ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 222                                               

Magyar régész akadémikusok listája

Ez a lista azon régészek nevét tartalmazza, akik a Magyar Tudományos Akadémia tagjai: Török László 1941-2020 Fettich Nándor 1900-1971 Supka Géza 1883-1956 Kuzsinszky Bálint 1864-1938 Téglás Gábor 1848-1916 Torma Károly 1829-1897 Szabó Miklós 1940 ...

                                               

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak listája (A–F)

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak listája az 1825-ben alakult tudományos társaság történetének tagjait sorolja fel. Az akadémikusok nagy száma szükségessé tette a lista külön szócikkekké tagolását. A 3233 akadémikus betűrendi bontásban érhet ...

                                               

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak listája (G–K)

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak listája az 1825-ben alakult tudományos társaság történetének tagjait sorolja fel. Az akadémikusok nagy száma szükségessé tette a lista külön szócikkekké tagolását. A 3233 akadémikus betűrendi bontásban érhet ...

                                               

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak listája (L–R)

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak listája az 1825-ben alakult tudományos társaság történetének tagjait sorolja fel. Az akadémikusok nagy száma szükségessé tette a lista külön szócikkekké tagolását. A 3233 akadémikus betűrendi bontásban érhet ...

                                               

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak listája (S–Zs)

A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak listája az 1825-ben alakult tudományos társaság történetének tagjait sorolja fel. Az akadémikusok nagy száma szükségessé tette a lista külön szócikkekké tagolását. A 3233 akadémikus betűrendi bontásban érhet ...

                                               

Magyar tudománytörténészek listája

Az alábbi lista a jelentősebb magyar tudománytörténészeket sorolja fel. Marik Miklós csillagászattörténet Pataki Jenő orvostörténet Vargha Domokosné csillagászattörténet Kelényi B. Ottó csillagászattörténet Lambrecht Kálmán biológiatörténet, álta ...

                                               

Miskolczy Ambrus publikációinak jegyzéke

4. Rolul de intermediere între Est si Vest al burgheziei comerciale levantine române din Brasov 1780–1860. Bucuresti, Kriterion, 2000. 207 l. =2. 1. Siebenbürgen im Habsburgerreich. Kurze Geschichte Siebenbürgens. Bp., 1990. 407–447. Trócsányi Zs ...

                                               

Németh Dezső publikációinak listája

Heilmann Ágnes, Janacsek Karolina, Németh D ezső 2013. Az összetett szavak feldolgozásának kapcsolata az emlékezeti folyamatokkal serdülő- és felnőttkorban. In Harsányi Sz. G. és Kékesi M. Z. szerk. Szegedi Pszichológiai Tanulmányok – 2013. JGYTF ...

                                               

Nobel-díjasok listája

                                               

A Román Akadémia elnökeinek listája

                                               

A Román Akadémia intézményei

A Román Akadémia fennhatósága alatt több intézmény, központ és alapítvány is működik. Céljuk a tudományok, nyelvészet és művészetek kifejtése nemzeti érdekeltségű programok és elsődleges alapprogramok megvalósításának a segítségével.

                                               

A Royal Society elnökeinek listája

1890–1895: William Thomson 1883–1885: Thomas Henry Huxley 1885–1890: George Gabriel Stokes 1905–1908: John William Strutt 1820–1820: William Hyde Wollaston 1908–1913: Archibald Geikie 1930–1935: Frederick Hopkins 1960–1965: Howard Florey 1660–166 ...

                                               

Vihar Béla műveinek listája

Vihar Béla: A csodálatos hajó. Zsidó mesék. Izr. Magyar Irodalmi Társulat Bp. é.n. Komlós Aladár - Vihar Béla: A kincsőrző fa. Zsidó mesék és elbeszélések. Országos Izraelita Tanítóegyesület kiadása. Bp. é.n. Sárga könyv. Adatok a magyar zsidóság ...

                                               

Vihar Judit publikációinak listája

Ez a lista Vihar Judit irodalomtörténész, műfordító, haiku-költő tudományos és egyéb publikációit, műfordításait tartalmazza a megjelenés helyének, idejének megjelölésével kronológiai sorrendben. Fő szakterülete az irodalomtörténet és a fordítást ...

                                               

Matematika

A matematika, tárgyát és módszereit tekintve, sajátos tudomány, mely részben a többi tudomány által vizsgált, részben pedig a matematika "belső” fejlődéséből adódóan létrejött rendszereket, struktúrákat, azok absztrakt, közösen meglévő tulajdonsá ...

                                               

1+1=2

Az 1+1=2 egy gyakran emlegetett feladat a matematikával kapcsolatban. Elsődlegesen azért szokták idézni, hogy bemutassák, a matematika mennyire szőrszálhasogató és nevetségesen triviális kérdésekkel foglalkozik. Ezzel párhuzamosan a szokásos jell ...

                                               

A matematika megoldatlan problémáinak listája

A matematikának, mint minden tudományterületnek léteznek mind a mai napig megoldásra váró problémái. A tudományág problémáinak egyedisége abban rejlik, hogy nem szükséges a tanulmányozásukhoz különösebb felszerelés vagy terepmunka, ennek megfelel ...

                                               

Analitikus függvénykiértékelés

Maclaurin-sor: f x = log ⁡ 1 + x = x − x 2 + x 3 − x 4 +. + − 1 n x n + H {\displaystyle fx=\log1+x=x-{x^{2} \over 2}+{x^{3} \over 3}-{x^{4} \over 4}+.+-1^{n}{x^{n} \over n}+H}, H {\displaystyle H} < 1 n + 1 x n + 1 {\displaystyle

                                               

Diffúziós Monte-Carlo-módszer

A diffúziós Monte-Carlo-módszer egy kvantum Monte-Carlo-módszer, mely a Green-függvényt használja a Schrödinger-egyenlet megoldására. A DMC numerikusan egzakt eljárás, ami azt jelenti, hogy megtalálja az egzakt alapállapotú energiákat egy adott h ...

                                               

Dimenziómentes mennyiség

A dimenzióanalízisben a dimenziómentes mennyiség, vagy 1 dimenziójú mennyiség olyan mennyiség, melyhez nem társul fizikai dimenzió. Ennél fogva tehát ez csak egy "egyszerű szám”, a dimenziója mindig 1. A dimenziómentes mennyiségek széles körben h ...

                                               

Előjel

A két előjel a pluszjel és a mínuszjel, melyek a matematikában a pozitív és a negatív fogalmát, valamint az összeadást és a kivonást mint műveletet jelölik. Használatukat emellett más területekre is kiterjesztették. A plusz és a mínusz szó a lati ...

                                               

Homogén (matematika)

A homogén szó a matematikában több dologra vonatkozhat: Homogén lineáris egyenletrendszer Homogén polinom Homogén lineáris leképezés Homogén reláció Homogén koordináták

                                               

Kísérleti matematika

Kísérleti matematikán sokszor azt a módszert értik, mikor egy feltevés bizonyítására tett kísérlet előtt a matematikusok hipotézist állítanak fel és ellenőrzik, hogy a számolások összhangban vannak-e az elmélettel. Egy ellentmondás, ellenpélda me ...

                                               

Matematikai modell

A matematikai modell egy rendszer leírása matematikai elképzelésekkel a matematika nyelvén. A matematikai modell létrehozatala a matematikai modellezés. Matematikai modelleket használnak a természettudományokban és a mérnöki területeken, valamint ...

                                               

Nemzetközi Matematikai Kongresszus

A Nemzetközi Matematikai Kongresszus) a legnagyobb matematikai témájú konferencia. A Nemzetközi Matematikai Unió rendezi meg négyévenként.

                                               

Matematikai optimalizálás

A matematikai optimalizáció a legjobb elem kiválasztását jelenti a matematikában, a statisztikában, a számítástechnikában és az alkalmazott tudományokban. A legjobb elemet az alternatívák egy halmazából választják ki. A legegyszerűbb esetben az o ...

                                               

Számtani-mértani sorozat

                                               

Szimmetriaműveletek

Azt a cselekvést, amelynek révén az adott tárgyat az eredetitől megkülönböztethetetlen helyzetbe visszük át, szimmetriaműveletnek nevezzünk. Minden szimmetriaművelethez tartozik valamilyen szimmetriaelem ; ez az a pont, egyenes vagy sík, amely az ...

                                               

Szürreális számok

                                               

Teleszkopikus összeg

                                               

Változó

A számítógép-tudományban és a matematikában a változó egy mennyiség vagy egy objektum szimbolikus jelölése. A matematikában a változó gyakran egy ismeretlen mennyiséget jelent, míg a számítógép-tudományban azt a helyet értjük alatta, ahol egy men ...

                                               

Ernst Ahl

Christoph Gustav Ernst Ahl német zoológus. 1921-től 1941-ig a berlini Természettudományi Múzeum ichthiológiai és herpetológiai osztályának igazgatója volt. 1927-től 1934-ig a Das Aquarium című folyóirat főszerkesztője volt. Az elsők között tanulm ...

                                               

Arany Dániel

Arany Ignác sakter és Gold Antónia 1833–1897 fia. Győrben az ottani főreáliskolában érettségizett. Matematika tanári oklevelet a budapesti tudományegyetemen szerzett. Ezután a selmecbányai erdészeti akadémián volt tanársegéd. 1893–1896 között Győ ...

                                               

Arkhimédész

Arkhimédész, természettudós, ókori szicíliai matematikus, mérnök, fizikus, csillagász, filozófus. Néhány matematikatörténész őt tartja a legnagyobb ókori matematikusnak, Carl Friedrich Gauss a három legnagyobb között tartotta számon. Bizonyításai ...

                                               

Victor Basch

Victor Basch, vagy Basch Viktor, születési nevén Langsfeld Viktor magyar zsidó származású francia filozófus-esztéta, irodalomtörténész, egyetemi tanár. 1926-tól a franciaországi Emberi Jogok Ligájának elnöke. Lányi Ernő zeneszerző testvére.

                                               

Marc Bloch

Marc Leopold Benjamin Bloch a modern történetírás egyik legnagyobb alakja, az Annales-iskola társalapítója. A Francia Köztársaság Becsületrendje és a Katonai Kereszt 1914–1918 tulajdonosa.

                                               

Dian Fossey

Dian Fossey amerikai etológus. Fossey 18 éven keresztül tanulmányozta a gorillák viselkedését. Munkáját, melyet az ismert paleontológus, Dr. Louis Leakey biztatására kezdett el, a ruandai hegyi erdőkben végezte a hegyi gorillák között. Munkája so ...

                                               

Maurice Halbwachs

Maurice Halbwachs francia filozófus, szociológus és szociálpszichológus, a kollektív emlékezet megfogalmazója és jeles kutatója.

                                               

Alexandriai Hüpatia

Alexandriai Hüpatia egyiptomi hellenisztikus filozófus, matematikus és csillagász, az ókori világ egyik kimagasló egyénisége, a történelem egyik első ismert női polihisztora, a matematikus Alexandriai Theón leánya. A keresztény pogányüldözések el ...

                                               

Liviu Librescu

Liviu Librescu a Virginiai Műszaki Egyetem professzora. Romániában született, tizenéves korában előbb egy transznisztriai koncentrációs táborba deportálták, majd a foksányi gettóban élte túl a Holokausztot. Az 1950-es években a Bukaresti Egyeteme ...

                                               

Kazimierz Prószyński

Kazimierz Prószyński a film és a cinematográfia történetének egyik első feltalálója. Auguste és Louis Lumière előtt, 1894-ben szabadalmaztatta mozgófilm kameráját, neve: pleograf. 1902-ben egy filmvetítőt, az obturatort fejleszti ki a Gaumont tár ...

                                               

Petrus Ramus

Petrus Ramus vagy eredeti francia nevén Pierre de La Ramée francia humanista filozófus, logikus, matematikus, teológus.

                                               

Révay József (filozófus)

Gróf szklabinyai és blatnicai Révay József filozófus, egyetemi tanár, festő, válogatott jégkorongozó, olimpikon.

                                               

Moritz Schlick

Moritz Schlick filozófus, az ún. Bécsi kör egyik alapítója. Fő eredményeit a tudományfilozófia, episztemológia területén érte el.

                                               

David Webster

David Webster dél-afrikai kulturális antropológus, polgárjogi harcos volt, akit az apartheid rendszer gyilkoltatott meg.

                                               

Johann Joachim Winckelmann

Johann Joachim Winckelmann német régész. A mai értelemben vett művészettörténet első írója, a tudományos régészet megalapítója. A németországi klasszicizmus szellemi megalapítója.

                                               

Előzetes közlemény

A tudományos közlemények egyik típusa. Előzetes közleményt abban az esetben jelentetnek meg, ha a kutatásnak még nincs eredménye, de különböző okokból kifolyólag megjelentet a kutató csoport egy írást arról, hogy az adott témában folyik egy kutat ...

                                               

Esettanulmány

Az esettanulmány a társadalomtudományok egyik kutatási módszere. Egyéb kutatási módszer lehet még a kísérlet, a kérdőívezés, az ún. "multiple histories”, valamint az adatok feldolgozásának elemzése. Az esettanulmány Babbie 2004 besorolása szerint ...

                                               

Jövendölés

A jövendölés vagy jóslat egy bizonyos esemény jövőbeni bekövetkezésére vonatkozó kijelentés vagy állítás. Egy ilyen kijelentés valóságtartalma szerint lehet tudományos vagy tudománytalan és az általános szóhasználatban környezetének megfelelően k ...

                                               

Kiválasztási effektus

A kiválasztási effektus a csillagászatban a mérések, megfigyelések egyik statisztikai hibáját jelzi, amikor a mérési módszer mintegy megszűrve a vizsgálandó objektumok vagy események körét, azok egy részét kiválasztja és a vizsgálódó elé tárja, m ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →