ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 242                                               

Dunai Tudós Társaság

A Dunai Tudós Társaságot 1497-ben Conrad Celtes humanista tudós és költő hozta létre Budán és Bécsben. Mintájául valószínűleg az itáliai Academia Platonica szolgált. Magyar humanistákon kívül olaszok, csehek és németek tartoztak a soraiba. Tevéke ...

                                               

Humanista Internacionálé

A Humanista Internacionálé a humanista pártok nemzetközi szervezete. 1989. január 4-én alapították, Firenzében. Több mint 40 humanista párt társult a szövetséghez a világ minden tájáról. Az alapvető dokumentumok közé tartozik az Egyetemes Emberi ...

                                               

Idealizmus

Az idealizmus a léttel szemben a tudat elsőbbségét hirdető filozófiai irányzat. A filozófia alapkérdésében abból indul ki, hogy elsődleges az embertől független vagy emberi szellem, az eszme, a tudat. Az anyag, a természeti és társadalmi lét, az ...

                                               

Egzisztencializmus

Az egzisztencializmus egy modern polgári idealista filozófiai és irodalmi irányzat, kezdetét egyesek Martin Heidegger Lét és idő című művének megjelenésétől számítják, mások már Soren Aabye Kierkegaard Vagy-vagy című művétől. Az irányzat előzmény ...

                                               

Empiriokriticizmus

Az empiriokriticizmus szubjektív idealista filozófiai áramlat, amely szerint a megismerés alaptörvénye a gondolkodás ökonomiája, gazdaságossága. Alapítója Richard Avenarius, valamint Ernst Mach. Az elmélet 1900 körül széles körben elterjedt, külö ...

                                               

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel német filozófus, egyetemi tanár; a klasszikus német filozófia és a német idealizmus legnagyobb és legjelentősebb képviselője.

                                               

Német idealizmus

A német idealizmus egy európai filozófiai irányzat a 18. század végén, a 19. század elején, egyben a német filozófia egyik korszaka. A korszakot a filozófiatörténet gyakran klasszikus német filozófiá nak is nevezi.

                                               

Platonizmus

A platonizmus Platón írásaiban található és/vagy azokból levezetett filozófiai rendszer. Platón filozófiájának a magva az ideatan volt, mely szerint az érzékileg tapasztalható világon túl van egy másik világ, amely csak intuícióval ragadható meg, ...

                                               

Püthagoreusok

A püthagoreusok Püthagorasz tanaira támaszkodó és őt követő filozófusok voltak. Ide tartoznak Krotóni Philolaosz, de követői voltak Empedoklész, Anaxagorasz, Leukipposz, Démokritosz is. – Hamvas Béla, Püthagorasz

                                               

Spiritualizmus (filozófia)

A spiritualizmus a lélek vagy szellemi lények létét és tevékenységét elfogadó filozófiai irányzat. Az ismeretelméleti spiritualizmus olyan idealista filozófiai irány, felfogás, amely tagadja az anyag valóságos létezését, s azt állítja, hogy minde ...

                                               

Tomizmus

A tomizmus a skolasztikus Aquinói Szent Tamás és az általa létrehozott teológiai és filozófiai iskola tanítása. A tomizmus fejlődése három szakaszra bontható: a 19. század közepén kialakult tomizmus, ami neotomizmus néven ismert. a reformáció elő ...

                                               

Materializmus

A materializmus filozófiai irányzat, amely a filozófia alapkérdésében abból indul ki, hogy az anyag, a természeti-társadalmi objektív lét, a létező valóság az elsődleges. A tudatot, a gondolkodást az anyag, az anyagi folyamatok által meghatározot ...

                                               

Denis Diderot

Denis Diderot francia materialista filozófus és író, a nagy francia enciklopédia, az Encyclopédie főszerkesztője, szervezője, a francia és az egyetemes kultúra egyik legnagyobb hatású alakja, a világ további sorsára döntően ható szellemi mozgalom ...

                                               

Friedrich Engels

                                               

Epheszoszi Hérakleitosz

Epheszoszi Hérakleitosz, az Égei-tenger partján található Epheszoszban született preszókratikus filozófus. Karl Jaspers szerint egyike volt az ún. tengelykor meghatározó gondolkodóinak. Az emberi tudattól független anyagi valóság létezésének hang ...

                                               

Epikurosz

Epikurosz amit helyesebben ejtve Epikúrosz lenne, azonban helytelen a gyakran használt Epikürosz), görög atomista filozófus, Démokritosz természetfilozófiájának a követője. Megvetette korának összes gondolkodóit, kivételt csupán Anaxagorásszal és ...

                                               

Galileo Galilei

Galileo Galilei itáliai fizikus, csillagász, matematikus, természettudós. A fizikában az elsők között honosította meg a kísérleteket és méréseket, új módszereket adva ezzel a fizikának. A csillagászatban ugyancsak az elsők között használt távcsöv ...

                                               

Pierre Gassendi

Pierre Gassendi, 1592. január 22. – Párizs, 1655. október 24) francia matematikus, csillagász, filozófus és teológus.

                                               

Helvétius

Párizsban született, orvos családból származott, az eredeti Schweitzer családnevet a latinos Helvétiusra változtatta. Nagyapja gyógynövényekkel foglalkozott, apja Leszczyńska Mária francia királyné orvosa volt. Claude Adrien Helvétius pénzügyi ka ...

                                               

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes angol filozófus. Főbb törekvése a metafizikától mentes filozófiai rendszer kiépítése volt a kor tudományos vívmányaira és a matematikára támaszkodva. Legismertebb műve a Leviatán.

                                               

Paul Henri Thiry d’Holbach

Paul Henry Thiry, Holbach bárója francia-német materialista filozófus, természettudós és enciklopédista volt. Paul Heinrich Dietrich Thiry néven született Edesheimben, a Rajnai Palotagrófságban.

                                               

Julien Offray de La Mettrie

Julien Jean Offray de La Mettrie, francia orvos és filozófus. Egyfajta mechanikus materializmust képviselt; nézetei miatt menekülnie kellett Franciaországból. 1748-ban Hollandiában jelentette meg Lhomme machine Az ember-gép című írását; emiatt új ...

                                               

Lao-ce

Lao-ce feltehetőleg az i. e. 6. században élt kínai filozófus, akiről azonban nem tudni biztosan, hogy valóban létező történelmi személy volt-e, vagy csupán legenda. Lao-ce magyarul "öreg gyermeket” vagy "öreg mestert” jelent. A hagyomány szerint ...

                                               

Leukipposz

Leukipposz, görög, atomista filozófus. Az atomista filozófia egyik megalapítója, tanításának lényege, hogy a világmindenség két fő részre osztható: egyrészt az állandó mozgásban levő, oszthatatlan anyagi részecskékből, atomokból, másrészt az üres ...

                                               

John Locke

John Locke angol filozófus, orvos és politikus. Az angol empirizmus, illetve a korai materializmus egyik fő képviselője, egyike azon gondolkodóknak, akik a tapasztalatot teszik meg a filozófia alapelvévé: minden tudás a tapasztalattól függ és ann ...

                                               

Baruch Spinoza

Benedictus Spinoza a felvilágosodás korának racionalista filozófusa, a panteizmus, illetve a korai materializmus képviselőjének is tekinthetjük.

                                               

Toszaka Dzsun

Toszaka Dzsun Tokióban született 1900-ban. A Tokiói Egyes Számú Középiskola reálszakának elvégzése után beiratkozott a Kiotói Császári Egyetem fizika szakára, de mivel erős érdeklődést mutatott a filozófia iránt, szakát filozófiára cserélte. Itt ...

                                               

Vang Csung

Vang Csung 仲任; Kujcsi 會稽, Sangjü 上虞, 27 k. – 100 k) kínai gondolkodó, filozófus a Kései Han-dinasztia idején. Fő műve a Mérlegelések) című gyűjtemény, amely ma ismert formájában 30 kötetből 卷) és 85 fejezetből 篇) áll. Filozófiai munkásság ...

                                               

Casa Batlló

A Casa Batlló Antoni Gaudí azon épületei közé tartozik, amelyek a Világörökség részei. A ház Barcelonában, az Eixample kerületben, a Passeig de Gràcia 43. alatt található. A házat a Csontok háza néven is ismerik, és egy középosztálybeli család ré ...

                                               

Julián del Casal

José Julián Herculano del Casal y de la Lastra kubai költő. Egészen fiatalon kezdett írni, később pedig a latin-amerikai modernista expresszionizmus egyik előfutára lett. Művészetére hatott a francia költészet, és később Rubén Darío és a modernizmus.

                                               

Els Quatre Gats

Azon a helyen, ahol ma az Els Quatre Gats található, 1888-ig egy gótikus épületegyüttes állt, többek között templom és egy kolostor, a Montsiói Miasszonyunk -kolostor, amit 1420-tól a 19. századig használtak a domonkosok, majd színházként hasznos ...

                                               

Estació de França

Az Estació de França egy vasúti pályaudvar a spanyolországi Barcelonában. Nevét Franciaországról kapta, mivel innen indultak korábban a vonatok Franciaország felé. Az Estació de França Barcelona második legforgalmasabb vasútállomása a Barcelona-S ...

                                               

Güell-palota

A Güell-palota Barcelonában a híres Rambláktól pár lépésre, a Calle Nou de la Rambla 3. szám alatt magasodó épület, Antoni Gaudí munkája, az UNESCO Világörökség része. A katalán modernizmus jegyében született mű Eusebi Güell gróf megbízásának kös ...

                                               

A Katalán Zene Palotája

A Katalán Zene Palotája Lluís Doménech i Montaner, a szecesszió Gaudí és Puig y Cadafalch mellett harmadik ismert katalán alkotója, illetve annak elméleti megalapozója által tervezett koncertterem, melyet 1905-ben kezdtek el építeni és 1908-ban a ...

                                               

Pascendi Dominici gregis

Pascendi Dominici Gregis kezdetű enciklikát a modernizmus tévedései ellen fogalmazta X. Piusz pápa, és írta alá 1907. szept. 8-án. A megfogalmazásban a pápa legnagyobb segítsége Joseph Lemius jezsuita filozófus volt, aki főként Alfred Loisy franc ...

                                               

Szent Kereszt és Szent Pál Kórház

A Szent Kereszt és Szent Pál Kórház Barcelonában a Calle Sant Antoni María Claret nevű utcában áll, az Ensache városrészben. Az épületcsoportot Lluís Domènech i Montaner tervezte 1901-ben a katalán modernizmus stílusában. Az építész korábban már ...

                                               

Felvilágosodás

A felvilágosodás a 18. század eszmeáramlatát jelöli a nyugati filozófiában, illetve világnézeteinek mozgalmát és a kort amelyben lejátszódott. A felvilágosodás gondolkodói az értelmet állították a középpontba, lényege a hagyományos intézmények, s ...

                                               

Skót felvilágosodás

Skót felvilágosodásnak nevezzük a 18. századi Skóciát jellemző kimagasló szellemi és tudományos eredményekkel tűzdelt időszakot. 1750-re Skócia Európa legolvasottabb nemzete lett, az írni és olvasni tudók aránya körülbelül 75%-ra volt tehető. A s ...

                                               

Szabadgondolkodó

A szabadgondolkodó olyan személy, aki a különböző dolgokról megfogalmazott véleményét a hagyománytól, a tekintélytől és a kritikátlanul elfogadott hittől függetlenül alakítja ki. A vallás tekintetében a szabadgondolkodók általában úgy vélik, hogy ...

                                               

10: 23 kampány

A 10:23 kampány egy brit szkeptikusok által indított rendezvénysorozat, melynek célja a homeopátiás szereket lényegében gyógyszernek tekintő jelenlegi jogi szabályozás felülvizsgálata. Neve az Avogadro-számra utal, melynek közelítő értéke 6 × 10 ...

                                               

Akatalepszia

Az Akatalepszia, a filozófiában a felfoghatatlanság, illetve valami megértésének, felfogásának lehetetlensége. Az akatalepszia a mindenség felfogásának lehetetlensége. Ez a Sztoikus filozófia katalepszis tanításának, a felfogásnak az antitézise. ...

                                               

Betteridge törvénye

A Betteridge törvénye bármilyen szalagcímre egy szállóige, amely kimondja: "Minden főcím, ami kérdőjellel ér véget, megválaszolható nem-mel.” Ian Betteridge brit technológiai újságíró után nevezték el, bár az elv sokkal idősebb. Mint a hasonló "t ...

                                               

Állam (dialógus)

Az Állam című dialógus Platón munkásságának a második korszakában íródott. Ebben a művében az ideális állam modelljét próbálja megalkotni. Annak ellenére, hogy a műben a konkrét görög történelem problémáit is felveti, mégsem a reális állapotokat, ...

                                               

Euthüphron (dialógus)

Euthüphron szerint jámbor minden, ami az isteneknek kedves. A jámborság az istentelenség ellentéte. Szókratész ezt úgy cáfolja meg, hogy mint a mitológiából ismerős, az istenek civakodni szoktak, ez pedig azt jelenti, hogy vannak dolgok, amiben n ...

                                               

Gorgiasz (dialógus)

A dialógus témája: a legfőbb jó meghatározása. Szereplők: Szókratész és Gorgiasz. Gorgiasz egy szónok, aki szerint a legfőbb jó a beszéd képessége. Szókratész szerint a szónoklás nem más mint a rábeszélés művészete. A rábeszélés két formáját külö ...

                                               

Kisebbik Hippiasz

Hippiasz előadást tartott a szofista homéroszi kérdésekről. Ezt követően Eudikosz felszólítja Szókratészt, hogy mondjon véleményt az előbb elhangzott előadásról. Szókratész felkéri Hippiaszt, hogy mondjon véleményt a homéroszi hősökről, Akhilleus ...

                                               

Kritón (dialógus)

A Kritón Platón egyik korai korszakában írt rövid de annál erőteljesebb dialógusa. A mű az antik politikafilozófiai irodalom egyik legérdekesebb darabja, melyben Platón a politikai rendszer legitimációját, a politikai kötelezettséget és a polgári ...

                                               

A lakoma

A lakoma című dialógus Platón középső alkotói korszakában íródott. A dialógus témája a szerelem. A görög kifejezés szümposzion "közös ivást" jelent, amely a voltaképpeni lakomát, vagyis az étkezést követi. A közös ivásnak megvoltak a hagyományos ...

                                               

Lüszisz (dialógus)

Lüszisz egy görög ifjú, aki azt panaszolja el, hogy szülei nem engedik, hogy azt tegye, amihez éppen kedve van, például nem hajthatja apja lovait, nem használhatja anyja szövőszékét, stb. Azt állítja, hogy aki nem teheti azt, amit akar, az nem le ...

                                               

Menón (dialógus)

A probléma a következő: tanítható-e az erény, vagy pedig gyakorlás révén szerezhető meg? Menón álláspontja: az erény az ha egy férfi a városa dolgaival foglalkozik, jót tesz a barátaival és rosszat az ellenségeivel. A nő erénye: jól látja el gazd ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →