ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 34                                               

Magyar Földrajzi Múzeum

Az 1983 októberében, Érden megnyílt Magyar Földrajzi Múzeum célja a földrajztudománnyal, valamint a magyar utazókkal, földrajzi felfedezőkkel kapcsolatos tárgyi emlékek, kéziratok, levelek, naplók, expedíciós jelentések, könyvek, újságcikkek, kép ...

                                               

Máramarosi-medence

Az Északkeleti-Kárpátok vulkáni és flisvonulata között fekszik a harmad- és negyedidőszaki üledékekkel fedett Máramarosi-medence, mely az Erdélyi-medencéhez hasonló felépítésű. Északi része Ukrajnához, déli része Romániához tartozik. A Radnai-, é ...

                                               

Medence (földrajz)

A medence mint földrajzi fogalom általában hegyláncoktól körülfogott területet jelent. A medence általában nagyobb, többé-kevésbé zárt, homorú felszínű alakulat. Lehet egészében sík, de lehet tagolt is, síkságok, dombságok, középhegységek váltako ...

                                               

Napforduló

A napforduló) csillagászati kifejezés, mellyel a Napnak a Föld egyenlítőjéhez való helyzetét fejezzük ki. Valójában az év két pillanata: a Nap legmagasabb déli pozíciója a Baktérítőn, illetve északi pozíciója a Ráktérítőn; az időpont, amikor éves ...

                                               

Navigáció

A navigáció mai értelmezése szerint a tengeri és légi közlekedés tájékozódási módszereinek összefoglaló elnevezése. Bizonyos megszorításokkal alkalmazható a szárazföldi közlekedésben is. A latin navigatio szó eredeti jelentése: hajózás ige szárma ...

                                               

Nemzetközi Földrajzi Diákolimpia

A Nemzetközi Földrajzi Olimpia egy a kezdetektől kétévente, majd 2012 óta évente megrendezésre kerülő nemzetközi diákverseny, ahol minden országot négy 16 és 19 év közötti középiskolás diák és két csapatvezető képvisel. A versenyt a Nemzetközi Fö ...

                                               

Óvilág

Az Óvilág retronim kifejezés a Földnek azokat a részeit fedi le, amelyek Kolumbusz utazásai előtt ismertek voltak; ide tartozik Európa, Ázsia és Afrika, és a környező szigetvilág. Afrika és Ázsia belső területeit, bár nem voltak ismertek a kifeje ...

                                               

Prinz Gyula-díj

A Prinz Gyula-díj célja a föld- és földrajztudomány területén végzett kiemelkedő oktatói, nevelői és tudományos kutatómunkát végző oktatók, kutatók és hallgatók tevékenységének elismerése. A díjat az intézet oktatóinak jelölése alapján az Intézet ...

                                               

Rét

A rét olyan kultúrtáj, amelynek létrehozása és fenntartása az ember műve. A települések körüli rétek képviselik azt a tájtípust, amely a leginkább utal az ember tevékenységére. Ebben az élettérben növények és állatok mesterségesen létrehozott éle ...

                                               

Sarkvidékek

Sarkvidékek nek nevezzük az égitesteknek azokat a felszíni régióit, amelyek az adott égitest forgástengelyéhez közel esnek. Ezek a területek azért érdemelnek különleges figyelmet, mert a területen az égitest más zónáitól jelentősen eltérő fizikai ...

                                               

Szelenográfia

A szelenográfia a Hold felszínének és fizikai jellemzőinek tudománya. A szó a Hold istennőjének görög megnevezéséből Szeléné és a "γράφω” graphō, azaz: "írok” szavakból ered.

                                               

Szélkapu (földrajz)

A szélkapu földrajzi fogalma azt a területet jelöli, ahol a szél átjut a hegyvonulatok között. Ilyen szélkapu lehet egy völgy, szoros vagy akár egy hágó is. A magas hegyeken való átjutás miatt a légáramlatok ereje és sebessége a hegység túloldalá ...

                                               

Szigetország

A szigetország elnevezést olyan független államokra használják, amelyek teljes területükkel egy vagy több szigeten fekszenek. A magyar nyelv ezt a kifejezést leggyakrabban azokra az országokra használja, amelyek vagy csak egy, de legalábbis kevés ...

                                               

Szoros

A tenger vagy folyó szűk, mély áttörési völgye, a szoros, környezetéhez képest szűk, hajózható csatorna, amely két hajózható víztömeget köt össze. Általában olyan csatorna, amely két szárazföldi tömb közt helyezkedik el, de szorosnak nevezik az o ...

                                               

Sztyepp

A sztyepp vagy régiesen steppe, sztyeppe tágabb értelemben a mérsékelt öv egyik alapvető biomja, az arid övet északról, illetve délről szélesen szegélyező, szemiarid éghajlatú füves puszta, amely három területen fejlődött ki olyan helyeken, amely ...

                                               

Távérzékelés

Azokat az adatgyűjtési és feldolgozási eljárásokat értjük összefoglalóan távérzékelés alatt, melynek során tárgyakról, területekről és jelenségekről, különböző módszerekkel, eszközökkel és távolságból, közvetve, azok érintése nélkül gyűjtünk és r ...

                                               

Tengerparti sétány

A tengerparti sétány olyan mesterséges, kiépített útvonal, amely tengerparti települések, főleg üdülőhelyek, legforgalmasabb, idegenforgalmi szempontból leglátogatottabb részei közé tartozik, mind nappal, mind – az éjszakai szórakozóhelyeknek kös ...

                                               

Termik

A termikek kialakulásában több tényező játszik szerepet. Az egyik tényező a napsugárzás, amely felmelegíti a Föld felszínét. A napsugárzás erőssége függ az évszaktól és a sugarak beesési szögétől, mennyiségét a felhőzet is befolyásolja. A termikk ...

                                               

The World Factbook

A The World Factbook az Amerikai Egyesült Államok Központi Hírszerző Ügynöksége által szerkesztett kiadvány, amely naprakész információkat tartalmaz a világ országairól. A kiadvány elérhető évente kiadott könyv, valamint hetente frissített webold ...

                                               

Tisztás

A tisztás egy fás területnek olyan része ahol nincsen fa, túlnyomóan perjel-és-éget termesztés, lavina, vagy rossz minőségű talaj következtében. Magyarország erdeiben sok helyen mint idegen tulajdon belzet kaszálókat, szántóföldeket alkotnak. Eső ...

                                               

A világ hét csodája

Az ókori világ hét csodáját először Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A műben a legimpozánsabb és a legpompásabb építmények szerepelnek, amelyek a következők: a gízai nagy piramis, Szemiramisz függőkertje, az ...

                                               

A világ hét új csodája

A "hetek napján”, 2007. július 7-én megnevezték a világ hét új csodáját. Az új csodákat világsztárok részvételével megrendezett ünnepség keretében jelentették be Portugália fővárosában, Lisszabonban. A gálaműsorban fellépett Jennifer Lopez, Chaka ...

                                               

Wallace-vonal

A Wallace-vonal egy feltételezett határvonal, mely az ausztrál és az ázsiai faunaterületeket választja el egymástól. A vonaltól nyugatra ázsiai fajokat, keletre pedig jellegzetesen ausztrál fajokat lehet találni. A vonal Alfred Russel Wallace utá ...

                                               

5D-s adattárolás

Az 5D-s adattárolás a digitális adatok újszerű, az ultragyors lézerírásra alapozott egyedülálló technológiával létrehozott rögzítési eljárása. Stabil technológiának tekinthetjük, hiszen akár 1000 °C-t is képes elviselni, élettartama szobahőmérsék ...

                                               

Aarhusi egyezmény

Az aarhusi egyezmény egy 1998 júniusában a dániai Aarhusban elfogadott, környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló ...

                                               

Abakusz

Ez az oldal a számolóeszközről szól. Az építészeti motívumhoz lásd a Fejlemez című szócikket. Az abakusz a historikusok szerint az első számolóeszköz, amelynek ősi formáit szinte minden ókori kultúrában megtalálták. Általában néhány vékony rudat- ...

                                               

Adat (számítástechnika)

A számítástechnikában adatnak nevezzük a számokkal leírható dolgokat, melyek számítástechnikai eszközökkel rögzíthetők, feldolgozhatóak és megjeleníthetők. Az adat nagyon tág fogalom: gyakorlatilag bármilyen jel potenciálisan adatnak tekinthető. ...

                                               

Adatállomány

Az informatikában adatállománynak, állománynak vagy fájlnak nevezzük a logikailag összefüggő adatok halmazát, tömbjét. Tárolásuk bármilyen adathordozón történhet. Kétféle fájlt különböztetünk meg. Az első a processzor által végrehajtható utasítás ...

                                               

Adatbányászat

Az adatbányászat a nagy mennyiségű adatokban rejlő információk félautomatikus feltárása különféle algoritmusok alkalmazásával. Több definíciója ismert és elfogadott. Magyarországon a leggyakrabban adatbányászat alatt újszerű, érvényes, nem triviá ...

                                               

Adatbiztonság

Az adatbiztonság az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége. Az adatbiztonság az informatikai biztonság részhalmaza, csupán az adato ...

                                               

Adatelemzés

Az adatelemzés az a folyamat, amely az adatok ellenőrzésére, letisztítására, átalakítására és modellezésére szolgál. Ezáltal hasznos információkat fedezhetünk fel, fontos következtetéseket vonhatunk le és jelentősen hozzájárulhatunk a helyes dönt ...

                                               

Adatfeldolgozás

Az adat informatikai eszközökkel történő feldolgozása. Célja általában a rendelkezésre álló adatok segítségével új információhoz jutás. Tulajdonképpen enyhe túlzással azt is lehetne mondani, hogy az egész informatika célja nem más, mint az adatok ...

                                               

Adatintegritás

Az informatikában és a telekommunikációban, az adatintegritás kifejezés a következőket jelenti: Az adat helyesen áll rendelkezésre a kezelés számára. Annak a feltételnek a megléte, hogy az adat helyes, és semmiféle művelet, mint például adatátvit ...

                                               

Adatközpont

Az adatközpontok számítógépes rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó komponensek elhelyezésére és üzemeltetésére kialakított létesítmények. Ezek a komponensek rendszerint magukba foglalják a távközlési rendszereket és kommunikációs kapcsolatokat, re ...

                                               

Adatmennyiség

Az adatmennyiség az a mennyiség, azaz mérőszám és mértékegység, amely a jelek számát méri valamely alapul választott jelrendszerben és a neki megfelelő mértékegységben. Szokásos egysége a bit, amely egy darab bináris jel adatmennyisége. A bináris ...

                                               

Adattárház

Az adattárház egy szervezet történeti adatainak fő tárhelye. Az adatait a szervezetben található más informatikai rendszerektől - adattárház terminológia szerint a forrásrendszerektől - veszi át, a célja pedig, hogy olyan rendszereket lásson el a ...

                                               

Ad hoc

Az ad hoc rendszerint eseti megoldást, hirtelen támadt ötletet jelent, mely nem általánosítható, csak egy speciális problémára adott válasz, az átfogó rendezés igénye nélkül.

                                               

Akadálymentesítés

Az akadálymentesítés olyan tudatos tevékenységek összefoglaló neve, melyek a különféle fogyatékossággal élők számára igyekszik olyan körülményeket biztosítani, amelyek lehetővé teszik számukra minden olyan tevékenység elvégzését, amelyben akadály ...

                                               

Alapértelmezés

Az alapértelmezés az informatikában olyan érték vagy állapot, amely az operációs rendszer, alkalmazás vagy periféria több lehetséges értékkel rendelkező változójához vagy beállításához automatikusan hozzárendelésre kerül. Fogyasztói elektronikai ...

                                               

Anaglif képek

Az anaglif képek az úgynevezett sztereoszkopikus 3D-látvány megjelenítésére képesek, ha kétszínű lencsével rendelkező szemüveggel tekintik őket. Ez a két szín leggyakrabban a vörös és a ciánkék, de ennél jobb színhűséget biztosít a zöld/bíbor és ...

                                               

Arcnet hálózatok

Attached Resource Computer NETwork egy kommunikációs architektura helyi hálózatok számára. Ez volt az első széles körben elterjedt hálózati architektúra az 1980-as években. Beágyazott rendszerekben még tovább használták, a protokoll egyes hasznos ...

                                               

ARMulator

Az ARMulator egy ARM utasításkészlet-szimulátor, egy szoftverfejlesztő eszköz, melyet az ARM Limited fejlesztőrendszerek szervezeti egysége biztosított az ARM-alapú csipek felhasználói számára. Története az ARM utasításkészlet korai, Sophie Wilso ...

                                               

Árnyékinformatika

Az árnyékinformatika kifejezés olyan, jóvá nem hagyott informatikai megoldásokra utal, melyek a céges infrastruktúrát menedzselő IT-osztály radarja alatt működő, párhuzamos informatikai környezetet alkotnak. A felhasználók egyedi megoldásai melle ...

                                               

Asztali kiadványszerkesztés

Az asztali kiadványszerkesztés a nyomdai minőségű kiadványok személyi számítógéppel való előállítását, illetve az ehhez szükséges hardver- és szoftvereszközök összességét jelenti. Több nyomdai szakember munkáját többnyire egyetlen felhasználó vég ...

                                               

Áthivatkozás

A számítástudományban az áthivatkozás egy elektronikus dokumentum részének vagy egészének hypertext hivatkozással való beillesztése egy vagy több másik dokumentumba. Az áthivatkozás általában automatikusan és a felhasználó számára észrevehetetlen ...

                                               

Attribútum (számítástechnika)

Az attribútum informatikai értelemben is több jelentésben használt fogalom, mely jelentéstartalmakat az fogja össze, hogy valamely objektum milyen tulajdonságokkal ruházható fel. Az objektum definíciójában ezeknek a tulajdonságoknak szerepelniük ...

                                               

Az információtárolás fejlődése

                                               

BarCamp

A BarCamp felhasználók által létrehozott nemzetközi konferenciák hálózata – nyitott, műhelymunkára épülő eseményeké, ahol a tartalmat a résztvevők szolgáltatják. Az első BarCamp konferenciák a korai stádiumban lévő webes applikációkra, más nyílt ...

                                               

Base64

A Base64 kódolás 64 karakterből álló ábécén alapuló tartalomkódolási forma, melynek segítségével bináris, illetve speciális karaktereket tartalmazó adatokból ASCII karaktersorozat állítható elő. Az ily módon kódolt adatok akár a karaktereket 7 bi ...

                                               

Betűszemét

A betűszemét olyan karakterkódolási hiba eredménye, amikor egy elektronikus szöveges tartalom kódolása eltér a megjelenítéskor használt kódolástól. Angolul mojibake, ami a japán 文字化け kifejezésből származik; 文字 betű, illetve 化け átváltozik. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →