ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 226                                               

Bioenergia (alternatív gyógyászat)

A bioenergia vagy teljes nevén biológiai energia az alternatív gyógyászatban, a keleti hagyományokban, filozófiákban és az ezoterikus irodalomban használt kifejezés, amely az élő szervezetek olyan – fizikailag nem, vagy csak közvetve mérhető – lá ...

                                               

Biomágnesesség

Gustav Kramer kutatása során megfigyelte, hogy a seregélyek képesek észlelni a mágneses mezőt, ami tájékozódásukban segíti őket. Emellett számos állatfajnál találtak bizonyítékokat, hogy a mágneses tér érzékelésére támaszkodnak aktivitásuk során. ...

                                               

Caduceus

A caduceus egy hírnökbot, amely köré két kígyó tekeredik. A kereskedelem ősi szimbóluma, melyet Hermésszel, a görög mitológia istenével azonosítottak.

                                               

Cold reading

Az ún. cold reading egy pár speciális technika használata, melynek segítségével jellemzően mentalisták, illuzionisták, jövendőmondók és médiumok képesek részletes információkat meghatározni egy másik személyről ezzel azt a látszatot keltve, hogy ...

                                               

Csakra

A csakra az ind filozófia ezoterikus hagyományai szerint az emberi testben elhelyezkedő pszichikai energia központi magja, amely úgy a hindu tantrizmus, mint a tantrikus buddhizmus alapvető fogalma. Neve a szanszkrit "kerék” szóból származik, de ...

                                               

Családfelállítás

A családfelállítás Bert Hellinger nevéhez fűződő terápia. A Familienaufstellung szó szerinti fordítása. A terápia Magyarországon 2000 óta családleképezés, családfelállítás, családállítás neveken vált ismertté. A családállítás merőben más szempont ...

                                               

Csikung

A csikung a taoizmus és a fő kínai filozófiai hagyományok által kidolgozott ismeretek összessége a pszichológiai és fizikai jólétre vonatkozóan. Tágabb értelemben a csikung az egészség megtartásának és fejlesztésének művészete, egyben tudomány, f ...

                                               

Csillagszülött

A New Age ezoterikus tanai szerint a csillagszülött olyan, emberi formában a Földre inkarnálódott lélek, akinek életfeladata, hogy létezésével, tevékenységével hidat képezzen földi és nem földi civilizációk között, és ezáltal segítse egy magasabb ...

                                               

Enneagram

Az enneagram az emberi karakterek egy modellje, amely kilenc egymással kölcsönös összefüggésben álló, alapjaiban egymástól mégis jól megkülönböztethető típus kidolgozott leírása. Az enneagram eredete valószínűleg Püthagoraszig nyúlik vissza és a ...

                                               

Enneagramma

Az enneagramma kilencoldalú geometriai alakzat. A szó az ennea = kilenc és gramma = írott dolog, vonal, betű, levél szóból származik. Úgy tartják hogy az alakzat ősi eredetű, lehetséges, hogy a szúfiktól ered. A modern korban G. I. Gurdjieff hasz ...

                                               

Fengsuj

A fengsuj ősi kínai hagyomány, mely az Ég és a Föld törvényszerűségeinek megfigyelésével és alkalmazásával segít az ember és a természet közötti összhang megvalósításában. A hagyományos fengsuj célja a legmegfelelőbb lakhely meghatározása a siker ...

                                               

A Foucault-inga

Léon Foucault találmányáról lásd a Foucault-inga szócikket. A Foucault-inga az olasz regényíró, Umberto Eco második regénye, mely 1988-ban jelent meg. A mű az összeesküvés-elméletek népszerűségével foglalkozik az idők folyamán, valamint ezek álla ...

                                               

FUDOFSI

A FUDOFSI egymástól független ezoterikus szervezetek szövetsége volt, hasonlóan a FUDOSI-hoz, de élesen szembenállva azzal. Vezetője Constant Chevillon, francia okkultista volt.

                                               

FUDOSI

A FUDOSI vagy FUDOESI misztikus, illetve ezoterikus rendek és társaságok független szövetsége volt, melyet 1934. augusztus 14-én alapítottak Brüsszelben. 1951-ben oszlott fel és működése alatt szemben állt a FUDOFSI szervezettel.

                                               

Gabonakör

Közkedvelt a gabonakörök létrejöttét földönkívüliekkel vagy egyéb misztikus, paranormális eseménnyel összefüggésbe hozni. Számos alkalommal azonban a köröket, mintázatokat ugratásként emberek hozták létre, nemegyszer filmmel dokumentálva tevékeny ...

                                               

Gunagriha

Gunagriha Srí Csinmoj spirituális mester tanítványa, a magyarországi Sri Chinmoy Alapítvány megalapítója. Könyvei és előadásai révén vált ismertté. Előadásaiban mestere tanítását közvetíti.

                                               

Harmadik szem (ezoterika)

A harmadik szem egy misztikus metafizikai és ezoterikus fogalom utalva arra a láthatatlan szemre, amely a nem fizikai érzékelésért felelős. Elsősorban a hindu és buddhista irodalomban, a teozófiában, a New Age irányzatban és az ezoterikus irodalo ...

                                               

Hatodik érzék

Az ember öt organikus érzékszervével tájékozódik a világban. Van azonban egy hatodik "érzékszervünk" is, a tudatunk. Ezt nevezik hatodik érzéknek is, de az angol szakifejezés az ESP. Ezen terület úttörője Frederic Myers volt, a későbbiekben egy p ...

                                               

Indigógyerekek

Egyes ezoterikus körök indigógyerekeknek nevezik azokat a gyerekeket, akiknek különleges pszichikai és spirituális képességeket tulajdonítanak. Az indigógyerekek fogalma ezoterikus körökben nagy népszerűségnek örvend, és számos ezoterikus kiadván ...

                                               

Jóslás

A jóslás értelmezése kétféleképpen közelíthető meg: az egyik magyarázat szerint a jóslás egy problémára adott megoldási javaslatot jelent, melyet a jósok, vagy javasok dolgoznak ki. Egy másik értelmezés szerint a jóslás szó megegyezik a jövő kide ...

                                               

Kundalini

A kundalini hindu vallásfilozófiai fogalom, látens lélektani erő, sakti, amely minden emberben létezik. A tantra egyik alapvető fogalma. A hindu tantrikus anatómiában a leginkább létfontosságú elem az emberi testben, egy alternatív élettani rends ...

                                               

Le Voile d’Isis

A Le Voile d’Isis 1890 és 1935 között, Párizsban kiadott francia ezoterikus folyóirat. Gérard Encausse alapította, és a párizsi Független Ezoterikus Tanulmányok Csoportja szócsöve volt. A magazin tágabb értelemben ezotériával és okkultizmussal fo ...

                                               

A negyedik út

A negyedik út egy G. I. Gurdjieff által használt kifejezés, ami az ő saját megközelítését írja le a személyiség fejlesztéshez. Gurdjieff úgy gondolta, hogy ez a módszer az általa legfontosabbnak tartott három utat vagy iskolát kombinálja: a teste ...

                                               

Alapelemek

Az ókorban, mielőtt az elemeket megismerte volna az emberiség, úgy tartották, hogy minden anyag olyan egyszerű alapelemekből áll, melyek tovább már nem bonthatóak. Az európai filozófia és alkímia tana alapján a világot felépítő alapelemek vagy ős ...

                                               

Misztikus név

Titkos nevet általában nem adományoznak neofitáknak, hanem bizonyos beavatás sikeres teljesítése után lehet elnyerni, melynek rituáléja szervezetenként különböző lehet. Feltételezések szerint a folyamat a reinkarnáció születés - halál - újjászüle ...

                                               

Phungszu

Phungszu a kínai fengsuj, tudományosan geomancia koreai megnevezése és vonulata. Maga az elnevezés szó szerinti jelentése: "szél és víz”. Bár a nyugati világban maga a fengsuj a kínai kultúrával kapcsolatban került be a köztudatba, valóján Kína m ...

                                               

Pránanadi

A pránanadi a hagyományos indiai orvoslásban és az ind filozófiában a finomtest csatornája, amely összeköti a csakrákat, és amelyen át a testműködést szabályozó életerő áramlik. A pránanadi tehát életenergia-csatornának fordítható. Többnyire 72 e ...

                                               

Sámánság a magyarok között

A magyar népi műveltség, különösen a folklórkincs egyes sajátos vonásainak eredetére magyarázatot adhat az, ha bennük samanisztikus hiedelemvilág maradványait látjuk. Ez a magyar nép és más népek néprajzi adatainak összehasonlító elemzésével muta ...

                                               

Bérenger Saunière

Bérenger Saunière, azaz Saunière abbé Rennes-le-Château-i plébános, akit már életében kapcsolatba hoztak a Sion rendjével. Saunière abbé egy pár száz lelkes falu plébánosaként titokban a Grál legenda kutatásának szentelte életét, majd ismeretlen ...

                                               

Smaragdtábla

A Smaragdtábla vagy Tabula smaragdina egy ókori ezoterikus irat, a hermetikus filozófia "alapokmánya”, amelyet Hermész Triszmegisztosznak tulajdonítanak. A középkorban nagy hatást gyakorolt az alkímiára.

                                               

Szúfizmus

A szúfizmus vagy a szúfi út elnevezés egy filozófiáját és világképét illetően heterogén irányzat-csokrot takar. A szúfi út elnevezés sokkal inkább megfelel a szúfi jellegnek, hiszen itt alapvetően nem egy tanítás-rendszerről, hanem életmódról, sz ...

                                               

Tantra

A tantrizmus vagy röviden tantra az indiai vallásfilozófia egy áramlata, amely jelentősen különbözik az ortodox védikus hagyománytól. Eredetileg a hinduizmus misztikus formája volt, majd később a buddhizmusba is beolvadt, főleg a mahájána hagyomá ...

                                               

Tattva

A tattva jelentése: lényeg, lényegiség, elsődleges elem. A mindenség lényegét meghatározó és teremtő alap, princípium. A tattvák a hindu metafizikában, főleg a szánkhja rendszerében az elsődleges elemek.

                                               

Teafű-olvasás

A teafűolvasás, tasszeomantia vagy tasszeográfia egy igen régi jóslástechnika. Tealevelekkel, kávé vagy bor üledékével is végzik. A jóslás egy módszere: A már felforralt vizet a tealevelekre kell önteni, majd egy szűrő nélküli kancsóból egy széle ...

                                               

Telepátia

A telepátia: állítólagos közvetlen információátvitel két, egymástól bizonyos távolságra levő személy között, akiket a távolság megakadályoz abban, hogy a hagyományos módon, az érzékszerveikkel teremtsenek kapcsolatot egymással. A telepátia tehát ...

                                               

A titok (film, 2006)

A titok amerikai dokumentumfilm és a film alapján készült könyv címe. A 2006-ban megjelent és világsikert aratott film és könyv, mely számos országban megjelent, az ún. vonzás törvényéről szól, azaz arról az elképzelésről, hogy kellőképpen pozití ...

                                               

Transzcendentális meditáció

A transzcendentális meditáció meditációs és önfejlesztő módszer, amelyet Maharisi Mahes jógi indiai származású spirituális tanító kezdte el tanítani először Indiában, 1955-ben, majd az 1950-es évek végétől kezdve szerte a világon. Az elmúlt 60 év ...

                                               

Tűzön járás

A tűzön járás során mezítláb végigsétálnak forró köveken vagy parázson, anélkül, hogy égési sérülést szenvednének. Számos kultúrában a hit bizonyítékaként vagy próbájaként szolgált. Más kultúrákban szigorúan tiltották a tűzönjárást, például a zsi ...

                                               

Új Gondolat Mozgalom

Az Új Gondolat Mozgalom az Egyesült Államokban a 19. században kialakult vallásos életfilozófia, egy sor nézet gyűjtőfogalma, mely valószínűleg Phineas Quimby spiritualis tanító kiadatlan írásaiból eredeztethető. Követői laza csoportosulást alkot ...

                                               

A vonzás törvénye

A vonzás törvénye széles körben használt ezoterikus fogalom. Alapelve, hogy minden gondolat rezgéseket bocsát ki és a hasonló a hasonlót vonzza. A vonzás törvénye egyszerűen megfogalmazva: minden gondolat valósággá válik. Azt a dolgot, amelyre go ...

                                               

Vril társaság

A Vril társaság vagy más néven a Fény Páholya egy állítólag 1919-ben vagy 1920-ban Karl Haushofer által Berlinben létrehozott ezoterikus társaság, a Thule Társaság legbelsőbb köreinek elit társasága. A Vril társaság nevében szereplő vril egy állí ...

                                               

Zombi

A zombi vélhetően az afro-karibi vudu hit egyik hiedelméből az euro-atlanti kultúrkörbe átszármazott fantáziaalak, eredetileg a zombik olyan halottak, akiket egy hatalmas mágus élesztett fel, hogy neki szolgáljanak. Bár a zombik egyáltalán nem kö ...

                                               

Angyali meló

Az Angyali meló 2001-ben bemutatott családi, romantikus fantasy-film. Rendezője Nick Castle. Főszereplők Anton Yelchin, Bridget Fonda és Campbell Scott a leendő szüleit játsszák, Albert Finney pedig Elmore Dahl, egy őrangyal, akinek feladata megg ...

                                               

Angyalok és démonok (film)

Az Angyalok és démonok 2009-ben bemutatott amerikai film, mely Dan Brown azonos című regényéből készült, Ron Howard rendezte. Az élőszereplős játékfilm producere Brian Grazer. A forgatókönyvet Dan Brown és Akiva Goldsman írta. A zenéjét Hans Zimm ...

                                               

A Da Vinci-kód (film)

Da Vinci-kód 2006-ban bemutatott amerikai film Ron Howard rendezésében. Dan Brown azonos című regényének filmadaptációja. Egyesült államokbeli premierje 2006. május 19-én, magyarországi bemutatója egy nappal korábban volt. E versenyen kívül vetít ...

                                               

Egyiptom hercege

Az Egyiptom hercege 1998-ban bemutatott amerikai 2D-s számítógépes animációs film, amely a legelső kézzel rajzolt animációs film a DreamWorkstől. A film alapjául a bibliai Mózes története szolgál, az Ószövetség Kivonulás könyvéből. Az animációs j ...

                                               

Ítéletnap (film)

Az Ítéletnap 1999-ben bemutatott amerikai fantasy-akcióhorror, melyet Andrew W. Marlowe forgatókönyvéből Peter Hyams rendezett. A főbb szerepekben Arnold Schwarzenegger, Robin Tunney, Gabriel Byrne és Rod Steiger látható. A film főszereplője egy ...

                                               

Legyetek jók, ha tudtok

A Legyetek jók, ha tudtok 1984-ben bemutatott olasz film, sztereó hanggal. Az eredeti cím máshogyan is értelmezhető; Fülöp atya utal is rá a filmben: Maradjatok jók – ha tudtok. Utalás a gyermeki romlatlanságra. Az élőszereplős játékfilm rendezőj ...

                                               

Napfivér, Holdnővér

A Napfivér, Holdnővér 1972-ben bemutatott egész estés olasz–brit filmdráma Franco Zeffirelli rendezésében. A film Assisi Szent Ferenc életének eseményein alapul. A forgatókönyvírók egyike a nemzetközi hírű olasz rendezőnő, Lina Wertmüller volt. A ...

                                               

Péter, a kőszikla

Szent Péternek, Jézus tanítványának fordulatokban bővelkedő életét mutatja be a film. A különleges történet Jézus halálától kezdődően mutatja be Péter apostol életét, a kereszténység történelmének legizgalmasabb időszakát: az első keresztények kü ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →