ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 221                                               

Tudományos módszer

A tudományos módszer olyan módszerek együttesét jelenti, ami megkülönböztető jegye a tudománynak, meghatározza a tudományos kutatás menetét. A tudományos módszerek gyűjtőneve a tudományos módszertan. A tudományos módszertan tanulmányozását napjai ...

                                               

Antinomianizmus

Az antinomianizmus minden olyan nézet, amely elutasítja a törvényeket, az erkölcsi, vallási vagy társadalmi normákat. A kifejezésnek vallási és világi jelentése egyaránt van.

                                               

Attribútum

Az attribútum a jelenségek, tárgyak lényegi, szükségszerű, elválaszthatatlan tulajdonsága, ellentétben az akcidenciá val. Latin eredetű szó, amelynek jelentése: mellérendel, neki tulajdonít. Más források az attribuere, szóból eredeztetik.

                                               

Beatlemánia

A Beatlemánia, vagy angol nyelvterületen elterjedt nevén Beatlemania egy hatvanas években, újságírók által kitalált fogalom. A fogalom a legendás Beatles együttesről szerezte a nevét, amikor az a sikereinek csúcsán járt.

                                               

Csend

A csend a hallható zajok hiánya, olyan halk hangok kiadása, amelyek nem hallhatóak, vagy az állapot, amikor a hangok megszűntek; ez utóbbi értelem kiterjeszthető a kommunikáció bármilyen formájának leállítására vagy hiányára, akár beszéd útján, a ...

                                               

Géniusz (fogalom)

A géniusz olyan személy, aki kimagaslóan magas intelligenciával, illetve tehetséggel rendelkezik. A magyar géniusz szó a latin genius szóból származik, maga a latin szó pedig a geno igéből ered, amely azt jelenti: "szülni, nemzeni". A geno pedig ...

                                               

Kozmográfia

A kozmográfia, gráfein szavakból) a Föld és az univerzum leírásának tudománya. A középkori kozmográfia a földrajzot, a geológiát és a csillagászatot is magában foglalta, és feltárta az embernek a világhoz való viszonyát. A kifejezés Klaudiosz Pto ...

                                               

Laikus

A római katolikus egyház szervezete szerint laikus az a keresztény, aki nem tagja a klérusnak. Jelentésbővülés nyomán laikusnak nevezik valamely tudományra vagy szakmára vonatkozólag azt, aki abban járatlan, abba beavatva nincs, ahhoz nem ért.

                                               

Nosztalgia

A nosztalgia erős vágyakozás egy múltbéli érték, vagy maga a múlt iránt. Általában egy helyre vagy időtartamra szoktak nosztalgiával gondolni. A szó görög eredetű. A nosztalgia a múlt iránti vágyakozás, az akkori események és lehetőségek visszasí ...

                                               

Pontosság és precizitás

A pontosság és precizitás két ellentmondó, egymást kiegészítő fogalom a metrológiában. A tudományos és a hétköznapi életben pontosság az, hogy mennyire közelíti meg valamely észlelés mérés eredménye a megfigyelt jelenség valódi értékét. Számos je ...

                                               

Sakkban használt fogalmak listája

armageddon: valamelyik fél győzelmét garantáló játék, amelyben a döntetlen sötét győzelmének számít, ugyanakkor világos némi időelőnyt kap áldozat: saját sakkfigura leütésének megengedése valamilyen későbbi előny érdekében. Típusai: anyagáldozat, ...

                                               

Szórakozás

A szórakozás az állapot, amikor valami szórakoztatja az embereket. Olyan tevékenység, ami fenntartja az emberek figyelmét, és örömöt nyújt nekik. Egy ötlet vagy egy feladat is lehet szórakoztató, de leginkább azok a tevékenységek vagy események, ...

                                               

Academicus

A folyóiratot Arta Musaraj alapította és vezeti 2008 óta. Nemzetközi szerkesztőbizottsággal rendelkezik, akik főként az akadémiai szféra elitjéhez tartoznak. Évente kétszer kerül kiadásra angol nyelven, rendelkezik hagyományos ISSN 2079-3715 és e ...

                                               

Acta Pintériana

Az Acta Pintériana a Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata. Ez a szervezet a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő intézmények tudományosan kvalifikált szakembereit fogja össze és a Ferences Alapítvány ...

                                               

Archív Orientální

Az Archív Orientální 1929-ben a Cseh Köztársaságban alapított nemzetközi orientalisztikai szakfolyóirat.

                                               

Budapesti Szemle

A Budapesti Szemle egy 1840 és 1944 között, kisebb megszakításokkal évente három alkalommal, kötet formában megjelent a kultúra széles területeit felölelő folyóirat volt.

                                               

Environmental Health Perspectives

Az Environmental Health Perspectives egy szakértők által felülvizsgált, nyílt hozzáférésű folyóirat, amelyet havonta jelentetnek meg az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Környezet-egészségügyi Tudományos Intézetének támogatásával. Az EHP elsődleg ...

                                               

European Journal of Ecology

A European Journal of Ecology 2015-ben alapított, félévente megjelenő, angol nyelvű tudományos folyóirat. Eredeti, lektorált dolgozatokat közöl az ökológia minden területéről. Az olvasók számára minden itt megjelent cikk nyílt hozzáférésű, és a s ...

                                               

International Relations Quarterly

Az International Relations Quarterly Magyarország és a régió nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó folyóirata. A folyóirat 2010 márciusától kezdve, negyedévente jelenik meg. A lapban tanulmányokat, tudományos értekezéseket, konferencia anyagokat p ...

                                               

Magyar Pszichológiai Szemle

Folyamatosan jeles szerkesztői voltak, az induláskor, 1928-1932-ig Kornis Gyula és Ranschburg Pál közreműködésével Boda István és Juhász Andor szerkesztette, 1933-1939-ig Várkonyi Hildebrand Dezső, 1940-1944-ig Lehoczky Tibor és Mátrai László, 19 ...

                                               

Nature

A Nature egy 1869-es alapítású lektorált brit természettudományos szakfolyóirat-család, melynek első száma 1869. november 4-én jelent meg. Napjainkban a legtöbb tudományos folyóirat erősen specializálódott valamely területre, ám a Nature jelenleg ...

                                               

Science

Science az A Természettudományok Haladását Támogató Amerikai Egyesület kiadványa. A brit Nature mellett világszerte a legfontosabb ilyen jellegű sajtóorgánum. A hetilap ún. Peer-Review-elven működik és körülbelül 130 ezer előfizetője van. Mivel a ...

                                               

Studia Universitatis V. Babes et Bolyai

Studia Universitatum V. Babes et Bolyai – A Babes és Bolyai Egyetemek közleményei. Ezzel a kettős címmel 1956–57-ben megjelent tudományos folyóirategyüttes, amely 1958–61 között Studia Universitatum Babes et Bolyai címmel, majd a két egyetem egye ...

                                               

The Information Society

A The Information Society egy angol nyelvű, nemzetközi, szaktudományos folyóirat, mely évente 5-ször jelenik meg online és nyomtatásban. Kiadója az amerikai, Taylor & Francis mely egy nagy múltú lapkiadó. A lap kritikai kulcs fóruma az információ ...

                                               

Behálózva – a hálózatok új tudománya

Barabási Albert László első valódi áttörést jelentő könyve, a Behálózva – a hálózatok új tudománya először angol nyelven, Linked: How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means címmel jelent meg 2002-ben. A hálózati rendszerek e ...

                                               

A Bormann-nak diktáltak

A Bormann-nak diktáltak címmel jelent meg az a könyv, amelynek tartalma Adolf Hitler különböző monológjai 1945. február 2-től 26-áig, melyeket titkára 1945. április 2-án gyorsírásban rögzíttette és feldolgozta. Néhány történész kétségbe vonja az ...

                                               

Háborúk, járványok, technikák

A Háborúk, járványok, technikák Jared Diamond 1997-ben írt tudományos-ismeretterjesztő könyve. Typotex Kiadó 2010. Negyedik bővített és javított kiadás. Fordította: Födő Sándor - Vassy Zoltán. ISBN 9789632790787 A Leírás fejezeteben feltüntetett ...

                                               

A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása

A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása Jared Diamond 1992-ben írt tudományos-ismeretterjesztő könyve. Eredeti alcíme: How our animal heritage affects the way we live. Magyar nyelvre Győrvári Boglárka fordította.

                                               

A II. világháború repülőgépei

A II. világháború repülőgépei a brit Kenneth Munson író által írt típuskönyv, amelyben a második világháború harci repülőgépei vannak fontossági és ábécésorrendben feltüntetve.

                                               

Leges ecclesiasticae

A Leges ecclesiasticae Batthyány Ignác püspök mindmáig leggyakrabban idézett műve, amelynek bevezetőjéből és kritikai apparátusából ismerhető meg leghitelesebben a püspök történetkutatói koncepciója, módszere és egész tudományos arzenálja. Értéke ...

                                               

Magyar encyclopaedia

A Magyar encyclopaedia Apáczai Csere János erdélyi református teológus, pedagógus 1653.1654 és 1655-ben írt, majd 1655-ben Utrechtben megjelent munkája, az első magyar nyelvű tudás- és ismerettár. A mű jelentőségét mutatja, hogy ezt a rengeteg an ...

                                               

Magyar logicatska

A Magyar logicatska vagy korszerűsített helyesírással Magyar logikácska Apáczai Csere János erdélyi pedagógus, filozófus, református teológus valószínűleg 1653 előtt, Petrus Ramus 1555-ös dialektikai munkája alapján összeállított, majd 1654-ben G ...

                                               

A mémgépezet

A mémgépezet Susan Blackmore 1999-es tudományos ismeretterjesztő könyve. Témáját tekintve a memetikával foglalkozik. A könyv első felében Blackmore a mém fogalmát próbálja meghatározni. A második részben pedig, olyan témákkal foglalkozik, mint a ...

                                               

Miért élvezet a szex?

A Miért élvezet a szex? Jared Diamond 1997-ben írt tudományos-ismeretterjesztő könyve. Magyarul az eredeti megjelenés évében jelent meg Csányi Vilmos lektorálásával.

                                               

Oakeshott: A költészet hangja

Michael Joseph Oakeshott a XX. század egyik legmeghatározóbb alakja a brit politikai gondolkodás és konzervatív bölcselkedés terén. Oakeshott életművében a nyitott véleményalkotásra törekedett, értekezéseinek sokszínűsége érinti az episztemológia ...

                                               

Összeomlás – Tanulságok a társadalmak továbbéléséhez

A szerző egy sor társadalom történetét mutatja be, melyek összeomlottak vagy továbbra is élnek. Vizsgálja a fontos tényezőket, úgy mint a környezet törékenysége, klímaváltozás, szomszédokhoz való viszony, politikai intézmények és a társadalmi vál ...

                                               

A páciens neve: Doktor House

A páciens neve: Doktor House Kovács Gusztáv teológus 2010-es tudományos könyve. Alapját a szerzőnek a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán tartott szemináriuma képezte. A bioetika szemüvegén keresztül vizsgálja a népszerű televíziós sorozatot. Ké ...

                                               

Panzerkrieg (könyv)

A Panzerkrieg a második világháborúban harcoló német páncéloshadosztályok történetét megörökítő könyv. Szerzői angol írók: Peter McCarthy és Mike Syron. Az angol kiadás 2002-ben jelent meg. Magyarországon a könyvet a Gold Book adta ki 2009-ben. A ...

                                               

Philosophia naturalis (Apáczai Csere János)

A Philosophia naturalis, magyarul Természetfilozófia Apáczai Csere János erdélyi pedagógus, filozófus, református teológus feltehetően 1658–1659 folyamán összeállított, de kéziratban maradt, a természettudomány részterületeit karteziánus alapokon ...

                                               

Szabad kultúra (könyv)

A Szabad kultúra: A kreativitás természete és jövője Lawrence Lessig jogászprofesszor könyve, melyet az interneten a Creative Commons nem-kereskedelmi célra szabadon felhasználható licence alatt 2004. március 25-én jelentetett meg. Az angol cím: ...

                                               

Útikalauz (Asimov)

Az Útikalauz Isaac Asimov tudományos esszékötete. A könyv szerkezetében különbözik a hagyományos irodalmi művektől, mivel az információt – a feltételezett olvasók által feltett kérdésekre adott – válaszok formájában közli. Mint Asimov más tudomán ...

                                               

Bagdy Emőke előadásainak listája

                                               

Bagdy Emőke publikációinak listája

20. Bagdy, Emőke: Az evés öröme, szenvedélye, szenvedése, Budapest, Kossuth Kiadó 2016 ISBN 9789630985024 19. Bagdy, Emőke: Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és életünkben,Budapest, Athenaeum 2016, 282 p. ISBN 9789632936062

                                               

Csepeli György publikációinak listája

Ez a lista Csepeli György szociálpszichológus, szociológus tudományos publikációi t tartalmazza a megjelenés helyének, idejének megjelölésével kronológiai sorrendben. A fő szakterülete a csoportközi viszonyok kutatása az első általa végzett kísér ...

                                               

Fónagy Iván műveinek listája

2001 Languages within language: an evolutive approach. Amsterdam; Philadelphia, PA: Benjamins 828 p. Ser. Foundations of semiotics, 13. ISBN 1556190387; ISBN 9027232830 2006 Dynamique et changement. Ser. Bibliothèque de l’Information Grammaticale ...

                                               

Gyakori tévedések listája

A következő lista az olyan jelenlegi, tévesen vagy helytelenül széles körben elterjedt elképzeléseket és hiedelmeket tartalmazza, melyek nevezetes témákkal kapcsolatosak, és mindezek mellett megbízható források is beszámolnak róluk. A lista bejeg ...

                                               

Külföldi pszichológusok listája

Theodor W. Adorno 1903–1969 német filozófus Robert P. Abelson 1928–2005 Richard C. Atkinson 1929– amerikai pszichológus Michael Argyle 1925–2002 brit szociálpszichológus John William Atkinson 1923–2003 amerikai pszichológus Alfred Adler 1870-1937 ...

                                               

Lengyel András írásai

                                               

Lőrincz Lajos műveinek listája

A tudomány néhány elméleti kérdése, Bóna Ervin-Farkas János-Klár János-Paczolay Gyula szerzőtársakkal, Tudományszervezési füzetek 6. Akadémiai Kiadó, Bp. 1970. 291. A közigazgatás kutatásának tudományos irányzatai, Nagy Endre és Szamel Lajos társ ...

                                               

Magyar feltalálók, újítók listája

A feltalálók, újítók születési neve, születési éve és az elhunytak halálozási dátuma, továbbá a találmányuk neve legjelentősebb vagy legismertebb találmányuk neve, illetve az újításuk rövid megnevezése szerepel. Nem tüntettük fel a listán szerepl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →