ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 219                                               

Vietnámi Demokratikus Köztársaság

A Vietnámi Demokratikus Köztársaság vagy közismertebb formában Észak-Vietnám név egy olyan szocialista államra utal, amely 1945-ben jött létre Ho Si Minh vezetésével a mai Vietnám északi részén Hanoi fővárossal. A vietnámi háború eredményeként 19 ...

                                               

Vietnámi Köztársaság

A Vietnámi Köztársaság vagy Dél-Vietnám név egy olyan államra utal, mely egészen 1975-ig irányította Vietnám déli részét. Nemzetközileg 1950-ben mint Vietnám Állam, majd mint Vietnámi Köztársaság ismerték el. Fővárosa Saigon volt. A Dél-Vietnám é ...

                                               

VIII. Keresztély dán király

VIII. Keresztély, dán király 1839 és 1848 között, valamint norvég király 1814-ben pár hónapig. Az Oldenburg-házból származó Frigyes koronaherceg és Mecklenburg–Schwerini Zsófia Friderika koronahercegné gyermeke, egyben VII. Frigyes dán király apj ...

                                               

Világtörténelmi enciklopédia

A Világtörténelmi enciklopédia egy 21. századi magyar nyelvű népszerű ismeretterjesztő történelmi könyvsorozat. A Kossuth Kiadó és a Metro hírújság közös vállalkozásában jelent meg Budapesten 2007 és 2008 között a barcelonai Editorial Sol 90 kiad ...

                                               

Vilajet

A vilajet az Oszmán Birodalom nagyobb területi egységeinek, tartományainak megnevezése a 16. századtól az első világháború végéig, a birodalom széthullásáig. Polgári és katonai vezetője a bejler-bej vagy beglerbég. A pasalik kifejezés alatt az ol ...

                                               

Vindolanda

Vindolanda castrum Hadrianus falától nem sokkal délre, Észak-Angliában, a mai Bardon Mill település közelében. Híres, mint a vindolandai táblák lelőhelye.

                                               

Vörös Khmer

A Vörös Khmer mozgalom azoknak a kambodzsai kommunistáknak a neve, akik Pol Pot vezetésével az 1970-es évek legvéresebb diktatúráját, a Demokratikus Kambodzsát megteremtették. Uralmuk alatt nagyjából 3 millió embert öltek meg. Nevükben a vörös a ...

                                               

Wales uralkodóinak listája

Wales ma az Egyesült Királyság egyik koronaországa. Története még jóval az angolok bejövetele előtt kezdődött. A hagyományos briton uralkodók háttérbe szorulása valójában már a rómaiak megjelenésekor megkezdődött. A kelta gyökerekkel rendelkező w ...

                                               

Walker háborúi

Walker háborúi: Az amerikai William Walker kalandor 1853-tól 1860-ig három expedíciót vezetett a latin-amerikai területekre. Az általa toborzott Amerikai Falanx csupa zsoldosból verődött össze. A meghódított területeket Walker sok esetben magánál ...

                                               

Weissensteini csata

A weissensteini csata 1604. szeptember 25-én a lengyel és a svéd hadak között végbement ütközet a mai Paide területén. A svédek Arfuid Eriksson irányítása alatti, mintegy 6-7000 fős seregével soraikban számos némettel szemben Jan Karol Chodkiewic ...

                                               

Werowocomoco

Werowocomoco egy falu volt a mai Virginia állam területén 1600 körül, a 30 törzsből álló póheten indián törzsszövetség központja az európai telepesek megjelenése idején. Neve széles körben leginkább John Smith kapitány és Pokahontasz indián herce ...

                                               

Windsori kastély

A windsori kastély az Egyesült Királyságban, Berkshire megyében található. A világ legnagyobb jelenleg is használt kastélya, I. Vilmos angol király korából maradt fenn. A kastély területe körülbelül 45 000 m². A londoni Buckingham-palotával és az ...

                                               

Witan

A Witan az angol-szász királyok által összehívott tanács, mely városi elöljárókból, lovagokból, püspökökből és a királyból állt. Királyi földadományozás, kiváltságlevél, templomi ügyek, adózás, védelem és külügyek megvitatása és jóváhagyása, vala ...

                                               

Woflai csata

Woflai csata: 1542. augusztus 28-án a portugál-etióp sereg és az adali-török sereg közti csata Abesszíniában, az Asenge-tó mellett. Az ezt megelőző ütközetben Ahmed Grán, Adal uralkodója legyőzte a portugál Cristovão da Gamát. Grán serege több ez ...

                                               

Würzburgi csata

A würzburgi csata 1796. szeptember 3-án zajlott le a Jean-Baptiste Jourdan vezette francia köztársasági és a Károly főherceg, Teschen hercege által vezetett osztrák birodalmi erők között. A csatában az osztrákok győztek. A francia hadsereg megind ...

                                               

Wyatt-felkelés

A Wyatt-felkelés 1554 januárjában kirobbant mozgalom, amely vezetőjéről, ifj. Thomas Wyattról kapta nevét. Célja Véres Mária hatalomtól való megfosztása és Erzsébet trónra juttatása volt. A felkelők úgy tervezték, hogy megszállják Londont, ezt az ...

                                               

Xunantunich

Xunantunich egykori maja település romterülete Belize nyugati részén, a guatemalai határ mellett, Belmopantól kb. 47 km-re délnyugatra fekszik. A város - hasonlóan mint Altún Ha - a klasszikus maja korban 600-900 között élte a virágkorát és a kör ...

                                               

Zaculeu

A maja korai klasszikus korban 250 és 600 között alapították. Fénykorát a 8. század körül élte, amikor is legnagyobb piramistemplomai létesültek, majd a maja kultúra általános hanyatlása idején, 1525-ben vált elhagyatottá. A 10. században a mai M ...

                                               

Zsolnai zsinat

Az ún. Zsolnai zsinat 1610. március 28-30. között ülésezett Zsolnán. Jelentősége abban áll, hogy először hozott egységes egyházigazgatási törvényeket egy teljes országrész evangélikus gyülekezetei számára. 1606-ban Bocskai István és Rudolf magyar ...

                                               

Átírás

Általánosságban átírás alatt egy adott kódrendszer elemeinek egy másik kódrendszerbe történő átkódolását értjük. Ezek a kódrendszerek bármilyen eredetűek lehetnek. Átírás angolul transcript továbbá egy szöveg egyik hordozóról egy másik hordozóra ...

                                               

Képlet

Egy vegyület alkotórészeinek leírására szolgáló módszer. A vegyületet alkotó elemek vegyjeleinek és az alkotó atomok darabszámának leírása. Például: A víz két hidrogénatomból és egy oxigénatomból áll. Ezt képlettel H 2 O-ként írjuk. A kénsav képl ...

                                               

Mérték

A "mérték” szót sokféle, bár egymástól nem független értelemben használhatjuk. A matematikában A metrikus terekben definiálható, a köznapi távolság gal a legszorosabb kapcsolatban álló metrika fogalmát magyarul a "mérték”-nek fordíthatnánk, azonb ...

                                               

Modell (tudomány)

A modell egy a tudományos kutatásban használt fogalom, amely a nagyon pontosan megfogalmazott hipotéziseket és hipotézis-rendszereket jelenti. Az egyazon jelenség vizsgálata céljából bevezetett alternatív hipotézisek együttesét hipotéziának, a hi ...

                                               

Expert-Operator System

Az Expert-Operator System elnevezésű tudományos szellemi alkotás a fejlődés egyetemes modelljének - Leader-Follow Modell - gyakorlati felhasználásra történt kidolgozása. Ezek az 1970-es és az 1990-es évek között tett felfedezések a Szovjetunióban ...

                                               

Kibernetikai rendszer

A kibernetikai vizsgálat számára rendszer az olyan élő vagy élettelen test, illetve ilyeneknek az együttese, aminek az állapota a külső megfigyelő számára egyértelműen eldönthető. Megjegyzés: Ez a leírás csupán az alapfogalom egyik lehetséges mag ...

                                               

Kutatás-fejlesztés

A kutatás-fejlesztés, röviden K+F a kreatív tudásbázis célzott, szisztematikus bővítése. A 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésre az Értelmező rendelkezések címszó alatt az alábbi fogalom meghatározásokat adja: "4. § E törvény alkalmazá ...

                                               

Leader-Follow Modell

A Leader-Follow tudományos modell a fejlődés univerzális törvényét írja le a végletekig leegyszerűsítve. Az elmélete végigvezeti a teljes folyamatot: a kapcsolat kialakulásának kezdetétől, a viszonyok átalakulásain át, az eredményig. Az eredmény ...

                                               

Repüléstan

A repüléstan a mérnöki tudomány azon ága, amely repülő szerkezetek tervezésével, építésével és a repülés elméletével foglalkozik. A repüléstan többek között az alábbi területeket fedi le: Meghajtástudomány – egy jármű levegőben vagy légüres térbe ...

                                               

Útfüggőség

Az útfüggőség a pozitív visszacsatolású összetett dinamikus rendszerek egyik jellegzetes viselkedési formája, mely arra a megfigyelhető jelenségre utal, hogy az ilyen rendszerek működésének korai szakaszában fellépő apró, lényegében jelentéktelen ...

                                               

Vezetéselmélet

Azokat a rendszereket, amelyek dinamikusan, nyíltan, aktívan, célszerűen, szervezetten működnek, és az anyagi mozgás biológiai és társadalmi mozgásformáihoz tartoznak, szervezeteknek nevezzük. A szervezeti vezetéselmélet feladata a vezetésnek a s ...

                                               

Ájurvéda

Az ájurvéda India több mint ötezer éves hagyományos, természetes orvostudományi rendszere, amelyet látnokok és szent emberek hoztak létre és természettudósokkal együtt megfigyelésekkel, kísérletekkel és meditációval fejlesztették évezredeken kere ...

                                               

Asztrológia

Az asztrológia vagy csillagjóslás kifejezés a görög asztron, csillag és logosz, szó, tudomány szavakból ered. Az úgynevezett ezoterikus tanok egyike, és feladata a bolygók állásából egy adott időpontban bekövetkezett esemény sorsának minél pontos ...

                                               

Asztrozófia

Az asztrozófia az asztrológia egy változata, melynek részeként áltudomány. A tudomány működési elvei miatt a tudomány nem állíthat kategorikusan olyat, hogy a csillagoknak nincsen hatása az emberek egyéni életére, csupán egy azt állítólagosan leí ...

                                               

Bach-virágterápia

Alkalmazói szerint a Bach-terápia a "rezgésterápiák” egyik formája: a gyógyszer "információt” közvetít, amely segít "visszaállítani a szervezet egyensúlyát”. Edward Bach is homeopataként, a hasonló hasonlót gyógyít elve alapján kezdte pályafutásá ...

                                               

Bioptron

A Bioptron a Zepter International vállalat egyik márkaneve, mely alatt polarizált fényű készülékeket forgalmaznak gyógyászati célokra. Az első ilyen készüléket Fenyő Márta fizikus fejlesztette, és Evolite néven kezdte Magyarországon forgalmazni, ...

                                               

Biorezonancia

A biorezonancia az alternatív gyógyászatban használt diagnosztikai és terápiás módszer. Hívei szerint az emberi szervezet és az abban lévő kórokozók elektromos vagy elektromágneses rezgéseit méri, és abból következtet a betegségekre, esetleg a ha ...

                                               

Dianetika

A dianetika L. Ron Hubbard által az 1940-es években kidolgozott módszer, mely szerinte "az emberi elme működésének tudománya ”. A tudományos világ által el nem ismert, széles körben vitatott módszer, segítségével Hubbard állítása szerint legyőzhe ...

                                               

Elektromágneses túlérzékenység

Az elektromágneses túlérzékenység az elektromágneses mezőre való állítólagos érzékenység, amelyhez káros tünetek társulnak. Az EHS-nek nincsen tudományos alapja és nem egy elismert orvosi diagnózis. Az EHS-t "nem specifikus tünetek sokasága jelle ...

                                               

Értelmes tervezettség

Az értelmes vagy intelligens tervezettség az a nézet, mely szerint a világegyetem és az élővilág bizonyos jellegzetességei leginkább egy intelligens ok által magyarázhatók, s nem olyan irányítatlan folyamatokkal, mint például a természetes szelek ...

                                               

Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület

Az Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület az értelmes tervezettség mozgalmának magyarországi képviselőjeként létrejött egyesület, 2001-ben alakult. Elnöke Farkas Ferenc okleveles vegyészmérnök, tiszteletbeli elnöke Jeszenszky Ferenc fizikus, a ...

                                               

Az evolúció kritikai elemzése

"Az evolúció kritikai elemzése” az intelligens tervezés mozgalmát elindító Discovery Institute középiskolai tanterv tervezete, mely az intelligens tervezés elméletét hivatott terjeszteni. A koncepció szerves része és szlogene a Tanítsd a vitát ka ...

                                               

Fényevés

A fényevés az állítólagos képesség, mely által az élet táplálkozás nélkül is lehetséges. A fényevéshez hasonló hit a hinduizmusban is megjelent. Hívei azt állítják, hogy nincs szükség ételre és esetenként még vízre sem, mert az ember képes pránáv ...

                                               

Fényszög

Az ókori asztrológusok felfigyeltek arra, hogy ha az égitestek egy bizonyos szöget zárnak be, állítólagos hatásuk egymást támogató vagy gyengítő módon összekapcsolódik. Hosszú időn keresztül a kör 12 részre történő felosztása alapján, Klaudiosz P ...

                                               

Flat Earth Society

A Flat Earth Society egy kezdetben Angliában, később a kaliforniai Lancasterben működő szervezet, amely a Biblia szó szerinti értelmezése alapján azt a nézetet hirdette, hogy a Föld lapos.

                                               

Fülgyertya

A fülgyertya egy népszerű és olcsó alternatív gyógyászati eszköz, mely állítólag az amerikai hopi indiánok hagyományos gyógyszere volt, és melynek alkalmazói általános közérzetjavító hatást tulajdonítanak. A fülgyertya viasszal átitatott lenvászo ...

                                               

Gődény György

Gődény György, dr. magyar gyógyszerész, a Közös Nevező 2018 nevű kamupárt elnöke, youtuber, médiaszemélyiség, többszörös bajnok testépítő és amerikaifutball-játékos, erőnléti és fitneszedző. 2013-tól a magyar média- és filmipar egyik szereplője. ...

                                               

Grigorij Petrovics Grabovoj

Grigorij Petrovics Grabovoj egy erősen vitatott megítélésű kazahsztáni származású orosz "tudós, tisztánlátó szellemgyógyász;” sokak szerint viszont professzionális népbutító, elszánt csaló és sarlatán. Magyarországon ismertté a hozzá köthető Grab ...

                                               

Homeopátia

A homeopátia egy úgynevezett alternatív gyógymód, amit Samuel Hahnemann dolgozott ki 1796-tól kezdődően. A gyógymód Hahnemann azon az elméletén alapul, hogy a "hasonló a hasonlót gyógyítja”, miszerint az anyag, amely a betegség egyes tüneteit oko ...

                                               

Horoszkóp

A horoszkóp az asztrológia hiedelemrendszere szerint a Nap, a Hold, a Naprendszer bolygói és a 12 állatövi jegy helyzete egy adott pillanatban, általában egy személy születése idején, vagy életének fontos fordulópontján feltüntető ábra az esemény ...

                                               

Kísértet

Egy kísértet egy halott személy állítólagos megnyilvánulása. Az általános elképzelés szerint a kísértet az elhunyt személy testetlen szelleme vagy lelke, ami a Földön marad a halál után. Némely hagyomány szerint a kísértet csak az illető személyi ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →