ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 294                                               

Probáld Ferenc

Probáld Ferenc professor emeritus, geográfus, biológia–földrajz szakos középiskolai tanár, meteorológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzora 2004-ig. Kutatási területe: regionális társadalomföldrajz, a Föld országainak és nagytérségeinek ...

                                               

Radó Sándor (geográfus)

Radó Sándor magyar földrajztudós, térképész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A magyar térképészet jelentős személyisége, a földrajztudományok doktora. Az 1920-as évektől a második világháború végéig a sztálini szovjet k ...

                                               

Rónai András (geográfus)

Az alsó osztályokat Nagyszebenben, a gimnáziumot Kolozsváron végezte el 1924-ben. Orvosi pályára készült, de a gimnázium elvégzése után Budapestre költözött. Anyagi helyzete miatt a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karáról átiratkozott a Józs ...

                                               

Rosty Pál (földrajztudós)

Rosti Pál magyar földrajztudós, néprajztudós, fotográfus, az MTA levelező tagja. Nevét családtagjaival ellentétben i-vel írta.

                                               

Sárfalvi Béla (földrajztudós)

A győri Bencés Gimnáziumban 1944-ben érettségizett, majd Budapesten kezdte meg egyetemi tanulmányait, melyeket a háború és az amerikai hadifogság félbeszakított. Az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar ELTE-TFK történelem-földrajz szakos diplomájának me ...

                                               

Schmidl Adolf

Apja a Metternich család házi orvosa volt. 1805-től szüleivel Bécsben élt, itt végezte középiskolai tanulmányait. 1819-től bölcsészhallgató, 1822 és 1825 között jogot tanult. Először a bécsi érem- és régiségtárban dolgozott, majd az egyetem bölcs ...

                                               

Schöber Emil

Schöber Ignác királyi bányatanácsos fia. Selmecbányán 1879-ben tett érettségi vizsgálatot, a kolozsvári egyetemen 1883-ban szerzett természetrajz–földrajz szakos tanári, majd 1885-ben bölcsészdoktori oklevelet. 1886-tól Szatmárnémetiben tanított ...

                                               

Somogyi Sándor (földrajztudós)

A Jászberényi Tanítóképző Főiskola 1948-as elvégzését követően az Eötvös Loránd Tudományegyetemen ELTE szerzett diplomát 1952-ben földrajz-történelem tanár szakon. Ez évtől három éven át Bulla Béla aspiránsa lett. 1955-től a Magyar Tudományos Aka ...

                                               

Strömpl Gábor

Szegény családból származott. Egyetemi tanulmányait Lóczy Lajos tanítványaként Budapesten végezte. 1909-ben bölcsészdoktor, majd a pozsonyi egyetem földrajzi tanszékének tanársegédje. 1918-ban Bécsben hadi geológiát tanult. Az I. világháború után ...

                                               

Szabó József (geográfus)

Szabó József magyar geográfus, geomorfológus, a tömegmozgásos folyamatok egyik legkiválóbb hazai kutatója, nemzetközileg is ismert tudósa, az MTA Doktora.

                                               

Szabó Pál Zoltán

Középiskoláit szülővárosában, felsőfokú tanulmányait a budapesti tudományegyetemen Cholnoky Jenő tanítványaként végezte. Tanári oklevelének megszerzése után tíz éven át a pécsi Erzsébet Tudományegyetem földrajzi tanszékén Prinz Gyula tanársegédje ...

                                               

Szabó Szabolcs (geográfus)

Szabó Szabolcs magyar geográfus, politikus; 2014 és 2018 között az Együtt – a Korszakváltók Pártja független országgyűlési képviselője. 2003 óta lakik Budapest XXI. kerületében.

                                               

Széchenyi Béla

Gróf sárvár-felsővidéki Széchenyi Béla István Mária magyar utazó, koronaőr, "a legnagyobb magyar”, Széchenyi István gróf és Seilern Crescence fia, Széchenyi Ödön bátyja.

                                               

Székely András (földrajztudós)

Dr. Székely András magyar geográfus, földrajztudós, egyetemi tanár. A földrajztudományok kandidátusa, a földrajztudományok doktora.

                                               

Székely Kinga

A budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban 1964-ben érettségizett. Az ELTE TTK-án 1976-ban földrajz-térképész diplomát szerzett. 1973-ban egy tanévet a krakkói Jagelló egyetemen töltött, ahol karsztgeomorfológiát hallgatott. 1968-tól 1978-ig a Magy ...

                                               

Szilárd Jenő

Dr. Szilárd Jenő magyar földrajztudós; a földrajztudományok doktora, nyugdíjas tudományos tanácsadó, az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet alapító tagja, tudományos osztályvezetője, a Földrajzi Értesítő szerkesztője, a Magyar Földrajzi Társaság ...

                                               

Teleki Pál (politikus)

Széki gróf Teleki Pál, a nemes Teleki családból való magyar földrajztudós, tanár, politikus, többszörösen megválasztott országgyűlési képviselő, előbb a Magyar Királyság külügyminisztere 1920-ban, majd az ország miniszterelnöke 1920-tól 1921-es l ...

                                               

Teleki Sámuel (utazó)

Széki gróf Teleki Sámuel magyar felfedező, afrikanista, fotográfus, országgyűlési képviselő, a Kenya északi részébe indult első európai expedíció vezetője. Ő fedezte fel és nevezte el a Rudolf-tavat és a Stefánia-tavat.

                                               

Temesy Győző

Vitéz Temesy Győző magyar földrajztudós, földrajztanár, gimnáziumi igazgató, cserkészvezető. A Magyar Földrajzi Társaság főtitkára, a Katolikus Tanáregyesület igazgatósági tagja, valamint a Magyar Cserkészszövetség országos társelnöke volt.

                                               

Terner Adolf

Középiskoláit a fővárosban végezte 1845 és 1854 között, a műegyetemet Budán 1854-től 1857-ig és Bécsben 1857-től 1860-ig látogatta. 1861. április 14-től 1867. május 31-ig a történelem helyettes tanára volt a budai II. kerületi főreáliskolában. 18 ...

                                               

Tessedik Ferenc

Ifjabb Tessedik Sámuel evangélikus lelkész, egyben az általa alapított szarvasi gyakorlati gazdasági iskola igazgatója, valamint Lissovényi Karolina ötödik, legkisebb fia volt. Mezőberényben, Selmecbányán, Pozsonyban és Sárospatakon tanult, majd ...

                                               

Thirring Gusztáv

Thirring Gusztáv magyar földrajztudós, statisztikus, demográfus, természetjáró, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kezdetben földrajzi kérdésekkel foglalkozott, majd demográfiai kutatásokat végzett, elsősorban a fővárossal kapcsolatban. N ...

                                               

Timaffy László

Szülei: Timaffy Endre és Hrdina Irén voltak. 1934-ben érettségizett Mosonmagyaróváron. 1934–1939 között a Pázmány Péter Tudományegyetem történelem-földrajz szakos hallgatója volt. 1939–1940 között egyetemi tanársegédként dolgozott. 1940–1941 közö ...

                                               

Tóth József (geográfus)

Tóth József magyar geográfus, egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem oktatója. Fő szakterülete a népességföldrajz illetve a településföldrajz. Több könyv szerkesztője, szerzője és társszerzője, összességében körülbelül félezer publikációja jelen ...

                                               

Tózsa István

1954. november 9-én született Miskolcon, Tózsa István és Galambos Klára fiaként. Felsőfokú tanulmányait 1974-1979 között végezte a szegedi József Attila Tudományegyetemen, angol-földrajz szakon. 1979-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia Földrajz ...

                                               

Varga Márton (tanár)

Varga Márton természettudós, földrajzi író, bölcseleti doktor, akadémiai tanár, a zirci apátság gazdaságának igazgatója.

                                               

Vörös Márton

Dr. Vörös Márton magyar történész, író, földrajztudós, a svéd-magyar kapcsolatok kiemelkedő személyisége.

                                               

Wagner Richárd (geográfus)

Wagner Richárd geográfus, klimatológus, tanszékvezető egyetemi tanár, dékán, a föld- és ásványtani tudományok doktora.

                                               

Wilhelm Zoltán

1994-ben földrajz–biológia szakos középiskolai tanári oklevelet, továbbá idegenforgalmi menedzser képzettséget szerzett a JPTE TTK-n. 1999-ben PhD fokozatot szerzett. Angol, orosz, eszperantó és német nyelven beszél.

                                               

Zichy Ágost

Gróf zicsi és vázsonykői Zichy Ágost jogász, utazó, földrajztudós, valóságos belső titkos tanácsos, főudvarmester, főrend, fiumei kormányzó, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

                                               

Max Eckert-Greifendorff

Tanulmányait Löbauban és Berlinben végezte, majd Löbauban és Lipcsében tanított. Közreműködött az 1898-ban Hermann Haack által kiadott és Magyarországon is sokáig forgalmazott Neuen Methodischen Schulatlas szerkesztésében. 1903-tól a Kieli Egyete ...

                                               

Karl Haushofer

Karl Haushofer német tábornok, földrajztudós, szociológus, a német geopolitikai iskola egyik megalkotója.

                                               

Gustav Adolf von Klöden

Tanulmányai végeztével beutazta Dél-Franciaországot, Görögországot és Olaszországot, 1840-ben a földrajz tanára lett a berlini ipariskolában, 1855-ben egyetemi tanárrá és 1870-ben a felső katonai vizsgáló bizottság tagjává nevezték ki. Nagy elter ...

                                               

Karl Friedrich von Klöden

Karl Friedrich von Klöden német történész, geológus, paleontológus, földrajztudós, térképész, pedagógus, Gustav Adolf von Klöden apja.

                                               

Wladimir Köppen

Wladimir Köppen német-osztrák származású orosz földrajztudós, meteorológus, éghajlatkutató és botanikus, Alfred Wegener apósa.

                                               

Karl Johann Heinrich Neumann

Saját erejéből emelkedett fel az egyetemi tanárságig. 1856-ban jelent meg első, befejezetlenül maradt munkája: Die Hellenen in Skythenland. Kiváló érdemeket szerzett a berlini Zeitschrift für allgemeine Erdkunde című folyóirat szerkesztése által ...

                                               

Peter Simon Pallas

Peter Simon Pallas német zoológus és botanikus, aki Oroszországban tevékenykedett. Zoológiai szakmunkákban nevének rövidítése: "Pallas”. Botanikai szakmunkákban nevének rövidítése: "Pall.”.

                                               

Albrecht Penck

1888-ban született fiuk, Walther Penck, a későbbi földrajztudós, geomorfológus † 1923. 1886-ban nősült meg; felesége Ludwig Ganghofer, a kor sikeres bajor írójának testvére volt.

                                               

Oscar Peschel

Édesapja tanár volt. Peschel 1845 és 1848 között jogot tanult Lipcsében és Heidelbergben. Hat évig dolgozott az augsburgi Allgemeine Zeitung szerkesztőségében; 1854-től 1871-ig szerkesztette az Ausland ot. Ekkor lett a lipcsei egyetemen a földraj ...

                                               

Ferdinand von Richthofen

Ferdinand von Richthofen báró, Szilézia, 1833. május 5. – Berlin, 1905. október 6) német földrajztudós, geológus, térképész, vulkanológus, földrajzi felfedező. Carl Ritter tanítványa volt. A modern geomorfológia megteremtőjének tartják, tőle szár ...

                                               

Carl Ritter

Carl Ritter német földrajztudós. Alexander von Humboldt mellett őt tartják a földrajztudomány megalapozójának.

                                               

Albrecht von Sydow

Albrecht von Sydow német földrajztudós, Tátra-kutató, a porosz hadsereg tisztje, topográfusa, tábornok. Carl Ritter berlini geográfus előadásától inspirálva 1827-ben járt a Tátrában, akkor még hadnagyi rangban. Megfigyeléseit a Bemerkungen auf ei ...

                                               

Eratoszthenész Pentatlosz

Kürénéi Eratoszthenész egyiptomi hellenisztikus matematikus, földrajztudós, csillagász, filozófus, költő, zenész. Irigyei eleinte "Bétának” hívták, arra utalva, hogy sok mindennel foglalkozik ugyan, de mindenben csak a második legjobb tud lenni. ...

                                               

Eudoxosz (földrajztudós)

Eudoxosz i. e. 3. századi görög földrajztudós. I. e. 280 körül élt, egy nyolc könyvből álló Gész Periodosz "Körutazás” című munkát írt – nem tévesztendő össze milétoszi Hekataiosz azonos című munkájával –, amelyet általában a csillagász knidoszi ...

                                               

Milétoszi Hekataiosz

Hekataiosz földrajztudós, Hégészandrosz fia. Görögországon kívül az Óperzsa Birodalmat is bejárta. Hétkötetes munkában írta le a Földközi-tenger vidékének földrajzi és néprajzi sajátosságait. Az adatok száraz felsorolását novellisztikus betétekke ...

                                               

Rodoszi Poszeidóniosz

Rodoszi Poszeidóniosz vagy apameiai Poszeidóniosz, a szíriai Apameiában született, Rodosz szigetén vált elismert filozófussá, végül Rodoszon vagy Rómában halt meg. Sztoikus filozófus, történetíró, csillagász, földrajztudós és politikus, korának l ...

                                               

Pszeudo-Szkümnosz

Pszeudo-Szkümnosz közelebbről ismeretlen ókori görög tudós, az i. e. 2. században ógörög nyelven írt földrajzi munka, a Periodosz tu Nikomédé szerzője. A 19. század egyik jelentős klasszikafilológusa, August Meineke nevezte el "ál-Szkümnosz”-nak.

                                               

Sztrabón

Sztrabón, ókori utazó, földrajzi író. Anyai ágon a pontoszi uralkodóházzal, közelebbről IV. Mithridatésszel és V. Mithridatésszel jó viszonyban lévő családból származik. Egyesek szerint rokoni kapcsolat is fennállt, de ez nem bizonyítható. I. e. ...

                                               

Sztyepan Petrovics Krasenyinnyikov

Sztyepan Petrovics Krasenyinnyikov orosz geográfus, botanikus, természettudós, Kamcsatka és Szibéria kutatója. A Szentpétervári Tudományos Akadémia tagja.

                                               

Pjotr Alekszejevics Kropotkin

Pjotr Alekszejevics Kropotkin orosz herceg, anarchista, földrajztudós, a darwini evolúciós elmélet kihívója.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →