ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 258                                               

Friedrich August von Hayek

Friedrich August von Hayek az osztrák iskolához tartozó Nobel-díjas közgazdász és morálfilozófus, a liberális demokrácia és a szabadpiac védelmezője a szocialista és kollektivista eszmékkel szemben a 20. század közepén. Jelentősen hozzájárult a k ...

                                               

Ivan Illich

1926. szeptember 4-én született Bécsben egy zsidó-katolikus családban. 1942-től 1946-ig teológiát és filozófiát tanult a római Gregoriana Pápai Egyetemen. Ezután a Salzburgi Egyetemen doktorált történelemből. 1951-ben az Amerikai Egyesült Államok ...

                                               

Ludwig von Mises

Ludwig Heinrich Edler von Mises, Osztrák–Magyar Monarchia, 1881. szeptember 29. – New York, 1973. október 10) osztrák közgazdász, történelemfilozófus, szakíró, a klasszikus liberális irányzat meghatározó alakja. Az osztrák közgazdaságtani iskola ...

                                               

Richard von Mises

Richard von Mises, nemesi előnévvel Richard Edler von Mises osztrák születésű, 1909–1914 és 1919–1933 között Németországban, 1939-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban tevékenykedő matematikus, fizikus, filozófus. Természettudósként az alk ...

                                               

Otto Neurath

Otto Neurath osztrák származású német közgazdász, filozófus és szociológus, az ún. bécsi kör tagja. Fő eredményeket a tudományfilozófia, episztemológia, szociológia statisztika területén ért el.

                                               

Carl Leonhard Reinhold

Reinhold Bécsben született. Tizennégy éves korában belépett a Szent Anna Jezsuita Kollégiumba, majd 1773-ban átiratkozott egy hasonló iskolába, a Szent Barnabás Kollégiumba. Mivel kevés örömöt lelt a kolostori életben 1783-ban Weimarba költözött, ...

                                               

Otto Weininger

Otto Weininger zsidó származású osztrák filozófus. Geschlecht und Charakter című műve öngyilkosságát követően vált népszerűvé. Ebben arról ír, hogy minden élőlény férfi és női szubsztancia bizonyos arányú keverékéből áll, ahol a férfias komponens ...

                                               

Volker Zotz

Volker Zotz osztrák filozófus, író, és orientalista, jelentősen hozzájárult a filozófia, a buddhizmus és a konfucianizmus. 1986-ban doktorált Bécsben. 1989-ben a Kiotó egyetem filozófia professzora. 1999-ben a Luxembourg egyetem filozófia profess ...

                                               

Rodrigo Borgia

                                               

Tycho Brahe

Tycho de Brahe, teljes nevén: Tyge Ottesen Brahe, Csehország, 1601. október 24) dán csillagász. Nevének autentikus, közelítő ejtése: tügo/tüge odeszen brá.

                                               

Johannes Kepler

Johannes Kepler német matematikus és csillagász, aki felfedezte a bolygómozgás törvényeit, amiket róla Kepler-törvényeknek neveznek. Széles körűen foglalkozott más megfigyelésekkel is, köztük optikával.

                                               

Kopernikusz

Kopernikusz, lengyel csillagász. Nevéhez fűződik a heliocentrikus világkép kidolgozása, amely szerint a Föld és a többi bolygó kering a Nap, a Hold pedig a Föld körül. Kopernikusz ennek az elméletnek a publikálásával forradalmasította az egész vi ...

                                               

Morus Tamás

Morus Tamás szentté avatott angol humanista, jogász, író, költő, államférfi, az anglikán egyház és a római katolikus egyház vértanúja, az államférfiak és jogászok védőszentje.

                                               

Nostradamus

Michel de Nostredame, vagy latinosított nevén Nostradamus, a francia reneszánsz neves alakja; IX. Károly francia király udvari orvosa, képzett csillagász-asztrológus, misztikus jós, gyógyszerész. Kortársai körében nemcsak pestisdoktorként, hanem ...

                                               

Simion Bărnuțiu

Simion Bărnutiu erdélyi származású román történész, akadémikus, filozófus, jogász, és liberális politikus, az 1848-as forradalom idején az erdélyi román nemzeti mozgalom legradikálisabb vezetője.

                                               

Lucian Blaga

Lucian Blaga román filozófus, újságíró, költő, író, dramaturg, fordító, egyetemi tanár és diplomata, kimagasló kultúrember a két világháború közötti Romániában. 1936-tól a Román Akadémia tagja.

                                               

Mircea Eliade

Az olasz kultúra megismerése után 1927, az indiai filozófia vált a második szenvedélyévé. Ösztöndíja révén 1928-ban Egyiptom érintésével Kalkuttába utazott, ahol az ind filozófia és a szanszkrit nyelv tanulásába kezdett. A jógával is megismerkede ...

                                               

Mihai Fifor

Mihai-Viorel Fifor román filozófus, szociáldemokrata párti politikus, a Tudose-kormány gazdasági, majd nemzetvédelmi minisztere, Mihai Tudose kormányfő lemondását követően az ország ügyvezető miniszterelnöke.

                                               

Dimitrie Gusti

Dimitrie Gusti román szociológus, történész, filozófus, esztéta, iskolateremtő szociológus. A Román Akadémia tagja, majd elnöke. Oktatási miniszter. Egyetemi tanár. Legnagyobb érdeme a romániai falukutató mozgalom elindítása és monografikus módsz ...

                                               

Titu Maiorescu

Titu Liviu Maiorescu román esztéta, irodalomkritikus, államférfi, műfordító; a Junimea irodalmi társaság és a Convorbiri literare folyóirat vezéralakja. Ioan Maiorescu nyelvész és történész fia. Titu Maiorescut tartják a román filozófia valódi at ...

                                               

Viorella Manolache

1996-ban a Studio School of English for the Cambridge Examinations végzettje Cambridge-ben. 1999-ben a Y’S Men International Club tagja Dániában. A nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem Simion Bărnutiu Jogi Karán végezte tanulmányait 2007-ben jogi és ...

                                               

Constantin Noica

1924 és 1928 között a bukaresti Spiru Haret Líceumban Ion Barbu matematikus költő tanítványa volt. 1931-ben fejezte be tanulmányait a Bukaresti Egyetem Bölcsészkarán Nae Ionescu tanítványaként. 1932 és 1934 között a Criterion elnevezésű művelődés ...

                                               

Andrei Pleșu

Andrei Gabriel Pleșu román filozófus, művészettörténész, publicista és politikus. Constantin Noica egyik tanítványa. A kilencvenes évektől kezdve a román értelmiség egyik vezéregyénisége, a politikában is több funkciót töltött be.

                                               

Dumitru Roșca

Prelegeri de filosofie a istoriei Történelemfilozófiai előadások, 1969 Existența tragică: încercare de sinteză filosofică Tragikus lét: filozófiai szintéziskísérlet, 1968; 1971-ben Bretter György fordításában magyarul is megjelent Influența lui H ...

                                               

Ramón de Campoamor

Előkelő, nemes családból származott. Orvosi pályára lépett, de hajlamai csakhamar az irodalom és a politika felé vonták. Előbb Alicante és Valencia kormányzója, majd több ízben képviselő volt, és e minőségében mint kiváló szónok tűnt ki. Az 1868- ...

                                               

Juan Caramuel Lobkowitz

Juan Caramuel Lobkowitz spanyol egyházi személyiség, filozófus, matematikus. A neve Juan Caramuel y Lobkowitz alakban is előfordul.

                                               

José Ortega y Gasset

Középpolgári családból származik, apja laptulajdonos, a családban több zsurnaliszta is van. Ez a családi hagyomány José Ortega y Gasset filozófiájának hangvételére és formájára is hatással van. Egyetemi tanulmányait a Madridi Központi Egyetemen U ...

                                               

Xavier Rubert de Ventós

A jogi kar elvégzése után esztétikából doktorált. Barcelonában él és tanít, de meghívott előadóként Latin-Amerikában is oktat. Politikusként 1985 és 1994 között az Európai Parlament képviselője volt. Munkássága kiterjed az esztétikára, kultúrtört ...

                                               

Francisco Suárez

Francisco Suárez spanyol filozófus és teológus, jezsuita szerzetes, a skolasztikus filozófia és a katolikus barokk bölcselet kiemelkedő egyénisége.

                                               

Miguel de Unamuno

Apja Félix de Unamuno Larraza, anyja Salomé Jugo Unamuno volt. A kis Miguel 6 éves volt, amikor apja meghalt. 1880-tól 1884-ig Madridban filozófiát hallgatott. Doktori értekezése a baszk nép eredetéről és őstörténetéről íródott. 1884 és 1891 közö ...

                                               

Juan Luis Vives

Juan Luis Vives, latin nyelven: Ioannes Lodovicus Vives filozófus, író, spanyolországi születésű reneszánsz-kori humanista, filozófus, egyetemi tanár. A neveléstudomány nagy alakja, kortársai második Quintilianusnak nevezték. Aktív éveit hazáján ...

                                               

Ludwig Binswanger

Ludwig Binswanger svájci pszichiáter, pszichoanalitikus, pszichológus. Az egzisztencialista pszichológia egyik úttörője. Azonos nevű nagyapja, Idősb. Ludwig Binswanger volt a kreuzlingeni "Bellevue Szanatórium” alapítója. Otto Binswanger, a Jénai ...

                                               

Johann Caspar Bluntschli

1833-tól tanár volt az újonnan alapított zürichi egyetemen. Szülővárosának közéletében aktív részt vállalt és már 1837-ben a nagytanács tagja volt. A zürichi magánjogi törvénykönyv kodifikálásával is őt bizták meg. A politikai viszonyok alakulása ...

                                               

Jacob Burckhardt

Apja a bázeli református templom első lelkésze, az egyházi és iskolai ügyek főgondnoka. Anyja – egy városi tanácsos lánya – korán meghalt. Már gyerekkorában érdeklődött a régiségek iránt; 1836 áprilisában megkezdett egyetemi tanulmányai során is ...

                                               

Byung-Chul Han

Byung-Chul Han, születési nevén Han Bjongcshol dél-koreai születésű svájci filozófus, kultúrteoretikus. A Berlin Művészeti Egyetem professzora volt, alkalomszerűen továbbra is tart ott kurzusokat.

                                               

Charles Bonnet

Charles Bonnet svájci biológus, természettudós, filozófus, a Royal Society tagja. Ő írt először a levéltetvek partenogeneziséről.

                                               

Albrecht von Haller

Albrecht von Haller svájci természettudós, botanikus, orvos, költő és filozófus, a 18. század egyik legkiemelkedőbb tudósa, a modern kísérleti fiziológia megalapítója volt. Botanikai szakmunkákban nevének rövidítése: "Haller”. Az anatómia terület ...

                                               

Johann Heinrich Lambert

Teljesen saját erejéből küzdötte fel magát. 1765-ben mint a tudományos akadémia tagja Berlinben telepedett le, ahol Nagy Frigyes többszörösen kitüntette. Lambert éleselméjű fizikus és matematikus, valamint eszmedús filozófus, és irodalmilag felet ...

                                               

Johann Kaspar Lavater

Szülővárosában teológiát tanult 1759-62-ig, s azután Füsslivel együtt bevádolta Landvogt Felix Grebelt igazságtalanságaiért, s hogy ennek következményeit elkerülje, Németországba utazott. Visszatérve, 1764-ben kiadta híressé vált Svájci dalait, m ...

                                               

Pierre Prévost

Egy protestáns lelkész fiaként született Genfben, ahol papi pályára készült. Korán felhagyott a lelkészi pályával: jogot kezdett tanulni, és egyéb tanulmányokba kezdett. Közeli barátja volt Jean-Jacques Rousseau, később Dugald Stewart. Euripidész ...

                                               

Max Thürkauf

A katolikus Oskar Paul Thürkauf és Frieda Rosa gyermekeként látta meg a napvilágot Bázelben a kicsi Max. Gyermekkorából olyan rajzai maradtak fenn, amelyeken kémiai laboratóriumban ábrázolta saját magát. Már azelőtt kitanulta a kémiai laboráns sz ...

                                               

Christopher Jacob Boström

Christopher Boström hajóács 1760–1829 és Elisabet Hortling 1768–1838 fia. Uppsalában tanult, és ugyanott 1827-ben magántanár lett. 1833-ban a királyi hercegek nevelője, 1838-ban rendkívüli tanár, 1843-ban rendes tanár lett. 1863-ban nyugalomba vo ...

                                               

Nick Bostrom

Nick Bostrom svéd filozófus, író és kutató. Nemzetközi hírnévre a mesterséges intelligencia-kutatás terén tett szert. Legismertebb műve a Szuperintelligencia című könyv, mely feljutott a New York Times Bestseller listájára.

                                               

Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg, eredetileg Emanuel Swedberg svéd tudós, filozófus, teológus, látnok és keresztény misztikus. Önmagát az "Igaz Keresztény Vallás” című kiadványában úgy határozta meg, mint az "Úr Jézus Krisztus szolgája”.

                                               

Alekszandr Alekszandrovics Bogdanov

Alekszandr Alekszandrovics Bogdanov, belarusz orvos, közgazdász, filozófus, politikus, természettudós. Az orosz szociáldemokrata, majd a bolsevik párt tagja, a KB egyik vezetője. 1911-ben szakított a politikával és a tudományoknak szentelte magát ...

                                               

William Kingdon Clifford

Clifford kora gyermekkorától tehetségesnek mutatkozott, 15 évesen a londoni Kings College tanulója lett. Itt nem csak a matematikában jeleskedett, de az angol irodalomban és a testnevelésben is. 18 évesen felvették a cambridgei Trinity College-ba ...

                                               

Jacque Fresco

Jacque Fresco amerikai autodidakta építészmérnök, tudományfilozófus, társadalommérnök, nagy hatású tanító, feltaláló és futurista.

                                               

Kertész András (nyelvész)

Kertész András Lajos Széchenyi-díjas nyelvész, tudományfilozófus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az elméleti és a német nyelvészet, valamint a tudományelmélet neves kutatója.

                                               

Döntési disszonancia

A döntési disszonancia egy a szociálpszichológiában használt fogalom. A kognitív disszonancia redukciójának egyik lehetősége. Lényege, hogy egy meghozott döntést utólag pozitívan értékeljük. Ez főleg akkor erősödik fel, amikor rájövünk jobban is ...

                                               

Ideasztézia

Az ideasztéziát olyan jelenségként definiálják, amelyben a fogalmak érzékelési élményeket idéznek elő. A név az ókori görög ἰδέα és αἴσθησις szavakból származik, jelentése "fogalmak érzékelése" vagy "ötletek érzékelése". Az ideasztézia fogalmának ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →