ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 257                                               

Gulielmus Adolphus Scribonius

Gulielmus Adolphus Scribonius vagy német nevén Wilhelm Adolf Schreiber német filozófus, természettudós, orvos. A feltételezések szerint 1550 körül Marburg városában született, de biztosan csak annyit lehet tudni, hogy a marburgi Fülöp Egyetemen w ...

                                               

Georg Simmel

Simmel a német szociológusok első generációjához tartozott: az ő neokantiánus megközelítése fektette le a szociológiai antipozitivizmus alapjait, feltéve a kérdést: "Mi a társadalom?”, közvetlenül utalva Immanuel Kant kérdésére: "Mi a természet?” ...

                                               

Oswald Spengler

Oswald Spengler német idealista filozófus, az életfilozófiák egyik kiemelkedő képviselője, politikai író, a nacionalista és antidemokratikus konzervatív forradalom elméletének egyik teoretikusa, a fasizmus ideológiai előfutára. A német nemzetiszo ...

                                               

Heymann Steinthal

Heymann Steinthal filológiát és mitológiát tanult a Berlini Egyetemen mai nevén Humboldt Egyetem, ahol 1850-ben a nyelvészeti és mitológiai egyetemi docenssé lett kinevezve. A tanulmányai alatt különösen érdekelték Wilhelm von Humboldt elméletei, ...

                                               

Max Stirner

Max Stirner, eredeti nevén Johann Caspar Schmidt német államellenes filozófus, akit a nihilizmus, posztmodernizmus, egzisztencializmus és individualista anarchizmus irodalmi előfutáraként tartanak számon. Max Stirner Johann Caspar Schmidt néven s ...

                                               

Strassburgi Ulrik

Strassburgi Ulrik, középkori német teológus. Strassburgi Hugóhoz hasonlóan Albertus Magnus egyik – éppenséggel legjobban kedvelt – tanítványa volt. Nem érte meg mestere 1280-as halálát, mert már három évvel korábban elhunyt. Kommentárokat írt Ari ...

                                               

Christian Thomasius

1684-ben jogtanár volt Lipcsében, 1688-tól az első, aki előadásait német nyelven tartotta meg. Szabad gondolkodása miatt üldözték a teológusok és elfogatását csak 1690-ben Halléba történt megszökése által kerülte ki, ahol a lovagakadémián, 1694-t ...

                                               

Vaskovics László Árpád

1936. június 19-én született a csehszlovákiai Csallóköznádasdon. Felsőfokú tanulmányokat Bécsben folytatott szociológia, filozófia és pszichológia szakon. PhD fokozatot a Bécsi Egyetemen nyert 1962-ben, majd 1969-ben habilitált Linzben. Linzben, ...

                                               

Abraham Vater

Abraham Vater német anatómus és egyetemi oktató. Édesapja Christian Vater volt. A róla elnevezett Vater-papilla első leírója.

                                               

Friedrich Theodor Vischer

Friedrich Theodor Vischer német író, irodalomtudós és filozófus, a 19. századi újabb német esztétika legkiválóbb művelője.

                                               

Aby Warburg

Abraham Moritz Warburg ismertebb nevén Aby Warburg, világhíres művészettörténész volt, a Bibliothek Warburg alapítója. Kutatási területe az ókori kultúra továbbélése a középkori keresztény civilizációban egészen a reneszánszig volt. Neki köszönhe ...

                                               

Adam Weishaupt

Johann Adam Weishaupt német filozófus, egyetemi tanár, szabadkőműves, az illuminátus rend alapítója. Mint a jezsuiták ellenfele és felvilágosító fokozatosan liberálissá lett vallási és politikai nézeteiben. Előnyben részesítette a deizmust és a r ...

                                               

Carl Friedrich von Weizsäcker

Tanulmányait Stuttgartban, Bázelben, és Koppenhágában végezte. 1929-től 1933-ig matematikát és csillagászatot tanult Berlinben és Göttingenben. Werner Heisenberg tanácsára Lipcsébe elméleti és atomfizikát tanult. Doktori munkájának mentora Friedr ...

                                               

Hippói Szent Ágoston

Hippói Szent Ágoston hippói püspök, egyházatya, filozófus. Az észak-afrikai Thagastéből származó Aurelius Augustinus az egyik legbefolyásosabb nyugati egyházatya. Vele kezdődik a filozófia antropológiai fordulata. Szent Ágoston a kereszténység eg ...

                                               

Szent Jusztinusz

Szent Jusztinusz vagy Jusztinusz mártír, – 166, Róma) keresztény filozófus, vértanú. Több művet is írt, de az utókor számára csak néhány maradt fenn ezekből.

                                               

Melissa (filozófus)

Melissa püthagoreus filozófus volt. Neve a görög "melli" névből származik, ami mézet jelent. Melissa a Pitagoraszi Iskola egyik tagja volt. Életéről semmit nem tudni. Egyetlen levél miatt ismert, amelyet egy másik nőnek írt. A levél egy Kr. e. 3. ...

                                               

Aquitániai Szent Prosper

Gyermekkoráról, származásáról nem tudunk. Valószínűsíthető, hogy a mai Marseille területén tanult. Kiváló klasszikus műveltséget szerzett, majd megnősült és laikusként teológiával foglalkozott. Írói munkásságában világi és teológiai költeményeket ...

                                               

Norberto Bobbio

1909. október 18-án született Torinóban. Szülővárosában előbb jogi, majd filozófia diplomát szerzett. Még gimnáziumi évei kötött ismeretséget Vittorio Foával, Leone Ginzburggal és Cesare Pavesevel. 1942-ben csatlakozott az akkor illegalitásban mű ...

                                               

Giordano Bruno

Giordano Bruno, itáliai dominikánus szerzetes, filozófus és hermetikus okkultista. Munkássága és személye ellentmondásos megítélésű. Olaszul és latinul írt, de nemcsak filozófiai műveket, hanem színdarabokat, verseket is. Istenhívő volt, de szemb ...

                                               

Giordano Bruno és a hermetikus hagyomány

Giordano Bruno és a hermetikus hagyomány Frances A. Yates brit történész 1964-es könyve. Témája a hermetizmus története és annak hatása a reneszánsz filozófiára és Giordano Bruno-ra. Yates e művével átalakította a Reneszánsz történeti kutatását. ...

                                               

Tommaso Campanella

Nápolyban és Cosenzában tanult filozófiát. Ez utóbbi helyen, ahol az ottani akadémia alapítójának, Bernardino Telesiónak tanai még életben voltak, Campanella eltért az arisztotelészi skolaszticizmustól. Szabadelvű nyilatkozataiért s azon gyanúból ...

                                               

Benedetto Croce

Benedetto Croce olasz idealista, eszmeileg Hegelhez közel álló filozófus, történész, politikus, irodalomkritikus és író, a 19. századi olasz liberalizmus és újidealizmus fő ideológusa.

                                               

Francesco Fiorentino (filozófus)

Papnak szánták, de 1860-tól, amikor Nápolyban Bertrando Spaventa őt Hegel filozofiájával ismertette meg, bölcselettel kezdett foglalkozni. Később filozófiát tanított a spoletói líceumban, 1862-től a bolognai, 1871-től a nápolyi, 1875-től a pisai, ...

                                               

Giovanni Gentile

A Pisa városában található Scuola Normale Superiore nevű iskolában folytatott filozófiával, pedagógiával, valamint történelemmel foglalkozó tanulmányokat, és szerzett tanári oklevelet. 1903-tól a nápolyi egyetem magántanára, majd ezután 1907-től ...

                                               

Gioacchino da Fiore

Gioacchino da Fiore, más írásmódokon Joacchino da Fiore, Joachim da Fiore vagy Joachim de Floris középkori itáliai ciszterci apát, a Fiore-i San Giovanni monasztikus rend megalapítója. A későbbi követőit joachimitáknak hívták. Fiore a 12. századi ...

                                               

Vincenzo Gioberti

Teológiai tanulmányainak végeztével Torinóban pappá szentelték. 1825-től a torinói Athenaeumban a filozófia tanára, majd egyúttal a trónörökös káplánja volt. Amikor az "ifjú Olaszország" törekvéseiben való részvéttel gyanúsították, 1833-ban elfog ...

                                               

Antonio Gramsci

                                               

Antonio Labriola

Antonio Labriola az első olasz marxista teoretikus. Nézetei a 20. század elején jelentős hatást gyakoroltak Benedetto Crocera és Antonio Gramscira.

                                               

Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli itáliai író, filozófus, politikus, korának egyik legnagyobb hatású gondolkodója. Neve összefonódott a reneszánsz Firenzével és a gyakorlati politizálással.

                                               

Terenzio Mamiani

Részt vett az 1831. évi politikai zavargásokban, amiért az osztrákok elől menekülnie kellett. Párizsba ment, ahol az irodalomnak szentelte idejét. IX. Piusz pápa közbenjárására amnesztiát kapott, 1846-ban visszatért Olaszországba és Rómában telep ...

                                               

Giuseppe Mazzini

Giuseppe Mazzini olasz filozófus, politikus, szabadságharcos és forradalmár, 1831-ben megalapítja az Ifjú Olaszország nevű mozgalmat. Jelentős szerepe volt a risorgimento megteremtésében, de a republikánus Mazzini nem tudott azonosulni a monarchi ...

                                               

Elena Cornaro Piscopia

Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, Helen Cornaro nemesi származású velencei filozófus, az egyik első egyetemi diplomát szerzett nő. 1678-ban a világon az első nőként szerzett PhD fokozatot.

                                               

Leonardus de Utino

Leonardus de Utino domonkos szerzetes, prédikátor. A 15. századi Itáliában, Bologna és Ferrara városok környékén működött, kora egyik legbefolyásosabb prédikátora volt. Több prédikációgyűjteménye maradt az utókorra, ezek közül a legjelentősebbek: ...

                                               

Tommaso Cajetan De Vio

Tommaso De Vio teljes nevén Tommaso Cajetan De Vio latinul Gaetanus olaszos formában Caje-tan vagy Caje-tan olasz bíboros, teológus, filozófus és dominikánus szerzetes. Volt továbbá 1524 és 1526 között a pápa követe Magyarországon Antonio Giovann ...

                                               

Mihail Mihajlovics Bahtyin

Hatan voltak testvérek. Apja banktisztviselő volt, édesanyja kereskedőcsaládból származott. 1905–1907 között a Bahtyin-család Vilniusban, 1911–1913 között Odesszában élt; Mihail Bahtyin itt fejezte be a gimnáziumot, és kitüntetéssel érettségizett ...

                                               

Nyikolaj Alekszandrovics Bergyajev

Nyikolaj Alekszandrovics Bergyajev orosz filozófus és teológus. A 19. és 20. század fordulóján létrejövő orosz vallásfilozófiai gondolkodás egyik jelentős alakja. A filozófiatörténet az orosz keresztény egzisztencializmus képviselőjeként tartja s ...

                                               

Nyikolaj Ivanovics Buharin

Nyikolaj Ivanovics Buharin bolsevik forradalmár, szovjet politikus, marxista gondolkodó és filozófus, közgazdász.

                                               

Nyikolaj Gavrilovics Csernisevszkij

Nyikolaj Gavrilovics Csernisevszkij orosz író, kritikus, materialista filozófus, forradalmi demokrata, egyesek szerint utópista szocialista, aki nagy hatással volt Leninre, illetve Emma Goldmanra. Az 1860-as években a narodnyik mozgalom megalapítója.

                                               

Pavel Alekszandrovics Florenszkij

Pavel Alekszandrovics Florenszkij orosz ortodox teológus, filozófus, matematikus, villamosmérnök, feltaláló. Követői gyakran hasonlították Leonardo da Vincihez.

                                               

Pjotr Lavrovics Lavrov

1877-ben Londonból újra Párizsba költözött. Megszervezte az orosz-lengyel forradalmi kört, kapcsolatba lépett a varsói szocialista mozgalommal, a Fekete Újrafelosztás Csornij Peregyel és Népakarat Narodnaja Volja nevű orosz szervezetekkel, a Népa ...

                                               

Borisz Dmitrijevics Parigin

Borisz Dmitrijevics Parigin - oroszul: Бори́с Дми́триевич Пары́гин - szovjet és orosz filozófus és pszichológus, a tudományos szociálpszichológia alapítója. Filozófiai doktor, professzor. Szakember a szociálpszichológia filozófiai és szociológiai ...

                                               

Vlagyimir Szergejevics Szolovjov

Vlagyimir Szergejevics Szolovjov orosz filozófus, teológus, költő, röpiratíró és irodalomkritikus. Jelentős szerepet játszott a 19. század végi orosz filozófia és költészet fejlődésében és a 20. század eleji szellemi újjászületésben.

                                               

Alekszandr Vasziljevics Szuhovo-Kobilin

Alekszandr Vasziljevics Szuhovo-Kobilin, oroszul: Александр Васильевич Сухово-Кобылин – Beaulieu-sur-Mer, 1903. szeptember 24. orosz drámaíró, filozófus.

                                               

Alekszandr Nyikolajevics Taraszov

Alekszandr Nyikolajevics Taraszov szociológus, pedagógus, filozófus, marxista gondolkodó, kommunista politikus.

                                               

Georg Albert

Eduard Albert egyetemi professzor fia volt. A bécsi Schottengymnasium hallgatója volt, ezután a Bécsi Egyetemen orvostudományt és filozófiát hallgatott. 1901-ban apja földi maradványait Bécsbe szállíttatta, s monumentális síremléket építtetett ne ...

                                               

Ludwig Boltzmann

Ludwig Eduard Boltzmann, 1906. szeptember 5) osztrák fizikus és filozófus, a 19. század elméleti fizikájának egyik legnagyobb alakja. Eredményei közül a legjelentősebbek: a statisztikus mechanika megalapozása, a feketetest-sugárzás Jožef Štefan á ...

                                               

Hermann Broch

Hermann Broch osztrák regényíró, novellista, lírikus és filozófus, a huszadik századi világirodalom egyik legnagyobb alkotója.

                                               

Martin Buber

Martin Buber izraeli–osztrák vallásfilozófus. A dialógusfilozófia és az ún. vallásos egzisztencializmus fontos képviselője. Jelentős a Rosenzweiggel közösen kiadott német nyelvű bibliafordítása, amely a héber eredetihez leginkább igazodó szövegek ...

                                               

Richard Coudenhove-Kalergi

Richard Coudenhove-Kalergi, eredeti nevén Richard Nikolaus Eijiro von Coudenhove-Kalergi, リヒャルト・ニコラウス・栄次郎・クーデンホーフ=カレルギー, filozófus, történész, diplomata és szociológus, a páneurópai eszme megfogalmazója. A japán anyakö ...

                                               

Christian von Ehrenfels

Christian von Ehrenfels 1859. június 20-án született a Bécshez közeli Rodaun városában és apja Brunn am Walde kastélyában nőtt fel Alsó-Ausztriában. Középiskolai tanulmányait Kremsben végezte, ezután először a bécsi Hochschule für Bodenkultur egy ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →