output Hong Kong - fejlesztett ki, mely egy nagy po ...

                                               

Common Information Model

A Common Information Model egy számítástechnikai szabvány, amelyet információs rendszerek entitásainak gyártó és szolgáltatófüggetlen kezelésére fejlesztettek ki. Mivel a CIM objektumorientált, ezek az entitások objektumokkal reprezentálódnak. A ...

                                               

Component Object Model

A Component Object Model, mely ActiveX -ként is ismert, a Microsoft által kifejlesztett technológia a komponens alapú fejlesztés támogatására, mely a szoftverek közti kommunikációt teszi lehetővé. Bár több platformon is megvalósították, elsősorba ...

                                               

Config.sys

A CONFIG.SYS az elsődleges konfigurációs fájl a DOS és az OS/2 operációs rendszerek számára. Ez egy speciális ASCII szövegfájl, amely a felhasználó számára elérhető beállítási vagy konfigurációs irányelveket tartalmazza az operációs rendszer DOS ...

                                               

Conway törvénye

Conway törvénye egy mondás, amelyet Melvin Conway programozóról neveztek el, aki 1968-ban elsőként állt elő az ötlettel. Először az 1968-as Országos Moduláris Programozás Szimpózium résztvevői hívták Conway törvényének. A törvény szerint "azok a ...

                                               

Cramm-modell

A Cramm-modellt a Central Computer and Telecommunation Agency által kidolgozott kockázatelemzési és -kezelési módszertan, amely információs rendszerek érzékeny adatai számára hiteles védelmet nyújt. A módszertan részletesen tárja fel az egyes fen ...

                                               

C részhalmaz (C++)

Ezek az eltérések a C++-ban szereplő, de C kód fordításakor nem zavaró eltérések közül néhány. Globális konstansokat a C automatikusan külső szerkesztésűként kezeli, míg C++-ban kötelező az extern kulcsszó használata vagy kezdőérték adása. A C++ ...

                                               

Cross-site request forgery

A cross-site request forgery, más néven one-click attack, session riding, rövidítve CSRF vagy XSRF, egy exploittípus, ahol a weboldalaknak küldenek nem-autorizált parancsot a felhasználóként, amelyben megbízik az oldal. A cross-site scripting-gel ...

                                               

Csomag (informatika)

A digitális hálózatokban az adatátvitel egyik módja az átküldendő adat kisebb csomagokra bontása, és azok továbbítása, ezek a csomagkapcsolt hálózatok. Egy csomag az alkalmazott hálózati protokollnak megfelelő struktúrával bír, és nem léphet túl ...

                                               

Data Loss Prevention

A Data Loss Prevention szó szerinti fordításban "adatvesztés-megelőzést” jelent, ami az adatok fizikai megsemmisülésének megelőzését jelentené, de valójában "adatszivárgás-megelőzés” értelemben használják. Az adatszivárgás egy biztonsággal kapcso ...

                                               

DataMatrix-kód

A DataMatrix 2000-ben vált nemzetközi ISO/IEC 16022 szabvánnyá, melyet 2008-ban az ISO/IEC TR 24720 szabvány követett. 2004-ben a GS-1, a globális szabványok terén működő nemzetközi szervezet a DataMatrixot hivatalos GS-1 standardként ismerte el.

                                               

Demilitarizált zóna (informatika)

Az informatikai biztonság területén a katonai használatra utaló nevű demilitarizált zóna, más néven demarkációs zóna vagy határhálózat egy olyan fizikai vagy logikai alhálózat, ami egy szervezet belső szolgáltatásait tartalmazza és tárja fel egy ...

                                               

Digital Imaging and Communications in Medicine

A Digital Imaging and COmmunications in Medicine, azaz Digitális képkezelés és kommunikáció az orvostudományban szabványok átfogó halmaza információ kezelésére, tárolására és továbbítására orvosi képekben. Fájlformátum definíciót és hálózati komm ...

                                               

Digitális

Digitális: valamely változó jelenségnek, vagy fizikai mennyiségnek diszkrét, megszámlálhatóan felaprózott, s így számokkal meghatározható, felírható értékeinek halmaza, számítógép, széles sávú internetkapcsolatok, digitális fényképezők, digitális ...

                                               

Digitális Gazdaság és Társadalom Index

A Digitális Gazdaság és Társadalom Index az Európai Unió által alkotott indexszám, amelynek segítségével összevethető a tagállamok digitális fejlettsége.

                                               

Digitális szakadék

A digitális megosztottság egy olyan szakadék, ami emberek csoportjait választja el egymástól az információs és kommunikációs technológiák szempontjából. Például az internetet használni képesek, és nem képesek között van ilyen különbség. Nem csupá ...

                                               

Digitális forradalom

A digitális forradalom a számítástechnikai és távközlési eszközök, a számítógép és a telefon árának, költségeinek csökkenésével, azok elterjedésével járó hatásokat leíró kifejezés. A folyamatokat jellemző technológiai és társadalmi változások köz ...

                                               

Direct Connect

A Direct Connect egy peer-to-peer fájlcserélő alkalmazás és protokoll neve, melyet a NeoModus munkatársa, Jon Hess írt. Ma ezzel a névvel rendszerint az általa használt hálózati protokollt illetik. A Direct Connect hálózat nem annyira decentraliz ...

                                               

Disassembler

A disassembler ek olyan programok, melyek a gépi kódot assembly nyelvre fordítják, azaz az assemblerekkel ellentétes feladatot látnak el. A disassemblert az különbözteti meg a decompilertől, hogy alacsony szintű kódot képez, míg az utóbbi magas s ...

                                               

DLL hell

A DLL-hell egy színes kifejezés arra a helyzetre, amikor a Windows operációs rendszer képtelen helyesen kezelni a telepített DLL-eket. Az általánosabb verziópokol speciális este. Ennek több oka is lehet: A futtatott DLL számára szükséges másik DL ...

                                               

DMX512

A DMX512 egy szabvány, amely a DMX konzol és a színpadon lévő fényeszközök és egyéb effektgépek között teremt kommunikációt. A kommunikáció jelenleg még csak egyirányú, de már dolgoznak egy újabb szabványon. DMX512-nek is szokás nevezni.

                                               

Döntésinformatika

A döntésinformatika olyan informatikai megoldások gyűjtőneve, amelyek lehetővé teszik és támogatják az adatalapú döntéshozatalt. A mindennapi életben a döntésinformatika az adatokon alapuló döntéshozatal részéve válik az új eszközök megjelenéséne ...

                                               

Dpi

A DPI és a vele rokon PPI a nyomtatók és kijelzők pont-, illetve pixelsűrűségének jellemzésére szolgáló mértékegységek: az egy hüvelykre eső képpontok, illetve képelemek számát adja meg. Egy 25 DPI-s pontsűrűség tehát hozzávetőlegesen 1 mm × 1 mm ...

                                               

Easter egg

A húsvétitojás-gyűjtés hagyományának alapján a húsvéti tojások vagy angol nevükön Easter eggek rejtett üzenetek vagy funkciók, melyeket filmekben, DVD-ken, könyvekben, videójátékokban vagy CD-ken találhatunk meg.

                                               

Ecma International

Az Ecma International 1994-ben jött létre, amikor az Európai Számítógépgyártók Szövetsége) megváltoztatta nevét, ezzel is jelezve a szervezet új nemzetközi tevékenységét. Az ECMA 1961-ben alakult azon célból, hogy az európai számítástechnikai ren ...

                                               

Egérmozdulat

Az egérmozdulat a számítástechnikában az egérrel való kattintás és az egér mozgatásának kombinációja, melyet bizonyos szoftverek parancsként értelmeznek. Az egérmozdulatok gyors hozzáférést biztosítanak a gyakoribb parancsokhoz egy programban. Ug ...

                                               

Egységes kommunikáció

Egységes kommunikáció, angolul Unified Communications. Egy informatikában használt gyűjtő kifejezés, ami a modern vállalati vagy intézményi környezetben használt telekommunikációs eszközöket foglalja magába. Nem egy konkrét termék, de termékek gy ...

                                               

E-könyv

Az e-könyv az elektronikus formában létrehozott és terjesztett szöveget és egyes esetekben képet tartalmazó fájl, amely digitális megfelelője a nyomtatott könyvnek. Használatához, olvasáshoz megfelelő elektronikai eszköz, e-könyv-olvasó szükséges ...

                                               

E-könyvek igény szerint

Az E-könyvek igény szerint, egy európai projekt, amely az Európai Bizottság társfinanszírozásában működik a Kultúra Program keretében 2009 májusától 2013 áprilisáig. 10 ország 20 könyvtára vesz részt az új projektben. Az EOD az eBooks on Demand a ...

                                               

E-learning

Az e-learning olyan, számítógépes hálózaton elérhető képzési forma, amely a tanítási-tanulási folyamatot hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában megszervezve mind a tananyagot és a tanulói forrásokat, mind a tutor-tanuló ...

                                               

Electronic data interchange

Az elektronikus adatcsere) szigorúan strukturált üzeneteknek számítógépek közötti, emberi közreműködés nélkül megvalósított cseréje. Az EDI üzenetek elektronikus cseréjét jelenti két fél között, és bármelyik fél lehet az üzenet küldője vagy fogad ...

                                               

Előremutató hibajavítás

Az előremutató hibajavítás, angolul forward error correction – FEC a hibajavítás egy rendszere a telekommunikációban. Abban különbözik az általánosan használt hibajavító rendszerektől, eljárásoktól, hogy arra tervezték, hogy a hibajavításhoz ne l ...

                                               

Elosztott intelligencia

4-20mA-es Analóg be és kimenetekkel Digitális be és kimenetekkel8, 16, 32 bit stb. Hőmérő bemenet ellenállás hőmérőről Pt100, Pt 1000 stb. 0-5V-os, 0-10V-os 8, 10, 12, 16 bites felbontással Áram kimenet 4-20mA-es Analóg kimenet PWM Feszültség kim ...

                                               

Emulátor

Az emulátor egy olyan számítógépes program vagy hardver, ami más programoknak vagy eszközöknek a környezetét "szimulálja”, vagyis lehetővé teszik az adott rendszerrel nem kompatibilis programok vagy számítógépek futtatását. Természetesen az emulá ...

                                               

Enabling Grids for E-sciencE/Alkalmazások

Négy részecskefizikai kísérlet, az ALICE, az ATLAS, a CMS, valamint az LHC eredményeinek feldolgozása nagymértékben épül az EGEE infrastruktúrájára. Mind a négy kísérlet más-más tudományos célt szolgál, az azonban közös bennük, hogy számos vizsgá ...

                                               

Encarta

Az Encarta digitális multimédiás enciklopédia, melyet a Microsoft Corporation jelentett meg Microsoft Encarta néven 1993-tól 2009. december 31-ig. Az Encartának elérhető egy ingyenes internetes változata is a weben MSN Encarta néven, korlátozott ...

                                               

Entrópia

Az entrópia a tudomány fontos fogalma, egy rendszer rendezetlenségi fokát jellemzi. Az entrópia műszót Rudolf Clausius 1822–1888 alkotta meg 1865-ben az energia mintájára. Meghagyta az en- görögül εν- szótagot, melynek jelentése be-, az ergon έργ ...

                                               

ERC20 token

Az ERC-20 okosszerződésekhez használt technikai szabvány az Ethereum blockchainen. Az Ethereum blockchainen kibocsátásra kerülő tokenek többségében ERC-20 tokenek. A 2019. július 16-ai állapot szerint, 200.778 ERC-20 kompatibilis token található ...

                                               

E-tanulás

Az e-tanulás az e-Learning egyik magyar értelmezése. Az e-tanulás csírái Magyarországon már a múlt század 40-es éveiben megjelentek. Amikor Budapesten gyakoriak voltak a légiriadók, "feltalálták" a rádióiskolát. Az iskolákban csak hetente egyszer ...

                                               

European Article Numbering

Az európai gyártmánykód olyan vonalkódrendszer, amely az eredeti 12-jegyű Universal Product Code rendszert bővíti. Ezt Észak-Amerikában fejlesztették ki. Az EAN-13 vonalkódot a GS1 szervezet szabványai határozzák meg. Az EAN japán megfelelője a J ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →