ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 321                                               

Médiahack

A médiahack egy olyan nem szokványos médiamegoldás, mely figyelemfelkeltő módon, akár fiktív esetek, hírek megalkotásával, hívja fel a figyelmet egy problémára, termékre, hogy azután feltárja a valódi célt, azaz magát a terméket, vagy az üzenetet ...

                                               

Mikrokiadás

A mikrokiadás egy személy, vagy egy csoport által végzett hatékony kiadói és terjesztési technika az adott mű kiadásának érdekében egy specifikus mikropiacon belül. Általában e kiadványok nem a hagyományos kiadókat érintik a reklámozás területén ...

                                               

New York-i média

A nemzetközi New York-i média a világ néhány legrangosabb újságát, legnagyobb forgalmazó intézményét, legprofitálóbb televízióállomásait és legnagyobb stúdióit biztosítja. New York az Egyesült Államok legnagyobb médiapiaca, továbbá a világ legfőb ...

                                               

Norddeutscher Rundfunk

A Norddeutscher Rundfunk, Hamburg, Mecklenburg-Elő-Pomeránia, Schleswig-Holstein és Alsó-Szászország regionális közszolgálati médiuma, amely az ARD társaság tagja.

                                               

Radio Bremen

Radio Bremen Bréma tartomány közszolgálati médiuma, melynek székhelye Brémában van és egyben az ARD-szövetség tagja.

                                               

Ringier

Múltja 1833-ra nyúlik vissza: Johann Rudolph Ringier ekkor alapította meg nyomdáját a svájci Zofingen falujában. A kiadó először a svájci német ajkú lakosságra építve adott ki újságokat. 1911-ben jelentették meg az első nagyobb lélegzetű vállalko ...

                                               

Rundfunk Berlin-Brandenburg

A Rundfunk Berlin-Brandenburg egy Berlin és Brandenburgi regionális közszolgálati médium, amely az ARD-szövetség tagja. A társaság központja Berlinben és Potsdamban található.

                                               

Spoiler (média)

A spoiler irodalmi művekre, filmekre, videojátékokra stb. vonatkozó információ: leggyakrabban a végkifejlet elárulását jelenti, de kulcsfontosságú pontok nem csak a mű végén találhatók. Idő előtti közlése elronthatja, tönkreteheti a befogadás élm ...

                                               

Südwestrundfunk

A Südwestrundfunk Baden-Württemberg és Rajna-vidék-Pfalz tartományok regionális közszolgálati médiuma, amely az ARD szövetség tagja.

                                               

Talk show

A talk show olyan műsorformátum, amelyben a műsorvezető meghív a stúdióba egy embert, és egy adott témáról beszélgetnek. A talk show-kat élő közönség előtt veszik fel. A talk show-kat televízióban és rádióban egyaránt közvetítik. A formátum kifej ...

                                               

Tömegmédia

A, tömegmédia kifejezéssel a társadalom szinte minden tagját elérő és érintő, széles hatókörű kommunikációs eszköz jellemezhető. Számos olyan, ma már közkeletű és ismert médiumra vonatkozik, mint a hírlap, képeslap, film, rádió, televízió és a fo ...

                                               

Westdeutscher Rundfunk

A Westdeutscher Rundfunk Észak-Rajna-Vesztfália tartomány regionális közszolgálati médiuma melynek központja Kölnben található. A médium a regionális közszolgálati médiumokat tömörítő ARD tagja, egyben a legnépesebb tartomány közmédiuma. 1956-ban ...

                                               

Koraszülöttség és nyelvfejlődés

Koraszülöttség és nyelvfejlődés A koraszülött csecsemőket az orvosi ellátás a 25. gesztációs héttől kezdődően meg tudja menteni, még extrém kis születési súly esetén is. A koraszüléskor esetlegesen fellépő különböző károsodások gyakran érinthetik ...

                                               

Propaganda

A propaganda a latin propagare szóból ered, melynek jelentése "terjeszteni”. Amíg a hasonló jelentéstartalommal bíró fogalomként a reklám hírdetései a cégek által kereskedelembe hozott termékek és szolgáltatások ismertségét szándékoznak növelni a ...

                                               

Amerikai léggömb-propaganda a hidegháborúban

Az 1950-es évek elején a kelet-európai, szovjet befolyás alatt álló államok ellen folytatott amerikai léggömb-propaganda a hidegháborús lélektani hadviselés jellegzetes része volt. A második világháború után a szovjet hadsereg által megszállt kel ...

                                               

Szabad Európa Rádió

A Szabad Európa Rádiót és testvérszervezetét, a Szabadság Rádiót az Amerikai Egyesült Államok kormánya hozta létre a hidegháború kezdetén azzal a céllal, hogy híreket és információkat sugározzon Kelet-Európába, Közép-Ázsiába és a Közel-Keletre az ...

                                               

Személyi kultusz

A személyi kultusz egy karizmatikus vezér, politikus, sok esetben államfő államilag kikényszerített, rajongásszerű, szolgai tisztelete. A személyi kultusz legkirívóbb formája a történelem során a kommunista vezetők körül alakult ki. Bár a tisztel ...

                                               

Magyar Lapkiadók Egyesülete

A Magyar Lapkiadók Egyesülete a lapkiadói tevékenység közös érdekeinek előmozdítására a tagok érdekeinek egyeztetésére, azok képviseletére önkéntes alapon az 1989. évi II. tv. alapján megalapított országos jellegű egyesület. Működését egyesület 1 ...

                                               

Prokontra.hu

A prokontra.hu egy online újság ; független hírportálként kezdte meg a működését 2018. november 1-jén. A portál nem vallja magáról, hogy független hírportál. Politikai értelemben mindenképpen az, mert tulajdonosi szerkezetében nincs egyetlen poli ...

                                               

Stilisztika

A Wikipédia vonatkozásában lásd a Stilisztikai útmutató című lapot! A stilisztika a nyelvtudomány egyik ága. A szóbeli és írásbeli kifejezésmód eszközeit, ismérveit és törvényszerűségeit vizsgáló tudomány. A nyelv- és az irodalomtudomány köztes t ...

                                               

Allegória

Az allegória a metafora kiterjesztése, olyan szókép, melynek segítségével az ábrázolt események, személyek vagy elvont fogalmak kapnak egy második, rejtett jelentést, értelmezést. Az allegória lehet rövid, vagy végigvonulhat egy mű egy részén vag ...

                                               

Hasonlat

Hasonlatnak nevezzük azt, amikor a hasonlító és a hasonlított között valamilyen hasonlóság, közös vonás van. A képi elem és a tárgyi elem nincs egymással azonosítva, hanem csak párhuzamban állnak. Formailag a mondatban kötőszók "mint”, határozósz ...

                                               

Inverzió (retorika)

                                               

Kakofemizmus

A kakofemizmus valamely szó vagy kifejezés helyett egy másik, hasonló értelmű, de töltetében durvább vagy becsmérlőbb szó vagy kifejezés használata. A fogalom így az eufemizmus ellentéte. A szó görög eredetű, gyöke a kakosz és a phémi szavakból k ...

                                               

Képzavar

A képzavar nyelvi kifejezésekben előforduló jelenség, amelynek a lényege, hogy az összekapcsolt fogalmi rétegek ellentétben állnak egymással, összeegyeztethetetlenek. Gyakori oka lehet például a szóláskeveredés. Több kifejezés keveredése nevetség ...

                                               

Magyar stilisztika Romániában

Az 1989-es rendszerváltozás az egyetemen a diáklétszám és a tanári kar bővülésével, a kutatási horizontok tágításával megnövelte a stílusvizsgálat mennyiségi-minőségi lehetőségeit. Ebben a szerencsés új helyzetben valóra válhatott Szabó Zoltánnak ...

                                               

Megszemélyesítés

A megszemélyesítés, idegen szóval perszonifikáció vagy antropomorfizáció olyan reprezentáció, amely elvont dolgokat, élettelen tárgyakat vagy természeti jelenségeket, illetve növényeket vagy állatokat az emberekre jellemző érzésekkel és tulajdons ...

                                               

Metafora

A metafora egyike a költői képeknek; összevont, egybecsúsztatott hasonlat, két fogalom, tulajdonság tartalmi-hangulati hasonlóságán alapuló szókép. Két szerkezeti eleme van, az azonosító és az azonosítandó. A hasonlattól formailag annyiban tér el ...

                                               

Metalepszis

A metalepszis egy stíluseszköz, amely felcserélésen alapul. A stílushatása annak köszönhető, hogy az olvasó vagy beszélő összehasonlítja a két jelentést. Szathmári István meghatározásában a metalepszis olyan szókép, amelyben az ok helyett az okoz ...

                                               

Metonímia

A metonímia olyan szókép, amely a névátvitelen alapszik: a név térbeli, időbeli, anyagbeli érintkezésen vagy ok–okozati kapcsolaton keresztül más jelentést vesz fel. Stílushatása a két jelentés közti kapcsolaton alapszik. A köznyelv is gyakran él ...

                                               

Pleonazmus

                                               

Stilisztikai lexikon

A Stilisztikai lexikon Szathmári István 2004-ben megjelent könyve, amely 192 többnyire szépirodalmi példákkal kiegészített szócikket tartalmaz. A kötetet 2005. március 8-án, az ELTE BTK Nyelvészeti Könyvtárában mutatta be Fábián Pál. Tárgyalja a ...

                                               

Szinesztézia

A szinesztézia olyan mentális jelenség, amelyben egyik érzékszerv által keltett benyomás automatikusan aktivál egy másik érzetet, tehát például a betűkhöz vagy számokhoz az ember akaratlanul is színeket társít. A szó görög eredetű: σύν – együtt, ...

                                               

Pleonazmus

A szószaporítás vagy szinonimahalmozás, idegen szóval pleonazmus olyan nyelvi-stilisztikai jelenség, melyben egyazon fogalmat egymást követő, közel azonos jelentésű szavak fejeznek ki. A szó a görög pleonaszmosz ból származik, melynek jelentése: ...

                                               

Nyílt forráskódú licenc

A nyílt forráskódú licenc olyan licenc, mely biztosítja a licencelt dolog – ami legtöbbször egy számítógépes program vagy szoftver – forráskódjának nyitottságát. Egy licencet általában akkor tekintünk nyíltnak, ha azt az Open Source Initiative jó ...

                                               

Apache Licenc

Az Apache Licenc egy szabad szoftver licenc, melynek szerzője az Apache Software Foundation. Az Apache licenc elvárja a szerzői jogi figyelmeztetés és lemondás megőrzését. Minden szoftver, amit az ASF hoz létre, vagy bármelyik projektje vagy tárg ...

                                               

BSD licenc

A BSD licenc a szabad szoftverekkel kapcsolatos megengedő licenctípusok egy tagja, mely minimális megkötésekkel él az adott szoftver újraterjesztésére. A licenc szövegét az eredeti verzióról több felülvizsgálatot követően többször átalakították, ...

                                               

Debian szabad szoftver irányelvek

A szabad szoftver olyan szoftver, amelyet a felhasználó tetszőleges céllal, tetszőleges kívánalmai szerint futtatathat, igénye szerint módosíthat, másolatait szabadon terjesztheti, módosítás esetén továbbterjesztheti.

                                               

GNU General Public License

A GNU General Public License egy általános célú nyílt forráskódú licenc, amelyet a Free Software Foundation tervezett a GNU projekt programkódjaihoz. A GPL leginkább elterjedt változata, a GPLv2 1991-ben készült, de 2007 nyarán megjelent a GPLv3 ...

                                               

Szabad licenc

A szabad licenc kifejezés olyan licencszerződési formákat jelent, melyek biztosítják, hogy a licencelt szellemi termék szabadon felhasználható. A leggyakoribb formája a számítástechnikában használatos szoftverek licencelése. A fogalmat a szerzői ...

                                               

GFDL v1.1

Figyelem! Ez a szöveg az eredeti angol változat fordítása. Mivel nem jogászok által készített hiteles fordítás, jogi szempontból csak az eredeti, angol nyelvű licenc a mérvadó. Lásd még: GFDL

                                               

GNU Free Documentation License

A GNU Free Documentation License, azaz a GNU szabad dokumentációs licenc e egy szövegekre vonatkozó szabad licenc, amelyet a Free Software Foundation tervezett a GNU projekthez. A licenc eredetileg a GPL programokhoz tartozó dokumentációk, kezelé ...

                                               

GNU Lesser General Public License

A GNU Lesser General Public License egy általános célú nyílt forráskódú licenc, amelyet a Free Software Foundation tervezett eredetileg a GNU projekt programkönyvtáraihoz. Az LGPL licenc lehetővé teszi, hogy a programkönyvtárat kereskedelmi progr ...

                                               

Közkincs

A közkincs egy szellemi alkotásokra vonatkozó fogalom, mely olyan művet, alkotást jelent, amelynek felhasználására a szerző nem ír elő korlátozást. "A szellemi tulajdon tárgyai azok a szellemi javak, amelyeket a jogi szabályozás – speciális oltal ...

                                               

Mozilla Public License

A Mozilla Public License a számítástechnikában egy szabad szoftver licenc, amit elsősorban a Mozilla Alapítvány használ az általa fejlesztett szoftverekhez. Az Adobe bejelentette, hogy az MPL-t fogja használni a Flex termékvonalához. A Sun Micros ...

                                               

Bina48

A Bina48 egy olyan robot, mely képes szóban kommunikálni az emberekkel. Többféle néven nevezték már: érző robotnak, android, gynoid, vagy szociális robotnak, vagy kibernetikus társnak. "Ez a robot mozgó arcizmokkal rendelkezik, látásra képes szem ...

                                               

Dubins-út

A matematika, azon belül a geometria területén a Dubins-út alatt az két pontot a kétdimenziós euklideszi síkban összekötő olyan, legrövidebb görbét értünk, ahol az út görbületére megszorítással élünk, előírjuk az út kezdeti és befejező iránytange ...

                                               

Gynoid

A gynoid egy humanoid robot, ami egy nőre hasonlít, ellentétben az androiddal, ami egy férfira. A kifejezés nem gyakori és az android szó mindkét "nemű” robotra utalhat. A fembot szót is használják.

                                               

Handy Board

A Handy Board egy népszerű kézi robotikai vezérlő. A "handy" avagy "kézi" kifejezés a vezérlő kis méretére és hordozhatóságára utal, valamint az egyszerű kézi vezérlésre. A Handy Board-ot Fred G. Martin fejlesztette ki a Massachusettsi Műszaki Eg ...

                                               

Japán robotika

A japán robotikának rengeteg variációja létezik. A következő robotokat különböztethetünk meg: humanoid szórakoztató robotok, androidok, robot állatok, közösségi robotok, biztonsági robotok és még sok más. Továbbá különböző tulajdonsággal rendelke ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →