ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 233                                               

Bhikkhuni

A bhikkhuni vagy bhiksuní teljes felvételt nyert buddhista apáca. A férfi buddhista szerzetest bhikkhunak nevezik. A bhikkhunik és a bhikkhuk is a vinaja szabályokat követik. Bhikkhuni hagyományvonalak a mahájána buddhizmus különböző országaiban, ...

                                               

Boszorkányság

A boszorkányság archaikus, mágikus mozgalom és természetvallás. Olyan sámánisztikus rendszer, amely a természet szellemeivel való munkát állítja a középpontba és kiegészül helyi népi hagyományokkal. Ma mindenekelőtt vallás; követői egy részénél a ...

                                               

Guru

A guru, a tanító szanszkrit elnevezése, eredetileg a világi tudásanyag, de később a vallási, spirituális tudás közvetítője elsősorban az indiai vallásokban, a hinduizmusban és a szikhizmusban, dzsainizmusban, buddhizmusban. A hinduizmusban a megs ...

                                               

Imám

Az arab eredetű imám szó szerinti jelentése "vezető”. Az iszlámban többféle jelentésben is szerepel. A szunniták köznapi szóhasználatában a mecsetekben imát vezető, vallásos tekintetben tapasztalt muszlimot jelöli az imám kifejezés, de emellett j ...

                                               

Jógi

A jógi a jóga gyakorlója, aki elérte az egységet a Legfelsőbb Úr ral, vagy aki erre törekszik. Női változata a jógini. A jógi esetében jógának azt a folyamatot nevezzük amely összeköti a Legfelsőbb Úrral Ísvara. A tökéletes jógi úgy fegyelmezi az ...

                                               

Láma (buddhizmus)

A láma a dharma tanítójának egy elnevezése a tibeti buddhizmusban. A név hasonlít a szanszkrit guru elnevezéshez.

                                               

Müezzin

A müezzin az iszlám vallásban a mecsetnek az alkalmazottja, aki az imára hívó szöveget elénekli a pénteki közösségi ima, valamint a napi ötszöri – hajnali, déli, kora délutáni, napnyugtakori és esti – imádság előtt. Az eredeti arab muaddzin kifej ...

                                               

Pap (hivatás)

A pap, olyan vallási vezető, aki fel van hatalmazva egy vallás szent rituáléinak elvégzésére, különös tekintettel közvetítő szerepére az emberek és Isten vagy istenségek között. Bizonyos keresztény egyházakban szűkebb értelemben egy felszentelt s ...

                                               

Rabbi

A judaizmusban a rabbi jelentése: vallási tanító. A szó a héber rav gyökből származik, amely a bibliai héber nyelvben a "nagy ”, "kimagasló tudású ” jelentésekkel bír. A szefárd és a jemeni zsidók ezt a szót ribbī -ként héberül: רִבִּי ejtik; a m ...

                                               

Sámán

A sámán a szibériai eredetű sámánizmus központi alakja, a közösség olyan tagja, aki elődeitől átszármaztatott képességei révén kapcsolatot tud teremteni a közösség és a túlvilág között. Magát különféle módon, tudatosan transzba tudja helyezni. Ez ...

                                               

Ágoston-rend

Az Ágoston-rend egy római katolikus szerzetesrend, mely alapítójának Hippói Szent Ágostont tekinti. Közösségeik az anglikán egyházban is megtalálhatóak. Két fő águk van: Ágostonrendi kanonokok Canonici regulares s. Augustini Ágoston rendi remeték ...

                                               

Közép- és Dél-európai Centrálkonferencia

A Közép- és Dél-európai Centrálkonferencia az Egyesült Metodista Egyház egyik európai püspöki kerülete. A centrálkonferencia 2014-ben ünnepelte alapításának 60. évfordulóját. Jelenlegi püspöke: a 2006-ban megválasztott dr. Patrick Streiff, aki a ...

                                               

Lutheránus Világszövetség

A Lutheránus Világszövetség egy globális szervezet, amelynek feladata az evangélikus nemzeti egyházak együttműködésének koordinálása. A szervezetnek jelenleg 144 tagja van, 79 ország képviseletében, így nagyságrendileg 72 millió evangélikust képv ...

                                               

Metodista Világtanács

Az 1881-ben alapított Metodista Világtanács egy metodista egyházi szövetség, amely a legtöbb wesleyánus felekezetet magában foglalja. A Metodista Világtanács 76 tagegyháza 132 országból 75 millió embert képvisel, ezzel a metodizmus a világ egyik ...

                                               

Oxfordi Metodista Intézet

Az Oxfordi Metodista Intézet egy 1958-ban alakult szervezet, amely a wesleyánus és metodista tradíció és teológiai munka világszintű támogatására és ápolására jött létre. Kezdetben négy évente, majd 1977-től ötévente tartja üléseit Oxfordban, a W ...

                                               

Spiritizmus

A spiritizmus a spiritualizmus egyik modern ága, olyan vallásos jellegű hitrendszer, amelynek követői a halottak lelkével való evilági kapcsolattartás, a lélek megjelenésének lehetőségét vallják.

                                               

Ámon második prófétája

Ámon második prófétája magas rangú pap volt az ókori Egyiptomban, Ámon papságában. A hivatalt a XVIII. dinasztia uralmának elején hozták létre.

                                               

Ámon főpapja

Ámon főpapja vagy Ámon első prófétája magas rangú főpap volt az ókori Egyiptomban. Ámon a XVIII. dinasztia idején vált Théba lokális istenségéből az ország legjelentősebb istenévé. Első főpapjai is ennek a dinasztiának az idején jelennek meg, és ...

                                               

Ámon isteni felesége

Ámon isteni felesége magas rangú főpapnő volt az ókori Egyiptomban; a XVII. dinasztia végétől kezdve gyakorlatilag Ámon főpapjának női párja. Az isten felesége cím elsőként a X. és a XII. dinasztia idején tűnik fel, amikor az Ámon, Min és Ptah sz ...

                                               

Ateista gondolkodók listája

Az alábbi felsorolásban inkább azon híres személyek szerepelnek, akik ateisták, azaz nem hisznek, vagy nem hittek Istenben, vagy istenekben és ennek nyíltan hangot is adtak a közvélemény előtt műveikben, levelezésükben, naplóikban stb. Tekintve h ...

                                               

Ókori egyiptomi templomok listája

A Wikipédián szócikkel rendelkező ókori egyiptomi templomok listája. Nagy Aton-templom elpusztult Medinet Maadi Dejr es-Selvít Philai Karnaki templom Behbeit el-Hagara elpusztult Medinet Habu Gempaaton elpusztult Szatet-templom Abu Szimbel Szerap ...

                                               

Egyiptomi istenek listája

Az ókori egyiptomiak istenei a természet láthatatlan erőit testesítették meg. Csak néhányuk visel emberi formát, sok közülük állat alakjában jelenik meg, de ezek inkább elrejtik, mint felfedik igazi természetüket) Sok közülük ősi eredetű és a Níl ...

                                               

Gaonok listája

Az alábbi szócikk a kora középkori gaonok korának két nagy zsidó vallási iskolája, a Szúrai Akadémia és Pumbeditai Akadémia vezetőit – akik egyben a babilóniai zsidók általános vallási vezetői is voltak –, a gaonok at tartalmazza.

                                               

Judaisztikai szakirodalmi művek listája

Az alábbi felsorolásban a judaisztika témakörében elérhető könyvek olvashatóak. Kevin Howard, Marvin Rosenthal: Az Úr ünnepei, Isten profetikus naptára a Golgotától a Messiási királyságig fordító: Surjányi Csaba – ISBN 963745361X Oláh János: Jóná ...

                                               

A Királynék völgye sírjainak listája

                                               

A Királyok völgye sírjainak listája

Ez a Királyok völgyében található sírok listája az oda temetett emberek nevével. A sírokat a KV betűk, valamint egy szám jelöli, a szám azt mutatja, hányadikként lett felfedezve, pár kivétellel – néhány sír már az ókortól ismert, a KV5-öt pedig c ...

                                               

Középkori teológusok listája

Az alábbi lista a középkori nevezetes keresztény teológusokat sorolja fel. A listában szereplő egyes személyek sokszor más foglalkozást is űztek, így nem ritkán filozófusok, történetírók, misztikusok és költők is voltak egy személyben.

                                               

Magyar és magyarországi kötődésű muszlim személyiségek listája

Sóos Tamás Rózsa-Flores Eduardo Boga István Sulok Zoltán Bolek Zoltán Horthy István Sharif Abdul-Fattah Munif Mihálffy Balázs Saleh Tayseer Magyarosi Árpád Mohamed Aida

                                               

Magyarországi zsinagógák listája

Ez a szócikk a történelmi Magyarország területén épült zsinagógák at tartalmazza megyék szerinti bontásban. A felsorolt zsinagógák többsége már használaton kívül áll, vagy egyéb, nem vallási funkciót tölt be, némelyiket pedig lebontották. A 20. s ...

                                               

Magyarországon működő egyházak, felekezetek listája

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény Melléklete szerint az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és va ...

                                               

Miskolc templomainak listája

Miskolc szakrális épületeinek listája. A 2011-es népszámlálás alapján a város lakosságának 27.8%-a katolikus 23.9%-a római és 3.9%-a görög, 15.3%-a református, 0.9%-a evangélikus, 0.1%-a zsidó és 1.6% egyéb vallású.

                                               

Ozirisz főpapja

                                               

Ptah főpapja

Ptah főpapja magas rangú főpap volt az ókori Egyiptomban. Gyakori címe "a kézműves mesterek legnagyobbika”, amely Ptahnak a kézművesek patrónusaként betöltött szerepére utal. A főpap székhelye az isten kultuszának legfőbb központjában, Memphiszbe ...

                                               

Ré főpapja

Ré főpapja Ré ókori egyiptomi napisten papságának legmagasabb rangú papja volt. Az isten kultuszközpontja az alsó-egyiptomi Héliopolisz városában volt. A főpap címe egyiptomi nyelven wr m3.w, azaz "a látók legnagyobbika” volt. Ré főpapjai nem oly ...

                                               

Szakrális építmények Budapest XIII. kerületében

Budapesti zsinagógák - MAZSIHISZ XIII. kerületi templomok - Nagyvőfély.hu Gajdos Erzsébet, Gellért Lajos, John Gabriella, Juhász Katalin, Sas György.szerk.: Gellért Lajos, Sas György: Budapest XIII. kerület. Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormá ...

                                               

Thébai sírok listája

A thébai nekropolisz a Nílus nyugati partján található, Luxorral szemközt. Itt főként a királyi udvarban szolgáló befolyásos emberek sírjai találhatóak. Legalább 415 katalogizált sír található itt, számukat a TT jelzés előzi meg. Vannak más sírok ...

                                               

Tibeti kolostorok listája

A Tibeti kolostorok listája a Tibetben található történelmi és jelenlegi kolostorok listája, a tibeti spirituális tradíciók öt rendje szerint besorolva, melyeket a jelenlegi, 14. dalai láma, Tendzin Gyaco is elismert, beleértve azokat a kolostoro ...

                                               

Vallások országok szerinti listája

A kínai vallások követői a következő országokban vannak a legnagyobb arányban jelen: Hongkong 28% Dél-Korea 0.2–1% Tajvan 33–80% Kína 30% Szingapúr 8.5% Malajzia 2.6% Makaó 13.9%

                                               

A Vendvidék szakrális építményeinek listája

Keresztelő Szent János-templom Felsőszölnök

                                               

Zsidó főpapok listája

Az alábbi lista az ókori zsidó főpapokat tartalmazza. A főpapok számozása eltérhet más forrásokban megadottaktól, mert ez a lista egy főpapot – hiába viselte esetleg kétszer méltóságát – csak egyszer számoz meg: azaz a sorszámok a főpapokat, és n ...

                                               

Vallási turizmus

Vallási turizmus alatt azokat az utazásokat értjük, amelyek célja a vallási, szakrális műemlékek meglátogatása, vallási rendezvényeken való részvétel, zarándoklat, lelkigyakorlat. Vizsgálatával a vallási néprajz, vallásföldrajz foglalkozik.

                                               

A. C. Bhaktivedánta Szvámi Prabhupáda

Abhaj Csaranáravinda Bhaktivedánta Szvámi Prabhupáda a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének megalapítója, számos hindu szent irat fordítója és magyarázója. Tiszteletbeli megszólítása: Ő Isteni Kegyelme.

                                               

Bogdo Kán

Tibeti családban született. Mint a Dzsepcundamba Kutuktu reinkarnációja a mongol buddhista egyház feje volt. A Csing-dinasztia bukását 1911-es követően Mongólia uralkodója, papcsászára. 1919-ben a kínai csapatok megszállták az országot és a Bogdo ...

                                               

George Fox

Egy presbiteriánus takács fia volt. Csizmadiának tanult. 19 éves korában visszavonult a világtól. Néhány év múlva Walesben és Leicesterben mint prédikátor lépett fel, a vallás bensőségére fektetve minden súlyt és elvetve minden külsőséget, mint a ...

                                               

Lonnie Frisbee

Lonnie Frisbee hippipünkösdi evangelizátor az 1960-as évek végén és 1970-es évek elején Chuck Smithel együtt dolgozott a Calvary Chapel egyház létrejöttén, ő volt a Jézus-mozgalom kulcsfigurája, híressé válása következtében vált ismertté a Calvar ...

                                               

Han Hakcsa

Han Hakcsa koreai vallási vezető. 1960 áprilisában, 17 éves korában házasodott össze Mun Szonmjonggal, 14 gyermeke született és több mint 30 unokája van. Férje, Mun Szonmjong 2012-es elhunyta után az Egyesítő mozgalom vezetője. 1992-ben megalapít ...

                                               

L. Ron Hubbard

Lafayette Ronald Hubbard ismertebb nevén L. Ron Hubbard amerikai sci-fi-író és a szcientológia egyház alapítója. A szcientológia követői gyakran nevének kezdőbetűivel, mint LRH utalnak rá. Regényírói karrierjének felépítése után kifejlesztette a ...

                                               

John Knox

John Knox skót reformátor, kálvinista teológus és egyházszervező. Őt tartják a skót református egyház, a skót presbiterianizmus alapítójának.

                                               

Maharisi Mahes jógi

Egy jómódú és művelt indiai családban született Mahesh Prasad Varma Mahés Praszád Varma néven. 1940-ben az Allahabadi Egyetemen diplomázott fizikusként. 1941 -ben Szvámi Brahmánanda Szaraszvatinak, Dzsjótirmath Sankaracsárjájának Észak-India egyi ...

                                               

Kip McKean

Thomas Wayne "Kip" McKean alapítója és volt vezetője a Krisztus Nemzetközi Egyházainak és alapítója valamint jelenlegi vezetője a Los Angelesben található Angyalok Városa Nemzetközi Keresztény Egyház nevű vallási szervezetnek, és legfőbb vezetője ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →