ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 223                                               

Tudományos ellenőrzés

Tudományos ellenőrzésnek a hipotéziseknek igazságtartalmukra és prediktív erejükre történő tesztelését nevezzük. Tudománynak az egyik leginkább elfogadott és elterjedt részben popperiánus értelmezés szerint az igazságtartalmára nézve tesztelt és ...

                                               

Árjabhata (műhold)

A saját fejlesztésű technológia és a földi állomások követés, adatvétel és -feldolgozás működésének tesztelése. Az indiai űrkutatás technikai hátterének létrehozása.

                                               

Astérix (műhold)

Az Astérix–1 az első francia műhold. Az Astérix-1 fellövésével Franciaország a Szovjetuniót és az Amerikai Egyesült Államokat követve harmadik államként vált saját hordozórakétával is rendelkező űrhatalommá.

                                               

Biosatellite–3

A misszió célja, hogy mérési eredményeket kapjanak mikrogravitációs környezetben a majom élő szervezet agyi idegi, viselkedési, szív-és érrendszeri, folyadék- és vegyi-egyensúlyi valamint anyagcsere-állapotáról.

                                               

Cameo (műhold)

Tudományos műhold, felhasználója a hadsereg. Négy bárium és egy lítium csomagot tartalmazott. Feladata, hogy méréseivel tanulmányozhatóvá váljon a magnetoszféra-ionoszféra kölcsönhatása. Folyamatos műholdkövetés.

                                               

Denpa

A Tokiói Egyetem tervei alapján készült tudományos műhold. A NASDA National Space Development Agency/Japán Nemzeti Űrfejlesztési Hivatal és az ISAS japánul: 宇宙 科学研究 本部/Institute of Space and Astronautical Science/Japán Űr- és Asztronautik ...

                                               

Gravity Probe B

Gravity Probe B egy műholdas kísérlet. A műholdat 2004 áprilisában lőtték fel és 2005-ig működött. Feladata az általános relativitáselmélet bizonyos előrejelzéseinek kimutatása volt.

                                               

Intyerbol–1

Interbol–1 angol elnevezéssel Interball–1, vagy más megnevezés szerint Prognoz–11 orosz SZO–M2 típusú tudományos műhold, melyet az Intyerbol program keretében indítottak a napszél és a magnetoszféra kölcsönhatásának tanulmányozására. Az Intyerbol ...

                                               

Intyerbol–2

Interbol–2 vagy más megnevezés szerint Prognoz-M2 a orosz/ukrán műszeres technológiai, az ionoszféra és a Föld magnetoszféráját kutató mesterséges műhold.

                                               

Kitsat–2

Gyártotta a Surrey Satellite Technology Ltd. SSTL angol, az építésben közreműködött a dél-koreai Advanced Institute of Science and Technology KAIST, üzemeltette a Satellite Technology Research Center SaTReC. Társműholdak: SPOT–3 francia, Stella f ...

                                               

LARES (műhold)

A LARES egy olasz műhold mozaikszavas elnevezése. A LARES-A&H/SS a pályára állítás lényeges eleme.

                                               

MIMOSA

Miniatürizált gyorsulásmérővel legfőbb műszer is ellátott űreszköz, műszereinek tesztelése mikrogravitációs körülmények között. A program keretében az orosz államadósság is rendezésre került. 2003. június 30-án a Pleszeck űrrepülőtérről, az LC–13 ...

                                               

PoSAT–1

A mikróműhold 10–100 kilogramm között tesztelése viselkedés mikrogravitációs környezetben mellett a földi szolgáltató rendszer gyakorlati próbáját is elvégezték.

                                               

SERT–1

Tervezte, építette és üzemeltette a NASA Lewis Research Center. Megnevezései: SERT–1; Space Electric Rocket Test SERT–1. 1964. július 20-án a Wallops Islandból Virginia, az LA–3A LC–Launch Complex jelű indítóállványról egy Scout X–4 S124R állítot ...

                                               

SERT–2

Tervezte, gyártotta és üzemeltette a NASA Lewis Research Center. Megnevezései: SERT–2; Space Electric Rocket Test SERT–2; COSPAR: 1970-009A; Kódszáma: 4327. 1970. február 4-én a Vandenberg légitámaszpontból, az LC–2E LC–Launch Complex jelű indító ...

                                               

Tournesol–1

Gyártotta a SEREB Société pour létude et la réalisation dengins balistiques és a Matra, üzemeltette a Francia Űrügynökség CNES. Megnevezései: Tournesol–1; Diamond D2–A; COSPAR: 1971-030A; Kódszáma: 5128. 1971. április 15-én a Guyana Űrközpontból ...

                                               

Akadémiák Nemzetközi Szövetsége

Az Akadémiák Nemzetközi Szövetsége a humán- és társadalomtudományokat kutató akadémiák világszervezete. Jelenleg 63 ország több mint száz akadémiáját és tudós társaságát tömöríti. 1964-ben Erasmus-díjjal tüntették ki. Párizsban, 1919-ben az Acadé ...

                                               

ASMOSIA

Az ASMOSIA egy 1988-ban alapított nemzetközi tudományos egyesület, amely az antik építő- és díszítőkövek tudományos vizsgálatával foglalkozik, elsősorban a Mediterráneumban és Kis-Ázsia területén, de tágabb értelemben az antik világ egészében. A ...

                                               

CERN

A CERN az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a részecskefizikai kutatások európai szervezete, a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma, a Nagy Hadronütköztető és a World Wide Web születési helye. A francia-svájci határon helyezkedik e ...

                                               

EUROfusion

Az EUROfusion az Európai Unióban és Svájcban található fúziós kutatólaborokat összefogó konzorcium. Az EUROfusion 2014-ben az EFDA utódaként alakult az európai fúziós kutatási program koordinálására. A konzorciumot jelenleg az EURATOM program fin ...

                                               

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság az Európai Unió egyik tudományos szervezete, fő tevékenységi területe az élelmiszerláncot fenyegető kockázatok értékelése és tudományos szakvélemény alkotása. 2002. február 21-én kezdte meg működését, mely ...

                                               

Európai Űrügynökség

Az Európai Űrügynökség egy kormányközi szervezet, mely a világűr felderítésével és felhasználásával foglalkozik. Központja Franciaországban, Párizsban van. Körülbelül 2200 alkalmazottja van, költségvetése 2003-ban 2.7 milliárd, 2010-ben 3.7 milli ...

                                               

European Geography Association

Az European Geography Association, rövidítve EGEA, olyan kiterjedt Európai hálózat, amely geográfus hallgatók és ifjú geográfusok számára nyújt lehetőséget arra, hogy nézeteiket és tudásukat megvitassák más európai geográfusokkal. Ennek elérése é ...

                                               

International Mineralogical Association

Az International Mineralogical Association a Nemzetközi Ásványtani Világszövetség neve. A szervezetet 1959-ben alapították, négy évente tarja kongresszusát. A legutóbbit, a huszadikat Budapesten rendezték meg 2010. augusztus 21. és 27. között, az ...

                                               

Nemzetközi Atomenergia-ügynökség

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség célja a nukleáris energia békés felhasználása és a katonai felhasználás meggátlása. 1957. július 29-én, mint független szervezet jött létre. Székhelye Ausztriában, Bécsben van. Először még 1953-ban Dwight D. Eis ...

                                               

Nemzetközi Matematikai Unió

A Nemzetközi Matematikai Unió nemzetközi civil szervezet, ami a matematikusok nemzetközi együttműködésével foglalkozik. A Nemzetközi Tudományos Tanács tagszervezete és részt vesz Nemzetközi Matematikai Kongresszus négyévenkénti megrendezésében. T ...

                                               

Nemzetközi Politikatudományi Társaság

A Nemzetközi Politikatudományi Társaság egy 1949-ben alapított nemzetközi politikatudományi szervezet, melyben legnagyobb részben amerikai kutatók vesznek részt. Az IPSA elsősorban világkongresszusai révén nyújt fórumot a legkülönfélébb politikat ...

                                               

Nemzetközi Rétegtani Bizottság

A Nemzetközi Sztratigráfiai Bizottság a rétegtan tudományával foglalkozó nemzetközi szervezet, amelynek elsődleges feladata, hogy a paleontológusok nemzetközi vitájának eredményeként megalkossa a földtörténeti időskála globális sztenderdjeit. A G ...

                                               

Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal

A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal angolul: International Bureau of Weights and Measures, franciául: Bureau international des poids et mesures egyike a nemzetközi mérésügyi intézményeknek, amelyet a nemzetközi méteregyezmény alapján hoztak ...

                                               

Aeolipil

Az aeolipil nevű szerkezet a gőzgép ókori őse, melyet alexandriai Hérón készített a Kr. e. 1. században. A készülék egy vízzel feltöltött fűthető tartály volt, amelyet csövek kapcsoltak össze a fölötte lévő, két fúvókával ellátott gömbbel. Az els ...

                                               

Agyagtábla-könyvtárak

Általában a könyvtár létrejöttének előfeltétele, hogy az emberiségnek el kell jutnia a gazdasági, politikai és kulturális fejlődés egy bizonyos fokára. Ez a fejlődés tette lehetővé, hogy társadalmi igény merüljön fel ilyen jellegű gyűjtemények ki ...

                                               

Alexandriai iskola

Az alexandriai iskola névvel jelölik azokat a tudományos irányokat, melyeknek megindítói, művelői és terjesztői Alexandriában éltek, s a Ptolemaioszok bőkezűsége által oly helyzetbe jutottak, hogy irodalmi és tudományos munkásságuk kevés megszakí ...

                                               

Archiatrus

Archiatrus - archiater, a vezető orvos - különösen a császári udvarnál - ókori latin nyelvű megnevezése volt. A görög alak először egy Kr.e. 2. századból származó déloszi feliraton található, itt VII. Antiokhosz király személyi orvosáról van szó. ...

                                               

Ógörög csillagászati számítások és mérések

Az ókori görögök az első csillagászati méréseket az égbolton látható csillagok feltérképezéséhez végezték. Feljegyezték továbbá a bolygók és a Hold mozgását, a Hold fázisait, és megkísérelték a fogyatkozások lehetséges időpontjainak előrejelzését ...

                                               

Fehér doboz

Tudományos és műszaki területen a fehér doboz – ellentétben a fekete dobozzal – egy olyan alrendszer, melynek a belseje vizsgálható, de rendszerint nem módosítható. Az ún. fehér doboz tesztelés során azt vizsgálják, hogy a rendszer teljesíti-e az ...

                                               

Feketedoboz (rendszerelmélet)

Tudományos és műszaki területen a feketedoboz olyan készülék, rendszer vagy tárgy, amely kizárólag csak a bemenete, kimenete és átviteli jellemzői alapján vizsgálható, belső működésének bármilyen ismerete nélkül, azaz megvalósítása "átlátszatlan" ...

                                               

Környezet (rendszer)

A környezet fogalma szorosan kapcsolódik a rendszer fogalmához. A két fogalom egymás nélkül nem is definiálható. A környezet a rendszerre ható tényezők összessége. Egy konkrét rendszert pedig úgy definiálhatunk, ha felsoroljuk elemeit és megadjuk ...

                                               

Kuramoto-modell

A Kuramoto-modell, melyet Kuramoto Josiki vezetett be, egy matematikai modell amely egyes szinkronizációkat hívatott leírni. Specifikusabban egy olyan modell, amely sok csatolt oszcillátor viselkedését írja le. Alkalmazható különböző kémiai és bi ...

                                               

Láncreakció

A láncreakció általánosan események, folyamatok gyors egymásutániságát jelenti, amiben egyetlen esemény sok egyéb, általában a kiváltó okhoz hasonló eseményt indít el. Láncreakció bekövetkezhet a természetben, a társadalomban, az atommagok bomlás ...

                                               

Rendszer

A rendszer fogalma a tudományok és a tudományfilozófia egyik legalapvetőbb fogalma, mégis csak a huszadik században kezdtek el foglalkozni vele, a rendszerelmélet más fogalmaival együtt. Ezt az elméletet Ludwig von Bertalanffy magyar származású o ...

                                               

Rendszerdinamika

A rendszerdinamika a körülöttünk lévő világ tanulmányozásának egy módszere. Míg más tudományágak a világot kicsi- és kisebb részeikben tanulmányozzák, addig rendszerdinamikusok a dolgokat időbeli változásaikkal együtt, teljességükben vizsgálják. ...

                                               

Formatervezésiminta-oltalom

A formatervezési minta az iparjogvédelem egyik oltalmi formájának, a formatervezési mintaoltalom nak a tárgya. A 2002. január 1-jén hatályba lépett, hatályos magyar jogszabály, a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény a ...

                                               

Használati minta

A használati minta oltalma a találmányok egyik iparjogvédelmi oltalmi formája a szabadalmi oltalom mellett. Használati mintaoltalomban részesülhet valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó műszaki megoldás, ...

                                               

Önkéntes műnyilvántartás

Az önkéntes műnyilvántartás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által irodalmi, tudományos vagy művészeti alkotásokról kérelemre vezetett nyilvántartás, amelyben szereplő adatokról a Hivatal tanúsítványt ad ki. A tanúsítvány sem szerzői jogi, se ...

                                               

Szabadalom

A szabadalom a találmányok egyik iparjogvédelmi oltalmi formája a használati minta mellett. Csak az a találmány szabadalmazható, amely megfelel a szabadalmazható találmány valamennyi alábbi ismérvének. A felfedezések sohasem minősülnek szabadalma ...

                                               

Európai Tudományos Újságíró Szervezetek Uniója

Az Európai Tudományos Újságíró Szervezetek Uniója az egyik legrégebbi, tudományos kommunikációval foglalkozó nonprofit társadalmi szervezet Európában. A szervezet tagja a World Federation of Science Journalists közösségnek, amely a világ összes t ...

                                               

European Young Chemists Network

Az Európai Fiatal Kémikusok Hálózata az Európai Kémiai Társaság fiatalok számára létrehozott csoportja, ami olyan 35 év alatti vegyészeket fog össze, akik valamelyik európai társegyesülethez tartoznak. Az EYCN-t 2006-ban alapították. Az EuChemS-e ...

                                               

Informatics Europe

Az egyesület 2006-ban alakult meg. Gyorsan elérte, hogy 28 országból több mint száz tagja lett, egyetemi karok, tanszékek, ipari kutató központok például a Google és Intel kutató laboratóriumai. Megalapítása Bertrand Meyer nevéhez fűződik, aki el ...

                                               

Max Planck Társaság

A Max Planck Társaság független non-profit kutatóhálózat Németországban, mely az 1911-ben alapított Vilmos Császár Társaság jogutódaként jött létre 1948. február 26-án. A társaság 80 intézetet működtet szerte Németországban. A meteorológiai részl ...

                                               

Royal Society of Chemistry

A Royal Society of Chemistry 1841-ben alakult, ekkor még a The Chemical Society in London nevet viselte, 1980-ban a Chemical Society, a Royal Institute of Chemistry, a Faraday Society és a Society for Analytical Chemistry egyesítésével a mai napi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →