ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 218                                               

Szentgotthárdi csata (Rákóczi-szabadságharc)

A Rákóczi-szabadságharc alatt két csatát vívtak Szentgotthárdnál. A legjelentősebb a második szentgotthárdi csata, amelyben a Vak Bottyán János vezette kuruc és a Hannibal Heister generális irányította császári csapatok csaptak össze, 1705. decem ...

                                               

Szentsei-daloskönyv

Az OSZK kézirattárában található Szentsei-daloskönyv et először Thaly Kálmán ismertette. Az énekeskönyv antológiát képez a XVI. század közepétől 1704-ig magában foglalva különböző, részint névtelen, részint a versfőkben és végstrófákban megneveze ...

                                               

Szerafin (esztergomi érsek)

Szerafin a tizediknek számontartott esztergomi érsek volt 1095 és 1104 között. Előtte I. László király udvari káplánja, majd 1086-tól kancellárja volt. 1096-ban Piacenzában László királyt javasolta a keresztes háború hadvezéréül.

                                               

Szerb Vajdaság és Temesi Bánság

A pozsareváci békekötés utáni békés időszakban a pragmatica sanctio által - amely összekapcsolta Magyarország és Ausztria sorsát - a Habsburgok hatalma megszilárdult és a Habsburg Birodalomhoz került a Bánság történelmi régió területe is. Az Oszm ...

                                               

Szerbia történelme

A szerbek letelepedése a Balkánon a 6-7. századra tehető, a kereszténységet a 9. század környékén vették fel. Nemanja István a 12. század közepére megszervezte az első szerb államot, amely a 14. századra, István Dusán uralma alatt érte el legnagy ...

                                               

Sziaszpiqo

Sziaszpiqo meroéi kusita uralkodó volt i. e. 487–468 között. Elődje Amaniasztabaraqo volt, utódja Naszakhma. Dinasztiája többi tagjához hasonlóan Nuriban temették el, a Nu.4 sírba. Egy gránitsztéléről, egy libációs korsóról, valamint egy Nuriban ...

                                               

Sziamon (fáraó)

Oszorkhórt követte a trónon. Jó kapcsolatot alakított ki az ebben a korban hatalma tetőpontján álló Zsidó Királysággal. Ezt mutatja, hogy leányát hozzáadta Salamon zsidó királyhoz – hozományként pedig a korábban egyiptomi kézre került Gezer város ...

                                               

Sziavus pasa

Kanidzseli Sziavus pasa az Oszmán Birodalom Kanizsán született nagyvezíre. Feltehetően magyar vagy horvát származású volt. Háromszor töltötte be a nagyvezíri tisztséget, először 1582. december 24-től 1584. július 28-ig, majd 1586. április 14-től ...

                                               

Szociálsovinizmus

A szociálsovinizmus az első világháború éveiben a szociáldemokrata pártokban megjelenő eszmeáramlat, amely a nemzetközi munkásszolidaritással szakítva, "a haza védelmére” hivatkozva a nemzeti érdekek alá rendelte az osztályharcot. Ennek jegyében ...

                                               

Szovjet katonai kormányzat Koreában

A Szovjet Polgári Kormányzat 1945. október 3. és 1946. február 16. között létező katonai közigazgatás volt Koreában. A Koreai Népköztársaságból jött létre, és megszűnésekor az Észak-koreai Átmeneti Népi Bizottság váltotta fel.

                                               

Szövetséges Ellenőrző Bizottság

A Szövetséges Ellenőrző Bizottságok, angolul: Allied Control Commission, ACC, oroszul: Союзная контрольная комиссия, a második világháború után a győztes hatalmak által a fegyverszünet betartására és a kormányok működésének ellenőrzésére megalakí ...

                                               

Szövetséges hatalmak a második világháborúban

A szövetséges hatalmak, vagy szövetségesek a második világháborúban azok az országok voltak, amelyek együtt küzdöttek az ún. tengelyhatalmak ellen. A szövetségesek 1942 január 1–2-án írták alá az Egyesült Nemzetek Nyilatkozatát wd, ennek nyomán h ...

                                               

Szpáhi

A szpáhi vagy régibb kifejezéssel szpahoglán különleges lovaskatona volt az Oszmán Birodalom hadseregében. Az Oszmán-török spâhî szó a perzsa "hadsereg” jelentésű sepâh szóból ered. Az Oszmán-török hadszervezetben és társadalomban a szpáhi kifeje ...

                                               

Szuezi válság

A szuezi válság a Szuezi-csatorna államosítása miatt kitört nemzetközi konfliktus és Egyiptom ellen folytatott közös izraeli-brit-francia háború volt 1956. október 29. és november 7. között. E háborút a 2. arab-izraeli háborúként is emlegetik. A ...

                                               

Szultán

A szultán arab eredetű uralkodói méltóságnév. Az eredetileg "hatalom” jelentéssel bíró szót az első ezredforduló táján kezdték uralkodói címként használni török eredetű dinasztiák, és a 11. században terjedt el szerte az iszlám világában. Női meg ...

                                               

Tafonómia

A tafonómia a régészet segédtudománya, a bioszféra szerves anyagainak a litoszférába kerülési módjával, tehát a tetemek halál utáni sorsával foglalkozik. A régészetben általánosságban a lelőhelyet formáló tényezők vizsgálatát is jelenti. Az őslén ...

                                               

Tajvan a Japán Birodalom részeként

Tajvan a Japán Birodalom része volt 1895 és 1945 között. A japánok már az 1500-as évek óta próbálták megszerezni maguknak a területet, ám törekvéseik évszázadokon keresztül nem jártak sikerrel. A sziget végül az első kínai–japán háborút lezáró 18 ...

                                               

Tajvani Köztársaság

A Tajvani Köztársaság rövid életű államalakulat volt Tajvan szigetén 1895-ben, miután a kínai Csing -dinasztia császára az első kínai–japán háború során elszenvedett vereség miatt lemondott a szigetről a Japán Birodalom javára a simonoszeki béke ...

                                               

Takalik Abaj

Takalik Abaj egy maja–olmék régészeti terület Guatemala délnyugati részén, Guatemalavárostól körülbelül 190 km-re nyugatra, Retalhuleu megye területén, a megyeszékhelytől, Retalhuleutól kicsit északra. Nevének jelentése: álló kő. Ez az egyik legr ...

                                               

Tanai csata

Tanai csata: 1543. február 21-én a portugál-abesszin sereg és az adali-török sereg összecsapása a Tana-tó mellett, Etiópiában. A terjeszkedő Adal uralkodójával szemben 1541-42-ben az abesszinok a portugáloktól kértek segítséget, akik mintegy 4-50 ...

                                               

Tanutamon

Tanutamon az ókori Egyiptom és a Kusita Királyság uralkodója. A 25. dinasztia utolsó tagja. Sabaka fia és az előző uralkodó Taharka unokaöccse. Egyes források szerint Sabataka fia. I. e. 664-ben elfoglalta egész egyiptomot az asszíroktól. Azonban ...

                                               

Tarján (törzs)

A tarján törzs a magyar törzsszövetség egyik magyar törzse volt. Neve a török eredetű tarkan méltóságnévvel egyeztethető etimológiailag. Ennek eredeti jelentése földesúr, tartományúr. Mások szerint a tarkan török etimológiái elfogadhatatlanok. Tü ...

                                               

Távol-Kelet és Óceánia az első világháborúban

Az első világháború távol-keleti és óceániai hadszínterén folyó harcok túlnyomórészt haditengerészeti műveletek voltak. Az antanthatalmak ezek révén meghódították az összes német gyarmatot a Csendes-óceánon és Kínában. Csingtao ostroma volt a leg ...

                                               

Tazumal

Tazumal prekolumbián maja település komplexuma a mai Salvador nyugati szélén, Santa Anától kb. 12 km-re nyugatra, Chalchuapa mellett, a guatemalai határ közelében található. Az ország egyik legismertebb és legfontosabb romvárosa. Legjelentősebb h ...

                                               

Teck

1381: az utódok eladják Württembergnek a birtokot. 1439: meghal a hercegi család utolsó tagja, Lajos, Aquileia pátriárkája. 1495: I. Miksa császár a Teck hercegi címet és címert a württembergi hercegre ruházza. 1152: I. Adalbert fiára, Konrádra s ...

                                               

Teheráni konferencia

1943. október 30-án Moszkvában volt a külügyminiszterek találkozója. Moszkvai nyilatkozat: béke és nemzetközi biztonság Ausztria tekintetében: a bekebelezés semmis, egy szabad és független Ausztria megalapítása általános nemzetközi szervezet mind ...

                                               

Telekkatonaság

A telekkatonaság az 1397. évi temesvári országgyűlés határozata alapján Zsigmond király kezdeményezésére létrejött katonaállítási rendszer. Nem tudjuk, mennyi időre szólt az érvénye. Magát a telekkatonaság kifejezést a törvény nem használta, a tö ...

                                               

Tengerészeti Akadémia

Fiumei császári és királyi haditengerészeti akadémia és magyar királyi állami tengerészeti akadémia. Mind a haditengerészeti tisztikar, mind a kereskedelmi tengerészet képző intézménye 1918-ig Fiuméban volt. Az első világháború végén Fiume elvesz ...

                                               

Theresianum (Vác)

A váci Theresianum a bécsi Collegium Theresianum mintájára létrehozott, a nemesi ifjak oktatását szolgáló, 1767 és 1784 között fennálló tanintézet volt.

                                               

Tienanmen téri vérengzés

A Tienanmen téri vérengzés során 1989. június 3-án és 4-én a kínai hadsereg katonái megtámadták a pekingi Tienanmen téren április 14-én kezdődött diáktüntetés résztvevőit. A halottak számára vonatkozó különböző becslések kétszáztól tízezerig terj ...

                                               

Tízezrek

A tízezrek főleg görögökből álló zsoldossereg volt Kr. e. 401 és Kr. e. 399 között, akiket ifjabb Kürosz fogadott fel, hogy más egységekkel együtt megküzdjenek bátyjával, II. Artaxerxész perzsa nagykirállyal a trónért. Menetelésükről, a kunaxai c ...

                                               

Toltékok

A toltékok közép-amerikai indiánok. Mai leszármazottaik a Salvadorban élő pipilek. A tolték nép a korai középkor idején vonult be a mexikói magasföldre, majd a 850 körül alapították meg birodalmukat Tula központtal. A maja városok elnéptelenedése ...

                                               

Touraine (történelmi régió)

Touraine történelmi régiója Tours városát és a környező falvakat öleli fel. Nevét a turonok kelta törzséről kapta. 1790-ben, amikor újjászervezték a francia közigazgatást, az addigi grófság területét Indre-et-Loire, Loir-et-Cher és Indre megyék k ...

                                               

Török hűbérbirtok

Mérete alapján háromféle török hűbérbirtok létezett. A tímárbirtok a szpáhik részére adott katonai szolgálati birtok, aminek éves jövedelme a 20 ezer akcsét nem haladhatja meg. Két formája volt. A kisebb tezkeresziz a területileg illetékes begler ...

                                               

Török porta

A török porta vagy magas porta is. Átvitt értelemben a szultáni kormányzat megnevezésére is használták.

                                               

Történelmi ereklyék Keszongban

Keszong történelmi ereklyéi egy 12 részből álló UNESCO világörökségi helyszín Észak-Korea Keszong városában, mely a Korjo királyság fővárosa volt.

                                               

Trafford Leigh-Mallory

1943 végén Leigh-Malloryt nevezték ki, hogy ő vezesse a szövetséges expedíciós légierőt a normandiai partraszállás alatt. Dwight D. Eisenhowerrel ellentétben elég sok ellenséget szerzett magának, gyakran összeveszett az amerikaiakkal, s többször ...

                                               

Treuga Dei

A treuga Dei, vagyis Isteni Kegyelem, Isteni Fegyvernyugvás 11. században meghirdetett elv, amely szerint a katolikus egyház bizonyos esetekben szüneteltette a háborús állapotokat, és a böjti időszakokra és az egyházi ünnepek időtartamára betilto ...

                                               

TT5

A TT5 egy ókori egyiptomi, ramesszida kori sír, amely Noferabet, az Igazság helyének szolgálója számára készült a Nílus nyugati partján, Dejr el-Medinában az ókori munkások falujában. A sírban a neve többször Neferabuként is szerepel. Említik a s ...

                                               

TT65

A thébai előkelők temetőjének Sejh Abd el-Kurna nevű dombjának keleti részén található TT65 eredetileg Hatsepszut királynő magas rangú befolyásos udvari tisztviselőjének, Nebamonnak szolgált volna végső nyughelyül. A Thutmoszida-korszak egyik leg ...

                                               

TT277

A TT277 ókori egyiptomi sír a thébai nekropolisz Kurnet Murai nevű részén, a mai Luxor nyugati partján. Tulajdonosa a XIX. dinasztia idején élt Ameneminet wab -pap, címe szerint "isteni atya III. Amenhotep templomában”. A sír szerény méretű, 3.4 ...

                                               

Tudor-ház

A Tudor-ház, egy walesi származású uralkodóház, amely az Angol Királyság és birtokai, valamint a megszállt Ír Uradalom, továbbá Wales királyait adta 1485-től 1603-ig hat uralkodó, VII. Henrik, VIII. Henrik, VI. Eduárd, Lady Jane Grey, I. Mária és ...

                                               

Tungvancseng

Tungvancseng, vagy más néven Pajcseng, 白城 pinjin: baicheng, Fehér város, Fehérvár) máig fennmaradt hsziungnu romváros, amely Kína Senhszi tartományában található, Belső-Mongólia Autonóm Terület autonóm tartománytól délre.

                                               

Turáni átok

A turáni átok egy legenda, amely szerint a magyarok közötti viszálykodás egy ősi átok következménye. Az átok eredete eltér a különböző változatokban, egyesekben a Szent István által üldözött táltosoktól ered, mások még régebbre mennek vissza, de ...

                                               

Új-granadai Alkirályság

Az Új-granadai Alkirályság vagy Új-Granada Alkirályság, röviden Új-Granada a dél-amerikai spanyol gyarmatbirodalom egyik, 1717 és 1819 között fennálló, nagyjából a mai Panama, Kolumbia, Venezuela és Ecuador területére kiterjedő közigazgatási egys ...

                                               

Újvidéki vérengzés (1942)

1942 januárjában egy eredetileg a partizánok ellen indított razzia kiterjesztése során magyar katonai alakulatok az 1941 tavasza óta visszafoglalt Bácskában etnikai alapú tömeggyilkosságot követtek el, amelynek körülbelül 3300-3800, főként szerb ...

                                               

Újvilág

Az Újvilág az amerikai kontinensre és az azt körülvevő szigetekre használt név. Amikor a kifejezés született, Amerika még új volt az európaiak számára, akik ekkor még úgy hitték, hogy a teljes világ Európából, Ázsiából és Afrikából áll, vagyis az ...

                                               

Ukrán Felkelő Hadsereg

Az Ukrán Felkelő Hadsereg, röviden UPA. 1942-ben az Ukrán Nacionalisták Szervezetének mérsékelt és radikális szárnya összefogott és az ukrajnai nacionalista erők egyesítéséről rendelkeztek, mintegy "nemzeti hadsereg” szerepét felvállalva. Főparan ...

                                               

Úrbéri rendelet

Az úrbéri rendelet vagy úrbéri pátens Mária Terézia magyar királynő, Habsburg uralkodó által 1767-ben kiadott szabályozás, melynek célja a jobbágyok jobb állami adóképességének biztosítása volt. A rendelet egyik megalkotója a királynő bizalmasa, ...

                                               

Úriszék

Az úriszék a földesúr jogszolgáltató törvényszéke volt, amelynek illetékességi körébe a birtokon élő jobbágyok a földesúr familiárisai és családjuk, valamint nem nemes szolgái tartoztak, mások jobbágyai nem. Azonban, ha más jobbágya az ő földjén ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →