ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 293                                               

Göcsei Imre

dr. Göcsei Imre földrajztanár és -tudós, a földrajztudomány kandidátusa, állami díjas, a Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti tagja.

                                               

Greguss Gyula

Greguss Gyula magyar természettudós, műfordító, a pesti evangélikus gimnázium igazgató-tanára, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagja. Greguss Mihály fia, Greguss Ágost öccse.

                                               

Győri Ferenc

A szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett, majd földrajz–testnevelés szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1988-ban. Ugyanebben az évben atlétikaedző képesítést is szerzett a Testnevelési ...

                                               

Hajdú-Moharos József

Diplomata édesapját már korán, 1 éves korában elveszítette, aki a szovjet-kínai konfliktus áldozata lett: azon a repülőgépen utazott, amelyen az Egyiptomba tartó kínai kormánydelegáció a Szovjetunió területén lezuhant. Ez a tény egy életre felkel ...

                                               

Hajts Lajos

Hajts Lajos geográfus, térképész, honvédtábornok, a katonai felmérés, terepábrázolás és a térképfelhasználás korszerű alkalmazásának neves oktatója, Hajts Béla bátyja.

                                               

Halász Gyula (földrajztudós)

Halász Imre újságíró fia. A magyaróvári gazdasági akadémián kapott oklevelet 1902-ben, majd 1906 és 1909 között a budapesti egyetemen tanult, 1911-től a Magyar Földrajzi Társaság titkára volt. Egy időben a Pesti Hírlap belső munkatársa volt, 1934 ...

                                               

Harkó Ferenc József

Középiskoláit a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban végezte 1932, a kolozsvári egyetemen szerzett földrajz–történelem–néprajz szakos tanári diplomát 1936. Sepsiszentgyörgyön, egykori iskolájában tanár 1937–1959, közben a Középfokú Textili ...

                                               

Havass Rezső

Havass Rezső bölcseleti doktor, geográfus, udvari tanácsos, középiskolai okleveles tanár és az első magyar általános biztosító társaság matematikai osztályának főnöke.

                                               

Hevesi Attila

Hevesi Attila 1941. november 4-én született Budapesten. Érettségit a I. István Gimnáziumban tett 1959-ben, majd az ELTE Természettudományi Kar földrajz-biológia szakára jelentkezett, ahol 1964-ben földrajz-biológia szakos középiskolai tanárként v ...

                                               

Hollósi Somogyi József

Hollósi Somogyi József, Joseph Desomogyi magyar nyelvész, földrajzi szakíró és fordító. A Magyar Földrajzi Társaság tagja. 1941-42-ben A Földgömb című szaklapban publikált.

                                               

Hunfalvy János

Hunfalvy János a magyar tudományos földrajz megalapítója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Hunfalvy Pál fivére.

                                               

Hunyadi László (geológus)

1961-ben végzett az ELTE természettudományi karán geológus szakon. Ugyanott geokartográfus szakot is végzett, és 1966-ban földrajz doktori címet szerzett. 1975-ben a BME-n építőipari és építésföldtani szakmérnöki szakot végzett. Pályáját az Orszá ...

                                               

Jankó János (néprajzkutató)

Jankó János földrajz- és néprajztudós. Torda, Kalotaszeg, a Balaton-mellék néprajzának, továbbá Nyugat-Szibéria hanti népességének kutatója, az összehasonlító tárgyi néprajz egyik első hazai művelője. Néprajzi kutatásai során megfigyelte, hogyan ...

                                               

Karátson Dávid

Karátson Dávid magyar geográfus, vulkanológus, tanszékvezető egyetemi tanár, az Országos Doktori Tanács tagja, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Fő kutatási területe a vulkanológiai és vulkángeomorfológia, leginkább a Kárpátok területén, ezen ...

                                               

Kerekes József (geográfus)

Kerekes József geográfus, geológus, barlangkutató. Kisiparos szülők gyermeke volt. Alsó- és középfokú iskoláit Miskolcon végezte. 1929-ben Miskolcon érettségizett, majd a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán folytatta tanulmányait. A geo ...

                                               

Kerényi Attila

Kerényi Attila geográfus, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Debreceni Akadémiai Bizottság tagja, a Debreceni Egyetem Földtudományok doktori iskola vezetője a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszékének professor emeritusa. Legf ...

                                               

Keresztes László Lóránt

Keresztes László Lóránt magyar közgazdász, politikus. 2018-tól országgyűlési képviselő, a Lehet Más a Politika frakcióvezetője, 2018–2019 között társelnöke. Pécsett lakik.

                                               

Király Pál (pedagógus)

Szülei reformátusok, 1840. október 2-án házasodtak össze. 1841. december 13-án született Csobádon nemes dadai Király László és nemes Kováts Erzsébet szentistvánbaksai születésű első gyermekeként. Keresztszülei nemes Penyigei-Manczúr István és fel ...

                                               

Klinghammer István

Klinghammer István magyar térképész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A geoinformatika és a tematikus kartográfia jelentős tudósa. 1989 és 1991 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar dékánja, 2000 ...

                                               

Koch Nándor

Bodrogi Koch Nándor dr. geográfus, geológus, válogatott labdarúgó, jobbösszekötő, újságíró. Apja Koch Antal geológus.

                                               

Kocsis Károly (geográfus)

Általános iskolába Jászladányban járt, majd a Jászapáti gimnáziumban érettségizett. 1984-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen földrajz-biológia szakos tanárként, majd az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében ma: MTA Csillagászati és Fö ...

                                               

Kogutowicz Károly

Kogutowicz Károly 1886. február 14-én született Budapesten. Édesapja Kogutowicz Manó, a magyarországi kartográfia megalapítója és az 1890. november 1-én alapított első magyar térképészeti vállalkozás, a Magyar Földrajzi Intézet Rt. első igazgatój ...

                                               

Kogutowicz Manó

Kogutowicz Manó, eredeti nevén Emanuel Thomas Kogutovicz térképész, a magyarországi kiadói kartográfia megalapítója.

                                               

Kókai Sándor

Szülei: Kókai József és Hódi Ilona. 1980–1985 között a József Attila Tudományegyetem földrajz-történelem szakos hallgatója volt. 1985–1986 között a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium pedagógusa volt. 1986–1988 között a kunszentmártoni Józse ...

                                               

Kónya Ádám

Kónya Ádám erdélyi magyar tanár, helytörténész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen földrajz-földtan szakán szerzett tanári oklevelet 1956-ban.

                                               

Kubassek János

A pestlőrinci Steinmetz Miklós Gimnáziumban érettségizett, 1982-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett történelem-földrajz diplomát. 1982-ben a Szegedi Tudományegyetemen "summa cum laude" eredménnyel védte meg karsztmorfológiai tárgyban í ...

                                               

Láng Sándor

Munkáscsalád gyermeke volt. A budapesti Kemény Zsigmond Általános Reáliskolában érettségizett 1931-ben. 1936-ban a budapesti tudományegyetem földrajz-természetrajz szakán tanári, majd 1938-ban doktori oklevelet szerzett. Ezután Cholnoky Jenő prof ...

                                               

Lassú István (statisztikus)

Lassú István statisztikus, történész, földrajzi író, genealógus, a magyar királyi udvari kancelláriánál irattári segéd, az Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Munkássága a maga korában hézagpótló volt. Számos dolgozatában kora fontosabb ál ...

                                               

Lasz Samu

Szergényben született, ahol atyja Lasz Hermán Erdődy Ferenc gróf bérlője volt nagyanyja a dukai születésű Hochmann Judith, a Dukai Takách Judit írónő barátnője volt. A középiskola három alsó osztályát a pápai református főiskolában járta és a sop ...

                                               

Lázár deák

Lazarus vagy Lázár titkár a Tabula Hungariae, a Magyar Királyságról készült első fennmaradt nyomtatott térkép készítője. A térkép értéke abból adódik, hogy az egyedüli helyzetképét adja a török megszállás előtti országnak.

                                               

Lenk Ignác

Lenk Ignácz lovas százados és Monin Anna Mária fia. Apja révén 1774-ben nemességet nyert és a treuenfeldi előnevet kapta. 1776. október 7-én került a bécsújhelyi katonai intézetbe. Annak elvégzése után, 1787-ben, mint alhadnagy az I. oláh határőr ...

                                               

Less Nándor

A Kossuth Lajos Tudományegyetem biológia-földrajz szakos egyetemistájaként első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. 29 évesen kandidátusi címet szerzett a Délkeleti-Bükk vegetációja és xeroterm erdőtársulások fitocönológiája ...

                                               

Littke Aurél

Littke János borkereskedő és Pucher Georgina fia. Az egyetem befejezése után, 1902-től a Budapesti Tudományegyetem Földrajzi Intézetének tanársegéde, 1908-ig Lóczy Lajos asszisztense volt. Ekkor még elsősorban a földrajz történeti részével foglal ...

                                               

Lóczy Lajos (geológus, 1849–1920)

Lóci Lóczy Lajos magyar geológus, geográfus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A magyar földtan és földrajz kiváló tudósa. Életművéből kiemelkedik és nagy nemzetközi visszhangot is kiváltott a Széchenyi Béla vezette kelet-ázsiai ...

                                               

Magyar László (Afrika-kutató)

Magyar Imre öttömösi földbirtokos törvénytelen fia volt. Az elemi iskolát Dunaföldváron, a gimnáziumot Szabadkán és Kalocsán járta, a legfelső osztályt poetica pedig a pesti piaristáknál fejezte be Horváth László néven. 1842-ben Fiuméba ment, aho ...

                                               

Makra László

Makra László klimatológus, egyetemi tanár. Kutatási területe a pollenklimatológia, ezen belül a parlagfűpollen klimatikus kapcsolatrendszerének, valamint a pollenkoncentráció és a légúti betegségek kapcsolatának a vizsgálata.

                                               

Marjalaki Kiss Lajos

Marjalaki Kiss Lajos régész-történész, tanár, geográfus, Miskolc-kutató. A Magyar Földrajzi Társaság miskolci osztályának alapító tagja.

                                               

Marosi Sándor (geográfus)

Marosi Sándor Széchenyi-díjas magyar geográfus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Fő kutatási területe a természetföldrajz, a geomorfológia, a komplex tájföldrajz és a tájökológia. 1973 és 1993 között az MTA Földrajztudományi Kutatóintéz ...

                                               

Mendöl Tibor

Dr. Mendöl Tibor földrajztudós, geográfus, egyetemi tanár, MTA-tag, a földrajztudományok posztumusz doktora.

                                               

Mészáros Rezső

Mészáros Rezső magyar geográfus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A faluföldrajz neves kutatója. 1991 és 1994 között a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kar dékánja, 1994 és 2003 között a JATE és utódintéz ...

                                               

Milleker Rezső

1887. április 17-én született a temes vármegyei Versecen. Tanulmányait Párizs, Berlin, Göttingen és Budapest egyetemein végezte. Középiskolai tanári oklevelének megszerzése után 1910-ben avatták bölcsészdoktorrá. Közben 1909-ben a budapesti egyet ...

                                               

Molitor Ágost

Honvédtiszt volt az 1848-49-es magyar szabadságharcban. Amerikába menekült, Kaliforniában a Haraszthy Ágoston által alapított aranyfinomítóban, pénzverdében dolgozott eleinte Fornet Kornéllal, gróf Wass Sámuellel és Urnay Lajos volt honvédkapitán ...

                                               

Nemes-Nagy József

Nemes-Nagy József regionalista, társadalomföldrajzos, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Fő kutatási területe a regionális fejlődés vizsgálata, regionális elemzési módszerek és modellek alkalmazása, társadalmi tér ...

                                               

Némethy Károly (tanár)

Szülei Némethy Ferenc és Horacsek Borbála. 1882-ben tanári oklevelet szerzett. 1894-től a trencséni katolikus főgimnázium történelem, kémia és földrajz tanára volt.

                                               

Ortvay Tivadar

Ortvay Tivadar történész, régész, földrajztudós, pedagógus, római katolikus pap, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Szerteágazó érdeklődésű, újító szemléletű tudós volt, aki jelentős munkásságot fejtett ki a Kárpát-medence történeti vízra ...

                                               

Pap Norbert

Pap Norbert magyar geográfus-történész. A pécsi Balkán-kutatóműhely alapítója, a szigetvári Zrínyi-Szulejmán kutatócsoport vezetője.

                                               

Pataki József (tanár)

Vasutas családba született; Barcson járt elemi iskolába, Szekszárdon a Garay János Gimnáziumban érettségizett, 1931-ben. Pécsett, az Erzsébet Tudományegyetemen tanult tovább, történelem-földrajz szakon. A Sárköz népességtörténetéről írta doktori ...

                                               

Pécsi Márton

Pécsi Márton állami és Széchenyi-díjas földrajztudós, geomorfológus, térképész, a földrajztudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A magyarországi geomorfológiai és ősföldrajzi kutatások jeles alakja, számottevő tudományos ere ...

                                               

Peja Győző

Még hallgatóként Noszky Jenő mellett bekapcsolódott a Cserhát földtani térképezésébe, megismerve a terepi kutatómunka gyakorlati módszereit. Az 1930-as években a Makó környéki felszín formáinak vizsgálatát is elvégezte; és folytatta a Cserhát és ...

                                               

Pető László-Sándor

A középiskolát szülővárosában végezte 1961, Dicsőszentmártonban a Villamoskohászati Technikum tanulója 1961–63. Földrajztanári oklevelet a kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetemen szerzett 1971. Dolgozott a nagyváradi timföldüzemben 1963–65; Érkörtvélye ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →