ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 317                                               

Dakuten és handakuten

A dakuten, más néven ten-ten, cson-cson vagy dakuonpu diakritikus jel a japán nyelvben, melyet a kanáknál alkalmaznak zöngés párok jelölésére, valamint a rendaku jelenség esetében is. Jelölése a kana jobb felső részén, a ゛jellel történik, mely a ...

                                               

Háztető (jel)

A háztető vagy kalap egy fordított V alakú graféma: térközt nem növelő karakterként ékezetként/mellékjelként kúpos ékezet, csúcsos ékezet, hajtott ékezet vagy idegen szóval circumflex. térközt növelő karakterként főleg alsó helyzetben, ‸ formában ...

                                               

Hullámvonal

A hullámvonal vagy tilde egy hullám alakú írásjel. Többféle jelentése is lehet: körülbelüli vagy közelítő érték, ismétlődés. eredeti funkciója lexikoncikkekben és szótárakban a címszó helyettesítése megfelelés, Magyar PC billentyűzeten a Ctrl+Alt ...

                                               

Kettős éles ékezet

A kettős éles ékezet egy diakritikus jelölés, ami a latin írásmódban csak a magyar ábécében található meg. A tipográfiában a típust többnyire hungarumlaut néven nevezik.

                                               

Tréma

A tréma a diakritikus jelek egyike. A magánhangzó fölött, egymás mellett elhelyezkedő két pont, amely általában annak önálló értékű ejtését jelzi olyan helyzetekben, amikor egy mellette álló másik magánhangzóval együtt eltérő hangot alkotnának, i ...

                                               

Írásjel

A szónak több különböző értelmezése van; a legszűkebbtől a tágabb felé haladva az alábbiak: Ide soroljuk továbbá azokat a jeleket, amelyek írásban valamely szót vagy szövegrészt helyettesítenek, például a paragrafusjel §. A gyakrabban használt eg ...

                                               

Aposztróf

Az aposztróf vagy hiányjel legtöbbször a szórészek, betűk elhagyását jelölő írásjel. Mindig dőlt, és sans-serif betűtípusnál teli karikás 9-es alakú. Kinézetre megegyezik a félidézőjellel, valamint a vesszővel is, kivéve hogy feljebb helyezkedik ...

                                               

Bekezdésjel

A bekezdésjel, vagy alinea, tipográfiai jel különálló bekezdések jelölésére. A jel a középkorban is használatban állt új gondolatmenetek jelölésére, amikor a bekezdések mai jelölése még nem volt ismert. A bekezdésjel általában egy fordított P bet ...

                                               

Csillag (írásjel)

A Red Hot Chili Peppers szimbóluma egy nyolcágú aszteriszk. Az Orange Range japán popegyüttes egyik dalának címe: *~Asterisk~.

                                               

És jel

Az et jel, és jel vagy ampersand egy logogramma, ami az "és” kötőszót jelöli. A jel a latin et betűiből álló ligatúra. Eredete felismerhető a második képen. Az első – népszerűbb – változat későbbi korból származik.

                                               

Felkiáltójel

A felkiáltójel valamennyi latin ábécét használó nyelvben az írásjel, amely – általában a mondat végén állva – felkiáltás, felszólítás, meglepetés, óhajtás, kívánság, vágy, parancs, tiltás, kérés jelölésére szolgál a kijelentéssel és kérdéssel sze ...

                                               

Ferde vonal

A ferde vonal vagy törtvonal jobbra dőlő vonal, az írásjelek egyike, amely többek közt a vagylagosságot vagy az osztást fejezi ki.

                                               

Fokjel

A fokjel ° egy kis, emelt kör alakú tipográfiai és matematikai jel, a fok jele: többek közt hőmérsékletre vonatkozóan, valamint egy geometriai szög fokát jelölheti, ennek kapcsán pedig földrajzi helymeghatározásra is szolgál.

                                               

"Fordíts!” jel

A "fordíts!” jel: / . a lap alján használatos: arra figyelmezteti az olvasót, hogy lapozzon, és nézze meg a túloldalt is. Olyan esetekben használatos, amikor nem magától értetődő, hogy a hátoldalon is található információ.

                                               

Idézőjel

Az idézőjel olyan írásjel, mely idézetek, kifejezések vagy egyéb különlegességek kiemelésére szolgál. Sokféle formája van a különböző nyelvekben és a különböző médiumokban. A magyarban a leggyakoribb formája a macskaköröm, de használatos az úgyne ...

                                               

Kérdőjel

A kérdőjel valamennyi latin ábécét használó nyelvben az írásjel, amely – általában a mondat végén állva – a kérdés jelölésére szolgál a kijelentéssel és felkiáltással szemben. Kódja az Unicode-ban U+003F, hexadecimálisan kifejezve 3F, decimálisan 63.

                                               

Kereszt (jel)

Lábjegyzetek jelölésére használják, második és harmadik lábjegyzet-hivatkozásként. Előttük a csillag *, utána általában bekezdésjel ¶ vagy függőleges vonalak || következnek. Használatuk következetlen: az utóbbi két jel a korai modern tipográfiába ...

                                               

Kötőjel

A kötőjel olyan írásjel, mely a magyar nyelvben általában az egybeírásnál lazább, de a különírásnál szorosabb kapcsolatot jelöl. Jele a 45-ös ASCII-kódú karakter.

                                               

Kukac (jel)

Magyar nyelvterületen a jel általában csak az e-mail címekben fordul elő. Például: gipszjakab cegnev.hu. E használata miatt az internet egyik jelképévé vált. Magyarország európai uniós tagságának kezdetétől a KRESZ-táblákon ez jelzi a közösségi i ...

                                               

Nagykötőjel

A nagykötőjel és a gondolatjel a kötőjelnél nagyjából kétszer hosszabb, vízszintes vonal. A magyar helyesírásban mindkét kifejezés egyazon írásjelre utal; használattól függően hivatkozunk rá egyik vagy másik néven. A gondolatjelet formailag által ...

                                               

Pont (írásjel)

A pont mondatvégi írásjel, a kijelentő mondat végét jelzi a magyar nyelvben. Angol nyelvterületen tizedespontként is használatos, szemben a főleg Európában elterjedt tizedesvesszővel. A magyarban a rövidítések és a sorszámok végén is pont használ ...

                                               

Számjel

A számjel, hashmark, diez, létra, rács vagy kevéssé egyértelműen kettőskereszt a # jel neve. A Unicode a number sign nevet részesíti előnyben. A jel hasonlít a zenei kottaírásban használt kereszt ♯ jelhez. A Unicode kódkészletben az U+0023, az AS ...

                                               

Százalékjel

Az írógépek, számítógépek karakterkészletének eleme, a százalékjel - % - a századokban adott arányok jelölésére használt szimbólum. Alapvető értelmezése szerint pl. az 5% egyike a következő jelöléseknek: 5 % = 5 100 = 0, 05 = 5 / 100 {\displaysty ...

                                               

Szóköz

Az írásban a spácium egy kihagyás két írott szakasz között. A szavak vagy szó és írásjel különválasztására használt spácium a szóköz. Magyarul a köznyelvben mindkét fogalomra a szóköz kifejezést használjuk. A szóköz billentyűt gyakran az angol sp ...

                                               

Szokuon

A szokuon japán írásjel, melyet a hiraganában a っ, a katakanában a ッ írásjeggyel jelölnek. További nevei még csiiszai cu vagy csiiszana cu, azaz "kis cu”, mivel a cu kana írásjegyeket használják, kisebb változatban. Írása és vonássorrendje is m ...

                                               

Vessző (írásjel)

A vessző az írásjelek egyike, az elkülönítés legelterjedtebb eszköze. Formáját tekintve alsó helyzetű rövid vonal, melynek alakja betűtípustól függően lehet egyenes, dőlt, illetve kitöltött fejű kis 9-est formázhat. A Unicode és az ASCII karakter ...

                                               

Zárójel

A zárójel páros írásjel; elsősorban a kevésbé fontosnak tartott, illetve a főszövegtől más okból elkülönített, közbevetésszerű szövegrészek elkülönítésére szolgál. Leggyakoribb a kerek vagy gömbölyű zárójel, ezenkívül előfordul a szögletes, a kap ...

                                               

ISO/IEC 8859-2

Az ISO 8859-2 az ISO/IEC 8859-es karakterkódolási szabvány második része. Az ISO által kettes számú latin ábécének nevezett 191 karakter mindegyikének egybájtos kódját adja meg. A 191 karakter között minden magyar ékezetes betű megtalálható. Az I ...

                                               

ISO/IEC 8859-1

Az ISO/IEC 8859-1 olyan 8 bit hosszú kódkészlet, amely következő nyelvek karaktereit maradéktalanul tartalmazza: Olasz Afrikaans Albán Baszk Romans Norvég Szuahéli Angol UK és US Okcitán Holland Manx Latin Breton Ír Galiciai Svéd Spanyol Leonese ...

                                               

ISO 8859-n

ISO 8859-n pontosabban ISO 8859 illetve ISO/IEC 8859, az ISO és az IEC szervezetek egy közös szabványa a 8 bites karakterkódolásra, számítógépes felhasználás céljából. A szabvány több egymástól függetlenül megjelent, és saját kiegészítő számmal r ...

                                               

Bibliográfus

A bibliográfus ókori értelemben könyvíró, könyvmásoló, régi könyveket olvasni tudó. Ma a bibliográfus a könyvtártudományban jártas, könyvismerő, a könyvek pontos leírója, könyvészetek összeállítója. Magyarország legjelentősebb bibliográfusai közé ...

                                               

Az alkoholizmus magyarországi irodalma

Pálinkakórság. Németből szabadon forditotta G. T. M., Kolozsvár, 1838 Csillag Gyula: A gyermekek alkoholizmusa elleni védekezés, Budapest, 1899 NN: Szétrombolt Pálinkaház, Kassa, 1845 Niedermann Gyula és Chyzer K.: Elmebeteg-ügy iszákosok menedék ...

                                               

Benyik György publikációinak listája

1. "Biblikus irodalom 1974–1991”. In: Benyik György: Qumran és az Újszövetség. Szegedi Biblikus Konferencia. 1999. Szeged; JATEPress, 2001. 49–58.

                                               

Diszkográfia

A diszkográfia egy szerző, kiadó, előadó vagy együttes zenei felvételeinek listája. A diszkográfia, mint kifejezés két tagból áll össze: a diszk az angol disc szóból származik és lemezt, hangfelvételt jelent a gráfia utótag valaminek a leírására ...

                                               

Faragó László neveléstudós publikációs listája

R. Wesley: Mindenki matematikája – Gondolat Kiadó, Budapest, 1963, 604 o. Apponyi Albert, gróf: Világnézet és politika – Filozófiai értekezések – Magyar Filozófiai Társaság, Budapest, 1941, 67 o. Eduard Spranger: Kultúrák találkozásáról és küzdel ...

                                               

Forgács József publikációs listája

2. Forgas, J.P. Ed. 1981. Social cognition: Perspectives on everyday understanding. London and New York: Academic Press. 1. Forgas, J.P. 1979. Social episodes: The study of interaction routines. London and New York: Academic Press. 3. Gardner, G. ...

                                               

Heckenast Gusztáv történész publikációs listája

Kajali Pál 1662–1710 kuruc szenátor, országos főhadbíró válogatott iratai. Szerk. ~ Folia Rákócziana 3. Vaja, 1980. A Rákóczi-szabadságharc. Bp. 1953. Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Életrajzi adattár. sajtó alá rendezte, kiegészítette és ...

                                               

Franz Kafka műveinek listája

Franz Kafka német nyelvű író főleg novellákat és rövid történeteket írt, kritikusai a 20. századi irodalom egyik legjelentősebb írójának tartják. Végzettsége szerint jogász volt, egy biztosítótársaságnál dolgozott, szabadidejében írt. Ez az oldal ...

                                               

Magyar enciklopédiák és kézikönyvek listája

Az alábbi lista időrendben megpróbálja összegyűjteni a jelentősebb tematikus magyar nyomtatott általános enciklopédiák at, enciklopédikus sorozatok at, kézikönyv eket. Ezek alatt azokat általános vagy szakterületekkel foglalkozó, témakörüket alap ...

                                               

Magyar írók élete és munkái – új sorozat (Gulyás)

A Gulyás Pál által szerkesztett Magyar írók élete és munkái – új sorozat egy nagy terjedelmű, tágabb értelemben vett magyar irodalmi lexikon a 20. század első feléből. A mű kiadása az 1940-es években elakadt, majd az 1990-es években folytatódott. ...

                                               

Magyar írók élete és munkái (Szinnyei)

A Magyar írók élete és munkái Szinnyei József századforduló idején készített magyar irodalmi lexikonja. Az 1891 és 1914 között megjelent 14 kötetes mű mindazon személyek összegyűjtésére törekedett, akik valamilyen nyomtatásban megjelent irodalmi ...

                                               

Magyar Könyvészet

A Magyar Könyvészet című magyar bibliográfiai sorozatot nagyrészt Petrik Géza bibliográfus készítette a 19. század végén és a 20. század elején. Tulajdonképpen egy általános, több kötetes bibliográfia, amely az 1712 és 1910 között magyar nyelven ...

                                               

Magyar nyelvre fordított enciklopédiák és kézikönyvek listája

Az alábbi lista időrendben megpróbálja összegyűjteni a jelentősebb tematikus magyar nyelvre fordított nyomtatott általános enciklopédiákat, enciklopédikus sorozatokat, kézikönyveket. Ezek alatt azokat általános vagy szakterületekkel foglalkozó, t ...

                                               

Magyar nyelvű irodalomtörténetek listája

Az alábbi lista megpróbálja összegyűjteni a jelenleg magyar nyelven létező összefoglaló irodalomtörténeti műveket. Irodalomtörténet alatt a szócikk elsősorban – és főként az újkortól – a szépirodalmat érti. Az egyéb irodalomról általános kéziköny ...

                                               

Magyar nyelvű zenetörténetek listája

Póczonyi Mária: Kis francia zenetörténet I–II. – Szóban és zenében, Országos Közművelődési Központ, Budapest, 1986 Pernye András: A német zene története 1750-ig, Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1964 Pándi Marianne: Az olasz zene története I–II., ...

                                               

Magyarországi latin nyelvű lexikonok listája

Az alábbi lista időrendben megpróbálja összegyűjteni a jelentősebb magyarországi, de latin nyelvű – önálló vagy fordított – lexikonok at. A magyarországi magyar nyelvű lexikonokat a Magyar lexikonok listája szócikk tárgyalja.

                                               

Nagyobb terjedelmű magyar nyelvű könyvek listája

Az alábbi lista a legnagyobb terjedelmű, magyar nyelvű könyvek et szedi listába. A listába való bevételnél a következő kritériumok lettek figyelembe véve: az terjedelem tekintet nélkül vonatkozik az egy és több kötetes művekre, az lapok fizikai m ...

                                               

Régi magyar könyvtár (irodalmi mű)

A Régi magyar könyvtár egy több kötetből álló, 19. század végi bibliográfiai témakörű könyvsorozat, amely a korai magyar nyelvű nyomtatványok címeit ismerteti. A témakör újabb feldolgozása a Régi Magyarországi Nyomtatványok sorozata.

                                               

Régi Magyarországi Nyomtatványok

A Régi Magyarországi Nyomtatványok egy szerkesztés alatt álló könyvtörténeti kézikönyv-sorozat, amely a kora újkori magyarországi és/vagy magyar nyelvű nyomtatványok bibliográfiai adatainak összegyűjtésével foglalkozik. Előkészítése 1952-ben kezd ...

                                               

Ruszisztikai Könyvek

A Ruszisztikai Könyvek a Ruszisztikai Központ által 1995-ben indított könyvsorozat; érdeklődésének középpontjában a történeti ruszisztika áll. Kiadványai jelentős részben a Ruszisztikai Központ, későbbi nevén Magyar Ruszisztikai Központ, 2008. ok ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →