ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 225                                               

Gábriel arkangyal

Gábriel arkangyal, vagy magyarosan Gábor főangyal talán a legismertebb arkangyal a Bibliában és a Koránban.

                                               

Gádréel

Gádréel vagy Gádérel a bukott grigorik egyik vezére. Ez Énok könyvének második részében van leírva; a "Példázatok könyvében”. Úgy tartják, hogy ő volt az, aki bűnbe csalta Hawwahot. Gádréel annak az öt "sátánnak” a harmadikaként van megemlítve, a ...

                                               

Incubus

Az incubus egy hímnemű démon, aki a legendák és mítoszok szerint alvó nőkkel hál, hogy szexuális aktust létesítsen velük. Nőnemű változata a succubus. A hagyományos társadalmakban az inkubuszokról és szukkubuszokról szóló buja történeteket mesélt ...

                                               

Kerub

A kerubok az ábrahámi vallások alapján mennyei lények; a zsidó apologetikában azok rendjében is a legmagasabban állnak.

                                               

Kokábel

Kokábel, más néven Kôkabîêl, Kôkhabîêl, Kakabel, Kochbiel, Kokbiel, Kabaiel, vagy Kochab a "csillagok angyalaként” ismert, egy bukott angyal, aki a 200 bukott angyal 20 vezérének negyedike Énok könyvében. Neve általában "Isten csillagaként” értel ...

                                               

Lidérc

A lidérc a magyar mitológia démona, mely a néphagyományban szélesen elterjedt. Valójában több, egymástól bizonyos fokig megkülönböztethető és több esetben területileg is elkülönülő mesebeli lény gyűjtőfogalma, amelyek azonban egy vagy több ismert ...

                                               

Lucifer

Lucifer latin szóösszetétel a lux, lucis és fero szavakból, jelentése így "fényhozó”. Legelőször görög és római költők használták a Vénusz bolygó jelzőjeként. A Vénusz bolygó héber neve, ben-shachar jelenése "a hajnal fia”. Leggyakoribb értelmezé ...

                                               

Mihály arkangyal

A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály, Mihály arkangyal egyike a 7 arkangyalnak, ő a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja szeptember 29. Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint a ...

                                               

Pazuzu

Pazuzu az ókori Közel-Kelet egyik legriasztóbb küllemű démona. Az ábrázolásokon általában ember formájú, rémisztő fejjel, saskarmokkal és szárnyakkal látható. Szerepe szerint azonban Pazuzu az istenek szolgálatába állt, tehát rémisztő külseje ell ...

                                               

Pénemuné

Pénemuné egy virrasztó Énok könyvében. A Bereshith Rabbaban az emberi ostobaság gyógyítója. Mivel egy Abraxielhez közel álló angyal volt, Pénemuné is valószínűleg a gyógyító angyalok közé tartozott, a Labbim rendjébe. – Énok 69: 8-11

                                               

Rafael arkangyal

Rafael arkangyal a vándorok és utazók védője, mert Tóbiás könyvében Tóbiás utazótársa volt. Rafaelt utazóként ábrázolják, szandálban, karján utazó köntösével és egyéb utazási felszereléssel, néha vízitökkel, és mint minden angyalnak, neki is szár ...

                                               

Sátán

Sátán a zsidó, keresztény és az iszlám vallásban szereplő alak. A bibliai iratokban egy olyan Isten ellen lázadó, bukott angyal, aki Isten és az emberiség ellenségeként jelenik meg. A Biblia forrásai alapján emberi formában a Földön sohasem öltöt ...

                                               

Shemjáza

Shemjáza, más néven Semihazah, Shemyazaz, Shemyaza, Sêmîazâz, Semjâzâ, Samjâzâ, Semyaza, és Shemhazai, a Virrasztók rendjéből való bukott angyal a kétes értékű zsidó és keresztény kultúrákban. A "Shemjáza” név jelentése "a név látott” vagy "látta ...

                                               

Succubus

Az succubus egy nőnemű démon, aki a legendák és mítoszok szerint elcsábítja és szexuális aktusra próbálja rábírni az alvó férfiakat. Hímnemű változata az incubus. A hagyományos társadalmakban az inkubuszokról és szukkubuszokról szóló buja történe ...

                                               

Száriel

Száriel a főangyalok egyike a zsidó vallásban. Az útmutatás, de a halál jóindulatú angyalának is tartják, a lelkekért és a Mennyország rendjéért felel, valamint a bűnösök büntetéséről is ő gondoskodik. Neve apokrif iratokból ismert, a Bibliában n ...

                                               

Szellem (vallás)

A szellem többjelentésű szó. Az ember szellemének és lelkének fogalma vagy ellentétben áll egymással, vagy a kettő gyakran átfedésben van egymással és ontológiai prioritással bír a test fölött. Bizonyos vallásokban és filozófiai irányzatokban a f ...

                                               

Szeráf

A szeráfok az Isten iránti szeretetet képviselik, trónja körül állnak, s dicsőségét zengik. Hat szárnyuk van, kettő-kettő a fejükön, a lábukon és a derekukon. Az ó-keresztény festészetben egész alakok, s mind a hat szárnyuk a fejükön és vállukon ...

                                               

Szeráquel

Szeráquel, vagy Araqiel, Arqael, Arkiel, Arkas, Arâkîba a 200 bukott angyal 20 vezérének egyike Énok könyvében. Szeráquel a "föld jeleit” tanította meg az embereknek Jared idejében. Másik megnevezése Aretstikapha a 69. fejezetben. Nevének értelme ...

                                               

Uriél arkangyal

Az ortodox hagyomány szerint Uriél arkangyal egyike a hét arkangyalnak, ünnepnapja november 8. Az anglikán hagyomány szerint ünnepnapja szeptember 29.

                                               

Virrasztó (angyal)

A virrasztó ; Görögül: ἐγρήγοροι, átbetűzés.: egrḗgoroi ; Szláv transzliteráció, Grigori, "Virrasztók", "az ébren lévők"; "őr", ”figyelő") bibliai angyalokra használt kifejezés a bibliában. A virrasztó szó megjelenik egyesszám és többesszámban is ...

                                               

Állatok a buddhizmusban

A buddhizmusban az állatok helyzete és megítélése fontos téma abból a szempontból, hogy annak aspektusaiból következtetni lehet általánosan a buddhista gondolkodásmódra a természettel kapcsolatban, illetve az elmélet és a gyakorlat közötti kapcso ...

                                               

Karma a buddhizmusban

A karma szanszkrit fogalom, melynek szó szerinti jelentése "cselekedet” vagy "tett”. A szanszkrit karmaphala a karma "gyümölcse”, "hatás” vagy "eredmény”. A karmavipaka egy hasonló kifejezés, a karma "érése” vagy "főzése”. A buddhista hagyományok ...

                                               

Megvilágosodás a buddhizmusban

A megvilágosodást a buddhizmusban a bodhi kifejezéssel jelölik, amely Max Müller fordítása után került a Nyugati világba a 19. században. Ennek másodlagos jelentése a Nyugaton arra utal, hogy valaki hirtelen bepillantást nyer valamilyen transzcen ...

                                               

Ereklye

Az ereklye latin eredetű szó, eredetileg fontos történelmi eseményekkel, egyes személyekkel valamilyen kapcsolatban lévő földi maradványokat, tárgyakat jelent. Ilyen például egy hajfürt is lehet. Átvitt értelemben mások által nagy tiszteletben ál ...

                                               

Ereklyetartó

Az ereklyetartó kezdetben egy vagy több ereklye tárolására, egyben védelmére szolgáló láda volt. Használata a 4. századtól terjedt el, számos fajtája, formája ismert, attól függően, milyen ereklye tárolására hivatott. Az ereklyetartók számos vall ...

                                               

Herma

A herma szó görög eredetű. Eredetileg olyan négyszögletű kőoszlopot jelent, amelyen csak a fejet és a falloszt faragták ki. A középkortól készített büszt alakú ereklyetartókat is hermának nevezik.

                                               

Lukács evangélista ereklyéje

A Lukács evangélista ereklyéje a hagyomány szerint Lukács evangélista csontváza. A koponya nélküli csontokat Padovában, a Santa Giustina-bazilikában Olaszországban őrzik, míg a koponyát Prágában, a Szent Vitus-székesegyházban.

                                               

Mandylion

A keresztény hagyomány úgy tanítja, hogy Jézus legkorábbi ábrázolása a Szent Mandylion ikon, egy akheiropoiétosz, azaz nem emberi kéz által keletkezett mennyei eredetű Jézus kép. A szentek valóságát elsősorban ereklyéik jelentették, míg Krisztus ...

                                               

Szent fityma

A szent fityma vagy szent előbőr egyike a Jézusnak tulajdonított ereklyéknek. Számos templom állította különböző korokban azt, hogy birtokában van a Jézus körülmetélésekor levágott bőrdarabnak, és különféle csodás erőket tulajdonítottak neki.

                                               

Szent István-hermák

Az első az a Szent István-herma, amely Kalocsán található a székesegyházban. Az érseki kincstár legértékesebb látnivalója a millenniumra készült Szent István-herma. Államalapító királyunk fejereklye-tartójának elkészítéséhez 1.5 kg aranyat, 48 kg ...

                                               

Szent Kálmán hermája

Zarándokútja közben Szent Kálmánt Stockerauban elfogták, mivel összetévesztették egy kémmel, megkínozták, majd végül megölték. A kreuzensteini kastélyban még mindig áll az a fa, amelyre a hiedelem szerint felakasztották. Szent Kálmánt a melki apá ...

                                               

Szent kereszt

A szent kereszt, egy vagy több fából készült gerenda, amelyen a keresztény hagyomány és a Biblia szerint Jézus Krisztust megfeszítették és kínhalált szenvedett. Az ortodox kereszténység "szent keresztnek”, a katolikusok "szent keresztnek” vagy "k ...

                                               

Szent László hermája

Szent László királyunk 1095-ben halt meg, Nagyváradon temették el. 1192-ben III. Celesztin pápa avatta szentté. A szentté avatását követően a sírját felnyitották, testét az őt megillető díszes sírba helyezték, ám fejét egy külön ereklyetartóba te ...

                                               

Szent lépcső

A Szent lépcső Olaszországban, Rómában található. A hagyomány szerint ezen a 28 lépcsőn ment fel Jézus Pilátushoz, mielőtt elítélte volna a nép. Ekkor már megalázták, fejére tették a tövis koszorút és megostorozták amitől vére lecsepegett a lépcs ...

                                               

Szent Márton hermája

Tours-i Szent Márton Szombathely egyik legjelentősebb történelmi személyisége, életrajzírója szerint 22 évesen keresztelkedett meg, ám két év után az elbocsátását kérte. Az ezt követő időt poitiers-i Szent Hilár püspök mellett töltötte tanulással ...

                                               

Torinói lepel

A torinói lepel nevű keresztény ereklyét sokan katolikus ereklyének tartják, azonban soha nem volt a római katolikus egyház tulajdonában, csak éppen katolikus templomokban őrizték a keletkezése óta eltelt évszázadok alatt, amelyet az újabb korokb ...

                                               

Szent Lándzsa

A lándzsáról egyedül János evangéliumában esik szó. Máté, Márk és Lukács nem tesz említést róla. A történet szerint a rómaiak arra készültek, hogy eltörik Jézus lábát. A crurifragium bevett szokás volt akkoriban, és a kereszthalál meggyorsítására ...

                                               

Besa

A besa a hagyományos albán jogszokásokban a közösségre vagy a közösség egy-egy tagjára kényszerítő erővel ható erkölcsi parancs, az adott szó szentsége, amelynek betartása, a besa által védett személyek, helyek és dolgok oltalma elsőrendű becsüle ...

                                               

Bűn

A bűn filozófiai-erkölcsi fogalom, amely valamely erkölcsi előírás megszegését vagy az erkölcsi előírás megszegésével felálló állapotot jelöli, gyakran vallásos szövegkörnyezetben használt. Más szóval, a bűn olyan cselekedet, tevékenység, kijelen ...

                                               

Csung

A csung, 충; jelentése: "hűség”) a konfucianizmus egyik alapfogalma. A japán konfucianizmusban a busidó sarkköve: a szamurájokat kötötte urukhoz, a hűbérurakat a sógunokhoz a szó szoros értelmében mindhalálig. A Meidzsi-korban 1868–1912 a császár ...

                                               

Erőszakmentesség

Az erőszakmentesség egy erkölcsi irányultság és társadalmi technika, amely elutasítja a fizikai erőszakot a társadalmi, gazdasági és politikai célok elérésére, illetve a másoktól elszenvedett erőszak – mind az elnyomás, mind a nyílt agresszió – m ...

                                               

Ethosz

Az ethosz ritkábban, a választékos nyelvben használt szó, mely az ógörög nyelvből származik. Eredeti jelentése "szokásos hely, tartózkodási hely”. Mai jelentése: erkölcs, erkölcsösség, erkölcsös magatartás. Magatartásminta, viselkedési mód.

                                               

Gonosz

A gonosz általános szóhasználatban a jó ellentéte. A szó azonban egy rendkívül tág fogalom, amelyről minden vallás mást gondol. A szó utalhat az "erkölcsös gonoszságra", amely a "gonosz" szó hagyományos jelentése vagy a "természeti gonoszságra", ...

                                               

Gyilkolásmentesség

A gyilkolásmentesség alapvetően egy olyan társadalmi paradigma megnevezése, amely tartózkodik az emberöléstől és a gyilkolással való fenyegetéstől, illetve a gyilkossághoz vezető körülmények kialakításától. Bár a kifejezés leginkább emberek meggy ...

                                               

Liguori Szent Alfonz

Liguori Szent Alfonz Mária olasz katolikus teológus, egyháztanító, a redemptorista rend megalapítója, majd katolikus püspök, valamint a katolikus erkölcsteológia egyik legjelentősebb alakja.

                                               

Őszinteség

Az őszinteség az igazsággal mint értékkel összefüggő, azzal összhangban álló, cselekvésben és kommunikációban kifejezésre kerülő emberi tulajdonság. Ide sorolható minden, ennek a feltételnek megfelelő emberi megnyilvánulás – a hallgatás épp úgy, ...

                                               

Ezoterika

Ezoterika, ezotéria vagy ezoterikus tanok a titkos tanokra használt kifejezés, amelyet csak egy csoport beavatottjai számára ismeretesek, szemben az ún. exoterikus tanok kal. Az ezotéria világába sorolható számos olyan irányzat, amely korunk tudo ...

                                               

Amulett

Az amulett neve arab eredetű: hamalet, azaz függő, csüngő. Mondják még káméá nak is, amely olyan eszközt jelent, amely egyes nézetek szerint megvédi viselőjét valamilyen bajtól.

                                               

Arcanum (ezotéria)

Az arcanum latin eredetű szó, jelentése rejtély, titok. Átvitt értelemben titkos gyógyszereket is jelentett, amelyeket mint az egészséget helyreállítókat vagy mint a testnek szépségét előmozdítókat adtak el a császárok alatt Rómában. Az alkimistá ...

                                               

Aura (energiaburok)

Az aura az azonos nevű latin szóból származik, amely eredetileg lehelet et jelent, tágabb értelemben pedig emanációt, kisugárzást. A keleti hagyományban, egyes vallásokban és a mai ezoterikus irodalomban az aura az élő és az élettelen testekből k ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →