ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 235                                               

Eszkatológia

Az eszkatológia – az egyes vallások túlvilágról és a legtávolabbi jövőről szóló tanítása, az üdvösségről és a túlvilágról szóló tézis megnevezésére szolgál. A mindennapi tapasztalat és az isteni igazságosság ellentmondása oldódik fel a vallások e ...

                                               

Fir Bolg

A Fir Bolg nép az ír mitológiában, az Ír-szigetet a legendák szerint meghódító népek negyedik hulláma a nemedek után és a Tuatha Dé Danann előtt. Ma ismert történetük fő forrása a 11. században lejegyzett Lebor Gabála Érenn, a Hódítások könyve, a ...

                                               

Forrás Egyháza

                                               

Fortuna (istennő)

A római mitológiában Fortuna a szerencse, a sors, az élet esetlegességének a megszemélyesítője, istennője. Nevének jelentése: hozam, hozadék, talán az etruszk Vortumna latinizált változata, ami évenként forgó lányt jelent. Kiszámíthatatlanságának ...

                                               

Frigyláda

A frigyláda az a szent láda, melyet az Ószövetség elbeszélése szerint Mózes a pusztában készített. A Biblia szerint sittim fából készült, kívül és belül arannyal volt bevonva, fedelén pedig, amely egészen aranyból való volt, két kerub nyugodott. ...

                                               

Gamáliel (pátriárkák)

A híres idősebb Hillél unokája. Jézus korában a Szanhedrin tagja, aki fenntartásokkal ugyan, de fellépett Jézus híveinek a védelmében. Tanítványai közül ismeretes: II. Gamáliel Pál apostol korábban Tarsusi v. Tarszoszi Saul

                                               

Ganésa

Ganésa ; hallgat), ismert még mint Ganapati ; Vinajaka a hinduizmus elefántfejű, embertestű istensége, az egyik legismertebb alakja a hindu panteonnak. Ábrázolása Indiában és Nepálban mindenhol fellelhető, szinte mindegyik hindu szekta rendkívül ...

                                               

Gospić-Zenggi egyházmegye

A Gospić-Zenggi egyházmegye a római katolikus egyház egyik egyházmegyéje Horvátországban. A Fiumei főegyházmegye szuffragán egyházmegyáje. Püspöki székvárosa Gospić, ahol az egyházmegye székesegyháza, az Angyali üdvözlet székesegyház áll. Az egyh ...

                                               

Hápi

Hápi egyiptomi hermafrodita istenség, aki női és férfi attribútumokat egyaránt magán viselt és aki a Nílus éves áradását szimbolizálta, amely iszapjával megtermékenyítette a folyópartot, lehetővé téve az egyiptomiak számára a mezőgazdasági termel ...

                                               

Heper

Heper szkarabeusz alakú isten az ókori egyiptomi vallásban, nevének jelentése; "aki lesz valamivé”. Neve megegyezik a "létrejön”, "megnyilvánul” jelentésű heper szóval. Összefüggésbe hozták a szkarabeusszal, ami szent állat volt, mivel hasonlóság ...

                                               

Hermész Triszmegisztosz

Hermész Triszmegisztosz, minden bizonnyal mitikus alak, feltehetőleg Hermész és az egyiptomi Thot isten hellenisztikus összevonásából jött létre. Az ókori hagyomány szerint számos alkimista és hermetikus szöveg szerzője, állítólag az ő múmiájának ...

                                               

Hindu Vaisnava Egyház

A Hindu Vaisnava Egyház hitelve a vaisnavizmusra, a személyes egyistenhitre épül. Vaisnavának nevezik a Visnu-hívőket, Ráma, illetve Krisna híveit. A gyökereiben India a világ egyik legősibb kultúráját hordozza. A közösség anyatemploma az alföldi ...

                                               

Honszu (isten)

Honszu az ókori egyiptomi vallás egyik istene. Holdisten, akit egyszer sólyomfejjel, máskor gyermekkarccal vagy múmiaként ábrázolnak. Az ifjúság és a gyógyítás isteneként tisztelték, aki megszabadít a gonosz szellemektől. Nevének jelentése: "vánd ...

                                               

Hórusz

Hórusz az egyik legfontosabb egyiptomi isten. Sólyomként vagy embertesttel és sólyomfejjel ábrázolták. Kultusza igen hosszú ideig fennállt, mialatt alakja sok változáson ment keresztül, és sok néven vált ismertté. A Hórusz névváltozat görög erede ...

                                               

Hvar-Brač-Visi egyházmegye

A Dalmát-szigeteken lévő Hvar-Brač-Visi egyházmegye) a római katolikus egyház egyik egyházmegyéje Horvátországban. A Split-Makarskai főegyházmegye szuffragán egyházmegyáje. Püspöki székvárosa Hvar, ahol az egyházmegye székesegyháza, a Hvari széke ...

                                               

Ibáditák

Az ibáditák, vagy egyéb átírásokban ibádijják, abáditák iszlám irányzat és iskola, a háridzsiták egyetlen fennmaradt ága, akik nem tartoznak sem a szunniták, sem a síiták közé. A saját vallásjogi iskolájukat követik, amelyet Dzsabir ibn Zejd-ig v ...

                                               

Irminsul

Az Irminsul egy tölgyfa vagy faoszlop volt, amelyet a szászok vallásos tiszteletben részesítettek, mert hitük szerint ez kötötte össze a mennyet és a földet. Irmin a szászok hadistene volt, Mannus fia és a germán proto-törzs Irminones vagy Hermin ...

                                               

Iskarióti Júdás

A karióti Júdás vagy Júdás Iskáriótes a 12 tanítvány egyike volt, Jézus árulója. Júdás az egyetlen Júda törzsbeli apostol, az iskarióti Simon fia. Az evangéliumok szerint Júda déli részéből származott; Jézus az apostolok közé választja ; a tizenk ...

                                               

Izajás könyve

Az Izajás könyvét a Bibliában szereplő Izajás prófétának, és a hozzácsatolt névtelen próféta, deutro-Izajás és trito-Izajás fejezetekre osztott írásainak tulajdonítják. Izajás a maga 66 fejezetnyi terjedelmével a leghosszabb könyve az Ószövetségn ...

                                               

Kami

A kamik a japán eredetű sintó vallásban a tisztelet tárgyai, amelyek az európai felfogástól eltérően istenek, szellemek, az ősök lelkei egyaránt lehetnek. Mivel kamiként minden külön cselekedet és teremtmény tisztelhető, a kamik száma potenciális ...

                                               

Kelta mitológia

A kelta mitológia a vaskori kelták többistenhitű vallásából eredő mítoszok gyűjteménye. A vaskori Európa népeihez hasonlóan a kelta vallásban is több istent imádtak és ezekhez kapcsolódtak mítoszaik. Az ókori Rómával, a Római Birodalommal kapcsol ...

                                               

Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza

A Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza, melyet 1998-ban alapítottak a kelta druidák, filik és bárdok hagyományainak, az ősi Európa mágikus hitvilágának őrzői és ápolói, továbbvivői. Hitvallása: "Ha azzal nem ártasz, azt tégy, mit akarsz!" Az egyház ...

                                               

Kemetizmus

A kementizmus az ókori egyiptomi vallási irányzatok 20. századi formája. At Amerikai Egyesült Államokban jött létre az 1970-es években. Az újpogány hitek közé tartozik, melyekből egyre többet láthattunk az utóbbi évtizedekben. A kemetizmus három ...

                                               

Klasszikus teista sátánizmus

A teista sátánizmus ezen ága egyidős a júdaizmussal. A Biblia is említést tesz a teista sátánizmusról, Moloch, Leviatán, Baál és más ördögök imádatára hívva fel a figyelmet. A keresztény mitológiára épülő sátánizmus az ókor végén, majd a középkor ...

                                               

Kojolsauki

Kojolsauki elterjedt spanyol névírással Coyolxauhqui, a név jelentése "aranycsengők”, a Haragos Arcú holdistennő az azték mitológiában, Koatlikve lánya és a csillagistenek, a Centzon Huitznahua-k uralkodója.

                                               

Kulaba

Kulaba az ókori mezopotámiai Urukban An, azaz Anum, az istenek atyja szentélykörzete volt. Építése az Ubaid-kortól az Uruk-koron át a Dzsemdet Naszr-korig tartott. Az eridui szentélykörzethez hasonló teraszon számos templomból állt, aminek legnag ...

                                               

Kvietizmus

A kvietizmus vagy quietizmus a misztika egyik irányzata, mely szerint az Istennel való egyesülés alapja a teljes passzivitás és a minden iránti közömbösséggel megszerzett belső nyugalom. A janzenizmussal némi rokonságot mutató irányzat hívei az i ...

                                               

Lodi egyházmegye

Az olasz Lodi egyházmegye a 4. század óta létezik, és a Milánói főegyházmegye szuffragán egyházmegyéje 2013-ban a Lodi egyházmegyében minden 1.337 katolikusra jutott egy pap.

                                               

Londrinai főegyházmegye

A Londrinai főegyházmegye a római katolikus egyház egyik brazíliai főegyházmegyéje. Érseki székvárosa Londrina, ahol a főszékesesegyháza a Jézus szíve székesegyház található. Három szuffragáneus egyházmegyéje van: az Apucaranai, Cornélio Procópió ...

                                               

Lyoni főegyházmegye

A Lyoni főegyházmegye (latinul: Archidioecesis Lugdunensis ; franciául: Archidiocèse de Lyon, régebbi nevén Lyon–Vienne–Embruni főegyházmegye a katolikus egyház egyik főegyházmegyéje Franciaországban. Jelenlegi érseke Olivier Jacques Marie de Ger ...

                                               

Magyar Boszorkányszövetség

1986-ban alakult, kevés taglétszámmal és titkosan működött néhány évig. 1991 nyarán a Vörös Rébék Stúdió segítségével egy nemzetközi boszorkánytalálkozót rendeztek, itt határozták el a hivatalos szervezetté alakulást. 1992. március 21-én Székesfe ...

                                               

Magyarországi Baptista Egyház

A Magyarországi Baptista Egyház a magyarországi baptista gyülekezetek szövetsége, keresztény vallásfelekezet, az Európai Baptista Szövetség és a Baptista Világszövetség tagegyháza. Az MBE az 1895-ös vallásügyi törvény alapján 1905-ben elismert Ba ...

                                               

Mahámudrá

Mahámudra. A valóság nagy pecsétje – Buddha ígérete arra, hogy ez a legmagasabb szintű tanítás. Főleg a tibeti buddhizmus kagyü hagyományban tanítják, és a hívők szerint a tudat közvetlen tapasztalatát hozza. A Mahámudra magába foglalja az alapot ...

                                               

Majavel

Majavel az azték mitológiában eredetileg az egyik termékenységistennő, később az agávé és a belőle készült, oktli nevű bódító ital istennője. Patekatl felesége. Az ábrázolásokon 400 melle van.

                                               

Mandala

A mandala a kozmosz, illetve különféle istenek hindu vagy buddhista vallási ábrázolása. Elkészítési folyamata maga is egyfajta meditatív szertartás.

                                               

Matuzsálem

Matuzsálem bibliai ősatya, Ádám 8. utóda, Énókh fia, Lámek apja, Noé nagyapja. I. Mózes 5:27 szerint 969 évet élt, innen származik a matuzsálemi kor kifejezés. Matuzsálem 182 esztendős korában nemzette Lámeket, és 782 éves korában még több fia és ...

                                               

Messiás

A messiás héber szó, amely "felkentet” vagy "segítőt” jelent. Ugyanez a szó arabul: المسيح, al-Masīh, magyarosan al-Maszíh; arámi nyelven: משיחא, görög fordításban pedig Χριστός, Khrisztosz.

                                               

Mezopotámiai mitológia

A mezopotámiai mitológia alapja a sumer mitológia. A sumer istenek a görögökhöz hasonlóan antropomorfak, emberekhez hasonló alakúak és tulajdonságúak, akik mintegy királyként az embereket alattvalóiknak tekintik. A panteonba néhány korai uralkodó ...

                                               

Min

Min ókori egyiptomi isten. A férfiasság, nemzőerő, termékenység istene volt, a predinasztikus kortól egészen a római időkig tisztelték. Mészkőből készült szobra maradt fenn már i. e. 3100 körülről is Koptoszban. Fő kultuszhelye Akhmím volt. Későb ...

                                               

Molokánok

A molokánok vagy molokánusok az orosz szellemi keresztények egyik irányzata, bibliakövető vallásos felekezet volt, amely a zsidó vallás szabályaiból sokat követ, de nem zsidókból állt. Mivel keresztény vallásból szakadtak ki, és vasárnap helyett ...

                                               

Münsteri egyházmegye

A Münsteri egyházmegye a római katolikus egyház egyik németországi egyházmegyéje. Püspöki székvárosa Münster, ahol a székesesegyháza a Szent Pál-székesegyház. Az egyházmegye a Kölni főegyházmegye szuffragáneus egyházmegyéje.

                                               

Nanabozho

A Nanabozho olyan szellem az odzsibua észak-amerikai indián nép mitológiájában, amely leggyakrabban nyúl alakjában jelenik meg. Fontos szerepet játszik az ojibwék történeteiben, például a világ teremtésének legendájában is. Tréfacsináló figura és ...

                                               

Nnewi római katolikus egyházmegye

Az Nnewi egyházmegye római katolikus egyházmegye Nigéria déli részén, Nnewi központtal. Székesegyháza a Nagyboldogasszony-székesegyház. Jelenlegi, alapító püspöke Hilary Paul Odili Okeke. Az egyházmegye az Onitshai főegyházmegye szuffragáneus egy ...

                                               

Noruz

A noruz vagy a perzsa újév az iráni naptárak első hónapjának első napja, a hagyományos újévi ünnep Iránban, Azerbajdzsánban, Afganisztánban, Indiában, Törökországban, Zanzibáron, Albániában, a kurdok közt és Közép-Ázsia több országában. Egyben Za ...

                                               

Nut

Nut ókori egyiptomi égistennő. Su levegőisten és Tefnut páraistennő lánya, Geb földisten testvére és hitvese, a héliopoliszi enneád tagja. Gyermekei Ízisz, Ozirisz, Széth és Nebethet. A túlvilági fák istennője is; fa alakban gondoskodik az elhuny ...

                                               

Ördög (mitológiai lény)

Az ördög alvilági lény a magyar mitológiában. Hapaxban fennmaradt ómagyar változata az ürdüng. Etimológiailag megegyezik az altáji mitológiákban feltűnő halálistenekkel, Erlikkel török és Jerleggel mongol. A középkorban a Sátánnal vagy más bukott ...

                                               

Pandia (görög mitológiai alak)

Pandia a görög mitológiában Zeusz és Szeléné leánya, a teliholdas éjszakák fényét megszemélyesítő istennő. Anyját, a Hold istennőjét teliholdas éjszakákon mindig elkísérte, nevének jelentése: egészen fényes.

                                               

Párkák

A Párkák a görög mitológiából ismert Moirák római megfelelői; sorsistennők, akik fonják, kimérik, majd elvágják az ember életfonalát. Hatalmukban áll megakadályozni az istenek akaratának érvényesülését is. Nona a görög mitológiában Klóthó az embe ...

                                               

Percival

Percival az 5–6. sz ban élni vélt Arthur király híres kerekasztalának egyik lovagja, az Arthur- illetve a Grál-legendában a nevezetes lándzsa és a szent kehely megtalálása a szerepe. Percival egy naiv és esetlen ifjú volt, amikor hattyúölés miatt ...

                                               

Phobosz (mitológia)

Phobosz Arész hadisten és Aphrodité fia, testvére Deimosz. A csatákban az iszonyat megtestesítője. Római megfelelője Timor. A csatákba apjával és annak kísérőivel, a Félelemmel és a Pánikkal ment együtt. Plutarkhosz szerint Nagy Sándor találkozot ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →