ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 228                                               

A jelenések könyve

A jelenések könyve, vagy más bibliafordítási neveinː Jelenések könyve vagy János jelenései stb., elterjedt nevén János apokalipszis e a Biblia újszövetségi iratainak utolsó, prófétai igénnyel fellépő könyve, görög nyelvű őskeresztény mű. Címzettj ...

                                               

Laodikeia Phrügiké

Laodikeia történelmi város a mai Törökország délnyugati részén, Denizli városától kb. 6 km-re északkeletre, egy Lükosz folyó völgye melletti kiemelkedésen, Hierapolisz romvárosa, Pamukkale természeti képződménye és a biblikus Kolosszai közelében.

                                               

Zeitouni Szűz Mária-jelenés

A zeitouni Szűz Mária-jelenés, Kairó egyik külvárosában 1968. április 2-án 1971. május 29-ig - az azóta újra elnevezett - Fényességes Szent Szűz nemzeti szentély felett, a fő kupola magasságában történt. A jelenség két évig eltartott, a becslések ...

                                               

Bibliai teremtéstörténet

A Föld és az ember teremtése a Bibliában Mózes első könyvében olvasható az első és második fejezetben. Ezzel a történettel kezdődik a Biblia, amely kimondja, hogy Isten a Teremtő és a természeti világ, továbbá az élőlények az ő alkotásai. A terem ...

                                               

Discovery Institute

A Discovery Institute egy Seattle-ben működő keresztény konzervatív agytröszt, mely leginkább az intelligens tervezés nézetének terjesztéséről ismert. Nevéhez köthető többek között a "Tanítsd a vitát” kampány is, melynek célja kreacionista, evolú ...

                                               

Edwards kontra Aguillard

Az Edwards kontra Aguillard, 482 U.S. 578 az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága által tárgyalt ügy, melynek döntésében a bíróság kimondta, hogy alkotmányellenes az a Louisiana állam által hozott törvény, mely kötelezővé tette teremtést ...

                                               

Egyszerűsíthetetlen összetettség

Az egyszerűsíthetetlen összetettség vagy egyszerűsíthetetlen bonyolultság az intelligens tervezést elfogadóknak azon érve, miszerint egyes biológiai rendszerek túlságosan összetettek ahhoz, hogy evolúciós folyamatok során, egyszerűbb, "kevésbé te ...

                                               

Ékstratégia

Az ékstratégia a Discovery Institute 1998-ban írt forrásteremtést célzó társadalmi és politikai akciótervének fő metaforája. Bár az írás készítői a megfogalmazottaktól 2003-ban elhatárolódtak, sajnálkozást és pontosítást tettek közé, az értelmes ...

                                               

Epperson kontra Arkansas

Az Epperson vs. Arkansas, az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága által tárgyalt ügy, melynek döntésében a bíróság érvénytelenítette az Arkansas állam által hozott törvényt, mely megtiltotta az evolúció oktatását a közoktatásban.

                                               

Értelmes tervezettség mozgalma

Az értelmes tervezettség mozgalma vagy intelligens tervezettség mozgalma neokreacionista vallási mozgalom, mely az értelmes tervezés nézetére alapozva széles társadalmi, tudományos és politikai változásokért küzd. Fő céljaik között szerepel az in ...

                                               

Az értelmes tervezettség nézetének története

A szócikk az intelligens tervezés történetét, az intelligens tervezés nézetéhez és a hozzá kapcsolódó intelligenstervezés-mozgalom kialakulásához vezető fontosabb eseményeket mutatja be.

                                               

Kitzmiller kontra doveri iskolaszék

A Tammy Kitzmiller és társai kontra Dover-körzet iskolaszéke és társai volt az első közvetlen eljárás az Amerikai Egyesült Államok szövetségi bírósága előtt, amelyet közvetlenül egy olyan iskolaszék ellen indítottak, amelyik előírta az "intellige ...

                                               

Neokreacionizmus

A neokreacionizmus célja a kreacionizmus gondolatait olyan formába átfogalmazni, amely a laikus nagyközönség, a politikai döntéshozók, az oktatók és a tudományos közösség számára könnyebben elfogadható. A neokreacionisták, élet eredetéről szóló v ...

                                               

Omphalos-hipotézis

Az Omphalos-hipotézist Philip Henry Gosse angol természettudós 1857-ben megjelent, Omphalos: kísérlet a geológiai csomó feloldására című könyvében ismertette. Gosse azt állította, hogy Isten a Földet hegyekkel, völgyekkel, a fákat évgyűrűkkel, Ád ...

                                               

Specifikált összetettség

A specifikált összetettség William Dembski érve az intelligens tervezés alátámasztására. Dembski szerint a fogalom egy olyan tulajdonság formalizált leírása, amely alkalmas az olyan minták megtalálására, melyek egyszerre specifikáltak és komplexe ...

                                               

Tanítsd a vitát!

A Tanítsd a vitát! az intelligens tervezés mozgalma mögött álló amerikai keresztény konzervatív agytröszt kampányának neve. A kampány célja, hogy kreacionizmus egy formáját, az intelligens tervezés nézetét terjessze, s evolúció a természettudomán ...

                                               

Kettős lélek

A kettős lélek képzetet több népnél is megtaláljuk. Azokat a hiedelmeket értjük alatta, miszerint az embernek két lelke van. Sok esetben különböző jellegű lelkekről van szó: az egyik a testi funkciókhoz kötődik, ez esetleg a halál után el is tűni ...

                                               

Lélek

A lélek sokértelmű kifejezés, amely több kultúrkörben használatos, eltérő jelentéssel. Számos vallási, filozófiai és mitológiai hagyományban az élőlény testetlen lényege. A "lélek” kifejezést gyakran használják a szellem szinonimájaként is. Filoz ...

                                               

Egyiptomi lélekfogalom

Az ókori egyiptomiak lélekfölfogása igen összetett és filozofikus tartalommal töltött. Eszerint az élő ember testből és három szellemi erőből áll, az utóbbiak a ká, bá és az ah.

                                               

Ilu

Az ilu mint mezopotámiai lélekfogalom egy fajta szellemi képességet jelent, aminek minden bizonnyal isteni eredete van. Az ilánú a görög eudaimón – "jó daimón ” – kifejezéssel rokonítható, azaz szerencsés, a jószerencse vezeti. Az ilunak, mint hí ...

                                               

Istaru

Az istaru mint a mezopotámiai négyes lélekfogalom egyik tagja, egy külső lélekforma, a simtu, vagyis az emberi sors hordozója. Az istarunak, mint nőnemű kifejezésnek hímnemű párja az ilu lélekfogalom. A mezopotámiai vallás másik két lélekfogalma ...

                                               

Kut (mitológia)

A kut egy szerencsét hozó szubsztancia a tengrizmusban, amit az Ég-isten, Tengri ad arra érdemesült embereknek. Az uralkodó kutja egész népének szerencséjére kihat. Ettől az uralkodó, a kagán égi szakralitást és felhatalmazást nyer, amit dinaszti ...

                                               

Lamasszu

A lamasszu a mezopotámiai négyes lélekfogalom egyik eleme, az ember jellemvonásainak hordozója. Az embernek a megszemélyesített nőnemű Lamasszu védőszellem adja át. Ellentétpárja a hímnemű sédu. A másik két lélekforma az ilu és istaru.

                                               

Pneuma

A pneuma görög szó, jelentése: szél, lehelet, lélegzet. Vallási és filozófiai kontextusban léleknek vagy szellemnek fordítják. Megkülönböztetendő a pszüché-től, amely "az élet leheletét" jelenti, de amelyet szintén "szellem"-nek vagy "lélek"-nek ...

                                               

Sédu

A sédu a mezoptámiai négyes lélekfogalom egyik eleme, az életerő hordozója. Az embernek a megszemélyesített hímnemű sédu védőszellem adja. Nőnemű ellentétpárja a lamasszu. Eredetileg Ninurta egyik megjelenési formája, majd önálló fogalom.

                                               

Andorka Eszter

1970-ben született, teológiai tanulmányai után evangélikus lelkésszé szentelték. Folytatott újszövetségi tanulmányokat a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen, feminista tanulmányokat a Közép-Európai Egyetemen, illetve tanult a Leuveni Kat ...

                                               

William Ayscough, Salisbury püspöke

William Ayscough angol államférfi, Salisbury püspöke volt. VI. Henrik gyóntatójaként komoly befolyással bírt a kormány politikájára. 1450-ben a kabinet tevékenységét elutasító közemberek meglincselték.

                                               

Bokor Sándor

Brassóban született, a családja később Zabolára költözött. A katolikus gimnáziumot Kézdivásárhelyen végezte 1926–1931 között, majd Csíkszeredában 1931–1933 között. A teológiát Gyulafehérváron végezte el 1933–1938 között. A továbbiakban Gyergyórem ...

                                               

Brenner János (szerzetes)

Boldog Brenner János magyar elsőfogadalmas ciszterci szerzetes, rábakethelyi káplán, az 1956-os forradalmat követő egyházüldözés vértanúja.

                                               

Bresciai Arnold

Bresciai Arnold vagy Arnaldus eredeti nevén Arnaldo da Brescia az arnoldisták mozgalmának elindítója, Abélard tanítványa. Eredetileg nagy tehetségű, szónoki tehetségű kanonok volt Bresciában. A pataria követeléseinek jegyében bírálta városa "mélt ...

                                               

Canterburyi Szent Tamás

Tamás egy igazolatlan legenda szerint Gilbert Becket normann lovagtól egy szaracén fejedelem leányának született fia volt. Gyermekkorában Londonban és Oxfordban taníttatták, majd Párizsba küldték. Miután innen hazatért, Theobald canterburyi érsek ...

                                               

Jim Elliot

Philip James Elliot Ecuadorba küldött amerikai evangéliumi keresztény hittérítő volt. Négy másik társával együtt a waodani embereket szerették volna megtéríteni, amikor a waodanik 1956-ban megölték őket. A térítőutat Auca küldetésnek is hívták.

                                               

Ernuszt Zsigmond

Csáktornyai Ernuszt Zsigmond pécsi püspök, kincstartó, horvát-dalmát és szlavón bán. Az általa készített, 1494–1495. évekre vonatkozó kincstári bevételeket összegző számadása máig a magyar késő középkori demográfia- és gazdaságtörténet egyik első ...

                                               

Fráter György

Fráter György vagy György barát pálos szerzetes, katona, országos és erdélyi politikus, helytartó, váradi püspök, majd esztergomi érsek és bíboros. Utyeszenics György horvát kisnemesi családban született; Corvin János, utána pedig Szapolyai János ...

                                               

Gasparich Márk Kilit

Gasparich Márk Kilit ferences szerzetes, hitszónok, az 1848–49-es szabadságharcban tábori lelkész, a szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések résztvevője és vértanúja.

                                               

Shtjefën Gjeçovi

Shtjefen Konstantin Gjeçovi, 1874. július 12. – Zym közelében, 1929. október 14. vagy október 23) koszovói albán ferences szerzetes, néprajzi és régészeti gyűjtő, publicista. Nevéhez fűződik az észak-albániai törzsek évszázados, szájhagyomány útj ...

                                               

Gonzeczky János

Gonzeczky katonacsaládba született, apja Gonzeczky Sebestyén lengyel származású, anyja, Czigler Rozina egy budai német polgár leánya volt. Lubsits Ignác, a budavári Nagyboldogasszony plébániatemplom plébánosa keresztelte meg.

                                               

Lojze Grozde

A karácsonyi szünetben nem ment haza, mert azon a vidéken harcok dúltak, ezért a rokonságlátogatás nem volt egyszerű. Bár Lojzét óva intették, úgy döntött, hogy az újévben hazamegy, s kért engedélyt is. Az útra szánkóval indult, és először Struge ...

                                               

Jacques Hamel

Hamelt 1958. június 30-án szentelték pappá Rouenben. Lelkészként szolgált Le Petit-Quevilly-ben, a Szent Antal Saint-Antoine, majd 1967-től Sotteville-lès-Rouen-ben, a Lourdes-i Miasszonyunk Notre-Dame de Lourdes templomban. 1975-től Saint-Pierre ...

                                               

XII. János pápa

XII. János néven lépett trónra a történelem 132. pápája és 955. december 16-tól 963. november 6-ig volt hatalmon. A pornokrácia korszakának utolsó pápája. János a pápaság történetének egyik fontos választópontján uralkodott. Az egyházfők ebben az ...

                                               

Kálló Ferenc

Ományi Kálló Ferenc magyar római katolikus pap, tábori lelkész, aki 1944-ben, Magyarország német megszállását követően zsidómentő tevékenységet fejtett ki. 1944. október 28-án éjjel a nyilasok elhurcolták és kivégezték.

                                               

Kiss Szaléz

P. Kiss Szaléz ferences rendi szerzetes, koncepciós perben elítélték és kivégezték. Rendtársai a gyónási titok vértanújaként tisztelik.

                                               

Körösztös Krizosztom

1909-ben született Pécsett. Pécsett, Körösztös Vince pécsi hentesmester gyermekeként. Hat évig a pécsi ciszterci gimnázium tanulója volt. 1925. szeptember 11-én belépett a Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett ferences szerzetesi közösségbe Szécsé ...

                                               

Jānis Mendriks

Jānis Mendriks lett katolikus pap. A Szovjetunióban, Vorkután, a Gulag-táborban tartották fogva. Részt vett az 1953-as vorkutai sztrájkban, ahol a rabokat erőszakkal kényszerítették a munka felvételére és amikor a tiltakozók közé lőttek, ő is az ...

                                               

Adam Moleyns, Chichester püspöke

Adam Moleyns angol államférfi, Chichester püspöke volt. Pályafutása alatt rengeteg tisztséget töltött be, mások mellett 14 rektorit, 11 kanonokit, két esperesit, valamint két főesperesit. A királyi pecsét őreként komoly befolyása volt 1444-1449-b ...

                                               

Orosz Péter (püspök)

Isten szolgája Orosz Péter görögkatolikus titokban felszentelt püspök, a Szovjetunióban lefolytatott egyházüldözés egyik áldozata. Boldoggá avatásának eljárása folyamatban van.

                                               

Grigorij Jefimovics Raszputyin

Grigorij Jefimovics Raszputyin – 1916. december 29) orosz szerzetes, aki életének utolsó éveiben nagy befolyást gyakorolt a cári családra: "minden oroszok cárjára”, II. Miklósra, nejére Alexandra cárnéra és egyetlen fiukra, a beteg Alekszej cárev ...

                                               

Roger testvér

Vallásos protestáns családba született kilencedik gyermekként. Anyja francia asszony, apja református lelkész volt. Roger eredetileg paraszt és író akart lenni, de egy újságcikk ösztönözte arra, hogy teológiát tanuljon. 1937-1940 között Lausanne- ...

                                               

Óscar Romero (érsek)

Szent Óscar Arnulfo Romero y Galdámez a salvadori szegények és elnyomottak érdekében fellépő salvadori érsek, vértanú, akit 1980-ban, misézés közben gyilkoltak meg. A katolikus egyház 2018-ban szentté avatta. Világszerte mint a szegények püspökét ...

                                               

Sándor István (szerzetes)

1936 elején Pestre költözött, hogy nyomdászszakembernek képezze ki magát a Szalézi rend rákospalotai nyomdájában. Itt szerzetes-jelöltként aspiránsként hamarosan bekapcsolódott a szaléziak gyermeknevelő munkájába, főként ministránsokkal foglalkoz ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →