ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 244                                               

Karádi Éva

Dr. Karádi Éva magyar filozófiatörténész, egyetemi oktató. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottságának tagja. Fia, Varró Dániel József Attila-díjas költő.

                                               

Kelemen János (filozófus)

Kelemen János Széchenyi-díjas magyar filozófus, filozófiatörténész, italianista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A nyelvfilozófia, Dante Alighieri, valamint a modern olasz és angolszász filozófia neves kutatója. 2000 és ...

                                               

Kisbali László

Kisbali László filozófia-, eszme- és művelődéstörténész, Immanuel Kant, Moses Mendelssohn és a 18. századi esztétikatörténet jeles kutatója, nagy hatású tanáregyéniség.

                                               

Kiss Endre (filozófus)

Kiss Endre magyar filozófus, filozófiatörténész, germanista, egyetemi tanár, az MTA doktora. Fő kutatási a klasszikus idealizmus filozófiája, Friedrich Nietzsche, a marxizmus, a posztmodernizmus, a globalizáció, az információs és a tudástársadalom.

                                               

Makkai Ernő

Szülővárosa Református kollégiumában érettségizett 1933-ban, a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett magyar irodalom és filozófia szakos tanári diplomát 1942-ben. Pályáját az egyetemen gyakornokként kezdte 1942 és 1944 között. Első szaktanulmá ...

                                               

Maróth Miklós

Maróth Miklós Magyar Corvin-lánccal kitüntetett, Széchenyi-díjas magyar klasszika-filológus, orientalista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 2008-tól 2014-ig alelnöke. 1992 és 1999 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ...

                                               

Mátrai László

Mátrai László Állami Díjas filozófus, könyvtáros, a budapesti Egyetemi Könyvtár főigazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

                                               

Munkácsy Gyula

Szülei: Munkácsy Gyula és Balogh Ilona voltak. Egyetemi tanulmányait az ELTE BTK-n végezte 1949–1953 között. 1953–1956 között a Győri Tanítóképző Intézet és Középiskola Diákotthon tanára. 1956–1961 között a Központi Pedagógus Továbbképző Intézet ...

                                               

Rathmann János

A felvilágosodás szellemtörténetének, a kor magyar-német hatástörténetének nemzetközi hírű kutatója. Herder és Hamann életművének avatott ismerője, földolgozója. Behatóan kutatta Herder magyarságképét. A kilencvenes évektől kezdve érdeklődése az ...

                                               

Rózsa Erzsébet

Rózsa Erzsébet filozófiatörténész, Hegel és a német idealizmus kutatója. 2010-től a bioetika kutatócsoport vezetője a Debreceni Egyetemen. 2016 óta az egyetem professzor emeritusa.

                                               

Vető Miklós (filozófus)

Vető Miklós főként vallásfilozófiával és a német idealizmus filozófiájával foglalkozott. Különösen Kant, Hegel és Schelling gondolkodása foglalkoztatta. Emellett tanulmányai jelentek meg a metafizika témakörében is. A kérdésre, hogy miért kezdett ...

                                               

Vidrányi Katalin

1945. július 10-én született Budapesten, polgári családban. 1963-ban érettségizett a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban. 1964–1969 között az ELTE filozófia-magyar szakára járt, diplomamunkáját A kanti istenfogalom ból írta. 1968-tól publikált, elsőso ...

                                               

Weiss János

Német nemzetiségi családban született. Általános iskolai tanulmányait Szűrben és Himesházán végezte 1964 és 1972 között. 1976-ban a pécsi Zrínyi Miklós Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségizett. 1980-ban a pécsi Janus Pannonius Tudományegyete ...

                                               

Abe Maszao

Abe Maszao japán filozófus, egyetemi professzor. Évtizedeken keresztül képviselte a buddhizmust a vallásközi vitákban és konferenciákon. D. T. Suzuki 1966-os halálát követően főként Abe Maszao reprezentálta a zen buddhizmust Európában és Észak-Am ...

                                               

Allan Bloom

Allan David Bloom amerikai filozófus, klasszika-filológus, akadémikus. David Grene, Leo Strauss, Richard McKeon és Alexandre Kojève alatt tanult. Ezt követően a Cornell Egyetemen, a Torontói Egyetemen, a Yale Egyetemen, a Párizsi École Normale Su ...

                                               

John Dewey

Dewey a vermonti Burlingtonban született. 1879-ben szerzett diplomát a vermonti egyetemen. 1884-ben Michigan egyetemén dolgozott. 1894-ben csatlakozott az újonnan indult chicagói egyetemhez, ahol megismerkedett a pragmatizmussal. 1904-ben már a N ...

                                               

Ronald Dworkin

A Harvard College-ban tanult filozófiát, majd az Oxfordi Egyetemen jogelméletet. 1962-ben választották a Yale Egyetem professzorává, 1969-ben Herbert Hart professzori székét vette át az Oxfordi Egyetem jogelméleti tanszékén, s ezt a pozíciót 1998 ...

                                               

Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson amerikai esszéíró, költő, unitárius lelkész és a transzcendentalista mozgalom vezetője a 19. század elején.

                                               

Ernest Francisco Fenollosa

Ernest Francisco Fenollosa a Meidzsi-Japánba látogató vagy ott dolgozó nyugati tudósok egyik legnagyobbika, katalán-amerikai pedagógus, aki 1878-tól 1890-ig filozófiát és politikai gazdaságtant adott elő a Tokió Egyetemen, többek közt olyan nevez ...

                                               

Jerry Alan Fodor

Jerry Alan Fodor amerikai filozófus és megismeréskutató. A Rutgers Egyetem professzora, az elme szimbólumfeldolgozó – más néven reprezentációs vagy komputációs – elméletének fontos képviselője. A test-lélek problémára adott funkcionalista megoldá ...

                                               

Mary Parker Follett

Mary Parker Follett amerikai ipari – szervezeti pszichológus. Az "egyetemes cél”, az "egyetemes elv” és a "helyzet törvénye” fogalmai kidolgozása állít neki maradandó emléket a pszichológia történelmében.

                                               

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin amerikai diplomata, feltaláló, író, polgári demokrata politikus, természettudós, filozófus, nyomdász, az első név szerint ismert amerikai sakkozó.

                                               

Erich Fromm

1934. május 25-én a náci Németországból Svájcon keresztül az Amerikai Egyesült Államokba emigrált. 1934. május 31-én érkezett New Yorkba, ahol pszichoanalitikai praxist nyitott. Egészségügyi problémái miatti megszakításokkal 1939-ig tovább dolgoz ...

                                               

Francis Fukuyama

A Cornell Egyetemen szerzett B.A. fokozatot klasszika-filológiából, majd a Harvard Egyetemen Ph.D. fokozatot politikatudományból. A cornelli években került kapcsolatba a Telluride Association nevű, fiataloknak képzési programokat szervező non-pro ...

                                               

Emma Goldman

Emma Goldman litván születésű amerikai anarchista író és aktivista. Úttörő szerepe volt a 20. század első felében az észak-amerikai és európai anarchista politikafilozófia kialakításában. Az Orosz Birodalomban, Kovnóban született ma Kaunas, Litvá ...

                                               

Granville Stanley Hall

Granville Stanley Hall amerikai pedagógus, filozófus, pszichológus. Az amerikai pszichológia történetének meghatározó alakja. Érdeklődésének középpontjában a gyermekkori fejlődés és az evolúciós elmélet állt. Hall volt az Amerikai Pszichológiai T ...

                                               

William James

William James amerikai pszichológus, filozófus, az amerikai funkcionalista pszichológia alapító atyja.

                                               

Jodi Dean

Jodi Dean amerikai politikafilozófus és a politikatudomány professzora a New York állambeli Hobart and William Smith Colleges-ben, és a társadalomtudományok Erasmus professzora a rotterdami Erasmus Egyetem Filozófiai Karán.

                                               

Ned Kock

Nereu Florencio "Ned” Kock amerikai-brazil filozófus és szociológus. Legismertebb arról, hogy a biológiai értelemben vett evolúció elveit alkalmazza az emberek technológiával, különösen információtechnológiával kapcsolatos viselkedésének megértés ...

                                               

Paul Kurtz

Paul Kurtz amerikai filozófus, az amerikai szkeptikus társaság, valamint a Center for Inquiry alapítója. A ’Center for Inquiry’ egy nonprofit tudományos szervezet, az áltudományos jelenségek, áramlatok ellen. Egyike a humanista, a szkeptikus mozg ...

                                               

Michael Martin (filozófus)

Michael Martin amerikai filozófus a Bostoni Egyetemen, nyugalmazott professzor. Martin leginkább vallásfilozófiával foglalkozott, bár a tudományfilozófia és a jog is érdekelte. Számtalan könyvet és cikket írt az ateizmus védelmében és számos iste ...

                                               

Marilyn McCord Adams

"What Sort of Human Nature? Medieval Philosophy and the Systematics of Christology" 1999 "Is the Existence of God a Hard Fact?" William of Ockham 1987 Christ and Horrors: The Coherence of Christology 2006, az 1998–1999-es giffordi előadások alapj ...

                                               

Terence McKenna

Terence McKenna amerikai etnobotanikus, misztikus, pszichonauta, előadó és író. Érdeklődési körébe tartoztak a pszichedelikumok, növényi alapú enteogének, sámánizmus, metafizika, alkímia, nyelv, filozófia, kultúra, technológia és az emberi tudat ...

                                               

Hugo Münsterberg

Hugo Münsterberg német származású amerikai pszichológus. Az ipari és szervezeti pszichológia területén főleg a tapasztalati pszichológia és az ipari hatékonyság kapcsolatait tanulmányozta. Az emberi magatartás tudományos vizsgálatai eredményeként ...

                                               

Henry Steel Olcott

Henry Steel Olcott társalapítója és első elnöke az 1875 szeptemberében létrejött Teozófiai Társulatnak. Nagy szerepe volt a keleti tanítások – különösen a buddhizmus nyugati megismertetésében.

                                               

Thomas Paine

Thomas Paine angol származású, az Amerikai Egyesült Államokban és Franciaországban tevékenykedő politikus, újságíró, esszéista. A köztársaság intézményének lelkes híve, a független Amerikai Egyesült Államok támogatója volt. Eszmeiségét a kvékerek ...

                                               

Charles Sanders Peirce

Charles Sanders Peirce amerikai matematikus, filozófus. Wiliam James és John Dewey mellett Peirce a pragmatizmus meghatározó teoretikusa. Ezen kívül a modern szemiotika megalapítója. Bertrand Russell szerint ő a legkiemelkedőbb amerikai gondolkod ...

                                               

Hilary Putnam

Hilary Putnam amerikai analitikus filozófus, a Harvard egyetem tanára, az agyak a tartályban elmélet és a belső realizmus megalkotója. Putnam a Harvard Egyetemen végezte tanulmányait, tanárai Willard van Orman Quine és Hans Reichenbach voltak, ké ...

                                               

Willard van Orman Quine

Willard van Orman Quine amerikai filozófus, logikus, nevéhez fűződik több olyan híres elmélet a nyelvfilozófia területéről, mint például a Duhem–Quine-tézis, a radikális fordítás elmélete, vagy a referencia problémája, azaz a Quine-paradoxon.

                                               

Ayn Rand

Ayn Rand oroszországi származású amerikai regényírónő és filozófus. A második világháború utáni években jelentős befolyása volt mind a konzervatív, mind a liberális amerikai társadalmi rétegek gondolkodására. Hírnevét regényei és filozófiai szisz ...

                                               

Marcus Raskin

The Common Good: Its Politics, Policies, and Philosophy 1986 The Politics of National Security 1979 Winning America: Ideas and Leadership for the 1990s 1988, Chester Hartman-nel The American Political Deadlock: Colloquium on Latin America and the ...

                                               

John Rawls

John Borden Rawls amerikai filozófus, a Harvard Egyetem politikai filozófiával foglalkozó professzora, az Igazságosság elmélete, a Politikai liberalizmus és A méltányosságként felfogott igazságosság című művek alkotója. Széles körben ismert mint ...

                                               

Tom Regan

"Die Tierrechtsdebatte" 2007 The elements of ethics / G.E. Moore; edited and with an introduction by Tom Regan 1991 G. E. Moore: The Early Essays 1986 Animal Sacrifices: Religious Perspectives on the Use of Animals in Science 1986 All That Dwell ...

                                               

Richard Rorty

Richard Rorty amerikai filozófus, a pragmatista filozófiai iskolai hagyomány megújítója, a posztmodern eszmeiség nagy hatású, de erősen vitatott képviselője.

                                               

Sebők Tamás

Sebők Tamás magyar származású amerikai nyelvész, szemiotikus. Munkásságának súlypontja a nem emberek közötti kommunikáció kutatása – zooszemiotika – volt, és mint a bioszemiotika tudományának megalapítója is ismert.

                                               

Fulton Sheen

Tiszteletreméltó Fulton John Sheen a római katolikus egyház egyik amerikai érseke volt, aki a prédikációiról és különösen a tv-és rádiós munkájáról ismert. A kanonizációs eljárása hivatalosan 2002-ben kezdődött meg. 2012 júniusában XVI. Benedek p ...

                                               

Raymond Smullyan

Raymond Merrill Smullyan amerikai matematikus, teológus, logikatudós, zongorista és bűvész. Első kenyérkereső foglalkozása színpadi bűvész volt. Később, 1955-ben Chicagóban szerzett BSc Bachelor of Sciences fokozatot, majd 1959-ben PhD fokozatot ...

                                               

Henry David Thoreau

Henry David Thoreau amerikai író, filozófus. Emerson tanítványa volt, hívei őt tartják a legelső amerikai környezetvédőnek és a polgári engedetlenség filozófiai megalapozójának. Emerson gondolatait továbbvíve a természettel való összeolvadást hir ...

                                               

Eric Voegelin

                                               

Kenneth Waltz

1924-ben született Ann Arborban, és itt járt iskolába. Egyik legismertebb tudósa/kutatója volt az IR-nak International Relations. A nemzetközi kapcsolatok neorealista elméleti iskolájának egyik létrehozója volt a neorealizmust más néven strukturá ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →