ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 259                                               

Ákása

Az ákása indiai kozmológiai fogalom, amelyet a nyugati okkultizmus eszmerendszere is átvett. Az ind bölcseletben egyike az anyagi világot és a testünket alkotó öt alap- vagy őselemnek; a mindenséget betöltő, mindenen átható, láthatatlan, szagtala ...

                                               

Ásztika és násztika

Az ásztika a Védákhoz pontosan igazodó hat bölcseleti iskola, míg a násztika a Védák tekintélyét el nem fogadó, heterodox indiai vallásokat és filozófiákat jelölő hindu kifejezés.

                                               

Avidja

Az avidja vagy aviddzsá szó szerint: tudatlanság vagy nem-tudás. Az indiai vallásokban használt kifejezés, amely legtágabb értelemben azt jelöli, ami cselekedeteinek következményénél fogva a létforgás kerekéhez láncolja a személyt, s ezért a szen ...

                                               

Bhagavad-gíta

A Bhagavad-gíta teljes nevén: Srímad Bhagavad-Gíta, vagy röviden: Gítá, szanszkrit filozófiai költemény, a hinduizmus vallásainak egyik legszentebb könyve. A cím magyar jelentése: "A magasztos szózata ”. A Bhagavad-gíta a védikus irodalom egyik a ...

                                               

Bhágavata-purána

A Bhágavata-purána vagy Srímad Bhágavatam egyike a 18 fő puránának, a hinduizmus szent hagyományának, szent iratainak, a szmritinek része, mind közül a legnépszerűbb. A védikus szanszkrit irodalom kimagasló alkotása. A Bhágavata széles körben eli ...

                                               

Bráhmanák

A Bráhmanák vagyis a "bráhmanoknak szánt" szövegek hosszabb-rövidebb teológiai jellegű magyarázatok, amelyek a Védák használatára és értelmezésére vonatkoznak. Híres régi Véda-bölcsek nézetei, s a tekintélyesebb Véda-iskolák tanításai ezek. Valam ...

                                               

Buddhista filozófia

A buddhista filozófia Buddha azon tanításainak kidolgozása és magyarázata, amelyek a Tripitakában és Ágamákban találhatók. Legfőbb szándéka a valóságot megtestesítő dharmák magyarázata. Visszatérő témának számít a koncepciók tárgyiasítása és a bu ...

                                               

Buddhista kozmológia

A buddhista kozmológia a világegyetem alakjának és fejlődésének buddhista szövegekben történő jellemzése. Ezt a kozmológiát részletesen leírja a théraváda és a mahájána irányzatoknál található Abhidharma is. Ez a különböző buddhista hagyományokba ...

                                               

Finomtest

A finomtest a nem-fizikai test neve az ind filozófiában és különféle ezoterikus, okkult és misztikus tanításokban. Megtalálható az indiai vallásokban, a hinduizmus, a buddhizmus és a dzsainizmus filozófiájában, főként a tantrában és a jógában.

                                               

Lóka (szanszkrit)

A dzsain szövegek a világegyetemet nevezik lókának. Ez az újraszületés, a cselekvés és a szenvedés pokol vagy üdvösség nirvána helye. A kozmológiájuk szerint a világ három részre trilóka oszlik: Az Urdhva Lóka menny felett található a sziddhaszil ...

                                               

Madhva

Madhva egyéb neveken: Madhvácsárja, Ananda Teertha, középkori hindu filozófus, a vaisnava iskola és bölcseleti irányzat alapítója. Követőit mádhváknak nevezik. Sankara és Rámánudzsa mellett a harmadik nagy védánta iskola alapítója. Életének időpo ...

                                               

Manasz (filozófia)

A manasz az értelem, a gondolat, a felfogás, az érzékelés és az akarat koordináló szerveként felfogott elme a szanszkrit irodalomban.

                                               

Mímánsza

A mímánszá vagy mímámszá a hat klasszikus ind filozófiai rendszer egyike. Jelentése: "vizsgálat, kutatás, spekuláció" – amelynek tárgya a Véda. A mímánszá igazából nem filozófiai iskola, hanem a védamagyarázat tudománya. A szertartások hibátlan e ...

                                               

Njája

A njája logikai bizonyítás vagy igazolás a hinduizmusban, a sruti és a szmriti mellett a vallási tudás megszerzésének harmadik módja. Más értelemben a hat hindu bölcseleti iskola darsana egyike, logikai okfejtésen és vizsgálódásokon alapuló rends ...

                                               

Rámánudzsa

Rámánudzsa vagy másképp Rámánudzsácsárja középkori hindu filozófus, teológus, a visistádvaita-védánta iskola ihletője. A srívaisnavizmus követője volt, aki megpróbálta racionálisabb alapokra helyezni a srívaisnavita vallási szemléletet. A védánta ...

                                               

Szánkhja

A szánkhja vagy számkhja az egyik legrégibb ind filozófiai rendszer, a hat darsana egyike. Alapítója a hagyomány szerint Kapila risi, aki feltehetőleg a Kr. e. 6. században élt. A szánkhja szó jelentése körülbelül: összeszámlálás, számbavétel. Az ...

                                               

Szattva

A szattva az ind filozófiában az anyag három tulajdonságának egyike, azon belül a szánkhja filozófiai rendszerében. A három minőségi tulajdonság vagy sajátosság: szattva, radzsasz, tamasz. A gunák különböző mértékben minden dologban jelen vannak, ...

                                               

Upanisadok

Az upanisadok ókori ind bölcseleti művek. Nem homogén filozófiai tanítást foglalnak magukban, hanem inkább nézetek sokféleségét. Legismertebb és legnagyobb hatású a Brahman és az Átman egységéről szóló tanítás.

                                               

Vaisésika

A vaisésika a hat ortodox ind filozófiai rendszer egyike. Ez a rendszer az emberi test és a világegyetem természettanával, valamint kémiájával foglalkozik. Kilenc fő témával foglalkozik: a földdel, a vízzel, a tűzzel, a levegővel, a térrel, az id ...

                                               

Védánta

A Védánta a hindu filozófia hat iskolájának legjelentősebb része. Eredetileg egy olyan szó volt, amit a hindu filozófia szinonimaként használt a védikus szövegek azon részére, amelyet az Upanisadok néven is ismerünk. A szó a Véda-anta hangalaktan ...

                                               

Vidja

A vidjá vagy viddzsá az ind filozófiákban használt kifejezés, jelentése: tudás; teljes, helyes, igaz tudás. Pontosabban körülhatárolt fogalom, mint a szintén tudást jelentő dnyána. Ez az "igazi tudás" egyszerre előzi meg a fogyatékos nem-tudást v ...

                                               

Kínai filozófia

A taoizmus klasszikus könyve a Tao-tö-king Daodejing, vagyis az Út és Erény könyve i. e. 5-3. sz., amelyet Lao-ce Laozi nek tulajdonítanak, aki a hagyomány szerint egy határőrnek összegezte szóban a tanításainak a lényegét. Ez az a könyv, amelyne ...

                                               

Jin-jang

A jin és jang szimbóluma a tájcsitu, azaz a tájcsi ábra. A szimbólum kettős, dialektikus koncepciója leírja azokat az ősidőktől fennálló, egymással szemben álló, de mégis egymást kiegészítő kozmikus erőket, amelyek megtalálhatóak a világegyetem ö ...

                                               

Kínai kozmológia

A kínai kozmológia gyökerei az okkult tudományokkal kapcsolatos mesterségekhez nyúlnak vissza. Az ókorban az okkultistákat Fangsi-nak nevezték. Többféle fordítás is létezik erre a szóra, mint például: okkultista, alkimista, asztrológus, mágus, va ...

                                               

Konfucianizmus

A konfucianizmus egy filozófiai iskola, illetve átfogó eszmerendszer, melyet alapítójáról, Konfuciuszról neveztek el. A kínai nevének jelentése: az írástudók tanítása, iskolája.

                                               

Legizmus

A legizmus hangsúlyjelekkel: fǎjiā ; magyar népszerű: fa-csia ; szó szerint: "törvények iskolája”) a kínai filozófiai iskolák egyik jelentős irányzata, amely a hadakozó fejedelemségek idején, az i. e. 4. században alakult ki. A filozófiai irányza ...

                                               

Motizmus

A motizmus: mòjiā; magyar népszerű: mo-csia; szó szerint: Mo iskolája) a konfucianizmus, a taoizmus és a legizmus mellett ókori kínai filozófiai irányzatok egyike. Megalapítása a hadakozó fejedelemségek idején élt és működött Mo Ti 墨翟 墨子, szó ...

                                               

Neokonfucianizmus

A neokonfucianizmus - és Ming-kori elv-iskola”) a Szung -korban kialakult szellemi irányzat, amely a klasszikus konfuciánus tanítások újraértelmezésével, megreformálásával reagált a taoista és buddhista elképzelésekre. A neokonfuciánus gondolkodó ...

                                               

Öt elem (kínai)

A távol-keleti filozófia öt eleme tulajdonságok és jellegzetességek megtestesítői. Az öt asztrológiai jelkép és taoista elem: tűz, víz, föld, fém, fa. A távol-keleti gondolkodásmódban az elemek csoportosítása a jin-jang egyensúlyán alapul, amit l ...

                                               

Pa-ce képlet

Ba Zi képlet egy kínai jövendőmondó rendszer vagy képlet, amelyet a mai napig, napi szinten használnak főként Kínában, de a világ egyéb országaiban is. Ezzel a képlettel elemzik az emberek sorsát illetve jövőjét.

                                               

Tao

A tao a taoizmus központi fogalma, a taoista filozófia és vallás elnevezésének gyökere. A konfuciánusoknál a tao ahogy a piktogram sugallja az a tanítás és "az út, amit az embereknek követniük kell". Lao-cénél a tao az a forrás, amelyből minden j ...

                                               

Taoizmus

A taoizmus Kína egyik legnagyobb autentikus ősi vallása, mely jelentős mértékben befolyásolta a kínai kultúrát, filozófiát, politikát, gazdaságot, irodalmat, zenét, a kínai orvoslást, kémiát, a harcművészeteket, geográfiát és a táplálkozástudomán ...

                                               

A Magyar Filozófiai Társaság Könyvtára

A Magyar Filozófiai Társaság Könyvtára egy 20. század első felében megjelent magyar nyelvű filozófiai könyvsorozat volt. Az egyes kötetek a Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda gondozásában Budapesten jelentek meg, és a következő ...

                                               

Az Akadémia Filozófiai Könyvtára

Az Akadémia Filozófiai Könyvtára egy 20. század első felében megjelent magyar nyelvű filozófiai könyvsorozat volt. Az egyes köteteket a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottsága adta ki Budapesten 1930 és 1941 között: 11. Schiller Pál: A l ...

                                               

Filozófiai Írók Tára

A Filozófiai Írók Tára egy 19. század végi – 20. század eleji magyar filozófiai könyvsorozat. Kötetei a következők voltak: V. Alexander Bernát. A XIX. század pesszimizmusa. Schopenhauer és Hartmann. A magy. tudományos Akadémia által a Gorove-díjj ...

                                               

Filozófiai Könyvtár

A Filozófiai Könyvtár egy 20. század első felében megjelent magyar filozófiai könyvsorozat. A Pfeifer Ferdinánd Nemzeti Könyvkereskedése kiadásban Budapesten az 1920-as években megjelent köteteket Kornis Gyula szerkesztette, és a következők volta ...

                                               

Historia Diaspora

A Historia Diaspora egy 20. század végétől megjelenő magyar nyelvű hebraisztikai könyvsorozat. A Logos Kiadó gondozásában Budapesten az 1990-es évektől megjelenő kötetek a zsidóság múltjával, elsősorban nevezetes középkori filozófusaival, azok él ...

                                               

A bölcsészet története

A Budapesten 1870 és 1890 között megjelent alkotás 4 kötetben tekinti át a filozófia történetét a kezdetektől a reneszánszig. A reneszánsz utáni korszakot nem dolgozta fel a szerző. A műnek fakszimile kiadása máig nincs, azonban a Magyar Elektron ...

                                               

Érvelési hiba

Az érvelési hiba egy logikus érvben lévő olyan hiba, amely az előfeltevések igazságától függetlenül hiba. Tehát olyan hibákról van szó, melyek az érvelés szerkezetében vannak, és nem a kiindulási előfeltevésekben. Ha az érvelésben ilyen hiba van, ...

                                               

Alapvető attribúciós hiba

A szociálpszichológiában az alapvető attribúciós hiba írja le azt a tendenciát, amikor a megfigyelt viselkedés magyarázatánál sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a belső, személyiségen alapuló magyarázatok a külső, szituációs magyarázatokhoz képest. ...

                                               

Argumentum ad baculum

Az argumentum ad baculum vagy erőre hivatkozó érvelés olyan érzelmi alapú érvelés, amely során a beszélő erővel, erőszakkal, büntetéssel való nyílt vagy burkolt fenyegetést használ érveinek alátámasztására. Az érvelési hibák egyike, azon belül is ...

                                               

Argumentum ad consequentiam

Az argumentum ad consequentiam, vagy röviden ad consequentiam, olyan érvelési hiba, amely nem a vita tárgyára épít, hanem a vitatott álláspont kívánatos/nemkívánatos következményeire utal.

                                               

Argumentum ad hominem

Az argumentum ad hominem, vagy röviden ad hominem, olyan érvelési hiba, amely a vitapartner személyét, tulajdonságait, vagy személyes érdekeit veszi célba, gyakran elvonva a figyelmet arról, amit a másik fél állít.

                                               

Argumentum ad ignorantiam

Az argumentum ad ignorantiam avagy a nemtudás mint érv szoros értelemben érvet jelent, mely szerint egy állítás igaz, mert hamissága nem bizonyított, vagy hamis, mert igazsága nem bizonyított. Ennek egyik változata az, mikor azért nem fogadunk el ...

                                               

Argumentum ad logicam

Az argumentum ad logicam, vagy röviden ad logicam, olyan érvelési hiba, amely során a vitázó egy hibás érvből arra következtet, hogy akkor annak a következménye is feltétlenül hamis.

                                               

Argumentum ad misericordiam

Az argumentum ad misericordiam olyan érvelési hiba, amely a hallgató vagy olvasó részvétére, szánalmára vagy bűntudatára épít. Az érzelmi alapú érvelés egyik fajtája. A stratégia arra irányul, hogy a célszemélyben kiváltsa a társadalmi felelősség ...

                                               

Argumentum ad nauseam

Az argumentum ad nauseam olyan érvelést jelent, ami az állítás igaz voltáról úgy próbál meggyőzni, hogy gyakran elismétli ugyanazt, sokaknak. Politikusok gyakran alkalmazzák ezt a fajta retorikai fogást. Újabban az eljárást goebbelsi módszernek i ...

                                               

Argumentum ad populum

Az argumentum ad populum, vagy röviden ad populum, olyan érvelési hiba, amely nem a vita tárgyára épít, hanem az állítás általános elfogadottságára hivatkozik. Gyakran előfordul hétköznapi vitákban, de a politikában és más kommunikációs területek ...

                                               

Argumentum ad temperantiam

Az argumentum ad temperantiam olyan érvelési hiba, mely szerint a konkrét érvektől függetlenül a vitában a két szembenálló álláspont közötti kompromisszum a helyes. Gyakran hivatkoznak effajta arany középút ra, mikor két egymással markánsan szemb ...

                                               

Argumentum ad verecundiam

Az argumentum ad verecundiam vagy röviden ad verecundiam olyan érvelési hiba, amely nem a vita tárgyára épít, hanem egy hivatkozott személy vagy forrás tekintélyére, tudására vagy pozíciójára apellál.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →