ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 234



                                               

Simon Kimbangu

Simon Kimbangu kongói vallási vezető; a nevéről elnevezett kimbangizmus népi-vallási mozgalom alapítója.

                                               

Chuck Smith

Chuck Smith Charles Ward Smith a Calvary Chapel mozgalom alapítója, elismert, legfőbb vezetője volt az Amerikai Egyesült Államokban.

                                               

Joseph Smith (mormon)

A Smith család New Hampsire állam West Lebanon városában élt, amikor egy halálos tífuszjárvány támadta meg a közösséget, amely addig 3000 halálesetet okozott Új-Anglia területén. Joseph ekkor 7 éves volt, és a kéthetes tífuszos lázból való felgyó ...

                                               

II. Teodor kopt pápa

II. Teodor, görögösen Theodórosz, koptul II. Tavadrosz, eredeti nevén Vagíh Szobhi Báki Szulejmán a 118. kopt pápa 2012-től.

                                               

Bashar Warda

Bashar Warda C.SS.R. a Káld katolikus egyház papja, 2010. május 24-től az iraki Erbíli káld katolikus főegyházmegye érseke. 1993-ban iktatták be papi hivatalába, a Leuveni Katolikus Egyetemen szerzett diplomát.

                                               

Weith Katalin

Weith Katalin magyar filmproducer, könyvkiadó, politikus, volt szcientológia vezető, a Magunkért Mozgalom alapítója és a több sajtótermék által kamupártnak tartott KÖSSZ párt miniszterelnök-jelöltje a 2018-as országgyűlési választásokon.

                                               

George Whitefield

George Whitefield, egy vándorló anglikán lelkész volt, aki részt vett a nagy-britanniai Nagy Ébredés terjesztésében, különösen az észak-amerikai angol gyarmatokon.

                                               

Ellen G. White

Ellen Gould White az adventista egyházat alapító személyekhez tartozott. Kétségtelenül a legismertebb adventista személyiség, bár egyházi hivatala sosem volt. Élete nagyobbik részét az Amerikai Egyesült Államokban töltötte, 1891 és 1900 között Au ...

                                               

Világvallás

A világon sokféle vallás létezik, világvallásoknak azokat a vallásokat hívjuk, amelyek a legtöbb hívőt számolják Földünkön. A fogalom meghatározása a valláséhoz hasonlóan bonyolult és semmiképpen sem egyértelmű. Három kritériumnak kell alapjában ...

                                               

Apoteózis

A görögök hite szerint egyes kiváló hősök holtuk után az istenek gyülekezetébe jutnak, és testük a hamvasztásban halandó salakjuktól megtisztul. Így istenült Héraklész, Akhilleusz vagy Bellerophontész stb. Később históriai személyeket is isteníte ...

                                               

Szatja Szái Bába

Srí Szatja Szái Bába született Szatjanarajana Rádzsu indiai guru, spirituális és humanitárius személyiség, tanító. Filozófiája a vallások és nemzetek közötti egyenlőségre, az alapvető emberi értékek gyakorlására, az önzetlen szolgálat végzésére é ...

                                               

Bábizmus

A bábizmus Szejed Ali Mohamed Sirázi kereskedő követőinek vallási mozgalma, aki azzal az igénnyel lépett fel, hogy az iszlám örökébe lépő új vallást kell vezetnie. 1844-ben még kijelentette, hogy ő az Iszna Asarijjá nak, a síizmus tizenkettes irá ...

                                               

Bálvány

Ez a szócikk a tárgyról szól. A Bükk-vidéken található hegy itt található: Bálvány A vallásosságban a bálvány egy olyan ember alkotta vagy természeti tárgy, melyet az általa megjelenített istenség miatt tisztelnek. A fogalom meghatározását megneh ...

                                               

Bokononizmus

A bokononizmus Kurt Vonnegut Macskabölcső című regényében a fiktív karibi szigetország, San Lorenzo Köztársaság lakosainak vallása. A vallás alapítója, Bokonon, született Lionel Boyd Johnson, korábban San Lorenzónál hajótörést szenvedett, és a sz ...

                                               

Fetisizmus (vallás)

A fetisizmus azoknak a természetes vagy mesterséges tárgyaknak a vallásos tisztelete, amelyeken keresztül a természeti népek hiedelme szerint titokzatos, emberfeletti erő nyilvánul meg. fétis = félelemmel övezett szent tárgy; a francia: fétiche ; ...

                                               

Finn vallás

A finnek már a 13. század óta keresztények, de hagyományos vallásuk sokáig fennmaradt népköltészetükben. A legismertebb finn népdalgyűjtő Elias Lönnrot volt, aki az általa gyűjtött anyagból összeállította a finnek nemzeti eposzát, a Kalevalát. A ...

                                               

Jeziditák

A jeziditák vagy jezídik, jezidek, jazidik, egy, az iraki Szindzsár hegység körül élő, kurd nemzetiségű vallási kisebbség. Két iraki falu kivételével az északi kurd nyelvjárást, a kurmadzsi t beszélik. A jezidizmus az ősi közel-, illetve közép-ke ...

                                               

Kaodaizmus

A kaodaizmus egy viszonylag új, sajátosan vietnámi monoteista vallás. "Egyetemes hit"-ként jellemzi magát. Alapelve, hogy valamennyi vallás ugyanazzal az isteni eredettel rendelkezik. Három ázsiai vallás – az indiai buddhizmus, a kínai taoizmus é ...

                                               

Konkokjó

Alapítás éve 1859. A Konkokjó vallás Japán Okajama tartományából származik, s egy ottani földműves, Kavate Bundzsiró, tiszteletbeli nevén Konkó Dajdzsin 1814-1883 tanításán alapszik, aki követvén az isteni hívó szót elkezdett imádkozni és cseleke ...

                                               

Koreai sámánizmus

A koreai sámánizmus a koreaiak különböző vallási hiedelmeit és gyakorlatait öleli fel. A koreai sámán általában nő, és közvetítőként funkcionál a szellemek vagy az istenek, valamint az emberek között. A sámánokat azok veszik igénybe, akik a szell ...

                                               

Kvékerek

A Barátok Vallásos Társasága vagy közismert nevükön a kvékerek szigorú erkölcsi szabályok szerint, papság és szertartások nélkül élő vallási közösségek, amelyek Angliában alakultak meg a 17. században. Az angol kvékerek Oliver Cromwell, azaz a rö ...

                                               

Mandeizmus

Mandeusok név alatt ismeretes egy Közel-keleti vallásfelekezet. A mandeusok a Tigris és az Eufrátesz alsó folyásánál élő mandeusok korábban nagy számban éltek Baszrában, Susterben, és Bagdadban is, de a muszlimok üldözése miatt megfogyatkozott a ...

                                               

Misztériumvallás

A misztériumvallás titkos, csak a beavatottak számára ismert és érthető szertartások gyakorlása révén működő vallások gyűjtőneve. A szó, a görög müó – titkot tartok, illetve müomai – beavattatom szóból, valamint a müsztérion, és a müein – bezárul ...

                                               

Mithrász

Mithra vagy Mithrász több vallásban és kultúrában is tisztelt istenség. A római császárkor egyik legnagyobb istene, a köré szerveződött mithraizmus központi alakja, akit Mithrász néven ismertek. Előfordulása: Mithra – Perzsiában, avesztai Miθra-, ...

                                               

Onmjódó

Az Onmjódó egy japán hagyományos kozmológiai irányzat, ezoterikus csillagászat. A természettudomány és az okkultizmus keveréke. Kínai filozófiákon alapul és elsősorban jövendölésre használták.

                                               

Peyotizmus

A peyotizmus a legfontosabb újjáélesztési mozgalmak közé tartozik, és 250 000-es tagságával egyúttal pánindián mozgalom is.

                                               

Pogányság

A pogányság a szövegkörnyezettől függően eltérő jelentésű kifejezés. Tágabb értelemben a vallástalan és a kinyilatkoztatott vallásokon kívül álló embereket jelölheti; míg konzervatív keresztény nézőpontból azok, akik nem tartoznak a monoteista va ...

                                               

Repülő Spagettiszörny

A Repülő Spagettiszörny A Repülő Spagettiszörny Egyháza nevű paródiavallás istensége. Követőit pasztafáriánusoknak nevezik. A vallást Bobby Henderson, az Oregoni Állami Egyetem fizikushallgatója alapította 2005-ben a Kansas állam iskolaszéke akko ...

                                               

Romuva

A romuva a litvánok által a kereszténység felvétele előtt gyakorolt ősi balti vallás és annak modern kori újjáéledése. A kifejezés, mely Romuva, Romovė és Ruomuva formában is ismert, az óporosz nyelvből ered, ahol jelentése templom, illetve szent ...

                                               

Russell teáskannája

Russell teáskannája vagy mennyei teáskanna, egy analógia, melyet Bertrand Russell filozófus alkotott azzal a szándékkal, hogy megcáfolja a vallások megkérdőjelezhetetlennek tartott állításait. Az 1952-es Van-e Isten című cikkében Russell a követk ...

                                               

Sang-csing iskola

A Shang Qing iskola: shàngqīng ; magyar népszerű: Sang Csing), más néven Legfőbb Tisztaság iskola, a taoizmus egyik fő iskolája. Az iskola központja a Mao hegyen, kínaiul a Mao san volt, amelyen számtalan szentély, emlékmű, templom épült, és a ba ...

                                               

Vallyon Imre

Vallyon Imre magyar származású, Új-Zélandon élő spirituális mester. Vallásoktól független egyetemes igazságokat, meditációs technikákat tanít.

                                               

Portál: Vallás

                                               

Portál: Hinduizmus

                                               

Portál: Iszlám

                                               

Portál: Katolicizmus

                                               

Portál: Kereszténység

                                               

Portál: Szűz Mária

                                               

Portál: Vatikán

                                               

Mekkai zarándoklat

A mekkai zarándoklat az iszlám ötödik pillére. Minden muszlim kötelessége legalább egyszer életében – ha megteheti – elvégezni a zarándoklatot Mekkába, a Szent Mecsethez. A mekkai zarándoklat a muszlim holdnaptár 12. hónapja 8. és 10. napja közöt ...

                                               

A bölcsesség könyve

A szerző egyszer sem nevezi meg Salamon zsidó királyt, de alakját pontosan leírja. Egyes szám első személyben ír, mint a király. A szerző görög nyelven beszélő, hitéhez és népéhez hű zsidó. Ez a szerző az Ószövetséget görög nyelven olvasta.

                                               

A Dagda

A Dagda istenség az ír mitológiában, feltételezések szerint a főisten. Nevének jelentése "a jó isten" óírül deagh dia ; írül dea-Dia, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy erkölcsi értelemben jó, hanem azt, hogy mindenben jó, mindenható erejű. A ...

                                               

Agnosztikus ateizmus

Az agnosztikus ateizmus olyan filozófia, amely az agnoszticizmust és ateizmust magában foglalja. A változatos definíciók szerint az agnosztikus ateista nem hisz istenben, és emellett az alábbiak közül legalább egyet állít: Az istenek léte vagy ne ...

                                               

Aithér

Aithér a ragyogó örök világosság és a levegőég istene, Erebosz és Nüx fia, Hémera bátyja. Az első görög istenek közül való, a "felső ég” megszemélyesítője, az űr és a menny megtestesítője. Aithér neve a ógörög αἰθήρ aithér szóból származik, melyn ...

                                               

Apollo

Apollo római isten, a görög Apollón megfelelője, a gyógyítás, a vadászat, a művészetek istene, Iuppiter és Latona gyermeke. Ikertestvére Diana. Apollo kultuszát i. e. 443-ban honosították meg Rómában, amikor egy járvány miatt Sibylla jóslataihoz ...

                                               

Armageddon

Armageddon héber szó, jelentése: Megiddó hegye. Az izraeli Jezréel síkságának északi részén, Megiddó mellett emelkedik a magasba. Az egész vidéket uralja. Egyes ezoterikus nézetek alapján Armageddon csatája már megkezdődött és jelenleg is zajlik ...

                                               

Aszalós Mihály

Munkája, amelyet 1618. augusztus 18-án adott be az egyetemre: Symboli B. Athanasii Pars altera: De incarnatione Filii Dei Domini nostri Jesu Christi. Heidelberg, 1619. Szombathy Ignác említi ezen kívül egy latin nyelvű versét is, amely a Marpurgb ...

                                               

Atum

Atum az ősi istenek egyike az egyiptomi vallásban, a héliopoliszi napisten, gyakran lenyugvó napnak nevezték. Általában emberi alakban ábrázolták, fején a vöröslő napkoronggal vagy kettős koronával. A héliopoliszi isteni kilencség teremtéstörténe ...

                                               

Aztlán

Aztlán a nahua legendák őshazája, ahol a nahuák hét törzse Chicomoztoc elhagyása után letelepedett, és élt egészen a Tenochtitlánba való vándorlásig. Az "azték” szó jelentése ”Aztlánból való”. Az Aztlánról szóló legendák az azték birodalom meghód ...

                                               

Bácskeresztúri Szent Miklós-egyházmegye

A Bácskeresztúri Szent Miklós-egyházmegye vagy rövidebben Bácskeresztúri egyházmegye a római katolikus egyház egyik görögkatolikus rítusú egyházmegyéje Szerbia és Koszovó területén. Székesegyháza a bácskeresztúri Szent Miklós-székesegyház Kúla kö ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →