ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 252                                               

Horváth Cirill József (filozófus)

Horváth Cirill József magyar író, filozófus, piarista áldozópap, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

                                               

Horváth Márk (filozófus)

Horváth Márk Budapesten élő esztéta, filozófus és kutató, az Absentology filozófiai műhely és a POLI-P kutatócsoport társalapítója. Kutatási, szakmai érdeklődési területei a poszthumanizmus, az antropocén, a posztmodernitás, a spekulatív realizmu ...

                                               

Horváth Róbert (vallásfilozófus)

Horváth Róbert magyar autodidakta vallásfilozófus, szakíró, szerkesztő és fordító, a hazai tradicionális iskola egyik legismertebb szerzője, gondolkozója.

                                               

Hules Béla

Középiskolai tanulmányait Zalaegerszegen és Székesfehérváron végezte el. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem filozófia szakán kezdte, majd 1947–1951 között az ELTE BTK magyar–latin szakán fejezte be. 1951–1957 között Nagykanizsá ...

                                               

Imre János

Gyöngyösön végezte el a gimnáziumot, majd Egerben volt papnövendék. 1805-től a pesti egyetemen tanult. 1808-ban bölcsészdoktori, 1813-ban teológiai doktori oklevelet szerzett, s ebben az évben szentelték pappá is. Már 1808-tól az egri líceumban t ...

                                               

Jászay Antal

Tanulmányait Székesfehérvárott és Budapesten végezte, majd szabadúszó újságíróként dolgozott. 1948-ban hagyta el Magyarországot. Kétévnyi ausztriai tartózkodás után Ausztráliában telepedett le. A Nyugat-ausztráliai Egyetemen közgazdaságtan hallga ...

                                               

Kállai R. Gábor

1972-ben érettségizett a budapesti Veres Pálné Gimnáziumban. 1978-ban végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd 1982-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán, filozófia szakon. PhD-fokozatot a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerz ...

                                               

Kampis György

Kampis György tudományfilozófus, elméleti biológus és evolúciókutató. Az ELTE Természettudományi Karának Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék ének alapító tanszékvezető egyetemi tanára.

                                               

Kaposi Márton

Kaposi Márton magyar filozófus, esztéta, az ELTE Ókori és Középkori Filozófia Tanszékének nyugalmazott habilitált egyetemi docense. Akadémiai nagydoktoriját már nyugdíjas korában, 2009. június 10-én védte meg.

                                               

Karácsony Sándor

Karácsony Sándor pedagógiai, filozófiai író, egyetemi tanár, magyar filozófiai gondolkodás egyik legeredetibb alakja. A 20. század harmincas, negyvenes éveiben az ország legismertebb és legnépszerűbb személyiségei közé tartozott. Szekfű Gyulától ...

                                               

Katinszky Géza

Katinai és pielerzi Katinszky Géza római katolikus pap, filozófiai doktor, főiskolai tanár és iskolaigazgató, tankönyvíró.

                                               

Kaufmann Dávid

Teológiai tanulmányait a boroszlói rabbi-szeminariumban, a bölcseleti- s nyelvészetieket pedig az ottani és a lipcsei egyetemen végezte. 1877-ben az akkor megnyitott budapesti országos rabbiképző intézet tanárává nevezték ki, ahol a zsidó vallásb ...

                                               

Kecskés Pál

Kecskés Pál római katolikus pap, filozófiai és teológiai doktor, egyetemi tanár, a 20. század első felének jelentős magyar filozófiatörténésze. Legismertebb műve a mintegy 700 oldalas A bölcselet története főbb vonásaiban.

                                               

Kis János (filozófus)

Kis János magyar liberális filozófus, az SZDSZ alapító tagja és első elnöke. A publicisztikai zsargon által Lukács-óvodának nevezett csoport tagja, vagyis Lukács György marxista filozófus tanítványainak a tanítványa.

                                               

Kislégi Nagy Dénes

1907-ben a budapesti egyetemen bölcsészdoktori diplomát szerzett. Egy tanévet töltött a Sorbonne-on, majd 1913-ban Londonban közgazdasági ismereteket hallgatott. Az első világháború alatt a Hadügyminisztériumban dolgozott. 1942-ben nevezték ki a ...

                                               

Kiss János (filozófus)

Iparos szülők gyermeke. A gimnázium I-V. osztályait szülőhelyén, a VI-VIII at és a teológiai I., II. évet Temesvárott, a III. és IV et Budapesten végezte. 1880. július 7-én pappá szentelték föl; ettől fogva 1882. február 24-ig segédlelkész volt M ...

                                               

Kocsis László Levente

Kocsis László Levente filozófus, képzőművész, színész, drámapedagógus, rendező, művészeti menedzser, interkulturális pedagógus-pszichológus, mentálhigiénés szervezetfejlesztő és terapeuta.

                                               

Kollár József (filozófus)

Kollár József filozófus, esztéta, egyetemi oktató, kutató, mester coach. A Pécsi Tudományegyetem KPV Kar Alkalmazott Ontológiai Kutatócsoport alapító tagja és vezető kutatója. Az első magyar coachszervezet, a Magyar Coachszövetség 2008. szakmai v ...

                                               

Kolnai Aurél

Zsidó származású, eredeti családneve Stein volt. Fiatalkorában Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regénye nyomán változtatta meg családnevét Kolnaira, a regénybeli Kolnay nyomán, aki "hagyta kiszáradni a gittet". Középiskolás korában a Galilei K ...

                                               

Korbélyi Mihály

A Nógrád-megyei Kállón született. Miután filozófiai doktor lett, mint papnövendék a pozsonyi, nagyszombati és budai papnevelőben végezte tanulmányait, majd 1783-ban pappá szentelték. Segédlelkész volt Lekéren és Kürthön; utóbb teológiai doktorrá ...

                                               

Kornis Gyula

Kornis Gyula, 1906-ig Kremer Gyula római katolikus pap, piarista szerzetes, filozófus, egyetemi tanár, kultúrpolitikus, 1938-ban rövid ideig képviselőházi elnök, 1940-től 1944-ig a Petőfi Társaság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, elnök ...

                                               

Kosztolányi Ádám

Nemeskosztolányi Kosztolányi Ádám, írói álnevén: Dömötör Sándor író, költő, műfordító, vallásfilozófus, Kosztolányi Dezső és Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona fia.

                                               

Kozma András (zenész)

Először a Lórántffy Zsuzsanna utcai zenei általános iskolában hegedülni tanult, majd klasszikus gitár leckéket vett Morvai Évától. Alapító tagja volt az Apostol együttesnek, ahol 1970-től 1973-ig gitáron, majd 1974-1975-ben basszusgitáron játszot ...

                                               

Köteles Sámuel

Köteles Sámuel filozófus, államtudós, a Magyar Tudós Társaság rendes tagja. A felvilágosodás korának neves, kantiánus alapokra helyezkedő erdélyi filozófusa volt, fontos szerepet játszott a magyar filozófiai szaknyelv megteremtésében.

                                               

Kulcsár-Szabó Zoltán

Kulcsár-Szabó Zoltán József Attila-díjas magyar irodalomtörténész, filozófus, kritikus. Az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének egyetemi tanára.

                                               

Kunszt György

Kunszt György Széchenyi-díjas építészmérnök, filozófus, a műszaki tudomány doktora. Gondolkodásának alapkérdése, identitásának centruma: "a hívő gondolat" keresése; az emberi létezés szakrális, spirituális, transzcendens dimenziónak feltárása a " ...

                                               

Kunz Jenő

Kunz Jenő, eredetileg Kuncz Jenő jogfilozófus, szociológus, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Fő kutatási terület a jogfogalom erkölcsi alapon való elméleti értelmezése volt, emellett a munkaszervezeti formákon alapuló társ ...

                                               

Kühár Flóris

Kühár Flóris OSB római katolikus pap, bencés szerzetes, teológiai és filozófiai író, egyetemi tanár.

                                               

Lakatos Imre (filozófus)

Lakatos Imre, eredeti nevén Lipsitz Imre 1922-ben született Debrecenben, zsidó származású családban. A nevét a II. világháború zsidóüldözései miatt változtatta meg, hogy elkerülje a deportálást. Először a Molnár nevet vette fel, amit később állít ...

                                               

Lánczi András

Lánczi András magyar konzervatív filozófus, politikatudós, egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora és Politikatudományi Intézetének vezetője, a Századvég Alapítvány elnöke. Lánczi Tamás politológus édesapja.

                                               

Lang János Fortunat

Lang János Fortunat római katolikus pap, filozófiai, teológiai és jogi doktor, természettudós, egyetemi tanár, főesperes és királyi táblai főpap.

                                               

Lányi András (író)

Lányi András magyar író, filozófus, filmrendező, a Szabad Kezdeményezések Hálózata, a Védegylet, majd az Élőlánc Magyarországért egyik alapítója.

                                               

László András (filozófus)

László András magyar filozófus, teológus, volt buddhista pap, Hamvas Béla mellett a tradicionális létszemlélet legismertebb magyarországi képviselője, a hazai tradicionális iskola megalapítója és szellemi vezetője.

                                               

Lénard Jenő

Apja Carl Levy gyáros, anyja Ida Johanna Weller volt. Öccse, Robert Jakob Levy 1879–1936 Lénárd Róbert néven grafikus lett. Eugen Jenő 1907-ben részese volt az angol Buddhist Society of Great Britain and Ireland alapításában. 1909-ben áttért az e ...

                                               

Liffa Aurél

Liffa Aurél magyar geológus, mineralógus, a magyarországi kaolin felfedezője, a Műegyetem magántanára, a Földtani Intézet kinevezett igazgatója a műszaki tudományok kandidátusa.

                                               

Losoncz Alpár

Jogi, bölcsészkari, gazdasági stúdiumokat folytatott az Újvidéki Egyetemen. Egyetemi rendes tanár a Műszaki Kar Társadalomtudományi Katedráján. 1991-től vendégelőadó a Szegedi Tudományegyetem Filozófiai Tanszékén. 1998-tól az alternatív oktatási ...

                                               

Losoncz Márk

Filozófiai tanulmányokat folytatott az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán és a párizsi École des hautes études en sciences sociales -ban EHESS. Kutató a Belgrádi Egyetem Filozófiai és Társadalomelméleti Intézetében IFDT. Tagja volt az újv ...

                                               

Lovász Ádám

Lovász Ádám 1991-ben született Ausztráliában. Tanulmányait a Szent Margit Gimnáziumban végezte 2011, majd az ELTE Társadalomtudományi Karán Szociológia BA diplomát szerzett 2015. Ezt követően a filozófia irányába fordult a figyelme, és 2017-ben F ...

                                               

Ludassy Mária

Ludassy Mária Széchenyi-díjas magyar filozófus, a filozófiatudomány doktora, az ELTE BTK Filozófiai Intézet Általános Filozófia Tanszék tanára, az MTA doktora. Kutatási területe az angol és francia felvilágosodás morálfilozófiája, a liberalizmus ...

                                               

Lukács József (filozófus)

Lukács József magyar filozófus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd rendes tagja.

                                               

Madzsar Imre

Madzsar Imre történész, történetfilozófus, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Tudományos munkássága az Árpád-kori történeti források kritikai elemzésére, valamint különböző történelemfilozófiai kérdések vizsgálatára irányult. M ...

                                               

Mándi Márton István

Mándi Márton István tanár, filozófus és nyelvész, a Pápai Református Kollégium felvirágoztatója. Előnevét édesapja szülőfalujáról, a Szabolcs megyei Mándról kapta.

                                               

Mannheim Károly

Mannheim Károly, Karl Mannheim szociológus, pedagógus, filozófus, a tudásszociológia egyik elindítója. – A gondolkodás struktúrái; Atlantisz, 1995. 29. l.

                                               

Márfai Molnár László

1986–1991 között a Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, KLTE BTK hallgatója volt magyar nyelv és irodalom-történelem szakon. Ezt követően 1991–1994 között tudományos ösztöndíjas lett a KLTE BTK Filozófiai Intézetében. ...

                                               

Maróti Andor

Szülei Maróti László és Soóvári Nagy Anna. 1945–1948 között hadifogoly volt a grúziai Rusztaviban. Középiskolai tanulmányait a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban végezte. 1949–1950 között a Lámpagyárban átképzős lakatos. 1950–1954 között az ...

                                               

Matolay Zoltán

Középiskolát Nyitrán végzett, Jászón és Budapesten római katolikus teológiai tanulmányokat folytatott, a budapesti egyetemen államtudományi 1901 és jogtudományi 1903 doktorátust szerzett. Közigazgatási tisztviselő, majd Temes megyei árvaszéki üln ...

                                               

Medveczky Frigyes

Medveczky Frigyes filozófus, egyetemi tanár; a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar egykori dékánja.

                                               

Mentovich Ferenc

Apja a gróf zabolai Mikes család gazdatisztje volt. A gimnáziumot és a kétéves jogi tanfolyamot Nagyenyeden végezte el; itt id. Szász Károly, megismerve az ifjú nagy tehetségét, hogy őt valamivel segítse, Károly fia nevelését is rábízta. Első köl ...

                                               

Meruk Vilmos

1921-ben született Budapesten. A Szovjetunióban tanult, 1956-ban tért haza Magyarországra. 1962-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem filozófia szakán szerzett diplomát. 1952-1962 között a Népművelési, ill. a Művelődési Minisztérium Színházi és Ze ...

                                               

Mester János (filozófus)

Mester János filozófus, pedagógus, pszichológus, a szegedi egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, pápai prelátus.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →