ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 230                                               

Vegyes házasság

A vegyes házasság korábbi jogunkban a különböző felekezethez tartozó házasfelek között köthető vagy tilalmazott házasság volt.

                                               

Ábrahám (Terah fia)

Ábrahám próféta volt, akit a judaizmus mellett a kereszténység, az iszlám és számos kisebb egyház is ősatyaként tisztel. Ábrahám nem volt zsidó, hiszen akkoriban még nem léteztek zsidók. Viszont Sém leszármazottjaként Ábrahám sémita volt. Történe ...

                                               

Jézus

Názáreti Jézus vagy Jézus Krisztus, gyakran csak Jézus vagy Krisztus, héberül: ישוע‎ a kereszténység központi alakja, a világtörténelem egyik legismertebb és legnagyobb hatású személye. A többségi keresztény nézet szerint Jézus maga a megtestesül ...

                                               

Mani

Mani, magyarosan: Mání a mai Irán területén, 276/277, görögösen Μάνης, Manész, vagy Μανιχαίος, Manikhaiosz, latinosan Manes vagy Manichaeus, középperzsa és szír ܡܐܢܝ ܚܝܐ Mānī hayyā) iráni vallásalapító, a manicheizmus prófétája. Mání életrajza so ...

                                               

Mikeás próféta

A Biblia szerint Mikeás próféta volt, Mikeás próféta könyvének szerzője. A 12 kispróféta egyike, Ézsaiás, Ámosz, Hóseás kortársa. Júda délnyugati térségéből, Moreset-Gátból származott. Jótám, Aház, Ezékiás júdabeli királyok idejében prófétált. Üz ...

                                               

Mohamed próféta

Mohamed próféta az iszlám vallás legfőbb prófétája. Teljes arab neve: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي – "Muhammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muttalib ibn Hāšim ibn ʿAbd Manāf al-Qurašī” kiejtése ✩. Mohamed fellépése kors ...

                                               

Mózes

Mózes az egyik legismertebb bibliai alak. A judaizmus, a kereszténység, az iszlám és több kisebb vallás nagy prófétája, a hagyomány szerint az Ószövetség első öt könyvének szerzője, napjainkra azonban a Biblia-tudósok legnagyobb része egyetért ab ...

                                               

Preterizmus

A preterizmus a bibliai apokalipszis egyik magyarázati elve. A latin szó jelentése: múlt. Önmeghatározása szerint igyekszik racionális, történeti eszközöket felhasználva megkeresni a végidőkről szóló bibliai próféciák magyarázatát. Tanítása szeri ...

                                               

Próféta

A próféta szó a görög pro és phémi szavakból tevődik össze, mely jelentése: valakinek a nevében beszélni vagy valaki szószólója. Általános értelemben: egy olyan személy, aki kapcsolatba lép az isteni lénnyel, majd annak nevében beszél és közvetít ...

                                               

Vassula Rydén

Vassula Rydén írta le azokat az üzeneteket, amelyeket állítása szerint kapott Igaz Élet Istenben címmel. Jelenleg több mint 107 jegyzetfüzet áll rendelkezésünkre 12 kötetben, amelyet önkéntesek fordítottak le 40 különböző nyelvre. 1988 óta Vassul ...

                                               

Zarathustra

Zarathustra vagy Zoroaszter ókori iráni pap, Ahura Mazdá prófétája, a zoroasztrizmus létrehozója, amelyet mazdaizmusnak is neveznek. I. e. 7 6. sz ban élt. Életének nagy része a zoroasztriánus szövegekből ismert.

                                               

Spiritualitás

A spiritus latin eredetű szóból származik, jelentése: lélegzet. Vallási értelemben: lélek - szellem. A 20. század második felében – vélhetően francia közvetítéssel spiritualité – rendkívül széles körben elterjedt.

                                               

Istentisztelet

Az istentisztelet Isten vagy valamely istenség tiszteletére, imádatára irányuló ceremónia. Az ábrahámi vallásokban Istennek, a benne levő hitnek megfelelő és meghatározott szavakban és cselekvésekben kifejeződő egyéni vagy közösségi tisztelete, í ...

                                               

Kagylókürt (folyóirat)

A Kagylókürt egy, a keleti és nyugati szellemiség közötti kapcsolat kutatását képviselő spirituális és kulturális folyóirat. 1985-ös alapítását követően 1989 óta jelenik meg Magyarországon, jelenleg évente kétszer. A lap kiadója a Gangesz Indiai– ...

                                               

Szádhana

A szádhana vagy szádana tudatosan és rendszeresen végzett spirituális tevékenység. Megtalálható a hindu, buddhista, dzsain és a szikh hagyományokban éppúgy, a lelki célok elérése érdekében. A megszabadulás elérésének és a spirituális erők megszer ...

                                               

Szolgálat (vallás)

A szolgálat a vallásos élet egyik fő eleme. Az igaz hívő élet titka Isten szeretete és az emberek szolgálata. Az igaz élet mibenléte a szolgálat és az áldozat. Az isteni terv a munkát rendelte az ember fejlődéséhez. A szent írások alapján az embe ...

                                               

Tudatfolyam

A tudatfolyam vagy tudatfolytonosság a buddhista filozófiában a tudatosság pillanatról pillanatra történő kontinuuma, a szellem folyamatos létállapota, amely folytonosságot jelent egyik életről a másikra. Az elmélet a jógácsára késői időszakában ...

                                               

Uszui Reiki Rjóhó Gakkai

Az Uszui Reiki Rjóhó Gakkai egy zárt, kizárólag meghívásos alapokon működő japán reikitársaság, amelyet 1922-ben Uszui Mikao, a reikigyakorlatok megalkotója alapított.

                                               

Visconti-Sforza Tarot

A Visconti-Sforza Tarot kártyát más néven királyi Tarotnak is szokás említeni, hiszen fejedelem megrendelésére készült, a lapokon lévő figurák pedig uralkodók, hercegek és más magas rangú személyek képmásait jelenítik meg. Hasonlóan más Tarot kár ...

                                               

Buddhista építészet

A buddhista építészet Dél-Ázsiában alakult ki az i. e. 3. század után. A korai buddhizmusban három épülettípus fejlődött ki: kolostorok vihára, relikviák épületei sztúpa valamint szentélyek és imatermek csaitja. A vihárák kezdetben ideiglenes men ...

                                               

Nümphaion (épülettípus)

A nümphaion vagy nimfeum a hellén és római kultúrákban a források fölé emelt nimfaszentély, emlékhely vagy templom. Egy általános nimfaion egy természetes forrás fölé emelt boltozatos tetőből állt – amely befedte, védte a forrást – köré pedig pih ...

                                               

Szekta

A szekta a leggyakoribb értelmezés szerint egy nagyobb vallási, kulturális, politikai, vagy szociális szempontból jól megkülönböztethető csoporttól elkülönülő, azzal szemben álló kisebb csoport.

                                               

Albigensek

                                               

Arianizmus

Az arianizmus Arius püspök követőinek mozgalma és a kereszténység egyik ága volt a 4. századtól. Legfőbb tétele, hogy a Fiú-isten nem öröktől való, hanem az Atya-isten "teremtménye”. Nem egylényegű, hanem hasonló lényegű az Atyával. Ezzel sok kor ...

                                               

Arius

Arius vagy Areios presbiter, az arianizmus tanának szellemi létrehozója. Az arianizmus Ariusnak és követőinek mozgalma volt a 4. században, amelyet később a katolikus keresztény egyház eretnekségnek nyilvánított, mert tagadta a kereszténység Szen ...

                                               

Aszaszin

Az aszaszinok iszlám hitű, annak iszmáili síita, azon belül pedig nizárita ágához tartozó vallásos közösség volt a keresztes háborúk korában. A közösség alapítója Haszan-i Szabbáh volt. Mai leszármazottaik a IV. Aga Kán vezette nizáriták. Maga az ...

                                               

Aum Sinrikjó

Az Aum Sinrikjó, jelenlegi nevén Aleph egy japán világvégeváró csoport, amit Aszahara Sókó alapított 1984-ben. A csoport tehető felelőssé többek között az 1995-ös tokiói gáztámadásért, valamint egy azelőtti évben történt másik szarinnal történő v ...

                                               

Oneida közösség

Az Oneida közösség egy perfekcionista vallási közösség volt, amelyet John Humphrey Noyes 1848-ban alapított New Yorkban, Oneidában. A közösség úgy vélte, hogy Jézus már Kr. u. 70-ben visszatért, lehetővé téve, hogy megalakuljon Jézus évezredes ki ...

                                               

Radimlje bogumil nekropolisza

Radimlje bogumil nekropolisza Boszniában, a Neretva menti történelmi karavánúton fekvő Čapljinából keleti irányba, a Stolac városába vezető közút mentén található. Közvetlenül a közút mellett fekszik. Változatos formájú és díszítésű 133 síremléké ...

                                               

Romániai magyar szektairodalom

Romániai magyar szektairodalom – A köztudatban szektáknak neveznek minden olyan vallásos csoportot, gyülekezetet, irányzatot, amely szemben áll az intézményes egyházakkal. A köztudat – helytelenül – ide sorolja a reformáció idején a Biblia bizony ...

                                               

Wacói ostrom

A wacói ostrom az amerikai rendvédelmi erők által indított hadművelet volt, ami egy vallási szekta, a David Koresh vezette Dávidisták elpusztítására irányult. A hadműveletet az Alkohol-, dohány-, és lőfegyverügyi iroda és a Szövetségi Nyomozó Iro ...

                                               

Ábú-hegy

Az Ábú-hegy hegyvidék és egyben Rádzsasztán állam egyetlen hegyi települése, India ÉNy-i részén. A város 1220 méteren fekszik. Lakosainak száma 30 ezer fő volt 2011-ben. A dzsainák legszentebb zarándokhelye, turistaközpont hegyi üdülőkkel és régé ...

                                               

Angkorvat

Angkorvat a legjelentősebb templomegyüttes Angkorban, Kambodzsa északnyugati részén, 240 km-re Phnompentől, a Tonle Sap-tó közelében. II. Szurjavarman király uralkodása alatt épült Ázsia legnagyobb vallási épületkomplexuma 50 000 munkás, 5000 szo ...

                                               

Ayers Rock

Az Ayers Rock, más néven Uluru egy óriási homokkősziklatömb Ausztrália közepén, az Északi területen. A legközelebbi nagyváros az innen északkeletre fekvő Alice Springs. Az Uluru és a Kata Tjuta az Uluru - Kata Tjuta Nemzeti Park két legfontosabb ...

                                               

Borobudur

Borobudur a világ legnagyobb buddhista épülete. Indonéziában található. A buddhista tanítás kőből épült fellegvára. Jáva középső részének egyik legfontosabb városától, Yogyakartától 42 km-re északnyugatra fekszik. Borobudur i. sz. 800 körül épült ...

                                               

Dodona

Dodona a hajdani Épeiroszban, a molosszoszok földjén álló település volt, keletre a Tamosz-hegységtől, a mai Janinától délnyugatra. Zeusz-templomáról, az egyik legrégibb görög jósszentélyről ismert. A jósszentély jóslatainak kétértelműségéről, ho ...

                                               

Ég temploma

Az Ég temploma, szó szerinti fordításban az Ég Oltára egy taoista épületegyüttes Peking délkeleti részén, Xuanwu kerületben. A Ming-dinasztia és a Csing-dinasztia uralkodói minden évben ellátogattak ide, hogy egy ceremónia keretében jó termésért ...

                                               

Haridvár

Haridvár Uttarakhand indiai állam legszentebb városa a hinduk számára, akik zarándokként tömegesen érkeznek ide, hogy a gyorsan áramló Gangesz folyóban lemossák bűneiket. A zarándokok évszakának neve jatra, ez májustól októberig tart. Évente itt ...

                                               

Jeruzsálem

Jeruzsálem város a Közel-Keleten, a Júdeai-hegység egy fennsíkján a Földközi-tenger és a Holt-tenger között. Izrael és a Palesztin Állam fővárosa, mindazonáltal nemzetközileg ezen igények egyike sem elismert széles körben. A világ egyik legősibb ...

                                               

Kába szentély

A Kába a mekkai nagymecset belső udvarán álló szentély. Nevének jelentése: kocka, kocka alakú építmény. Falának része a fekete kő néven ismert meteorit. A muszlim világban a Kábát szokás al-Kaaba al-musarrafa, al-bajt al-atík, vagy al-bajt al-Har ...

                                               

Kerbela

Kerbela város Irak központi részén, Kerbela kormányzóság székhelye, az ország kilencedik legnépesebb városa. Az iszlám vallás síita ágának egyik szent városa, zarándoklati és temetkezési helye, emellett jelentős kereskedőváros, számottevő kézműip ...

                                               

Keresztek hegye

A Keresztek hegye katolikus zarándokhely, egyben Litvánia kiemelkedő turisztikai látványossága, a Šiauliait Rigával összekötő főút mentén, előbbi várostól kb. 12 kilométerre északra. A zarándokok és gyakran a látványosságot meglátogató turisták f ...

                                               

Kusum sarovara

Kusum Sarovara egy tó India Uttar Prades államában. A vallások sokasága és a lelki kultúra ősi hagyományai miatt Indiában rengeteg szent hely van, ezek közül számos, a hinduizmushoz kapcsolódó zarándokhely Uttar Pradesben található. Az egyik legf ...

                                               

Lalibela sziklába vájt templomai

Lalibela, más néven Új-Jeruzsálem szent város és zarándokhely Etiópia területén. Lalibela az egykori Wollo provinciában található. A település 2500 m-es tengerszint feletti magasságban fekszik, és 8484 lakója van, akik közül csaknem mindenki az e ...

                                               

Mekka

Mekka IPA: város Szaúd-Arábia nyugati részén, a Vörös-tenger-től 80 kilométerre. Mekka Mohamed próféta szülőhelye, ezért a muszlim hitűek első számú zarándokhelye. A Korán szerint minden muszlim hívőnek életében – ha módja van rá – legalább egysz ...

                                               

Mekkai nagymecset

A mekkai nagymecset a szaúd-arábiai Mekkában található mecset, amely az iszlám világ első számú szent helye. Ide kell a muszlimoknak életükben legalább egyszer elzarándokolni, és a világ minden részén e mecset irányába fordulva imádkoznak napjába ...

                                               

Olümposz

Az Olümposz Görögország legmagasabb hegysége, amely az ország északi részén, Thesszália és Makedónia határán emelkedik. 2918.8 méteres magasságával Hellász legmagasabb hegye és egyike Európa legmagasabb csúcsainak is. Az Olümposz hegy viszonylag ...

                                               

Parnasszosz

A Parnasszosz-hegy Közép-Görögország hatalmas, kréta kori mészkőhegysége, amely a Korintoszi-öböl északi partvidékén, elbűvölő, olíva ligetekkel tarkított táj kellős közepén emelkedik. Az archaikus Görögországban a Parnasszosz, Apollón szent hegy ...

                                               

Potala palota

A Potala palota hatalmas épületkomplexum a Kínai Népköztársaság Tibeti Autonóm Területében. A Lhásza városától nyugatra emelkedő sziklás Vörös-domb tetején, 3630 méteres magasságban áll. A lhászai városközponttól nyugatra helyezkedik el: 13 emele ...

                                               

Rámesvaram

Rámesvaram város India déli részén, Tamilnádu szövetségi államban, Madurájtól közúton 170 km-re DK-re. A lakosság száma 45 ezer fő volt 2011-ben. A város a Pamban-szigeten fekszik, amelyet Srí Lankától az 55-80 km széles Palk-szoros választ el. R ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →