ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 246                                               

Champeaux-i Vilmos

Champeaux-i Vilmos, középkori francia filozófus. Compiègne-i Roscelin tanítványa volt, később párizsi tanár, majd Chalons püspöke. Véleménye szerint a lényeg azonos minden alája tartozó egyed ben, amelyek a faji állag esetleges módosulásai. Ez az ...

                                               

Chartres-i Theodorich

Chartres-i Theodorich, latin nyelven író középkori francia filozófus, teológus. Chartres-i Bernát fivére volt. Chartres-ban tanított. Egy régi hagyomány szerint Abélard is tőle tanult matematikát. 1134-ben elhagyta Chartres-t, és Párizsba ment ta ...

                                               

Emil Cioran

Az Osztrák–Magyar Monarchiában született a Szeben vármegyei Resináron Rășinari. Apja ortodox pap, anyai nagyapja Gheorghe Comaniciu jegyző volt, aki az Osztrák–Magyar Monarchiától bárói rangot kapott. Gimnáziumi tanulmányait a szebeni Gheorghe La ...

                                               

Hélène Cixous

Hélène Cixous Orán, 1937. június 5. –) egyetemi tanár, feminista író, költő, drámaíró, filozófus, irodalomelmélet- és retorikakutató. Számos angliai és amerikai egyetem tiszteletbeli diplomával jutalmazta munkásságát. 2008 és 2014 júniusa között ...

                                               

Compiègne-i Roscelin

Compiègne-i Roscelin középkori francia filozófus. Compiégne, majd Lonches, végül Besancon városában tanított. Művei elvesztek, mindössze egyetlen levele maradt fenn, amelyet tanítványához, Pierre Abélardhoz írt. Mind Abélard, mind másik tanítvány ...

                                               

Auguste Comte

Royalista érzelmű, szigorúan vallásos családban született. Középiskolai tanulmányait a helyi líceumban végezte, majd 1814-től az Ecole Politechnique diákja lett itt matematikát tanult, s rövid időn belül az iskola egyik vezéregyénisége lett. Az e ...

                                               

André Comte-Sponville

A párizsi École normale supérieure-ben végezte tanulmányait Louis Althusser francia marxista filozófus tanítványaként és barátjaként. 1998-ig a Sorbonne Université Paris I előadótanárjaként tevékenykedett. 1998-tól kezdődően művei megírására szen ...

                                               

Étienne Bonnot de Condillac

Jogász családban született. Bátyja, Mably apát szintén híres politikai gondolkodóként vált ismertté. Condillac egész életét az elmélkedésnek szentelte, egy rövid időszakot leszámítva, amikor XV. Lajos unokájának, Ferdinánd parmai hercegnek volt n ...

                                               

Nicolas de Condorcet

Fényes tudományos tehetsége oly korán megnyilvánult, hogy családja akarata ellenére – mert a katonai pályára szánták – a tudománynak szentelte életét. Első művei matematikaiak voltak. A Sur le calcul intégral és a Sur le problème des trois corps ...

                                               

Benjamin Constant

Constant Lausanne-ban született, Svájcban, hugenotta családban. Kezdetben magántanulóként tanult, később Bajorországban, az erlangeni egyetemen, majd Skóciában, az edinburghi egyetemen folytatta tanulmányait. Élete folyamán hosszabb időt töltött ...

                                               

Jean le Rond d’Alembert

Jean le Rond d’Alembert francia matematikus, mérnök, fizikus és filozófus. Az általa kidolgozott hullámegyenlet-módszert róla nevezték el. Egyike volt a korai francia enciklopédia, az Encyclopédie szerkesztőinek. Az enciklopédia matematikával fog ...

                                               

Jean-Philibert Damiron

Jean-Philibert Damiron francia filozófus, Victor Cousin tanítványa, a francia szellemi élet kiváló 19. századi képviselője.

                                               

Jacques Derrida

A jelentés, értelem és ezek elméleteinek újszerű megfogalmazása gondolkodása eredetiségét tükrözi: nevezetes módszere a dekonstrukció, melyet mind a filozófiában mind az irodalomelméletben alkalmaznak főként ez utóbbiban lényeges a konstruktivizm ...

                                               

René Descartes

René Descartes, latinosított nevén Renatus Cartesius), Franciaország, 1596. március 31. – Stockholm, 1650. február 11) francia filozófus, természetkutató és matematikus. Vele kezdődik az újkori filozófia antropológiai fordulata, valamint ő volt a ...

                                               

Guillaume Farinier

Guillaume Farinier, középkori francia teológus, filozófus, bíboros. Ferences rendi szerzetes volt, és a létezőről készített quaestiók at Quaestiones de ente. A létezőket – akárcsak Szókratész és Platón – Farinier egymástól teljesen különböző lat. ...

                                               

Four-i Vitalis

Four-i Vitalis, középkori francia teológus és filozófus. Ferences rendi szerzetes volt, és Quaestio disputatá k maradtak fenn tőle. Ezekben Aquaspartai Máté, John Peckham, Roger Marston, Genti Henrik, és Római Aegidius tanítását használta fel saj ...

                                               

Charles Fourier

François Marie Charles Fourier francia filozófus, utópista szocialista. Fourier elképzelései inspirálták a dallasi kommunista közösség megalapítását, csakúgy mint több más közösségét az Egyesült Államokban, Franciaországban valamint Belgiumban, t ...

                                               

Roger Garaudy

1913-ban született katolikus és ateista szülők gyermekeként, de 14 éves korában áttért a protestáns hitre. A második világháborúban részt vett a francia ellenállásban, ezért a mai Algéria területén található Djelfában börtönbe zárták. A háború ut ...

                                               

Jean Gerson

Jean Gerson vagy Jean Charlier de Gerson középkori francia prédikátor, filozófus, politikus, professzor és teológus. 1395 és 1415 között a Párizsi Egyetem kancellárja. Ebbéli minőségéből kifolyólag részt vett korának belpolitikai küzdelmeiben: az ...

                                               

Gilbert de la Porrée

Gilbert de la Porrée, középkori francia skolasztikus filozófus, a Poitiers-i egyházmegye püspöke. Poitiersban született. Kezdetben Chartresban tanított filozófiát és teológiát, majd Párizsban és Poitiersban. Itt 1141-ben püspökké nevezték ki. A s ...

                                               

René Guénon

René Guénon, metafizikus, szúfi misztikus író, a tradicionális létszemlélet legkiemelkedőbb gondolkozója és szerzője.

                                               

Pierre Daniel Huet

A caeni jezsuita-kollégiumban tanult, 1652-ben elkísérte tanítóját, Samuel Bochart-t a svéd udvarba, nemsokára aztán visszatért Caenbe, 1668–70-ben Párizsban volt, aztán Bossuet-vel együtt a dauphin tanítója lett "in usum Delphini" számos könyvet ...

                                               

Janduni János

Janduni János, középkori francia filozófus és teológus. A Párizsi Egyetemen tanított a szabad művészetek tanszékén. A pápaság politikai ellenfeleként később IV. Lajos német-római császár udvarába menekült. Írásaiban sok helyen Averroes filozófiáj ...

                                               

Paul Janet

A tanárképző intézet növendéke volt; majd 1848-tól tanár a strassburgi egyetemen. 1857-től Párizsban középiskolai, majd 1864-től ugyanott egyetemi tanár. J. Cousinnak egyik legnevesebb tanítványa volt, egyben igen termékeny filozófiai iró.

                                               

Pierre Janet

Pierre Marie Félix Janet meghatározó francia pszichológus, filozófus és pszichoterapeuta volt, különös tekintettel a disszociáció és a traumatikus emlékezet területére. William James és Wilhelm Wundt mellett a pszichológia egyik alapító atyjaként ...

                                               

Jean Jaurès

Jean Jaurès, teljes nevén Auguste Marie Joseph Jean Léon Jaurès a francia korai szocializmus egyik legjelentősebb politikusa, humanista és egyben filozófus is volt. Kiváló szónokként kiállt a "gyengébbek” védelmében, így feltűnt a bányász sztrájk ...

                                               

Jean Buridan

Jean Buridan, magyarosan Buridán János, középkori francia nominalista skolasztikus filozófus és teológus.

                                               

Allan Kardec

Hippolyte Léon Denizard Rivail, közismert írói álnevén Allan Kardec francia filozófus, pedagógus, aki saját okkult tapasztalatait a Szellemek könyve című és más műveiben foglalta össze. A Szellemek könyve megjelenésével kezdődött a spiritiszta tu ...

                                               

Julia Kristeva

Bulgáriában született, az 1960-as évek óta Franciaországban él. A Paris Diderot Egyetem professzor emeritája. Több mint 30 könyv szerzője. Ezek közül a legfontosabbak: A borzalom ereje Pouvoirs de lhorreur. Essai sur labjection, Mesék a szerelemr ...

                                               

Étienne de La Boétie

Étienne de La Boétie francia író, politikus, reneszánsz filozófus. La Boétie három összefüggésben él a köztudatban: mint a humanista barátság egyik nagyszerű példája - ez Montaigne-hez fűzi -, valamint a modern európai kultúra korai és éles hangv ...

                                               

Hughes Felicité Robert de Lamennais

Hughes Felicité Robert de Lamennais, gyakran csak Lamennais abbé, 1782. június 19. – Párizs, 1854. február 27) francia teológus, apologéta, filozófus és politikai publicista, egyházmegyés pap, a katolikus liberalizmus egyik korai képviselője.

                                               

François de La Rochefoucauld

La Rochefoucauld kalandos életű francia herceg, író és moralista, akinek neve mindenekelőtt Maximes című aforizmakötetének köszönhetően maradt fenn. Descartes, Pascal és La Bruyère mellett ő volt a 17. század negyedik nagy francia gondolkodója.

                                               

Lessines-i Aegidius

Lessines-i Aegidius, középkori francia filozófus. Domonkos-rendi szerzetes volt, és 1278-ban keletkezett De unitate formae című iratot hagyott az utókorra. A mű az úgynevezett egyedi szubsztanciákkal foglalkozik. Aegidius szerint minden egyedi sz ...

                                               

Emmanuel Lévinas

Kispolgári, ortodox zsidó családban született. Apja maga is rabbi. A család az első világháború elől Harkovba, Ukrajnába menekül. Itt vészelik át az orosz forradalmat is. 1924-ben kezdi meg filozófiai tanulmányait a strasbourgi egyetemen, ahol él ...

                                               

Émile Littré

Eleinte orvostudományokat tanult és csak később fogott a nyelvészet és történelem tanulmányozásához. 1831-től a National munkatársa volt és még Armand Carrel halála után is, 1851-ig dolgozott bele. A februári forradalom utáni városi tanácsos lett ...

                                               

Lucien Lévy-Bruhl

Első írásai főként a német filozófiával ill. a francia szociológia fejlődésével foglalkoztak. Első jelentősebb etnológiai írása 1900-ban jelent meg "A totemizmus” címmel. A szociológiai nézeteinek kialakulásában meghatározó szerepet játszott Dukr ...

                                               

Jacques Lusseyran

Hét és fél éves korában egy balesetben elveszítette a szeme világát. Érzékelése innentől fogva különleges kifinomultságra tett szert. A náci Németország által megszállt Franciaországban ifjúsági ellenállási mozgalmat szervezett és vezetett. 19 év ...

                                               

Jean-François Lyotard

Jean-François Lyotard francia filozófus, szociológus, irodalmár, teoretikus. Ő a legismertebb posztmodern filozófus. Társalapítója volt a Nemzetközi Filozófiai Főiskolának. A posztmodern a mai napig nem meghatározott, vitatott terminus. Nincsen e ...

                                               

Gabriel Bonnot de Mably

Droit public de lEurope fondé sur les traités depuis la paix de Westphalie Amsterdam, 1748; híressé vált az Entretiens de Phocion u. o. 1763 című művével, amelyben azt hangsúlyozza, hogy a politikának nem szabad vétenie az erkölcsi törvények elle ...

                                               

Gabriel Marcel

Gabriel Marcel francia filozófus, drámaíró és zeneszerző. A keresztény egzisztencializmus megalapítója.

                                               

Jacques Maritain

Jacques Maritain francia katolikus filozófus. A XX. század egyik legmeghatározóbb katolikus gondolkodója, a neotomizmus jelentős alakja. Munkássága nagyban hozzájárult Aquinói Szent Tamás újra felfedezéséhez, és egyik meghatározó alakja volt az e ...

                                               

Maurice Merleau-Ponty

Maurice Merleau-Ponty francia fenomenológus, akire főleg Edmund Husserl és Martin Heidegger filozófiája volt nagy hatással. Szoros kapcsolatban állt Jean-Paul Sartre-ral és Simone de Beauvoir-ral. Főbb érdeklődési területek: fenomenológia, pszich ...

                                               

Marin Mersenne

Marin Mersenne O.M. francia szerzetes, matematikus, fizikus. Minimita szerzetes, René Descartes, Pierre de Fermat és Christiaan Huygens kortársa. Nevét viselik a Mersenne-prímek. Fizikusként a mechanika, akusztika és optika területén végzett tudo ...

                                               

Metzi Jakab

Metzi Jakab, középkori francia teológus és filozófus. Domonkos-rendi szerzetes volt, és 1295–1302 között két, máig fennmaradt Kommentár t készített a Szentenciák hoz. Mindkét kommentárban bizonytalan álláspontra helyezkedett a lényeg és a létezés ...

                                               

Meyronnes-i Ferenc

Provence-ben működött ferences szerzetesként. Személyesen ismerte Duns Scotust, és párizsi tartózkodása idején, 1304 és 1307 között a tanítványa is volt. Guillaume de Vaurillon 15. századi filozófus szerint a három nagy filozófiai doktor mellett ...

                                               

Michel de Montaigne

Michel Eyquem de Montaigne, 1533. február 28. – Saint-Michel-de-Montaigne, 1592. szeptember 13) ejtsd: francia esszéíró, filozófus. Az újkor kezdetén, a francia vallásháborúk idején a klasszikus humanista görög-latin gondolkodók hatására kezdte í ...

                                               

Montesquieu (filozófus)

Charles-Louis de Secondat, La Brède és Montesquieu bárója, röviden csak Montesquieu francia felvilágosodás kori filozófus, író és gondolkodó volt. Az államról kialakult újkori viták tárgyát képező, az alkotmányok megtervezéséhez világszerte haszn ...

                                               

Étienne-Gabriel Morelly

Étienne-Gabriel Morelly francia filozófus, utópikus szocialista gondolkodó, pedagógiai szakíró. Morelly a felvilágosodás korának "elfeledett filozófusa”. Írásainak egy része kéziratban maradtak fenn. Nyomtatásban megjelent műveit sokan egészen a ...

                                               

Philippe de Mornay

Philippe de Mornay, 1549. november 5. – La Forêt-sur-Sèvre, 1623. november 11) Plessis-Marby ura, francia államférfi.

                                               

Emmanuel Mounier

Emmanuel Mounier francia filozófus, a perszonalista irányzat neves képviselője, ma is létező Esprit folyóirat alapítója.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →