ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 29                                               

Guido von Starhemberg

Guido von Starhemberg gróf, teljes német nevén Guido Wald Rüdiger Graf von Starhemberg magyarosan gróf Starhemberg Guidó osztrák főnemes, a Starhemberg család grófi ágának tagja, császári tábornagy, Ernst Rüdiger von Starhemberg tábornagy unokaöc ...

                                               

Stegosaurus

A Stegosaurus a madármedencéjű páncélos dinoszauruszok egyik neme, amely a késő jura kor késő kimmeridge-i és kora tithon alkorszakai idején élt, mintegy 155–150 millió évvel ezelőtt, a mai Észak-Amerika nyugati részén. 2006-ban egy portugáliai S ...

                                               

Stigand

Stigand angol egyházi személy volt a normann hódítás előtti időszakban. 1020-ban már királyi káplán és tanácsadó volt. 1043-ban nevezték ki Elmham püspökévé. Ezután Winchester püspöke és Canterbury érseke lett. Stigand az angolszász és normann an ...

                                               

Styracosaurus

A Styracosaurus a növényevő ceratopsia dinoszauruszok egyik neme, amely a kréta időszakban élt, körülbelül 76.5–75.0 millió évvel ezelőtt. A nyakfodrából 4–6 szarv állt ki, az álla két oldalán, a szemei alatt egy-egy kisebb volt, az orrán pedig e ...

                                               

Sumer művészet

Sumer művészetnek nevezik ókori Mezopotámiában a korai dinasztikus korban és az úgynevezett sumer reneszánsz idején készült műalkotások összességét. A korai dinasztikus kor három fázisát különböztetik meg. Az első egy meglehetősen hosszú, kétszáz ...

                                               

Super Mario 64

A Super Mario 64 egy Nintendo 64 konzolra megjelent platformjáték, melyet a Nintendo adott ki, fejlesztője a Nintendo EAD. A Pilotwings 64 című játékkal együtt ezek voltak a Nintendo 64 első, bevezető játékai. A játék 1996. június 23-án jelent me ...

                                               

Surtsey

Surtsey Izland partjaitól délre található vulkanikus eredetű sziget, amely az ország legdélebbi pontja. Egy a tenger alatt 130 méter mélyen kezdődő vulkánkitörés hozta létre, amely 1963. november 14-én érte el a felszínt. A kitörés valószínűleg p ...

                                               

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye története

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye története a nevében említett három régi vármegye által képviselt magyarországi régió történetét foglalja magába, beleértve a történelmi Ung és Ugocsa vármegye históriáját is. Földrajzilag a terület a Nagyalföld északk ...

                                               

Szalánkeméni csata

A szalánkeméni csata 1691. augusztus 19-én zajlott le a délvidéki Szalánkemén falu mellett, a Duna jobb partján. A Szent Liga szövetségében harcoló, Bádeni Lajos őrgróf vezette Habsburg- és német-római császári haderő nagy győzelmet aratott a Köp ...

                                               

Szálasanyagok

A szálasanyagok a textilipar nyersanyagainak összefoglaló neve. Ez a kifejezés a nyersanyagok külső megjelenési formájára utal, mivel hosszuk sok nagyságrenddel nagyobb, mint az átmérőjük. Ahhoz, hogy a szálasanyagokból fonalakat lehessen fonni, ...

                                               

Szalay Lajos

Szalay Lajos Kossuth-díjas magyar grafikus, a 20. századi magyar rajzművészet megújítója. "Szalay Lajost úgy tartjuk nyilván, mint az új magyar grafika újjászülőjét”. Művészetét világszerte elismerték, Pablo Picasso szerint "Ha két grafikus neve ...

                                               

Szarajevói merénylet

A szarajevói merénylet 1914. június 28-án történt, melyet Gavrilo Princip nacionalista szerb diák követett el Ferenc Ferdinánd főherceg, az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse és hitvese, Chotek Zsófia ellen. Ez a terrorakció lett az első világh ...

                                               

Szárnyas pörölycápa

A szárnyas pörölycápa a porcos halak osztályának kékcápaalakúak rendjébe, ezen belül a pörölycápafélék családjába tartozó faj, egyben az Eusphyra nevű porcos halnem egyetlen tagja. 190 centiméteres hosszával a kisebb méretű pörölycápák egyike. Ka ...

                                               

Szarvasfélék

A szarvasfélék vagy szarvasok az emlősök osztályába és a párosujjú patások rendjébe tartozó család. Manapság 55 elfogadott faja van, ezekből 1, a Schomburgk-szarvas Rucervus schomburgki kihalt a túlvadászás miatt. Az elfogadott fajok mellett bizo ...

                                               

Százéves háború

                                               

Szecessziós építészet Magyarországon

Ez a szócikk az Osztrák–Magyar Monarchia részét képező Magyar Királyság építészetéről szól, így olyan földrajzi területeket is érint, amelyek ma már nem Magyarország részei. A magyarországi szecessziós építészet az Osztrák–Magyar Monarchia részét ...

                                               

Széchenyi utca (Miskolc)

A Széchenyi István utca, a helyiek szóhasználatában szinte kizárólag Főutca, Miskolc belvárosának legjelentősebb és egyben egyik leghosszabb útja. Az út 1984 óta teljes egészében sétálóutca. Korábban – a villamos két sínpárját közrefogva – kétsze ...

                                               

Széchenyi lánchíd

A Széchenyi lánchíd a Buda és Pest közötti állandó összeköttetést biztosító legrégibb, legismertebb híd a Dunán, a magyar főváros egyik jelképe, egyben az első állandó híd a teljes magyarországi Duna-szakaszon. Építését gróf Széchenyi István kezd ...

                                               

Széchenyi tér (Szeged)

A Széchenyi tér a szegedi belváros egyik központi elhelyezkedésű, parkosított, forgalom elől részlegesen elzárt, négyszög alakú tere. Területe 50 087 négyzetméter Korzója közvetlen folytatása a sétálóutcának, gyalogosforgalma így jelentős; kedvel ...

                                               

Székelyföld

Székelyföld, németül: Szeklerland, latinul: Terra Siculorum) alatt az Erdély területén található, történelmi székely székek területét kell érteni. A történelmi Székelyföldhöz tartozott a mai Kovászna és Hargita megye, Maros megye egy része, a mai ...

                                               

Szekigaharai csata

A szekigaharai csata 1600. október 21-én vívott döntő ütközet, mely lehetővé tette Tokugava Iejaszu számára a sógunátus, és ezzel az ország feletti uralom megszerzését. A szekigaharai csatában mindkét oldalon jelentős haderő vett részt, ez a csat ...

                                               

Szén nanocső

A szén nanocső, angol rövidítéssel gyakran CNT, a szén egyik allotrop módosulata, a fullerének egy sajátos, hengeres szerkezetű típusa. Más nanocsövekhez és nanopálcákhoz hasonlóan a szén nanocsövek is kvázi-egydimenziós szerkezetek, azaz a tér e ...

                                               

Szenczi Molnár Albert

Szenczi Molnár Albert magyar református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító. Munkásságának egyik nagy elismerése, hogy arról dicsérettel emlékezett meg Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros, a magyarországi elle ...

                                               

Szénszál

A szénszálak és a velük rokon oxidált szálak napjaink igen fontos textilnyersanyagai közé tartoznak. A nagyrészt szénatomokból álló, különlegesen vékony szénszálak alkalmazása elsősorban a kompozitgyártásban jelentős, de készítenek belőle szövete ...

                                               

Szent Jakab-katedrális (Santiago de Compostela)

A spanyolországi Galicia tartományban található Szent Jakab-katedrálist Santiago de Compostelában építették idősebb Szent Jakab apostol feltételezett sírja fölé. A compostelai székesegyház Spanyolország legnagyobb román kori temploma, méretében é ...

                                               

Szent Péter-bazilika

A Szent Péter-bazilika a római katolikus egyház első számú szentélye, a négy nagy bazilika egyike, a világ második legnagyobb keresztény temploma. A Vatikán állam területén épült, befogadóképessége körülbelül 60 000 fő. Szent Péter apostol sírjár ...

                                               

Szentgotthárdi ciszterci apátság

                                               

Szentgotthárdi csata (1664)

Az 1704-ben és 1705-ben lezajlott csatákat lásd a Szentgotthárdi csata Rákóczi-szabadságharc szócikkben! A szentgotthárdi csata 1664. augusztus 1-jén zajlott, amikor a Raimondo Montecuccoli vezette keresztény csapatok összecsaptak az Oszmán Birod ...

                                               

Szent-Györgyi Albert

Nagyrápolti Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar orvos, biokémikus, a magyar, a szovjet és az amerikai tudományos akadémia tagja és 1945–1947 között nemzetgyűlési képviselő volt. Ő a Szent-Györgyi Albert-díj névadója. Anyai ágon a neves Lenhos ...

                                               

Szent Korona-tan

A Szent Korona-tan az a középkorban kialakult magyar hagyomány, amely az addig még nem létező államelméletet pótolva, a Szent Korona "testének” elképzelésében hozta létre a király személyétől független magyar államiság fogalmát, amelynek része, " ...

                                               

A Szent Korona története

A Szent Korona mint tárgy története, különösen annak óriási politikai, hatalmi jelentősége miatt, nagyon hányatott volt a "zivataros századok” alatt. Uralkodói fejékből a kereszténység szakrális tárgyává is vált a magyar történelem során. Az Árpá ...

                                               

A Szent Korona tudományos kutatásának története

A Szent Korona tudományos kutatásának története több évszázadra tekint vissza. A királyi fejék létrejöttének helyéről, idejéről írásos források nem állnak rendelkezésre, de a középkorban Hartvik püspök legendája alapján természetesnek tartották, ...

                                               

Szép asszonyok egy gazdag házban

A Szép asszonyok egy gazdag házban hangsúlyjelekkel: Jīn Píng Méi) a kínai irodalom egyik klasszikus regénye. Ismeretlen szerző írta a Ming-dinasztia késői szakaszában. Első nyomtatott változata 1610-ben jelent meg. A regény főhőse egy dúsgazdag ...

                                               

Szerb nyelv

                                               

Szerelmes regény

A szerelmes regény vagy romantikus regény irodalmi műfaj; az ilyen típusú művek általában két ember közötti szerelemmel foglalkoznak, és érzelmileg kielégítő, optimista befejezéssel zárulnak. Kereskedelmileg két típusba sorolhatók: vannak a rövid ...

                                               

Szibüllák

A szibüllák vagy szibillák titokzatos jósnők, akik látnoki képességüknél fogva anélkül fedték fel a jövőt, hogy kérdéseket intéztek volna hozzájuk; többnyire szerencsétlenségeket, baljós eseményeket, katasztrófákat jeleztek előre. Ők "az antik ha ...

                                               

Szleng

A szleng olyan csoportnyelv, mely kis létszámú, sok időt együtt töltő, azonos foglalkozású vagy érdeklődési körű csoportokban születik, és fontos társas szerepet tölt be ezekben a közösségekben: erősíti az összetartozás érzését, és elkülöníti az ...

                                               

Szlovenszka krajina

Szlovenszka krajina összetett fogalom, amely egyrészről földrajzi, másrészről történelmi és politikai jelleget takar. Földrajzilag a történelmi Vendvidék egykori szlovén neve – a trianoni békeszerződés előtt magába foglalta a mai teljes Muravidék ...

                                               

Szondi-teszt

A Szondi-teszt egy, a 20. század harmincas éveiben, a modern genetikai tudományos felismerések és eredmények megszületése előtt született pszichológiai vizsgálati eszköz, amely a pszichológiai tesztológia mérési módszerei közül a személyiségteszt ...

                                               

Szöul

Szöul a Koreai Köztársaság fővárosa és egyben legnagyobb városa is, különleges igazgatású város a Koreai-félszigeten, a Koreai demilitarizált övezettől délre. A dél-koreaiak egynegyede lakik itt, elővárosokkal együtt az ország lakosságának csakne ...

                                               

Szu–22

A Szu–17, a Szu–20 és a Szu–22 szuperszonikus, egyhajtóműves, változtatható nyilazású szárnyú harcászati vadászbombázó repülőgép-család, melyet a Szu–7 továbbfejlesztésével a OKB Szuhoj hozott létre a Szovjetunióban az 1970-es évek elejére, a szá ...

                                               

Szu–27

A Szu–27 kéthajtóműves, negyedik generációs, nehéz elfogó vadászrepülőgép, melyet az 1980-as évek közepére fejlesztettek ki a Szovjetunióban Mihail Petrovics Szimonov vezetésével, az amerikai F–14, F–15, F–16 és F/A–18 repülőgépek ellen, a korább ...

                                               

Szucsou

Szucsou, az egyik leghosszabb történelmi múltra visszatekintő, a 21. század elején pedig az egyik leggazdagabb kelet-kínai város és prefektúra Csiangszu tartományban, Sanghaj és Hangcsou közelében, a Nagy-csatorna mentén. Földrajzilag a Jangce al ...

                                               

Szumátrai orrszarvú

A szumátrai orrszarvú az emlősök osztályának páratlanujjú patások rendjébe, ezen belül az orrszarvúfélék családjába tartozó Dicerorhinus emlősnem egyetlen élő és egyben típusfaja is. 2019-ben kihalt faj lett Malajziában. Az ismert orrszarvúfajok ...

                                               

Szung-dinasztia

A Szung-dinasztia volt a Kínában 960 és 1279 között a hatalmat gyakorló uralkodóház. Uralkodását az öt dinasztia és a tíz királyság kora előzte meg, utána pedig a mongol Jüan -dinasztia vette át a hatalmat. A sinológusok a Tang-dinasztia aranykor ...

                                               

Szurikáták udvarháza

A Szurikáták udvarháza brit tévéfilmsorozat, amelyet az Oxford Scientific Films gyártott az Animal Planet részére. Bemutatója 2005 szeptemberében volt, és négy évad készült el a sorozat 2008 augusztusában történt törléséig. A történet egyesíti az ...

                                               

Születésszabályozás

A születésszabályozás, más néven fogamzásgátlás vagy termékenység-szabályozás alatt a terhesség bekövetkezését megakadályozó eszközöket és módszereket kell érteni. A születésszabályozás tervezését, biztosítását és alkalmazását családtervezésnek n ...

                                               

Tádzs Mahal

A Tádzs Mahal az indiai Agrában, a Jamuna folyó partján található muszlim mauzóleum elnevezése, amely valójában egy teljes épületkomplexumot takar, ennek része maga a fehér márvány síremlék is. Sáh Dzsahán mogul sah 1632 és 1647 között építtette ...

                                               

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord ʁɑ̃ peʁiɡɔʁ ; röviden, közkeletűen Talleyrand; kiejtése kb. talran) Autun püspöke, Périgord, majd Benevento, utána Dino hercege. Kiemelkedő, de ellentmondásos megítélésű francia politikus, diplomata, államfé ...

                                               

Tamás bátya kunyhója

A Tamás bátya kunyhója Harriet Beecher Stowe amerikai írónő 1852-ben kiadott rabszolgaság-ellenes regénye, amely "úgy tartozik hozzá az Egyesült Államokhoz, mint Petőfi költészete Magyarországhoz.” Megjelenésekor mély hatást gyakorolt a feketék m ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →