ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 254                                               

Szabó Lajos (filozófus)

Szabó Lajos 1902. július 1-jén született Budapesten Szabó Gansl Jakab 1867–1937 és Berger Eugénia gyermekeként. 1919-ben kizárták a felső ipariskolából. A húszas évek elején pár hónapig részt vett az illegális kommunista mozgalomban. A húszas éve ...

                                               

Szabó Márton (egyetemi tanár)

Szabó Márton filozófus, politika- és társadalomtudós, professor emeritus. Az MTA TK Politikatudományi Intézet kutatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem óraadó professzora.

                                               

Szabó Tibor (festő)

Szabó Tibor József filozófus, politológus, festő, grafikus. Eddig több mint 200 tudományos írása jelent meg itthon és külföldön. Több mint 60 hazai és nemzetközi konferencián tartott előadást. 1994 óta rendszeresen készít grafikai munkákat, paszt ...

                                               

Szalai István (lelkész)

Édesapja Visontán volt iskolarektor és a falu jegyzője. Szalai István tanulmányait Csurgón, Losoncon és Debrecenben végezte, ahol azután négy évig köztanító és 1845. március 1-től szeptember 1-ig főiskolai senior is volt. Meglátogatta a bécsi, li ...

                                               

Szalai Miklós (filozófus)

"Az 1970-es évek második, és az 1980-as évek első felében, amikor én tinédzser voltam, Magyarországon még kommunista rendszer volt, amely ateista ideológiát hirdetett. Ámde ez a magát "tudományosnak” mondó ateista ideológia addigra teljesen hitel ...

                                               

Szalai Sándor (szociológus)

Szalai Emil 1874–1944 ügyvéd, jogi író és Glasner Piroska 1888–1945 gyermekeként született. Tanulmányait Lipcsében, Frankfurt am Mainban és Zürichben végezte. 1934-ben Zürichben szerzett bölcsészdoktori oklevelet, majd 1935-től 1939-ig a Pester L ...

                                               

Szathmári Pap János

Szathmári Pap János református lelkész, a coccejánus és karteziánus teológiai, filozófiai irodalom képviselője. Szathmári Pap Zsigmond apja, Szathmári Pap Mihály nagyapja.

                                               

Szathmárnémethi Sámuel

Szathmárnémethi Sámuel, névváltozatok: Szathmár-Németi, Szatmárnémeti református teológiai tanár és filozófiai író. Szathmárnémethi Mihály esperes öccse.

                                               

Szécsi Gábor

Szécsi Gábor kommunikációkutató, nyelvész, filozófus, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának tu ...

                                               

Szegedi Péter (tudományfilozófus)

Általános iskolai tanulmányait Budapest VI. kerületében 1965-ben fejezte be a Labda utcai iskolában. 1970 és 1975 között a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemre járt, ahol 1975-ben okleveles fizikus lett. Diplomamunkájának címe: Néhány egzakt ...

                                               

Szelényi Ödön

Szelényi Gusztáv és Kamitksa Vilma fiaként született. 1900-ban tanári oklevelet szerzett magyar–német szakon. 1899-től Mezőtúron, Lőcsén, Késmárkon volt gimnáziumi tanár, 1909-től a pozsonyi, majd a budapesti evangélikus teológiai akadémián filoz ...

                                               

Széll Zsuzsa

Szülővárosából még iskolás korában elkerült 1938; szüleivel Jugoszláviában, majd Nagyváradon élt, ahonnan 1944-ben Auschwitzba deportálták. A lágerből való sikeres szökés közben megsebesült, egy lengyel, majd egy orosz kórházban többszörös műtéte ...

                                               

Szemere Samu

Stern Sándor és Roder Netti fia. Bölcsészdoktorátust a Budapesti Tudományegyetemen szerzett 1904-ben, ahol Alexander Bernát tanítványa, majd munkatársa volt. 1906-tól középiskolai tanár az Óbudai Árpád Gimnáziumban, 1910-ben a Markó utcai Főreáli ...

                                               

Széplaky Gerda

Széplaky Gerda filozófus, esztéta, egyetemi oktató. Tanulmányait a Kossuth Lajos Tudományegyetemen kezdte. 1995 és 1996 között a münsteri Westfälische Wilhelm Universität végezte filozófiai stúdiumait, majd 2001-ben a Debreceni Egyetemen diplomáz ...

                                               

Szigeti József (filozófus)

Szigeti József Baumgarten-jutalommal kitüntetett magyar marxista filozófus, esztéta, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe az ismeretelmélet és a marxista filozófia. Fő eredménye a művészet megformált, valód ...

                                               

Szilágyi Imre (filozófus)

Általános iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd Szegeden, az Állami I. számú Pedagógiai Gimnáziumban érettségizett. 1957-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett tanári diplomát. Pályáját Várpalotán, majd a veszprémi Lovassy gim ...

                                               

Szilasi Vilmos

Szilasi Vilmos, német nyelvterületen Wilhelm Szilasi magyar emigráns filozófus, gimnáziumi, később egyetemi tanár, Babits Mihály felfedezője és jó barátja.

                                               

Szilasy János

Szilasy János teológiai doktor, egyetemi tanár, nagyváradi kanonok és a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja.

                                               

Szitnyai Elek

Szitnyai Elek, 1883-ig Szlamka állami főgimnáziumi tanár, filozófus, a Magyar Filozófiai Társaság titkára.

                                               

Szlávik Mátyás

Dobsinán született bányászcsaládban, Szlávik Mátyás és Mikulik Mária fiaként, 1860. október 24-én keresztelték. Szülőhelyén kezdte tanulmányait is. A gimnáziumot Rozsnyón, a teológiai tanfolyamot 1881-ben Eperjesen végezte. Ekkor a hallei egyetem ...

                                               

Szontagh Gusztáv

Iglói Szontagh Gusztáv Adolf katonatiszt, növénytermesztő, filozófus, esztéta, kritikus, császári és királyi kapitány, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

                                               

Szőts Farkas

Szőts Farkas református lelkész, teológus, filozófus, a Budapesti Református Teológiai Akadémia tanára mintegy 40 éven át.

                                               

Sztura Szilárd

Középiskoláit Temesváron és Szarvason végezte, majd a budapesti egyetemen folytatott jogi tanulmányokat. 1887-től ügyvéd volt Temesváron, harmincéves korától haláláig tagja az ügyvédi kamara választmányának. 1889-ben Temes vármegye tiszteletbeli ...

                                               

Tábor Béla

Tábor Béla, Grünberg magyar író, műfordító, filozófus. Mándy Stefánia férje, Tábor Ádám és Tábor Eszter apja, Szinnai Tivadar műfordító, író testvére. A Budapesti Dialogikus Iskola egyik alapítója.

                                               

Takács Ferenc (filozófus)

Fiatal korában aktív sportoló volt: az 1940-es, 1950-es években kosárlabdázott a Szegedi Haladás, a Szegedi Honvéd, Bp. Előre és a TFSE csapataiban, ahol az OB I-ig jutott fel. Az 1959-es magyar atlétikai bajnokságon csapatban országos bajnok let ...

                                               

Tamás Gáspár Miklós

Apja Tamás Gáspár író, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója, anyja a nagyváradi Krausz Erzsébet, műtősnő a Román Kommunista Párt egyik alapitója. Első felesége Fränkel Anna, akivel 1969-ben kötött házasságot, második felesége Nina Elston ...

                                               

Tankó Béla (filozófus)

Teológiái tanulmányait Kolozsvárott végezte 1899-ben, azonban diplomája megszerzése előtt egy évet az edinburghi egyetemen töltött. 1900-tól a szászvárosi gimnáziumban tanított. 1914-ben magántanárrá képesítést szerzett a kolozsvári egyetemen, ma ...

                                               

Tarczy Lajos

Tarczy Lajos filozófus, természettudós, a Pápai Református Kollégium tanára, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

                                               

Tatár György (filozófus)

Tatár György zsidó származású magyar filozófus, esszéista és publicista, az ELTE-BTK, Filozófia Intézet, Általános Filozófia Tanszék tanára. Egyaránt szakterülete a vallásfilozófia és Friedrich Nietzsche filozófiája. Mélyrehatóan foglalkozik a zs ...

                                               

Tavaszy Sándor

A kolozsvári református teológián tanult, majd két éven át Németországban, a berlini és a jénai egyetemeken. Pályája hazatérése után is a református teológiához kapcsolódott: 1910-től tanára, később igazgatója. 1913-tól püspöki titkár, 1935-től p ...

                                               

Techert Margit

Jómódú középosztályi családból származik. Tanulmányait a Budapesten a Magyar Királyi Tudományegyetem bölcsészkarán végezte 1918–1923 között. 1925-ben egy fél évig a louvaini egyetemen, 1926–1927-ben pedig a párizsi Sorbonne-on tanult, később dokt ...

                                               

Terray Károly

Szülei Terray Mihály Gömör megyei református pap és Honétzy Zsuzsanna. Ozdin, 1780 – 1859. Terray Károly András tíz éves koráig otthon tanult, majd Rozsnyón, Nagyrőczén, s ismét Rozsnyón végezte a középiskoláit. Ezután Pozsonyban 3 évig a teológi ...

                                               

Tettamanti Béla (tanár)

Tettamanti Béla magyar filozófus, pedagógus, pszichológus és egyetemi tanár. Filozófiát Alexander Bernáttól, pszichológiát Pauer Imrétől, pedagógiát Fináczy Ernőtől tanult. Filozófiai-pedagógiai gondolkodására többek között Wilhelm Dilthey, Schne ...

                                               

Tillmann J. A.

Tillmann József Adalbert 1957. március 24-én született a Tolna megyei Bonyhádon. A gimnáziumot szülővárosában, a Petőfi Sándor Gimnáziumban végezte el. Egyetemi tanulmányait 1976–1977 között a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar ...

                                               

Tolnai Dali János

Tolnai Dali János vagy Tolnai Dáli János pedagógus, református lelkész, teológus, a puritánus mozgalom jeles alakja, a sárospataki református kollégium iskolateremtő pedagógusa.

                                               

Tomcsányi Ádám

Alsóbb tanulmányait Prasicon, Nyitrán, Selmecen és Nagykárolyban végezte. 1778-ban a budai egyetemen bölcseletet hallgatott s csakhamar a bölcseletet hallgatók tanítója lett; 1790–1791-ben ugyanott tanársegéd volt a természettan és erőműtan tanár ...

                                               

Tordai Zádor

1943 és 1945 között a Kolozsvári Mezőgazdasági Akadémián tanult. A Bolyai Tudományegyetemen szerzett filozófia szakos diplomát 1951-ben. A következő tanévben ugyanitt tanársegédként oktatott, majd 1957-ig a Román Tudományos Akadémia helyi Történe ...

                                               

Tóth Ferenc (filozófus)

Hajdúszoboszlón született, Tóth István és Szép Erzsébet fia ként. Középiskoláit Debrecenben végezte, majd ezt követően a Tisza családnál volt nevelő. Az 1850-es évek elején a debreceni főiskolában megválasztották a történelem tanárává, 1874-ben p ...

                                               

Tóth Imre (matematikus)

Szülővárosában, Szatmárnémetiben magyar-román-zsidó környezetben nevelkedett. A faji törvények miatt tanulmányait 1941-ben meg kellett szakítania, munkaszolgálatba hurcolták, majd csak 1948-ban szerzett matematika diplomát a kolozsvári Bolyai Tud ...

                                               

Tőkei Ferenc

Tőkei Ferenc sinológus, irodalom- és filozófiatörténész, műfordító. A Magyar Tudományos Akadémia tagja.

                                               

Trikál József

A középiskolát Esztergomban végezte. 1892-ben a Pázmáneum növendéke lett. 1896. október 15-én szentelték pappá Udvardon, 1898-ban Esztergom-Vizivárosban káplán, 1900-től az esztergomi tanítónőképzőben, 1904-től Budapesten hittanár, és a Szent Imr ...

                                               

Trócsányi Dezső

Sárospatakon végezte el a református teológiai akadémiát. A kolozsvári egyetem bölcsészeti karán szerzett tanári és bölcsészdoktori oklevelet 1915. Hazai tanulmányai végeztével Németországban Berlinben, Marburgban és Lipcsében volt ösztöndíjas. M ...

                                               

Turay Alfréd

Teológiai tanulmányait a budapesti akadémián 1963 és 1969 között folytatta, 1969-ben doktorátust is szerzett. 1968. április 21-én szentelték pappá Vácon. 1970-től 1973-ig Rómában tanult, és az utolsó évben itt megszerezte második doktorátusát. 19 ...

                                               

Tütő László

Tütő László magyar filozófiatörténész, gazdaságfilozófus. Az ELTE Bölcsészkarán filozófia–magyar–esztétika szakon szerzett diplomát 1975-ben, majd az ottani Filozófiatörténeti Tanszék alkalmazta nyugdíjba vonulásáig. A Magyar Tudományos Akadémia ...

                                               

Vandrák András

Vandrák András bölcseleti doktor, evangélikus kollégiumi tanár, pedagógiai szakíró, filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

                                               

Varga Béla (unitárius püspök)

Varga Béla unitárius lelkész, erdélyi magyar unitárius püspök 1938-tól 1940-ig, filozófus, teológus, pedagógiai elméletíró.

                                               

Varjas Sándor

Büntetését nem kellett végig letöltenie; 1922-ben a szovjet–magyar fogolycsere-akció keretein belül a Szovjetunióba került. Itt belépett az SZKbP-be, 1923-tól kezdve három éven át a Vörös Professzúra előadójaként működött. 1926-ban a Tyimirjazev ...

                                               

Várkonyi Hildebrand Dezső

Várkonyi Hildebrand Dezső bencés rendi szerzetes tanár, magyar filozófus, pedagógus és pszichológus. A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem magántanára lett Pécsett, majd 1929-től 1940-ig vezette a szegedi tudományegyetemen az önálló pedagógia ...

                                               

Vass László (egyháztörténész)

Vass László filozófus, egyháztörténész, egyetemi teológiai tanár, apát-kanonok, táblabíró, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja.

                                               

Vasváry-Tóth Tibor

Az Evangélikus Teológiai Akadémián végzett. Pályáját Párizsban kezdte 1980–1981; a Kérdőjel progresszív rock együttesben gitáros-énekes 1982; az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda munkatársa 1985; a Magyarországi Református Egyház Zsina ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →