ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 250                                               

Józef Tischner

Gurál családban nevelkedett a délkelet-lengyelországi Łupaszna falucskában. Szülei, Józef és Weronika községi tanítók voltak. A gimnázium elvégzése után 1949-ben úgy döntött, hogy belép a szemináriumba, amit apja fiatal kora miatt ellenzett. Ezt ...

                                               

Marian Zdziechowski

Marian Ursyn Zdziechowski lengyel filozófus, nyelvész és művészettörténész, a második világháború előtt a lengyel–magyar kapcsolatok kiemelkedő alakja. Munkáiban történelmi, irodalmi, filozófiai és regionális kérdésekkel foglalkozott. Az orosz és ...

                                               

Alexander Gottlieb Baumgarten

Alexander Gottlieb Baumgarten, 1762. május 26) német filozófus, az esztétika tudományának úttörője. Alexander Gottlieb Baumgarten Berlinben született, apja tábori lelkész volt. A nagy hírű és több évszázados múltra visszatekintő berlini Schule zu ...

                                               

Bernard Bolzano

Bolzano 1796-ban a Prágai Egyetem Filozófia Karára nyert felvételt. Itt a filozófia mellett matematikát is tanult. Jelentős ismeretelméleti tanokat dolgozott ki; ez az érdeklődés okozta, hogy a matematikának is a filozofikus oldala érdekelte és k ...

                                               

George Boole

George Boole angol matematikus és filozófus. Boole munkássága sokáig viszonylag ismeretlen volt, és nem tulajdonítottak nagy gyakorlati jelentőséget neki. Körülbelül hetven évvel halála után Claude Shannon kezdett el a Boole-algebrával foglalkozn ...

                                               

Georg Cantor

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor matematikus. Oroszországban született, de élete nagy részében Németországban élt. A modern halmazelmélet megalkotója, egyik, máig ható jelentőségű eredménye a Cantor-tétel és a bizonyításban használt átlós el ...

                                               

Rudolf Carnap

Rudolf Carnap német-amerikai filozófus. A logikai pozitivizmus irányzatának szellemi vezére. Fő eredményeket a tudományfilozófia, ismeretelmélet, nyelvfilozófia, matematika, logika, a logika filozófiája, a matematika filozófiája és számítástudomá ...

                                               

Erdei László

Erdei László, Enzelmüller filozófus, logikus, egyetemi tanár, az első magyarországi logikatanszék létrehozója és vezetője, szerkesztő.

                                               

Luciano Floridi

Internet – An Epistemological Essay. in Italian and in French Milan: Il Saggiatore, 1997. The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information. editor Oxford: Blackwell, 2003. Augmented Intelligence – A Guide to IT for Philosophers. ...

                                               

Gottlob Frege

Friedrich Ludwig Gottlob Frege német matematikus, logikatudós, filozófus, a modern matematikai logika és analitikus filozófia megalapítója, művelője. Fregét tartják Arisztotelész óta az egyik legjelentősebb, logikával is foglalkozó tudósnak, ille ...

                                               

Kurt Gödel

Gödel csöndes, szerény, visszahúzódó személy volt. Paranoiás volt, gyakorlatilag csak a feleségében és Einsteinben bízott meg. Élete végén még gyanakvóbbá vált, attól tartott, meg akarják mérgezni. Csak a feleségétől fogadott el ételt, ezért, ami ...

                                               

Edmund Husserl

Edmund Husserl német filozófus, a fenomenológia irányzatának megalapítója. Bár ifjúkorának jelentős része az Osztrák–Magyar Monarchiában telt, későbbi tudományos karrierje elsősorban Németországhoz kötötte. Eredetileg matematikusnak készült, mate ...

                                               

Leopold Kronecker

Leopold Kronecker német matematikus, aki szerint "Isten teremtette az egész számokat; minden egyéb az ember műve ”.

                                               

Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz német polihisztor: jogász, diplomata, történész, matematikus, fizikus és filozófus. Nagy Frigyes azt mondta róla: "önmagában egy akadémia”. 17. század végén és a 18. század elején alkotott, egyike volt a német felvilágos ...

                                               

Stanisław Leśniewski

Anyja Helena Palczewska, apja Izydor Leśniewski volt, aki mérnökként dolgozott a transzszibériai vasút építésén. Édesanyját korán elvesztette, apja újraházasodott. Középiskoláját Irkutszkban végezte a helyi gimnáziumban. Egyetemi tanulmányait 190 ...

                                               

Jerzy Łoś

Jerzy Łoś lengyel matematikus, logikus, közgazdász és filozófus. Kutatási területei közé tartozott a matematikai logika, a modellelmélet, az univerzális algebra és az Abel-csoportok elmélete.

                                               

Rudolf Hermann Lotze

Rudolf Hermann Lotze német filozófus, egyetemi tanár. Filozófiát és orvostudományt tanított a Lipcsei Egyetemen, mindkét tárgyban ért el tudományos fokozatot, 1842-ben az egyetemen a filozófia rendkívüli professzorává nevezték ki. 1844 meghívást ...

                                               

Jan Łukasiewicz

Jan Łukasiewicz lengyel matematikus, logikus és filozófus, a Varsói Egyetem egykori rektora, a varsói és a lwówi matematikai iskolák meghatározó alakja.

                                               

John Stuart Mill

John Stuart Mill édesapja James Mill, közgazdász és filozófus, édesanyja Harriete Mill volt. Millt kezdetben az apja otthon tanította, nevelését kiegészítve Jeremy Bentham utilitarista filozófus, a család barátja tanácsaival. Gyerekkorában teljes ...

                                               

Alfred Tarski

Alfred Tarski lengyel matematikus, a varsói matematikai iskola kiemelkedő alakja, akit a négy legnagyobb logikus közé sorolnak Arisztotelész, Frege és Gödel mellett. Zsidó származású volt, de fiatalon katolizált és nevet változtatott. Tanulmányai ...

                                               

Ludwig Wittgenstein

Ludwig Josef Johann Wittgenstein osztrák filozófus, a huszadik század egyik legnagyobb hatású gondolkodója, jelentősen hozzájárult a logika, a matematikafilozófia és a nyelvfilozófia fejlődéséhez.

                                               

Magyar filozófusok listája

Ádám György 1882–1906, író Asztalos Sándor 1919–1970 zeneesztéta Áron László 1956– Ádány András 1716–1790 Aszlányi Dezső 1869–1947 Altrichter Ferenc Aniszi Kálmán 1939– András Ferenc 1952 - Almási Miklós 1932–, esztéta Angi István 1933– zeneeszté ...

                                               

Ádám György (író)

Székely család leszármazottja volt. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végezte. Ígéretes tudományos pálya előtt állt. 24 évesen, tanárjelöltként hunyt el.

                                               

Ádám György (jogász)

Ádám György 1921. szeptember 21-én született Budapesten. Apja, Ádám Manó gimnáziumi igazgató, anyja, Téri Teodóra vegyész, az MTA főelőadója volt. Testvérei Ádám István, az első Eötvös-jutalommal díjazott matematikus és Ádám András csellóművész, ...

                                               

Ádány András

Nemesi származású volt, 1732 októberében Nagyszombatban lépett a jezsuita rendbe, s próbaévei alatt Pécsett és Kassán tanította a latin nyelvtant, költészetet és szónoklatot. 1752-ben felszentelték, és bölcsészettudományi oklevelet kapott; azután ...

                                               

Ágh Attila

1959-ben vették fel az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, ahol a filozófia-történelem szakon tanult és 1964-ben végzett. 1966 és 1967 között Nancy-ben végzett tanulmányokat. 1964 és 1980 között az MTA Filozófiai Intézetében dolgozott. 1980-tól 1990 ...

                                               

Alauda József

Alauda József magyar tanító, konrektor, író, költő, filozófus, csillagász, szenátor, bíró, "a lőcsei polihisztor”. Egyetemi tanulmányait Wittenbergben végezte csillagászként, később Lőcsén volt királyi tanácsos és szenátor, majd bíró. Iskolai tan ...

                                               

Alexander Bernát

Alexander Bernát magyar filozófus, esztéta, színikritikus és szakfordító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

                                               

Almási Miklós

Almási Miklós Széchenyi-díjas magyar esztéta, filozófus, esszéíró, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A drámaelmélet és a filozófiai esztétika neves tudósa. Gazdaságelméleti kérdésekkel is foglalkozik. 1976 és 1978 között ...

                                               

Ancsel Éva

Ancsel Éva Állami Díjas magyar filozófus, költő, esszéíró, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

                                               

András Ferenc (filozófus)

Budapesten született 1952-ben, édesapja András Tibor festőművész. Nős, három gyermeke van. Képzőművészeti tagozatos gimnáziumban végzett 1970, majd a Kandó Kálmán Főiskola elvégzése után 1974 az ELTE BTK filozófia szakot 1985-ben fejezte be. Szak ...

                                               

Aniszi Kálmán

1939. október 14-én született a Bihar megyei Magyarkakucson Románia. Nagyváradon érettségizett, esti tagozaton. Kolozsváron 1962–1964 között a Tanárképző Főiskola Zenepedagógiai fakultásának hallgatója volt. A Babes-Bolyai Tudományegyetem történe ...

                                               

Apáti Miklós (prédikátor)

Apja, Apáti Miklós 12 évig városi tanácsos, anyja Melius Juhász Péter prédikátor leánya volt. Alsóbb tanulmányait szülővárosában végezte. 1681-ben vették fel a tógátusok közé s két év múlva az ötödik, a következő évben a negyedik osztály tanítója ...

                                               

Ara-Kovács Attila

A kolozsvári egyetemen végzett filozófia szakon 1973–1978. Fő érdeklődési területe a külvilág és a nemzetközi kapcsolatok. Az 1970-es években bekapcsolódott romániai politikai rendszerrel szembeni kulturális és politikai ellenállás szervezésébe. ...

                                               

Aszlányi Dezső

Ausländer Károly és Klein Róza fiaként született. Kora gyermekkorától epilepsziás volt. Orsován gyári tisztviselőként tevékenykedett, később ugyanitt igazgató lett. Az első világháborút követően előbb Temesváron, azután Nagybecskereken élt. Későb ...

                                               

Bagi Zsolt

Bagi Zsolt filozófiatörténész, irodalmár, esztéta, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Filozófia és Művészetelméleti Intézetének adjunktusa.

                                               

Balázs Tibor (költő)

Balázs Tibor magyar költő, műfordító, irodalomtörténész, az Accordia és a Littera Nova Kiadó vezetője.

                                               

Balogh Elemér (filozófus)

Balogh Elemér filozófus, tanszékvezető egyetemi tanár, a bölcsészettudományok kandidátusa. Mint marxista filozófus, ideológus elsősorban az ateista filozófiával, a vallás kritikájával valamint az antiszemitizmus és a cionizmus bírálatával foglalk ...

                                               

Balogh Tibor (filozófus)

Balogh Tibor magyar filozófus, egyetemi tanár. Pszichológiát, filozófiát, esztétikát tanít. A Szegedi Akadémiai Bizottság neveléstudományi és pszichológiai szakbizottságának elnöke. A filozófiatudományok kandidátusa, doktora.

                                               

Bánóczi József

Bánóczi József, születési nevén Weisz József zsidó származású magyar filozófiai és irodalomtörténeti író, pedagógus, kritikus.

                                               

Bartók György (filozófus)

Málnási Bartók György filozófus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, rendes tag. Böhm Károly kolozsvári filozófus és egyetemi tanár iskolájának neveltje. A korszak fő áramlatát képező neokantiánus gondolkodók filozófiája ...

                                               

Bayer József (politológus)

Bayer József magyar filozófus, politológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Fő kutatási területe a politikaelmélet és a globalizáció társadalmi és politikai kérdései. 1998 és 2009 között az MTA Politikatudományi Intézet ...

                                               

Bence György

Bence György egyetemi tanár, filozófus, 1990 és 1994 között politikai tanácsadó, majd politikai kommentátor.

                                               

Béndek Péter

Történelem–angol szakon végzett az ELTE-n, a filozófiai tudomány doktora Ph.D. Korábban az MTA Politikai Tudományok Intézetének munkatársa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az ELTE oktatója. 2000 óta gazdasági tanácsadó, az utóbbi időben legi ...

                                               

Betegh Gábor

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Cambridge-i Egyetemen – David Sedley irányítása alatt –, valamint a párizsi École des hautes études en sciences sociales-ben tanult Jacques Brunschwig vezetésével. 1997–2000 között a Pécsi Tudományegyetem F ...

                                               

Bibó István (etnológus)

Bibó István etnológus, filozófus, könyvtáros. Bibó István politikai gondolkodó, államminiszter apja.

                                               

Bibó István (politikus)

Bibó István Széchenyi-díjas, jogi doktor, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Kelet-európai Intézet elnökhelyettese, könyvtáros, politikai fogoly. Nemzetközileg kimagasló, hazai viszonylatban pedig a 20. században a leg ...

                                               

Bihari Imre

Egyszerű földműves szülőktől származott. 1839-ben a debreceni főiskola 1. gimnáziumi osztályába vették föl; tanulmányainak végeztével 1851-ben Kisújszállásra ment tanítónak, ahol a hat osztályú gimnáziumot másfél évig vezette, mialatt a kápláni v ...

                                               

Bihari Péter

Atyja leányok tanítója volt. Az első latin osztályt Nagyváradon, a többit Békésen és Debrecenben elvégezvén, ugyanitt hallgatta a teológiai tantárgyakat is. Meglátogatta a bécsi és párizsi egyetemeket, az utóbbi helyen a Sorbonneban két évet tölt ...

                                               

Bodnár M. István

Egyetemi tanulmányait 1976 és 1983 között folytatta a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol filozófiát, angol és latin filológiát végzett. Kandidátusi disszertációját Ruzsa Imre témavezetésével írta Parmenidész filozófiájáról. 2001 óta ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →