ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 308                                               

Maastrichti

A maastrichti a kréta időszak és így a mezozoikum idő utolsó korszaka. A maastrichti korszak 72.1 ± 0.2 millió évvel ezelőtt kezdődött és 66.0 mya ért véget. A végén történt a kréta–harmadkor kihalás röviden: K/T kihalás néven ismert esemény, ame ...

                                               

Mezoarchaikum

Az mezoarchaikum a 3200 millió évvel ezelőtt kezdődött földtörténeti idő, ami 2800 millió évvel ezelőttig tartott. Ez az idő az archaikum eon harmadik ideje, ez követi a paleoarchaikum időt. Az mezoarchaikumot követő idő a neoarchaikum. Neve a gö ...

                                               

Mezoproterozoikum

A mezoproterozoikum földtörténeti idő, amely 1600 millió évvel ezelőtt kezdődött, a paleoproterozoikum idő után és 1000 mya zárult, a neoproterozoikum kezdetén. A proterozoikum eon három ideje közül a középső. Ebben az időben jött létre a Rodinia ...

                                               

Moszkvai

A moszkvai a késő karbon földtörténeti kor négy korszaka közül a második, amely 315.2 ± 0.2 millió évvel ezelőtt kezdődött a baskíriai korszak után, és 307.0 ± 0.1 mya zárult a kaszimovi korszak előtt.

                                               

Nazca-lemez

A többi tektonikus lemez között a Nazca az újabbak közé tartozik. Őse, a Farallon-lemez Pangea kettészakadásakor jött létre a jura végén. A Farallon-lemez mintegy 23 millió évvel ezelőtt szakadt ketté Nazca- és Kókusz-lemezre.

                                               

Neoarchaikum

A neoarchaikum a 2800 millió évvel ezelőtt kezdődött földtörténeti idő, ami 2500 millió évvel ezelőttig tartott. Ez az idő az archaikum eon negyedik, utolsó ideje, ez követi a mezoarchaikum időt. Az neoarchaikumot a proterozoikum eon, illetve a p ...

                                               

Novohrad–Nógrád Geopark

A Novohrad–Nógrád Geopark a világ első, országhatárokon átnyúló nemzetközi geoparkja, 28 szlovák és 63 magyar oldali település örökségét ápolja. A páratlan palóc vidék történelmi hagyományait, a tájat és közösségeket is egyesítő Geopark fokozatos ...

                                               

Oxfordi

Az oxfordi a késő jura földtörténeti kor három korszaka közül az első volt, amely 163.5 ± 1.0 millió évvel ezelőtt kezdődött a középső jura kor callovi korszaka után, és 157.3 ± 1.0 mya végződött a kimmeridge-i korszak kezdetekor. Nevét az anglia ...

                                               

Paleoarchaikum

A paleoarchaikum, azaz ősi, és Αρχή, azaz kezdet szavak összetétele) a Föld történetének egyik ideje, az archaikum eon második szakasza. 3600 millió évvel ezelőtt kezdődött és 3200 millió évvel ezelőttig tartott a Nemzetközi Rétegtani Bizottság h ...

                                               

Párhuzamos összenövés

Két kristály párhuzamos összenövéséről beszélünk, amikor a kristályok teljesen azonos helyzetben nőnek össze oly módon, hogy a kristálytanilag egyenértékű lapok párhuzamosak lesznek a különböző egyedeken. A párhuzamos összenövést megkülönböztetjü ...

                                               

Perovszkit

A perovszkit CaTiO 3 képletű, tehát kalcium-titanát oxidásvány. Gustav Rose fedezte fel 1839-ben az Urál hegységben, és Lev Alekszejevics Perovszkij mineralógusról nevezte el. Ez az ásvány a névadója az XII A 2+ VI B 4+ X 2– 3 általános képlettel ...

                                               

Piroklaszt ár

A piroklaszt sűrűségár vulkánkitöréseknél esetenként fellépő törmelékárat kísérő jelenség, a piroklasztikus folyam a felszín közelében mozgó, gravitáció által hajtott gázokból és szilárd törmelékekből álló ár. Jellemzői, hogy leginkább völgyekben ...

                                               

Pliensbachi

A pliensbachi a kora jura földtörténeti kor négy korszaka a harmadik, amely 190.8 ± 1.0 millió évvel ezelőtt vette kezdetét a sinemuri korszak után, és 182.7 ± 0.7 mya zárult, a toarci korszak kezdetekor. A korszak a németországi Pliensbach falur ...

                                               

Pliensbachi–toarci kihalási esemény

A pliensbachi–toarci kihalási esemény egy kisebb kihalási esemény, amely nagyjából 183 millió évvel ezelőtt következett be, a kora jura kor pliensbachi és toarci korszakainak határán. A pliensbachi és a toarci határán egy viszonylag kis mértékű k ...

                                               

Poliszintetikus ikresedés

A poliszintetikus ikresedés a kristályok ikerösszenövésének olyan formája, melynek során nem csak két, hanem több kristályegyed is összenőhet egymással. Amikor az ilyen többszörös ikerkristály összenövési síkjai mind párhuzamosak egymással, akkor ...

                                               

Radiometrikus kormeghatározás

A radiometrikus kormeghatározás olyan tudományos technika az anyagok korának meghatározására, amely a természetben előforduló radionuklidok, ill. radioizotópok felezési idejének és jelenlegi gyakoriságának ismeretén alapszik. E módszer biztosítja ...

                                               

Rétegtan

A rétegtan a geológia azon ága, amely a rétegzett üledékes és vulkanikus kőzeteket vizsgálja. Két alapvető kutatási területe: a kőzeteket leíró kőzetrétegtan litosztratigráfia, a kőzetek keletkezésének idejét és körülményeit a bennük talált fossz ...

                                               

Roadi

A roadi a középső perm földtörténeti kor három korszaka közül az első, amely 272.95 ± 0.11 millió évvel ezelőtt kezdődött a kora perm kor artyinszki korszaka után, és 268.8 ± 0.5 mya ért véget a wordi korszak kezdetekor.

                                               

Santoni

A santoni a késő kréta földtörténeti kor hat korszaka közül a negyedik, amely 86.3 ± 0.5 millió évvel ezelőtt kezdődött, a coniaci korszak után és 83.6 ± 0.2 mya ért véget, a campaniai korszak előtt. A korszak neve a franciaországi Saintes város ...

                                               

Sinemuri

A sinemuri a kora jura földtörténeti kor négy korszaka közül a második, amely 199.3 ± 0.3 millió évvel ezelőtt kezdődött a hettangi korszak után, és 190.8 ± 1.0 mya zárult a pliensbachi korszak kezdetekor. Nevét a közép-franciaországi Semur-en-Br ...

                                               

Sótektonika

A sótektonika a földalatti sórétegek vízszintes vagy függőleges vándorlása a nem egyenletes nyomásviszonyok következtében. A kősó transzlációján alapul, a kocka alakú kristályok képesek egymáson elcsúszni, így a réteg plasztikusnak tűnik. Ha a só ...

                                               

Statherium

A Statherium időszak azt jelenti, hogy "stabil, erős”) az utolsó földtörténeti időszaka a Paleoproterozoikum időnek, és 1800 millió évvel ezelőttől 1600 millió évvel ezelőttig tartott. Ahelyett hogy rétegtanon alapulna, ezek a dátumok kronometrik ...

                                               

Szakmarai

A szakmarai a kora perm földtörténeti kor négy korszaka közül a második, amely 293.52 ± 0.17 millió évvel ezelőtt kezdődött az asszeli korszak után, és 290.1 ± 0.26 mya zárult az artyinszki korszak kezdetekor. Nevét az Urál-hegységi Szakmara foly ...

                                               

Szentbékkállai-kőtenger

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park törzs területéhez tartozó Káli-medencének kiemelkedő természeti értékei a Szentbékkállai-kőtenger kövei. A sziklák a Pannon-tengerből emelkedtek ki a Káli-medencében fekvő Szentbékkálla falu szomszédságában. Létre ...

                                               

Szerpuhovi

A szerpuhovi a kora karbon földtörténeti kor három korszaka közül az utolsó, amely 330.9 ± 0.2 millió évvel ezelőtt kezdődött a viséi korszak után, és 323.2 ± 0.4 mya zárult a késő karbon kor baskíriai korszaka előtt.

                                               

Szubdukció

Szubdukcióról akkor beszélünk, amikor a viszonylag sűrű óceáni kőzetlemez kontinens peremének vagy másik óceáni kőzetlemeznek ütközve alábukik, és mélyen behatol a Föld köpenyébe. Az a terület, ahol a kőzetlemezek egymásnak ütköznek, a szubdukció ...

                                               

Tefra

A tefra a vulkánok által kilövellt mindenfajta szilárd törmelékanyag gyűjtőneve, s bázisostól savanyúig magában foglalja az összes kőzetfajtát. Nem konszolidált, laza piroklasztos üledék. Egy adott helyen a tefra különböző törmelékdarabok széles ...

                                               

Tektonika (geológia)

A tektonika, más néven szerkezeti földtan, illetve szerkezetföldtan általánosabb értelmében a geológia egyik, a földkéreg mozgásaival, azok okaival és eredményeivel foglalkozik.

                                               

Termálvíz

A termálvíz vagy hévíz az a felszín alatti víz, amelynek hőmérséklete meghaladja a 20 °C-ot. A víz hőfokát az adott terület geotermikus gradiense határozza meg. Európában ez az átlagérték 33 m/°C, Magyarországon 20 m/°C. Ez azt jelenti, hogy hazá ...

                                               

Toarci

A toarci a kora jura földtörténeti kor négy korszaka közül az utolsó, amely 182.7 ± 0.7 millió évvel ezelőtt kezdődött a pliensbachi korszak után, és 174.1 ± 1.0 mya végződött, a középső jura kor aaleni korszakának kezdetekor. Nevét a közép-franc ...

                                               

Tournaisi

A tournaisi a kora karbon földtörténeti kor három korszaka közül az első, amely 358.9 ± 0.4 millió évvel ezelőtt kezdődött a devon időszak késő devon korának famenni korszaka után, és 346.7 ± 0.4 mya zárult a viséi korszak előtt.

                                               

Tufa

A tufa vagy darázskő robbanásos vulkáni kitörés során a vulkanikus törmelékár keletkezésekor a porból és hamuból létrejött lazább szerkezetű kőzet, néha lyukacsos törmelékkőzet, melynek anyaga mint vulkáni hamu vagy homok került vulkáni kitörések ...

                                               

Turoni

A turoni a késő kréta földtörténeti kor hat korszaka közül a második, amely 93.9 millió évvel ezelőtt kezdődött, a cenomani korszak után, és 89.8 ± 0.3 mya zárult, a coniaci korszak nyitányán.

                                               

Valangini

A valangini a kora kréta földtörténeti kor hat korszaka közül a második, amely a berriasi korszakot követően kezdődött ~139.8 millió évvel ezelőtt és a hauterivi korszak előtt ért véget ~132.6 mya.

                                               

Viséi

A viséi a kora karbon földtörténeti kor három korszaka közül a második, amely 346.7 ± 0.4 millió évvel ezelőtt kezdődött a tournaisi korszak után, és 330.9 ± 0.2 mya zárult a szerpuhovi korszak előtt.

                                               

Vulkáni bomba

A vulkáni bomba egy vulkáni kitörés során a kráterből kihányt és a levegőben megszilárdult nagyobb lávadarab. A tefra méret szerinti osztályozásának legmagasabb kategóriája és 64 mm-nél nagyobb átmérőjű kőzetdarabokat jelent. A vulkáni bombák nag ...

                                               

Vulkáni hamu

A vulkáni hamu egy vulkáni kitörés során a kráterből kilökődött 2 mm-nél kisebb átmérőjű kőzetdarabok gyűjtőneve. A vulkáni tefra méret szerinti osztályozásának legkisebb kategóriája. A vulkáni hamu a kitörés során darabokra tört kőzetek és a mag ...

                                               

Vulkanizmus

A vulkanizmus összetett folyamatok megnevezése, illetve e folyamatok egyes részszakaszainak jelölésére is használják. A vulkanizmus fogalma önmagában fedi a nagymélységi elsődleges magmakamra kialakulásától a magma felszínre jutásáig terjedő össz ...

                                               

Wenlocki

A wenlocki a szilur földtörténeti időszak négy kora közül a második, amely 433.4 ± 0.8 millió évvel ezelőtt kezdődött, és 427.4 ± 0.5 mya ért véget. Nevét a közép-angliai Much Wenlock kisvárosról, illetve az ott található Wenlock Edge nevű geológ ...

                                               

Wertheim

Wertheim város Németországban, Baden-Württemberg tartomány legészakibb városa, közvetlenül Bajorország határán. Lakosainak száma 22 780 fő. +/-

                                               

Willemit

A willemit hatszöges prizmás kristályai gyakran végződnek romboéderekben. Előfordulhat tömeges, szálas, tömött és szemcsés formában is. Lehet fehér, színtelen, szürke, vöröses, zöld, sárga vagy barna. Karca színtelen. Átlátszó, áttetsző, üveg- és ...

                                               

Wordi

A wordi a középső perm földtörténeti kor három korszaka közül a második, amely 268.8 ± 0.5 millió évvel ezelőtt kezdődött a roadi korszak után, és 265.1 ± 0.4 mya ért véget a capitani korszak előtt.

                                               

Wuchiapingi

A wuchiapingi a késő perm földtörténeti kor két korszaka közül az első, amely 259.1 ± 0.5 millió évvel ezelőtt kezdődött a középső perm kor capitani korszaka után, és 254.14 ± 0.07 mya ért véget a changhsingi korszak előtt.

                                               

Akkakusz-hegység

Az Akkakusz hegyvonulat Líbia és Algéria határán, az Ahaggar-hegység része. Észak-dél irányú, közel 100 km hosszú. Kevés átjáró szeli át, ezek nagy része időszakos vízfolyások völgye. A legnagyobb település a hegységtől északra fekvő Gát. A forró ...

                                               

Alborz

Az Alborz hegység Irán északi részében. Északnyugatról az örmény határtól a Kaszpi-tenger déli részéig nyúlik – itt található, az iráni főváros és az ország legmagasabb hegye, a Damávand, Amol 5604 méter –, illetve keleten Türkmenisztán és Afgani ...

                                               

Allgäui-Alpok

Az Allgäui-Alpok a Keleti-Alpok, azon belül az Északi-Mészkőalpok egyik vonulata, Németország és Ausztria határán, Bajorország, illetve Tirol és Vorarlberg között húzódó magashegység. Keletről és délkeletről a Lech völgye és a Lech-völgyi-Alpok, ...

                                               

Altaj

Az Altaj röghegység Közép-Ázsiában, Oroszország, Kazahsztán, Kína és Mongólia területén. Oroszországi része Szibéria déli hegyvidékeinek legnyugatibb tagja. 2000 km hosszan húzódik az Ob és az Irtis folyó forrásánál. Magassága meghaladja a 4000 m ...

                                               

Andok

Az Andok a Föld leghosszabb hegysége Dél-Amerika nyugati partja mentén. Hossza 7000 km, szélessége nagyjából 200–300 km, néhány helyen meghaladja az 500 km-t, átlagos magassága 4000 m. A központi vonulatok oldalairól kisebb hegységek válnak le. H ...

                                               

Appalache-hegység

Az Appalache-hegység hegységrendszer Észak-Amerikában. Első gyűrődései a kaledóniai orogén ciklus takoni szakaszában, az ordovícium folyamán, mintegy 480 millió éve képződtek. További emelkedése a karbonban, a herciniai orogén ciklus alatt, 350–3 ...

                                               

Atlasz (hegység)

Az Atlasz 2400 kilométer hosszúságban és 300–400 km szélesen elnyúló hegylánc Észak-Afrikában, Marokkó, Algéria és Tunézia területén. Az Alpi-himalájai-hegységrendszer legnyugatibb tagja, az afrikai kontinens egyetlen alpi típusú hegysége. Hozzát ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →