ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 33                                               

Monizmus

Azokat a metafizikai elképzeléseket nevezzük monistáknak, amelyek csak egyféle szubsztancia létezését fogadják el. A vallásokban ugyanúgy azokat nevezzük monistának, amelyek szerint a jelenségek sokasága ellenére csak egyetlen alap, egyetlen szub ...

                                               

Moravec-paradoxon

A Moravec-paradoxon a mesterséges intelligencia és a robotika kutatóinak meglepő felfedezése, miszerint a hagyományos feltételezésektől eltérően a magas szintű gondolkodás nagyon kicsi számítási teljesítményt vesz igénybe, az alacsony szintű szen ...

                                               

Munka (filozófia)

A filozófiai értelemben vett munka célszerű emberi tevékenység, amely a természeti és társadalmi erők, források meghódítására irányul az ember történelmileg kialakult szükségleteinek kielégítése érdekében. "Mindenekelőtt olyan folyamat, amely az ...

                                               

Nagyerdei Almanach

A Nagyerdei Almanach egy 2009-ben alakult, évente két alkalommal megjelenő hivatalos, online ISSN számmal ellátott, lektorált bölcseleti periodika, amely elsősorban a humán tudományok területén dolgozó kutatók publikációs fórumául kíván szolgálni ...

                                               

Nemes vadember

A nemes vadember idea több kulturális korszakon átívelő szentimentális, romantikus nézet, amely egyfajta kiútkeresés a civilizációtól meghasonult emberek számára a boldogság újra megtalálása felé. Alapja a modern társadalom által még érintetlen r ...

                                               

Nyíri Tamás-díj

A Nyíri Tamás-díjat 1996 óta azok a magyar állampolgárok kapják, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek a teológia vagy a filozófia területén, illetve azok, akik a hívők és nem hívők közötti párbeszédet előmozdítják. A díj átadására a II. vatikán ...

                                               

Okság

A filozófia területén az okozati összefüggés két vagy több jelenség, történés, hatás, dolog között állhat fenn, amelyben valamely jelenség stb. kiváltó vagy végső oka egy vagy több másik jelenségnek stb.

                                               

Philosophia perennis

A philosophia perennis vagy más szavakkal: örök filozófia vagy halhatatlan bölcsesség olyan filozófiai elképzelés, mely a világ minden vallási hagyománya mögött egyetlen, közös metafizikai igazságot, Primordiális Tradíció t, vagy eredetet feltéte ...

                                               

Posztmodern tervezés

A posztmodern tervezés legnagyobb különbsége a modern felfogásokhoz képest, hogy megkérdőjelezi a konszenzus jelentőségét. Nem beszél közmegegyezésről, a követendő normákat, célokat magából a kommunikációs interakcióból, a vélemények és az érdeke ...

                                               

Román filozófia

A román filozófia a román kultúra része, melynek voltak előzményei a 16. századdal kezdődően, de csak a 19. század vége felé kezdett kibontakozni nyugat-európai hatás alatt, és a legtermékenyebb időszaka a két világháború között volt. Egyik jelle ...

                                               

Sensus csoport

A Sensus csopor t a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékén belül működő laza csoportosulás. Tagjai diákok, PhD-hallgatók és tanárok; igazi tagsága azonban nincs, mindig éppen azok tek ...

                                               

Szabadság (filozófia)

A szabadság meglehetősen tág fogalom, amelyet az egyes filozófiai irányzatok különbözőképpen értelmeztek. Két leggyakrabban használt értelmében a személyes szabadság a szociológiai és politológiai tanulmányok tárgya lehet, míg a belső szabadság v ...

                                               

Szociálkonstruktivizmus

A szociálkonstruktivizmus az emberi tudatosság szerepét hangsúlyozza a világpolitikában. A konstruktivisták szerint a világot az emberek gondolataikkal, elképzeléseikkel teremtik. Ezek az elképzelések – egymás szándékairól vallott hiedelmek vagy ...

                                               

Társadalmi tudat

A társadalmi tudat a marxista filozófia, azaz a dialektikus és történelmi materializmus fogalma, amely az objektív világnak a társadalmi lét gyakorlati folyamatában kialakult tükrözését foglalja magában. A társadalmi tudat legfontosabb megnyilván ...

                                               

Test (teológia)

Test – a keresztény teológiai antropológia egyik alapfogalma. Az egész ember, teljes fizikai és egzisztenciális valójában mint Isten teremtménye, az életfunkciók és szellemi képességek lakhelye, mely a biológiai halál után a feltámadásig Isten ít ...

                                               

Test-lélek probléma

A test-lélek probléma az elmefilozófia klasszikus problémája. Mindennapi tapasztalatunk alapján a legalapvetőbb megállapítások közé tartozik, hogy az ember testből és lélekből áll. A kettő viszonyából fakadó problémakört nevezik test-lélek problé ...

                                               

Toulmin-modell

A Toulmin-modell egy érvelési modell, ami az érvelést hat egymással összefonódó komponens összefüggésében elemzi, és amit Stephen Edelston Toulmin brit filozófus, író és neveléstudós dolgozott ki. A modell a retorika, a kommunikáció és a számítóg ...

                                               

Transzcendentalizmus

A transzcendentalizmus a 19. század első felének filozófiai, irodalmi és politikai mozgalma volt Új-Angliában. Központi alakja Ralph Waldo Emerson volt. További jelentős képviselői voltak Henry David Thoreau, Margaret Fuller, Amos Bronson Alcott, ...

                                               

Tudatalatti

A tudatalatti pszichológiai fogalom; olyan aktív lélektani folyamatok jellemzője, amelyek nincsenek a tudat értelmi tevékenységének középpontjában, a háttérből azonban mégis hatnak a tudatos folyamatokra. Sigmund Freud munkásságában elutasította ...

                                               

Tudattalan

A tudattalan pszichológiai fogalom; több jelentésben használatos. Leggyakoribb hétköznapi jelentése olyan automatikus, reflexszerűen végrehajtott cselekvés, amely nem juthatott még el a tudatig, például egy védekező mozdulat, vagy olyan állapot, ...

                                               

Vasárnapi Kör

A Vasárnapi Kör vagy Vasárnapi Társaság az első világháború idején és a bécsi emigrációban Balázs Béla és Lukács György körül kialakult baráti kör volt. A Kör tagjai vasárnaponként Balázs lakásán gyűltek össze és vitattak meg különböző esztétikai ...

                                               

Végzet

A végzet vagy sors az események előre meghatározott menetét jelöli. Úgy lehet elképzelni, mint egy előre meghatározott jövőt, függetlenül attól, hogy általánosságokra, vagy az egyénre vonatkozik. Bár gyakran használják szinonimaként, a "sors” és ...

                                               

A Földgömb

A Földgömb a Magyar Földrajzi Társaság hivatalos kiadványa, tudományos és ismeretterjesztő magazin, mely havonta jelentik meg. Az első számot 1929-ben adták ki. A magazin mottója: "Ésszel járom be a Földet!” – mely a Magyar Földrajzi Társaság els ...

                                               

Alpesi országok

Az alpesi országok alatt azon országokat értjük, melyek részben vagy egészben az Alpokban fekszenek. Az alpesi régió egyike Közép-Európa két nagy régiójának, a másik V4-ek országai által alkotott régió. Bár földrajzilag csak egyetlen ország feksz ...

                                               

Baksaháza (Nógrád megye)

Baksaháza puszta Nógrád megyében, a Salgótarjáni járásban. Ma Karancslapujtő külterülete. Régebbi iratokban még Baksaházapuszta, illetve Baxaháza. A településhez tartozott egy némileg elkülönült, ma már nem létező kisebb házcsoport Kisbaksaháza n ...

                                               

Cosmographiae Introductio

A Cosmographiae Introductio a Saint-Dié-des-Vosges-ben működő humanisták, Martin Waldseemüller és Matthias Ringmann valószínűleg 1507-ben megjelent könyve, rövid kozmográfiai bevezetés, amelyben először nevezték az újonnan felfedezett szigetet/ k ...

                                               

Degree Confluence Project

A magyar névvel nem rendelkező Degree Confluence Project egy világhálón szerveződő, kizárólag önkéntesek részvételével zajló projekt, melynek célja, hogy felkutassa és fényképekkel dokumentálja a Föld összes konfluencia -pontját. Ezek azok a pont ...

                                               

Efemerális dolgok

Efemerális dolgok átmeneti, időleges jelenségek, melyek rövid ideig léteznek. Tipikusan természeti jelenségekre használják a kifejezést, de számos más efemerális dolog létezik.

                                               

Efemerisz idő

Az efemerisz idő a csillagászatban korábban használt, folyamatos időskála, mely az égitestek mozgástörvényein alapul. Az efemerisz másodperc volt a Nemzetközi Mértékegység-rendszer időegysége 1956-tól 1977-ig. 1977 és 1984 között a földi dinamiku ...

                                               

Esőárnyék

Az esőárnyék földrajzi fogalma olyan területet jelöl, amelyet egy hegyvidék elzár a csapadékot hordozó szelektől. A hegyek szélcsendes, "szél alatti” oldala így sokkal kevesebb csapadékhoz jut, mint a szél felőli oldala, ahol az emelkedésre kénys ...

                                               

Észak-alföldi-hordalékkúpsíkság

Az Észak-alföldi-hordalékkúpsíkság az Északi-középhegység előterében található, a Közép-Tisza-vidék felé lejtő, a Gödöllői-dombságtól kelet-északkeleti irányba a Szerencs-patak völgyéig húzódó terület: Sajó hordalékkúp, Hevesi homok-hát, Zagyva, ...

                                               

Fehér éjszaka

Az északi félgömbön nyári napforduló előtti és utáni néhány hét alatt a napnyugták igen késői, a napkelték pedig igen korai órákra esnek az északi vidékeken. A magasabb, 60. szélességi fok felett a Nap sehol sem süllyed 6°-nál mélyebben a látóhat ...

                                               

Felfedezés

A felfedezés egy meglévő, korábban ismeretlen jelenség, földrajzi hely stb. első megismerése, feltárása, míg a találmányok létrehozása feltalálói tevékenység eredménye.

                                               

Fok (földrajz)

A fok a földrajztudományban - nem mérésügyi értelemben - egy környezetéből kiemelkedő földterület nagyobb vízfelületbe benyúló kiszögellését jelenti. A fokok a hajózásban fontosak mint tájékozódási pontok, amennyiben messzebbről látszanak, mint a ...

                                               

Földgömb

A földgömb a Föld méretarányosan kicsinyített, háromdimenziós ábrázolása. Gyakran a glóbusz elnevezést is használjuk rá. Ebben az esetben a jelentése is többletet nyer: a Föld, vagy más égitest, vagy az égbolt és a csillagképek kicsinyített, gene ...

                                               

Földrajz

                                               

Portál: Földrajz

                                               

Földrajzi elkülönülés

Szegregáció vagy más néven földrajzi elkülönülés a társadalmi csoportok, etnikumok térbeli elkülönülése. A szegregáció mérésére természetszerűleg használhatók a területi megoszlások eltérését mérő indexek, mint például a Hoover-index.

                                               

Földrajzi információs rendszer

A földrajzi információs rendszer egy olyan számítógépes rendszer, melyet földrajzi helyhez kapcsolódó adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére, elemzésére, a levezetett információk megjelenítésére, a földrajzi jelenségek megfigyelésére, modellez ...

                                               

Földrajzi Közlemények

A Földrajzi Közlemények a Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata. Első száma 1873. március 1-jén jelent meg. Periodicitása változó, eleinte évi tíz, 62. évf. 1934-től havonként, 67. évf. 1939-től negyedévente jelent meg. Megjelenése 1873 ...

                                               

Földrajzi nihilizmus

A földrajzi nihilizmus a földrajztudomány művelésének egy irányzata. A 19. század utolsó harmadától formálódott modern földrajztudomány folyamatosan újrafogalmazódó filozófiai jellegű alapkérdése a természetföldrajzi környezet és a társadalom köz ...

                                               

Futóhomokkötés

A futóhomokkötés célja a futóhomok megállítása, azaz a homok szél által való elhordatásának megakadályozása azért, hogy ez által az illető terület mezőgazdasági termelésre alkalmassá váljon, vagy hogy a szomszédos területeket megvédjék a homokkal ...

                                               

Geodetikus vonalak

Geodetikus vonalnak vagy geodéziai vonalnak nevezzük egy tetszőleges összefüggő és folytonos felületdarab két pontját összekötő legrövidebb utat. A körhengeren az alkotók, a tengelyre merőleges síkmetszetek vezérkörök és az állandó emelkedésű csi ...

                                               

Geográfus

A geográfus olyan szakember, aki a földrajz tudományágban kutat, dolgozik. Mivel a földrajz multidiszciplinális tudomány, azaz sok más tudományágra épül, valamint ötvözi, felhasználja azokat, maga a geográfus is széles tudáskörrel rendelkezik. Az ...

                                               

Geógraphika hüpomnémata

A Geógraphika hüpomnémata, szó szerinti fordításban földrajzi feljegyzések. Az első geográfusnak tekinthető író, Sztrabón jegyzetei a saját utazásairól és más földrajzi írók munkáiról. Ahogyan Hérodotosz a történeti munkáját az eredeti helyszínek ...

                                               

Havasi legelő

Havasi legelő a tengerszint felett 800 m-nél magasabban fekvő gyepes terület, ahol a vidék lakossága legeltető állattartást és az ahhoz kapcsolódó pásztorkodást folytat.

                                               

Hegység

Nem tévesztendő össze a következővel: Hegy. A hegyvidék szó ide irányít át. A "Hegy vidék” önelnevezésű kerület Budapest XII. kerülete. A hegység földfelszín főleg hegyekből – és az általuk közrefogott völgyekből, medencékből – álló, szomszédságá ...

                                               

Hipszografikus görbe

A hipszografikus görbe a földfelszín magassági adataiból szerkesztett halmozott relatív gyakorisági görbe, amely megmutatja, hogy a felszín hány %-a magasabb egy adott értéknél. Azaz ebből a görbéből kiolvasható a tengerszint feletti magasságok i ...

                                               

Időföldrajz

Az időföldrajz elmélete visszavezethető egészen Torsten Hägerstrand svéd geográfushoz, aki kihangsúlyozta az "időbeli tényezőt” a "térbeli emberi tevékenységekben”. A "tér-idő pálya” megmutatja az egyes tér-idő környezet alakulását a két tényező ...

                                               

Inklináció

Az inklináció vagy pályahajlás egy égitest vagy mesterséges égitest pályájának a koordináta-rendszer alapsíkjával bezárt szöge. egy naprendszerbeli bolygó esetén a bolygó pályasíkja és az ekliptika a Föld pályasíkja által bezárt szög egy műhold v ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →