ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 241                                               

Kecskemét műemlékeinek listája

                                               

Kiskunfélegyháza műemlékeinek listája

                                               

Kolozsváron született matematikusok listája

Ez a lista Bolyai János mellett azokat a Kolozsváron született matematika szakot végzetteket tartalmazza, akik doktorátust szereztek, és egyetemen tanítottak vagy tanítanak.

                                               

Losonc műemlékeinek listája

Ez a szócikk részben vagy egészben a Zoznam kultúrnych pamiatok v Lučenci című szlovák Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét ...

                                               

Magyarországi gyárak listája

Az alábbi lista a magyarországi – Budapesten kívüli – gyárakat, nagyobb üzemeket, ipari vállalatokat mutatja be. A nagyobb iparosodás a XIX. században kezdődött Magyarországon. A XX. század első és második felében folytatódott ez a tendencia. Töb ...

                                               

Makó műemlékeinek listája

A Makón található műemlékek listája a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal műemlék jegyzéke és az Integrált Városfejlesztési Stratégia táblázata alapján.

                                               

Makói emléktáblák listája

                                               

Miskolc műemlékeinek listája

A Miskolcon található műemlékek listája a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal adatai alapján, kiegészítve a 2011-es Wiki Loves Monumentsben szereplő néhány tétellel.

                                               

Miskolci települési értéktár

A miskolci települési értéktár a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról született 2012. évi XXX. törvény alapján jött létre. A miskolci értéktár része az ország tájegységi, megyei, ágazati értéktárait és a Magyar Értéktárat felállító kezd ...

                                               

Miskolc köztéri domborművei

Miskolcon számos helyen található köztéri dombormű. Az alábbiakban ezeket ismertetjük, azokat az alkotásokat, amelyek a – tágabb értelemben vett – dombormű kategóriába besorolhatók, és azokat is, amelyek ugyan nem köztéren, de hozzáférhető helyen ...

                                               

Miskolc köztéri szobrai

Miskolcon számos nívós képzőművészeti alkotás található. Ezek közül itt a köztéri szobrokat mutatjuk be. A Miskolci Egyetemen található műalkotásokat külön szócikk mutatja be.

                                               

Miskolc temetőinek listája

Miskolc területén összesen 34 temető található. Ebből önkormányzati tulajdonban hét működő és hat lezárt temető van. Ezek folyamatos felszámolás alatt állnak. A városban jelenlévő felekezetek közül a római és görögkatolikusoknak, reformátusoknak, ...

                                               

Műalkotások a Miskolci Egyetemen

A Miskolci Egyetemen – gyakorlatilag az alapítástól – sok színvonalas képzőművészeti alkotás található. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be, közel sem teljes körűen.

                                               

Paks műemlékeinek listája

↑ műemlék jegyzék: szerk.: Lővei Pál: Magyarország műemlékjegyzéke Tolna megye, Kulturális Őrökségvédelmi Hivatal magyar nyelven. ISBN 963-7474-11-0 2006

                                               

Pécs műemlékeinek listája

Pécs Magyarország egyik műemlékekben gazdag városa, amely 2010-ben Európa kulturális fővárosa volt. A Baranya megyei székhelyen 262 műemlék található.

                                               

Székelyföld műemlékeinek listája

Romániában a műemlékeket a Kulturális Minisztérium által kiadott LMI kód Lista monumentelor istorice = műemlékek listája alapján azonosítják. Ennek formátuma AB-I-m-A-00001, melyből: egy betű, mely országos műemlékvédelmet A vagy helyi műemlékvéd ...

                                               

Szekszárd műemlékeinek listája

↑ műemlék jegyzék: szerk.: Lővei Pál: Magyarország műemlékjegyzéke Tolna megye, Kulturális Őrökségvédelmi Hivatal magyar nyelven. ISBN 963-7474-11-0 2006

                                               

Szobrok Gyulán

                                               

Göllner Lajos

Édesapja Göllner Aladár 1865–1927 fogorvos, édesanyja Szabó Mária 1872–1935, a hazai börtönmisszió egyik megszervezője. Öten voltak testvérek, közülük Göllner Mária neve ismert. Göllner Lajos orvosnak tanult, a diploma megszerzése után a nőgyógyá ...

                                               

Nagy Kristóf (író)

Nagy Miklós Kristóf bölcsész, minisztériumi előadó, író, antropozófus. Írói álneve az emigrációban N. Christoph de Nagy volt.

                                               

Solti Gyula

Apja Solti Gyula főkönyvelő, anyja Weichart Amália volt. A fiatal Gyulának egy, hat évvel idősebb bátyja volt. Pécsett német nyelvű gimnáziumba járt. 1917-ben érettségizett. Grazban folytatta tanulmányait, 1921-ben szigorlatozott. Egy 1922. tavas ...

                                               

Al-Kindi

Al-Kindi, teljes nevén Abú Júszuf Jakúb Ibn Isák asz-Szabbáh Al-Kindi, korabeli címén "A filozófus” középkori arab filozófus. Apja Kúfa kormányzója volt Al-Mahdi, Al-Hádi és Hárún ar-Rasíd kalifák alatt. Al-Kindi számos filozófiai, matematikai, c ...

                                               

Averroës

Averroes, eredetileg ibn Rusd, teljes nevén Abu l-Valíd Muhammad ibn Ahmad al-Barbari középkori arab filozófus, tudós, aki az Ibériai-félszigeten élt az Almorávidák, majd az Almohádok birodalmában. Célja a Korán tökéletesebb megértése volt az ari ...

                                               

Ibn Báddzsa

Ibn Báddzsa, teljes nevén Abú Bakr Mohammed ben Jahja Ibn Báddzsa, melléknevén Ibn al-Száigh, középkori arab orvos és filozófus a hispániai Andalúziában. A 11. század vége felé született Zaragozában, ahol már fiatal korában az Almoravida fejedele ...

                                               

Abu Bakr ibn Tufajl

Abu Bakr ibn Tufajl, latinizált nevén Abubacer középkori arab csillagász, matematikus, orvos, író, filozófus és udvari tisztviselő volt. Teljes neve Abu Bakr Muhammad ibn Abd al-Malik al-Kajszi l-Andaluszi.

                                               

Muhammad ibn Muhammad al-Gazáli

Közkeletű nevén Al-Gazáli, teljes nevén Abú Hámid Muhammad bin Muhammad al-Gazálí arabul alkotó perzsa muszlim teológus és filozófus, Európában a latinizált Algazel néven ismert. Az iszlám miszticizmus, a szúfizmus alapeszméinek egyik kidolgozója ...

                                               

Umberto Barbaro

1923-ban La bilancia szerkesztője volt, ahol Dino Terra, Vinicio Paladini és Paolo Flores munkatársa volt. 1932-ben kiadta Vszevolod Illarionovics Pudovkin filmelméleti írásait. 1936-ban az Olasz Filmkísérleti Központ filmfőiskola tanára, 1944-tő ...

                                               

André Bazin

Pedagógiai főiskolát végzett, s diplomája megszerzése után irodalomtörténet-tanár volt. A megszállás idején részt vett az ellenállási mozgalomban. Már főiskolás korában megkülönböztetett érdeklődéssel fordult a francia filmművészet felé. Több hal ...

                                               

Victor Cousin

Apja szegény kézműves volt. Mint az École normale supérieure kitűnő tanulóját tanárai, Pierre-Paul Royer-Collard és Maine de Biran a filozófiába vezették be. 1814-ben ennek az iskolának tanítója, a következő évben Royer-Collard helyettesítője let ...

                                               

Gilles Deleuze

Középosztálybeli családba született Párizsban; 1944-től filozófiát tanul a Sorbonne-on, tanárai között vannak Georges Canguilhem, Jean Hyppolite, Ferdinand Alquié, és Maurice de Gandillac, nem akadémiai körökből pedig Jean-Paul Sartre gyakorol rá ...

                                               

Gustav Fechner

Gustav Theodor Fechner álneve Dr. Mises német fizikus és természetfilozófus. Élete kései éveiben a teljes univerzum lelkiesítését képviselte, és ezáltal a pánpszichizmus világnézet egyik legfontosabb képviselője.

                                               

Ernst Fischer (újságíró)

1934-től 1969-ig az Osztrák Kommunista Párt Kommunistischen Partei Österreichs – KPÖ tagja volt. Neve Roger Garaudyéval egyszerre az eurokommunizmus szellemi és politikai mozgalma egyik művészeti ideológusként, különösen az ún. Kafka-vita kapcsán ...

                                               

Gérard Genette

Az École normale supérieure befejezése után eleinte mint asszisztens, majd 1967-től rendes professzorként oktatott francia irodalmat a Sorbonne-on. 1970-ben részt vett a Poétique című újság alapításában. Genette elsősorban a szövegelemzés különbö ...

                                               

Gotthold Ephraim Lessing

Gotthold Ephraim Lessing német drámaíró, kritikus, esztéta, dramaturg, a felvilágosodás szellemi életének kiemelkedő alakja, a modern színházi kritika megteremtője.

                                               

Jurij Mihajlovics Lotman

Jurij Mikajlovics Lotman szovjet–orosz irodalomtudós, a világszerte ismert tartui szemiotikai iskola alapítója. Egyetemi tanulmányait Leningrádban végezte 1950-ig, majd a Tartui Egyetem orosz tanszékén kezdett dolgozni, amelynek később vezetője l ...

                                               

Anatolij Vasziljevics Lunacsarszkij

Lunacsarszkij magas rangú tisztviselő fia volt. 1892-ben, még a kijevi gimnázium tanulójaként, csatlakozott a munkásmozgalomhoz. 1895 és 1898 között a zürichi egyetemen hallgatott természettudományokat és filozófiát. Itt kapcsolatba került Plehan ...

                                               

Neil Postman

Neil Postman amerikai író, média teoretikus és esztéta, aki legismertebb könyvével, az Amusing Ourselves to Death című kötetével vált ismertté 1985-ben. Személyét több mint 40 évig a New York-i egyetemmel hozták kapcsolatba. Postman humanista vol ...

                                               

John Ruskin

Pályája első szakaszán kora modern festőiről írt többkötetes tanulmányaiban az akadémikus felfogással szemben az új művészeti irányok mellett tört lándzsát. Elsőként William Turner festészetének lelkes védelmével keltett nagy feltűnést. Támogatta ...

                                               

Eredeti tőkefelhalmozás

Az eredeti tőkefelhalmozás a kapitalizmus, a tőkés társadalmi-gazdasági rendszer kialakulásának az a folyamata, amelynek során kialakul a termelési eszközök tulajdonosainak, a tőkéseknek az osztálya, a burzsoázia, valamint a termelési eszközöktől ...

                                               

Tárgyiasítás

A társadalomfilozófia területén a tárgyiasítás vagy objektifikáció az a jelenség, amikor egy személyt, esetleg egy állatot tárgyként kezelnek. A dehumanizáció – más személyek az emberi méltóságtól való megfosztása – kategóriájába tartozik. Aleset ...

                                               

2018-as írországi alkotmánymódosító népszavazás

A 2018-as írországi alkotmánymódosító népszavazáson a szavazók arról döntöttek, hogy legálissá tegyék-e a terhességmegszakítást Írországban. A népszavazás kiírásáról 2018. január 29-én döntött a kormány. A szavazásra 2018. május 25-én került sor. ...

                                               

Ateizmus

Az ateizmus az Isten, istenség vagy más természetfeletti lények létezésébe vetett vallásos hitet elutasító eszmei irányzatok csoportja. Nem egyetlen, homogén ideológia, hanem számos különböző eszmei irányzat összessége. Szűkebb értelmezések szeri ...

                                               

Mina Ahadi

Mina Ahadi egy Németországban élő és tevékenykedő, a vallásszabadságért és a nők egyenjogúságáért küzdő iráni származású emberjogi aktivista.

                                               

Ateista és Agnosztikus Klub

Az Ateista és Agnosztikus Klub egy 2007 júniusában Brendel Mátyás által kezdeményezett, nem bejegyzett klub ateistáknak és agnosztikusoknak. A klub manifesztuma szerint: "Az Ateista és Agnosztikus Klub alap szerveződési elve, hogy a tagok igényei ...

                                               

Romániai magyar ateista irodalom

A két világháború között a baloldali sajtóban, munkásnaptárakban jelent meg. Aradi Viktor A csillagvilágtól a szocializmusig Kolozsvár, 1924 és Erdélyi Kálmán Új utakon: tanulmányok a szocializmus köréből Kolozsvár, 1924 c. értekezése, valamint A ...

                                               

Pierre Bayle

Protestáns lelkész fia volt, katolizált, majd 1670-ben családja unszolására visszatért a református hitre. Genfben tanult teológiát, majd miután Franciaországba visszatért, Rouenban és Párizsban magánoktatással foglalkozott. 1675-től Sedanban, ma ...

                                               

Láthatatlan Rózsaszín Egyszarvú

A Láthatatlan Rózsaszín Egyszarvú egy vallásparódia istennője, aki paradox módon egyszerre láthatatlan és rózsaszín. Az LRE az istenhívők vallásos meggyőződéseinek, "vakhitének” karikatúrájául szolgál. A szatíra a hitet elsősorban episztemológiai ...

                                               

Lókájata

A lókájata, lóka ájata vagy eredeti, kevésbé közismert nevén csárváka a Védák tekintélyét cáfoló, óind heterodox filozófiai rendszer, hedonista, ateista és materialista tanítás.

                                               

Magyar Ateista Társaság

A Magyar Ateista Társaság Magyarországon tevékenykedő, az ateisták és nem hívők érdekeit védő non-profit civil szervezet, amely céljának tekinti "az ateista közösség szervezését, ateista filozófia, szekuláris értékek megismertetését, a racionális ...

                                               

Karl Popper

Sir Karl Raimund Popper osztrák származású angol-zsidó filozófus. Fő eredményeket a tudományfilozófia, az ismeretelmélet és a politikafilozófia területén ért el. Kritizálta a tudomány induktív felfogását, és e helyett a cáfolást, a megkérdőjelezé ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →