ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 292                                               

Nan Madol

Nan Madol Mikronézia különleges, elhagyatott romvárosa. Mesterséges szigetekből és csatornákból álló érdekes labirintus. Egy zátonyra építették 1000 évvel ezelőtt építették a Pohnpei-szigetnél.

                                               

Riversleigh

Riversleigh Ausztrália egyik leghíresebb kövület-lelőhelye. A Gregory folyó vízgyűjtő medencéjében található, mintegy 100 km²-nyi terület Queensland állam északnyugati részén fekszik és rendkívül gazdag oligocén- és miocénkori emlős-, madár- és h ...

                                               

Szelinosz

Szelinosz ókori görög város Olaszországban, Szicília délnyugati partján, Trapani tartományban. A Cottone és a Modione folyók völgyei között helyezkedik el. Régészeti lelőhely, nyolc templom maradványait is feltárták egy akropolisz körül.

                                               

Tumulus Saint-Michel

A Tumulus Saint-Michel vagy Szent Mihály-halomsír elnevezésű kőkorszaki építmény a franciaországi Bretagne-ban, Carnac helység területén található. Az i. e. 5. évezred közepe táján, tehát mintegy 6500 évvel ezelőtt épült síremlék a nyugat-európai ...

                                               

Wairau Bar

A Wairau Bar, vagy maori nyelven Te Pokohiwi, fontos új-zélandi régészeti lelőhely a Déli-sziget Marlborough régiójában, Blenheim városától néhány kilométerre keletre, a Wairau folyó torkolatában, a Cloudy-öböl partján. A 19 hektáros kavicspadon ...

                                               

Karl Butzer

Karl Butzer Mülheimben született 1934-ben, katolikus családban. 1937-ben, még gyermekkorában családja kivándorolt Németországból először Angliába, majd Kanadába. A McGill Universityn meteorológiai és földrajzi diplomát szerzett, majd ezt követően ...

                                               

Arnold Henry Guyot

Berlinben tanult, azután Párizsba ment. 1839-ben tanár lett szülővárosa akadémiáján és ottani tanártársaival, Louis Agassizzal és Édouard Desorral együtt Système glaciaire Párizs, 1848 című művét adta ki. 1848-ban Észak-Amerikába ment, Bostonban ...

                                               

Abu l-Fidá

Abu l-Fidá Iszmáíl ibn Ali, uralkodói nevén Imád ad-Dín al-Malik al-Muajjad hamái ajjúbida fejedelem, jeles kultúrapártoló, irodalmár, történet- és földrajzi író. Nevének Európában elterjedt alakját viseli a Hold egyik krátere, az Abulfeda. Az Ab ...

                                               

Abu Ubajd al-Bakri

Abu Ubajd Abdalláh ibn Abd al-Azíz al-Bakri, vagy egyszerűen Al-Bakri mór, vagyis andalúziai arab történetíró és földrajztudós volt. Nevét viseli a Hold egyik krátere.

                                               

Ahmad ibn Fadlán

Ahmad ibn Fadlán ibn al-Abbász ibn Rásid ibn Hammád, arabul: أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد arab földrajztudós, író és utazó, akit úti beszámolói tettek ismertté. Az Abbászida Kalifátus követségével együtt utazva eljutott a volgai bolgár ...

                                               

Ibn Ruszta

Ibn Ruszta, eredeti nevén Abu Ali Ahmad ibn Umar perzsa földrajzi író. Fő művét, amely "Az értékes drágagyöngyök könyve” Kitáb al-aalák an-nafísza címet viseli, 903-913 között írta Mekkában, ahova eredetileg zarándoklati céllal utazott. A műnek c ...

                                               

Ahmad ibn Abi Jaakúb al-Jaakúbi

Abu l-Abbász Ahmad ibn Abi Jaakúb al-Jaakúbi középkori muszlim hivatalnok, utazó, földrajzi- és történetíró volt.

                                               

Ali ibn Muhammad al-Madáini

Abu l-Haszan Ali ibn Muhammad al-Madáini középkori muszlim író volt, aki elsősorban történeti munkákat írt, de számos más tárgykörben is alkotott.

                                               

Taki d-Dín al-Makrízi

Taki d-Dín Abu l-Abbász Ahmad ibn Ali al-Makrízi középkori arab földrajzi- és történetíró, prédikátor és hadísztudós volt.

                                               

Ali ibn al-Huszajn al-Maszúdi

Abu l-Haszan Ali ibn al-Huszajn al-Maszúdi, 956 szeptembere) középkori arab utazó, földrajz- és történetíró volt.

                                               

Muhammad ibn Ahmad al-Dzsajháni

Al-Dzsajháni, teljes nevén: Abu áh Muhammad ibn Ahmad al-Dzsajháni vélhetően perzsa anyanyelvű, arabul író buharai tudós és államférfi. Pályafutásának néhány főbb állomásáról Jákút, asz-Szallámi, Narsahi, al-Maszúdi, Ibn al-Aszír, al-Nadím, Mirho ...

                                               

Muhammad ibn Muhammad al-Dzsajháni

Al-Dzsajháni, teljes nevén: Abu Ali Muhammad ibn Muhammad al-Dzsajháni a számánida emír, II. Naszr vezíre, a földrajzíró Dzsajháni feltételezett fia. Tisztségét 938-tól haláláig, 941-ig töltötte be. Ha helytálló az egymást követő Dzsajháni-generá ...

                                               

Tadeusz Banachiewicz

1900-ban kezdte meg tanulmányait a varsói egyetem matematika–fizika karán, és szaktárgya a csillagászat volt. 1903-ban jelent meg első tanulmánya az Astronomische Nachrichten Astronomical Notes szakfolyóiratban, amelyben egy, a Jupiter által fede ...

                                               

George Everest

Sir George Everest brit földmérő, ő fejezte be India geodéziai háromszögelését, amelyen a szubkontinens pontos feltérképezése alapult. William Everest és felesége, Lucette legidősebb fia, hat gyermekük közül a harmadik.

                                               

Ernst von Hammer

Tanulmányait 1874–78 között a Stuttgarti Műszaki Főiskolán végezte. 1882-től az intézet geodéziai tanszékén asszisztens, 1884-től professzor. Részt vett a századvégi európai fokmérés kivitelezésében. Néhány térképvetület szerkesztőjeként ismert. ...

                                               

Carsten Niebuhr

Carsten Niebuhr dán nemzetiségű német matematikus és térképész. V. Frigyes dán király megbízásából vett részt egy expedícióban, amely Egyiptomot és a Közel-Keletet célozta meg. Tudóstársai közül egyedül ő maradt életben, és hazatérése után a Den ...

                                               

Friedrich Georg Wilhelm von Struve

Friedrich Georg Wilhelm von Struve német csillagász, földmérő. Legfontosabb tudományos eredményei a kettőscsillagok katalógusa és a róla elnevezett földmérő vonal, amely mentén háromszögelési technikával igyekezett pontosan meghatározni a Föld na ...

                                               

Niccolò Tartaglia

Niccolò Fontana Tartaglia, olasz matematikus, erődítményeket tervező mérnök, földmérő és a Velencei Köztársaság könyvelője. Több könyve jelent meg, köztük Arkhimédész és Euklidész első olasz fordítása. Tartaglia volt az első, aki a matematikát al ...

                                               

Gladys West

Gladys West amerikai matematikusnő, aki jelentősen hozzájárult a Föld formájának matematikai lemodellezéséhez, ezzel elévülhetetlen érdemeket szerezve a műholdas helymeghatározás modelljének megalkotásában, amit ma a GPS-ekben használunk. Munkáss ...

                                               

Abella Miklós (geográfus)

Abella Miklós geográfus, pedagógus. A Budapesti Tudományegyetemen történelem–földrajz szakos tanári oklevelet, majd földrajzból doktorátust szerzett. 1954-től az MTA Földrajztudományi Kutató Csoportjának, utóbb Intézetének tudományos munkatársa v ...

                                               

Ádám László (földrajztudós)

Dr. Ádám László magyar földrajztudós, geomorfológus, a földrajztudományok doktora, tudományos tanácsadó, a Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti tagja, Akadémiai Díjas.

                                               

Aldobolyi Nagy Miklós

Teleki Pál tanítványaként elsősorban népességföldrajzzal, majd az Alföld településföldrajzával, természet- és talajföldrajzával, hidrogeográfiai kutatásokkal foglalkozott. Magyarországon elsők között vizsgálta az Alföld agrárnépességét, elsőként ...

                                               

Bagdi Sándor (geográfus)

A tanítóképzőt 1947 és 1951 között végezte el Gyulán. 1959-ben kezdett oktatni a Szegedi Tanárképző Főiskola Földrajz tanszékén, 1976 és 93 között tanszékvezető-helyettes volt. 1993-94 tanévben ő vezette a Földrajz tanszéket. Jelenleg Szegeden él.

                                               

Balázs Dénes

Balázs Dénes magyar karsztkutató, földrajztudós, világutazó, számos földrajzi ismeretterjesztő mű szerzője, az érdi Magyar Földrajzi Múzeum alapítója.

                                               

Bátky Zsigmond

1874. január 5-én született a Komárom megyei Kocson, polgárosuló módos parasztcsaládban Bátky Zsigmond és Bondics Eszter fiaként. Középiskoláit és egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, 1900-ban doktorált földrajz szakon. 1896-tól az Magyar Ne ...

                                               

Beluszky Pál

Beluszky Pál Széchenyi-díjas magyar regionalista, társadalomföldrajzos, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora.

                                               

Bencze Imre

Bencze Imre a földrajztudomány kandidátusa, költő. Túl azon, hogy a földrajztudományok doktora, a nyelvek, első sorban a magyar nyelv embere volt, hat felsőfokú nyelvvizsgája volt. Bár több tudományos műve jelent meg, országos ismertségéhez az 19 ...

                                               

Boda János (orvos)

Boda János 1924. április 6-án született a Nógrád megyei Érsekvadkerten. 1952-ben a BOTE-n szerzett általános orvosi oklevelet, majd 1952-től 1956-ig a szolnoki és a székesfehérvári kórház segédorvosa volt. 1957-ben, a forradalom bukása után Auszt ...

                                               

Bognár András (földrajztudós)

1964 szerzett diplomát a Zágrábi Egyetemen. 1965 és 1968 között Pélmonostoron gimnáziumi tanár volt. 1968 és 1975 között a Zágrábi Egyetem tanársegédje, 1975 és 1982 között a Természetföldrajzi Tanszéken adjunktus, 1982 és 1986 között docens, 198 ...

                                               

Borsos Árpád István

Borsos Árpád István tanár, Kiváló Doktor-díjas geográfus, az MTA köztestületi tagja, társadalomkutató. Írói álneve B. Léránt Árpád.

                                               

Borsy Zoltán

1926. december 7-én született Debrecenben. Borsy Zoltán és Szabó Margit gyermekeként. Egy Hajnalka nevű testvére született. Elemi és középiskoláit Debrecenben végezte és itt a debreceni református gimnáziumban is érettségizett 1945-ben. 1950-ben ...

                                               

Brózik Károly

Szülei: Brózik Engelbert és Bauer Franciska voltak. A gimnáziumot Máramarosszigeten, Győrben és Szatmáron járta ki. Az egyetemet Budapesten végezte el. 1870-ben segédtanár lett a Budapest II. kerületi főreáliskolában. 1872-ben tanár Körmöcbányán, ...

                                               

Bulla Béla

Sokgyermekes vasutas család nyolcadik gyermekeként született Bulla Béla. Édesapja Bulla Mihály, MÁV üzemi segédtiszt. Keszthelyen végezte el elemi, ugyanott középiskolai tanulmányait a premontrei gimnáziumban. Az iskola legkiválóbb diákjai közé t ...

                                               

Cholnoky Jenő

Csolnokosi Cholnoky Jenő magyar földrajztudós, író, egyetemi tanár, jelentős tudományos társaságok elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és a magyar geográfia legnagyobb tudósainak egyike.

                                               

Czirbusz Géza

A középiskolát Kassán, 1872-ben, a premontrei gimnáziumban, az egyetemet Budapesten végezte, ahol 1884-ben történelem-földrajz, 1890-ben német szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1886-ban A délmagyarországi bolgárok című dolgozatával d ...

                                               

Déchy Mór

Édesapja vasúttervező mérnök, nagy gondot fordított fia neveltetésére. Elsősorban az idegen nyelvek tanulására ösztönözte. Temesvárott és Budapesten piarista gimnáziumba járt, majd jogot geológiát és földrajzot tanult a bécsi egyetemen. 1872-ben ...

                                               

Dénes György (geográfus)

Középiskolai tanulmányait az Orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumban végezte. 1942-ben felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem jogi karára, ahol a háború után jogi doktorátust szerzett. A második világháború alatt származása miatt az orosházi gettó ...

                                               

Dövényi Zoltán

Pedagógus családból származik. Édesapja a vései Általános Iskola igazgatója volt. A nemesdédi általános iskolát követően 1963-1967 között Csurgón járt gimnáziumba. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett 1973-ban történelem-földrajz ...

                                               

Enyedi György (geográfus)

Enyedi György Széchenyi-díjas magyar geográfus, közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1999 és 2002 között alelnöke. A társadalomföldrajz és a regionális tudomány neves kutatója.

                                               

Fábián Tamás (geográfus)

1984-től a Szegedi Tudományegyetem Természetföldrajzi Tanszékén dolgozott tanszéki munkatársként. 2012 januárjában szabadsága alatt egy általa szervezett csoport élén tanulmányozta a kelet-afrikai vulkanikus képződményeket. 2012. január 16-áról 1 ...

                                               

Fodor Ferenc (geográfus)

1887. március 5-én született a Bihar vármegyei Tenkén. 1910-ben a budapesti egyetemen szerzett bölcsészdoktori oklevelet, majd 1911-től 1919-ig a karánsebesi főgimnázium tanára volt. 1920-ban egyetemii magántanár és Teleki Pál mellett adjunktus v ...

                                               

Frisnyák Sándor

Frisnyák Sándor 1934. május 14-én született Szikszón Frisnyák Sándor és Kocsis Margit gyermekeként. 1952 és 1955 között az Egri Tanárképző Főiskola, 1963 és 1966 között pedig az ELTE TTK hallgatója volt. 1955 és 1957 között Mályiban általános isk ...

                                               

Frölich Dávid

Frölich Dávid geográfus, kalendáriumkészítő, csillagász és matematikus, aki jelentős fizikai ismeretekkel is rendelkezett. Magányos alakja századának, korát sok szempontból megelőzte, tanítványa, követője nem volt, és az utókor még sokkal mostohá ...

                                               

Gábris Gyula

Gábris Gyula magyar geográfus, földrajztudós, egyetemi tanár, az Országos Doktori Tanács tagja, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A geomorfológia és a negyedidőszak-kutatás jelentős tudósa. 1993 és 2007 között az ELTE Természettudományi Karán ...

                                               

Gazda László

Gazda László romániai magyar geográfus, helytörténész, néprajzos, földrajztanár. Gazda József szociográfus és Gazda Klára muzeológus bátyja.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →