ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 256                                               

Carl Friedrich Göschel

1807-től ügyvéd volt szülővárosában, később porosz szolgálatba lépett. 1834-ben az igazságügyminisztériumba osztották be, 1845-ben az államtanács tagja lett, 1848-ban nyugalomba vonult. Göschel Hegel tanítványa és az iskolának úgynevezett jobb ol ...

                                               

Gustav Gräser

Gustav Arthur Gräser erdélyi szász származású spirituális tanítómester és művész, ismert filozófus és pacifista. Követői prófétaként tisztelték, szerintük "egy új Assisi Szent Ferenc”, és a Nietzsche és Whitman által megálmodott "emberfeletti emb ...

                                               

Jakob Guttmann

Fest- u. Sabbatpredigten, hrsg. v. Julius Guttmann, Frankfurt am Main: J. Kauffmann, 1926 Das Verhältnis des Thomas von Aquino zum Judentum und zur jüdischen Literatur, Göttingen, 1891 Die religionsphilosophischen Lehren des Isaak Abravanel, Bres ...

                                               

Jürgen Habermas

1929. június 18-án született Düsseldorfban. Nagyapja református lelkész, apja a helyi ipari és kereskedelmi kamara igazgatója volt. 1949-1954 között filozófiát, történelmet, szociológiát, pszichológiát tanult Göttingenben és Bonnban. 1954-ben dip ...

                                               

Ernst Haeckel

Ernst Haeckel, teljes nevén Ernst Heinrich Philipp August Haeckel német zoológus és filozófus volt, ő tette Charles Darwin munkásságát Németországban ismertté, valamint saját származáselméletet dolgozott ki. Zoológiai szakmunkákban nevének rövidí ...

                                               

Ernst Hallier

Eleinte Jénában a kertészetet, Berlinben, Jénában és Göttingenben a természettudományokat meg a filozófiát tanulta. 1858-ban Jénában a gyógyszerésziskolában tanított. Itt 1860-ban az egyetemen magántanárrá képesítették, 1865-ben ugyanitt rendkívü ...

                                               

Johann Georg Hamann

Teológiát és filozófiát tanult. Állami szolgálatban működött Königsbergben, de folyton szükséggel küzdött és céltalanul hányódott. Fő művei: Sokratische Denkwürdigkeiten 1759 és Kreuzzüge der Philologen 1762, rendszertelen, de új és mély eszmékbe ...

                                               

Gustav Hartenstein

1833-ban a lipcsei egyetemen habilitálta magát De Archytae Tarentini fragmentis philosophicis című értekezésével. Már 1834-ben a filozófia rendkívüli, majd 1836-ban a rendes tanára lett Lipcsében. Jenában halt meg, az egyetemi könyvtár igazgatója ...

                                               

Nicolai Hartmann

Nicolai Hartmann balti német filozófus, aki a neokantista filozófiai indulása után a fenomenológia és a kritikai realizmus egyik fő képviselőjévé vált, és aki a 20. századi metafizika egyik meghatározó alakja volt.

                                               

Wolfgang Fritz Haug

Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus 15 könyv, már 7 kész, 1994– High-Tech-Kapitalismus. Analysen zu Produktionsweise, Arbeit, Sexualität, Krieg und Hegemonie, 2003 Kritik der Warenästhetik 1971

                                               

Martin Heidegger

Martin Heidegger német idealista filozófus, a 20. századi német filozófia egyik legnagyobb hatású egzisztencialista képviselője. Szubjektív idealista, az egzisztencializmus egyik megalapítója. Egyaránt foglalkoztatta a filozófia, a teológia, a ps ...

                                               

Carl Hempel

Carl Hempel német filozófus, logikai empirista, a Bécsi kör tagjaként tudományfilozófiával foglalkozott.

                                               

Johann Friedrich Herbart

Herbart, Johann Friedrich német filozófus, neveléstudós, pedagógus. A neveléstudomány tudományos megalapozója a 19. században. A század közepén kialakult Herbart-i pedagógiai iskola névadója. Elmélete a pszichológia-tudomány történetére is hatást ...

                                               

Johann Gottfried Herder

Johann Gottfried von Herder német költő, műfordító, teológus, filozófus volt. Irodalmi tevékenysége a Sturm und Drang és az ún. weimari klasszicizmus meghatározó egyéniségévé tette és Christoph Martin Wieland, Johann Wolfgang von Goethe, valamint ...

                                               

Moses Hess

Moses Hess vagy Moses Heß francia zsidó származású filozófus, utópista szocialista, a cionizmus munkásmozgalmi irányzatának egyik alapítója.

                                               

Franz Hoffmann (filozófus)

Franz Baader legkiválóbb tanítványa, aki Münchenben tanára volt. Hoffmann 1835-től kezdve a filozófia tanára volt a würzburgi egyetemen. Munkáinak legnagyobb része Baader teozófikus, misztikus bölcselkedésének magyarázatára vonatkozik. Néhány köz ...

                                               

Max Horkheimer

Horkheimer Zuffenhausenben, a Schwieberdinger Straße 58. szám alatti irodaépületben látta meg a napvilágot zsidó gyáros gyermekeként. A stuttgarti gimnáziumot 1911-ben otthagyta 15 évesen és apja gyárában lett tanuló. A hároméves tanulmányi idő b ...

                                               

Karl Jaspers

Karl Theodor Jaspers német filozófus és pszichiáter volt. Filozófiáját ő maga úgy jellemezte, mint Kierkegaard és Nietzsche által felállított problémákra adott választ.

                                               

Friedrich Jodl

Münchenben nőtt fel. A család egyik barátja, Henrich Bürkel festő hamar megismertette vele a képzőművészetet. De Jodl művészet iránti érdeklődése inkább a zenében merült ki. 1867-ben Münchenben iratkozott be egyetemre, és ott történelmet, művésze ...

                                               

Ernst Jünger

Ernst Jünger német író, filozófus, katonatiszt és rovarkutató. Elsősorban háborús naplója In Stahlgewittern, valamint esszéi, fantasztikus regényei és elbeszélési tették ismertté. Radikális, nemzetiszocialista és demokrácia ellenes hangvételű kor ...

                                               

Immanuel Kant

Immanuel Kant német filozófus, a német idealizmus megteremtője, a königsbergi egyetem professzora volt. Az ő nevéhez fűződik továbbá a kategorikus imperatívusz megalkotása, a filozófiai "kopernikuszi fordulat”, a transzcendentális idealizmus.

                                               

Johann Kelp

Atyja Kelp György, szászdályai Denndorf ágostai evangélikus lelkész meghalt 1685. febr. 25. Testvére, Martin Kelp, szintén lelkész volt. Johann Kelp, miután tanulását a hazában elvégezte, külföldre ment s 1687-ben Tübingenben és Lipcsében járt az ...

                                               

Keresztes Szent Terézia Benedikta

Keresztes Szent Terézia Benedikta, eredeti nevén Edith Stein zsidó származású német filozófus, karmelita apáca, katolikus szent.

                                               

Ludwig Klages

Friedrich Konrad Eduard Wilhelm Ludwig Klages német filozófus, pszichológus, grafológus, a kézírás kutatásának teoretikusa.

                                               

Karl Korsch

Berlinben és Jénában végezte egyetemi tanulmányait. Politikai aktivitása a "Szabad Diákok” Freien Studentenschaft nevű diákszervezet progresszív szárnyához vezette. Jogtudományi fokozata megszerzése után Angliába utazott filozófiát és politikai g ...

                                               

Karl Christian Friedrich Krause

Jénában tanult teológiát, de azonkívül matematikát és Fichte és Schelling mellett filozófiát is; ugyanott habilitáltatta magát magántanárnak 1802-ben. 1806-ban Drezdában szabadkőműves lett, és a szabadkőművességben látta az emberiség szövetségéne ...

                                               

Robert Kurz

Robert Kurz német filozófus, közgazdász, publicista, újságszerkesztő. Az értékkritikai iskola egyik legjelentősebb tagja, a Schwarzbuch Kapitalismus szerzője. Műveit számos nyelvre lefordították, magyarul 2017-ig csupán pár esszéje olvasható.

                                               

Adolf Lasson

Zsidó családból származott, eredeti neve Ahron Lazarusson volt. 1848 és 1852 közt filológiát és jogot tanult a Humboldt Egyetemen. 1853-ban kikeresztelkedett, 1859-től Berlinben volt középiskolai tanár. Doktori fokozatát 1861-ben szerezte a Lipcs ...

                                               

Walter Liebenthal

Walter Liebenthal életét igen változatos karrier jellemzi. Kezdetben jogot tanult, de hamarosan a képzőművészet felé fordult, és 1907-ben szobrászként végzett. 1914-ben, az első világháború kirobbanásakor önként jelentkezett a porosz hadseregbe. ...

                                               

Madhukar

Madhukar Stuttgartban született és nőtt fel. Gyerekkorában és a későbbi fiatal éveiben is nagy hatással volt rá Jézus Krisztus belső párbeszédek formájában. A közgazdasági és filozófiai egyetemi tanulmányai után televíziós újságíróként dolgozott ...

                                               

Lautenbachi Manegold

Lautenbachi Manegold, latinul író középkori német filozófus. Egy Opusculum contra Wolfelmum Coloniensem című művet hagyott maga után. Ebben beszámol a közte és egy Kölni Wolfelm nevű személy között 1080 körül a lautenbachi kertekben lezajlott vit ...

                                               

Golo Mann

Golo Mann német–svájci történész, publicista és író. Thomas Mann és Katharina Pringsheim harmadik gyermeke.

                                               

Herbert Marcuse

Herbert Marcuse Berlinben született Karl Marcuse és Gertrud Kreslawsky fiaként. Heidegger tanítványa volt, az 1930-as években a marxizmus hatott rá, de azt elsősorban kultúrkritikaként értelmezte át. Egyik alapító tagja volt a két világháború köz ...

                                               

Odo Marquard

1928. február 26-án született Stolpban, Pomerániában. Kolbergben, Sonthofenben és Falkenburgban végzezte tanulmányait, melyeket megszakított 1945-ös hadifogsága. 1946-ban érettségizett Treyseben. 1947 és 1954 között filozófiát, germanisztikát, ev ...

                                               

Karl Ludwig Michelet

1829 óta élete végéig a berlini egyetemen volt a filozófia tanára. Mint személyes tanítványa Hegelnek, leghívebb követői közé tartozott, a mester halála után az iskola liberális baloldali ágának egyik kiváló képviselője volt. Számos munkát írt, t ...

                                               

Friedrich Michelis

Friedrich Bernhard Ferdinand Michelis német katolikus teológus és filozófus, az ókatolikus mozgalmak egyik vezére.

                                               

Agrippa von Nettesheim

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim okkult német író, alkimista, de tanított teológiát, volt katona, jogász, orvos; néhány évig királyi udvari történetíró is. Hányatott élete során Nyugat-Európa nagy részén megfordult.

                                               

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche német klasszika-filológus, egyetemi tanár, filozófus, költő, zeneszerző. Nietzsche mindig is vitatott gondolkodónak számított. Filozófiája, művészetfelfogása rendkívül nagy hatású, sok szerzőt, művészt megihletett. Életfilozóf ...

                                               

Paracelsus

Paracelsus svájci orvos, asztrológus, laikus teológus, alkímista, ezoterikus bölcselő, természettudós, polihisztor. Korában főleg orvosként ismerték; a 16. század második fele óta az egyik leghíresebb európai orvos. Jósként is jelentős hatása vol ...

                                               

Helmuth Plessner

1910-ben elkezdett többek között a biológus és természetfilozófus Hans Drieschnél, orvostudományt és zoológiát tanulni. Később filozófiát is tanult Freiburg im Breisgauban, Göttingenben és Heidelbergben. A tanárai voltak a neokantiánus Wilhelm Wi ...

                                               

Hans Reichenbach

Hans Reichenbach német fizikus, matematikus, filozófus. Fő eredményekit a tudományfilozófia, episztemológia és fizika területén érte el. A Bécsi kör vezető alakja, a logikai pozitivizmus berlini iskolájának egyik alapítója.

                                               

Heinrich Ritter

Heinrich Ritter, 1791. november 21. – Göttingen, 1869. február 3) német filozófus, egyetemi tanár és író. Tanítványai között volt a segesvári születésű erdélyi szász Georg Daniel Teutsch is. Ritterre nagy hatással volt Friedrich Schleiermacher.

                                               

Johann Ritter

A tudománnyal először Leignitzben találkozott, ahol 14 évesen egy patikában volt tanonc; ott kezdte érdekelni a kémia. 1796-ban kezdte medikus tanulmányait a jénai egyetemen, számos kísérleti kutatást végzett a kémia, villamosság és egyéb terület ...

                                               

Anatol Rosenfeld

Anatol Rosenfeld zsidó-brazil-német újságíró, szerző, filozófus, irodalomkritikus, egyetemi oktató és író. 1937-ben a Harmadik Birodalom elől menekült Brazíliába. Számos irodalomkritikai művet megjelentetett.

                                               

Franz Rosenzweig

Franz Rosenzweig a dialogikus gondolkodás egyik úttörője, német zsidó vallásfilozófus és történész. Főműve a Der Stern der Erlösung, 1921, A megváltás csillaga, három részből álló könyv, melynek koncepciója még az első világháborúban, a fronton f ...

                                               

Arnold Ruge

Filozófiai és filológiai tanulmányait Jenában, Halléban és Heidelbergben végezte. Az úgynevezett Jünglingsbundban való részessége miatt öt évet fogságban töltött Kolberg várában. 1830-ban tanár lett a hallei tanítóképző intézetben, 1831-ben magán ...

                                               

Rüdiger Safranski

Safranski 1965-től germanisztikát és történelmet tanult Frankfurt am Mainban a Johann Wolfgang von Goethe Egyetemen, Theodore Adornónál pedig filozófiát. 1972 és 1977 között a nyugat-berlini Szabadegyetem tudományos segédmunkatársa volt a germani ...

                                               

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling német filozófus, a klasszikus német filozófia és a legjelentősebb német idealista filozófusok Kant–Fichte–Schelling–Hegel alkotta sorába tartozó kiemelkedő gondolkodó.

                                               

Friedrich Schiller

Johann Christoph Friedrich Schiller, 1802-től von Schiller német költő, drámaíró, filozófus és történész. Őt tartják a legjelentősebb német drámaírónak, továbbá Goethe, Wieland és Herder mellett a weimari klasszikusok legfontosabb képviselőjének. ...

                                               

Friedrich von Schlegel

Karl Wilhelm Friedrich Schlegel filozófus, író, műkritikus. A német romantika kb. 1790-es évek közepétől a 19. század közepéig filozófiai és művészeti szempontból is jelentős képviselője. Testvérével August Wilhelm Schlegellel 1799-ben megalapítj ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →