ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 217                                               

Perczel Sándor

Szülei bonyhádi Perczel Gábor 1736–1784, Tolna vármegye főszolgabírája és jobaházi Dőry Anna Rozália 1748–1820 voltak. Apai nagyszülei Perczel József, és gyulai Gaál Katalin voltak. Anyai nagyszülei jobaházi Dőry Ádám, és and petőházi Zeke Borbál ...

                                               

Perzsa Birodalom

A Perzsa Birodalom több birodalom neve, melyek az idők során az Iráni-fennsík vidékét uralták. A legkorábbi ezek közül az Akhaimenidák birodalma volt, aminek magterülete a mai iráni Fársz tartomány volt. A mai Irán területén fönnálló birodalmakat ...

                                               

Perzsa Szovjet Szocialista Köztársaság

A Perzsa Szovjet Szocialista Köztársaság rövid életű kommunista állam volt Irán északnyugati részén 1920 júniusa és 1921 októbere között. Az Irán Gilán tartományában 1915-ben Mirza Kúcsak Hán vezetése alatt létrejött Djangali Mozgalom 1918-ban sz ...

                                               

Pesti srácok

A pesti srácok az 1956-os forradalom mellett fegyvert fogó budapesti felkelők között nagy számban harcoló tizenéves fiúk és lányok közismert elnevezése. A pesti srácok alakja a forradalom egyik közkedvelt jelképévé vált. Az október 24-én Budapest ...

                                               

Pittsburgi egyezmény

A Pittsburgi egyezmény a csehek és szlovákok közös államának létrehozását célozta meg. Az első világháború alatt, 1918. május 31-én az amerikai Szlovák Liga, a Cseh Nemzeti Egyesület és a Masaryk vezette Cseh Katolikusok Szövetsége írták alá. A s ...

                                               

Pocshonbói csata

A pocshonbói csata 1937. június 4-én zajlott a Gyarmati Koreában. A Mandzsúriában tevékenykedő Északkeleti Japánellenes Egyesült Hadsereg a későbbi észak-koreai államalapító, Kim Ir Szen vezetésével támadást indított a Kapszan megyében található ...

                                               

Pogrom

A pogrom valamely kisebbség ellen irányuló, irányítatlan, csoportos vagy tömeges erőszakcselekmény. Az orosz погром szóból származik, és eredetileg a zsidóknak a 19. században és a 20. század elején az Orosz Birodalom nyugati területeiről történő ...

                                               

Porosz Királyság

Poroszország egy 1525 és 1934 között fennállt európai államalakulat volt, amely a Brandenburgi Választófejedelemségre és a Német Lovagrendre eredeztethető vissza. Poroszország jelentősen befolyásolta a német és az európai történelmet. A Brandenbu ...

                                               

Porosz–francia háború

A porosz–francia háború 1870–1871 között zajlott le a Porosz Királyság által vezetett német szövetségesek és a Francia Császárság között. A "kisnémet” egységet megvalósítani kívánó Poroszország rövid idő alatt szembekerült Franciaországgal, mivel ...

                                               

Pozsonyi béke (1805)

A pozsonyi béke a Napóleon császár ellen létrejött harmadik koalíciónak az austerlitzi csata után a Francia Császárság és a Osztrák Császárság között megkötött különbéke. A szerződést a pozsonyi prímási palota első emeleti Tükörtermében írták alá ...

                                               

Pozsonyi gróf

A pozsonyi gróf, a 19. századra már puszta cím lett, mely az erdődi gróf Pálffy családot illette meg örökös jogon. Werbőczy István az ország bárói közé sorozza, de már az 1687. X. törvénycikk az országbárók után közvetlen következő rangnak tekint ...

                                               

Praemia militiae

A praemia militiae a római veteránok végkielégítése a leszolgált katonaidő után. Már a Római Köztársaságban, de később a Római Birodalomban is a Római légió tagjának lenni élethivatásnak számított: a katonaidő 10–25 év között mozgott. Leszerelésk ...

                                               

Protestáns Unió

A Protestáns Unió a Német-római Birodalom protestáns rendjeinek szövetsége volt, amely a németországi reformáció megerősödése érdekében, a császár katolizációs törekvése elleni védekezésül jött létre.

                                               

Pszenmut

Pszenmut, görögösen Pszammuthész az egyiptomi XXIX. dinasztia harmadik fáraója Kr. e. 393-ban. Hornebkha trónfosztása után jutott hatalomra. Viszont őt is rövid idejű uralkodás után trónfosztották.

                                               

Pusztamaróti harcok

A pusztamaróti harcok 1526. szeptember 13. és szeptember 15. között zajlottak a mai Pusztamarót mellett, ahol a Vértes-környéki magyar parasztság egy megerősített táborba zárkózott a portyázó törökök ellen. A török szultán, miután a mohácsi síkon ...

                                               

Racconigi-egyezmény

A Racconigi-egyezményt 1909. október 24-én Olaszország és az Orosz Birodalom kötötte a Földközi-tenger térségében kialakult status quo fenntartásáról. Az egyezményben Olaszország elismerte Oroszország fennhatóságát a Boszporusz felett, Oroszorszá ...

                                               

Radziwiłł család

A Radziwiłł család litván, utóbb lengyel mágnáscsalád. A litván Kristinas Astikas wd leszármazottai századokon keresztül fontos politikai szerepet játszottak először a Litván Nagyfejedelemségben, majd a Két Nemzet Köztársaságában wd és a Porosz K ...

                                               

Rádzsa

A rádzsá a latin rex király szóval rokon. A közös indoeurópai tő a *h₃reǵ uralkodik, ural volt. A szanszkrit ragyogó jelentése már másodlagos értelmezés. Az indoárja törzsfő, fejedelem, később az uralkodó neve Indiában. Női változata a rání. A br ...

                                               

Reichssicherheitshauptamt

A Reichssicherheitshauptamt, röviden RSHA, magyarul Birodalmi Biztonsági Főhivatal a náci elnyomó apparátusokat egyesítő és irányító csúcsszerv, amelynek 1942-ig Reinhard Heydrich, halála után 1943-tól pedig Ernst Kaltenbrunner SS-tábornok volt a ...

                                               

Reisz

A reisz irreguláris török gyalogos katona a régi oszmán hadseregben. Létszáma rendkívül elenyésző volt, főleg a várkatonaságként funkcionált mint a fárisz, vagy a müsztahfiz katonák. Létszámuk nyilvánvalóan 3-4000 fő fölé sohasem emelkedett. Egy- ...

                                               

Revali csata

Revali csata: 1602. június 30-án a mai észt főváros Tallinn mellett lezajlott csata a lengyel-litván seregek és a svédek közt. A lengyelek élükön Stanisław Żółkiewskivel lovassági rohammal verték le a Reinhold Arnep vezette svédeket. Ez újabb győ ...

                                               

Roger Mortimer, March 1. grófja

Edmund Mortimernek, Wigmore bárójának és Marguerite de Fiennes-nek legidősebb fia, a nyolcadik Wigmore báró. Annak az összeesküvésnek a vezére, amely megfosztotta trónjától II. Eduárd angol királyt. III. Eduárd kiskorúsága idején gyakorlatilag ő ...

                                               

Romanizáció

Romanizáció alatt azt a folyamatot értjük, amely során a Római Birodalom meghódított területein a leigázott népek átvették a rómaiak kultúráját. Ezt a kifejezést Theodor Mommsen óta használja a szakirodalom. A kifejezést azóta sok bírálat érte, h ...

                                               

Rónin

A kifejezés szó szerint "elsodrott embert” jelent, utalva arra, hogy a kitaszított szamurájt elsodorták az élet hullámai. A kifejezés maga korábbról a Nara-, illetve a Heian-korból származik.

                                               

Roveretói csata

A roveretói csata 1796. szeptember 4-én zajlott le a francia forradalmi háborúk idején, a francia és az osztrák erők között. A csatát Észak-Itáliában vívták Rovereto városa közelében, és francia győzelmet eredményezett. Bonaparte tábornok serege ...

                                               

Sah

A sah a király iráni neve újperzsa nyelven). Óperzsa alakja xšāyaθiya volt, ami etimológiai rokonságban a szanszkrit क्ष्त्रिय szóval. Európában a perzsa, majd iráni sahot hagyományosan császárnak tekintették.

                                               

Saharti csata

Saharti csata az 1538–57-es portugál-török háború csatája az afrikai Tigre tartományban lévő Sahartnál, Galavdevosz etióp uralkodó és Cristovão da Gama vezette portugál-abesszin sereg és az adali-török sereg között 1541. április 24-én. Utóbbi fél ...

                                               

Saloninus

Saloninus 242 körül született. Apja a később császárrá koronázott Gallienus, édesanyja a görög származású, Bithüniából származó Cornelia Salonina volt. f 258-ban testvérével, II. Valerianusszal közösen édesapja kinevezte őt cézárnak, majd 258 kör ...

                                               

SALT–1

Strategic Arms Limitation Talks, rövidítve SALT az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió között létrejött nemzetközi fegyverzetkorlátozási egyezmény. A szerződést 1972. május 26-án, Moszkvában írta alá Richard Nixon és Leonyid Brezsnyev, hat ...

                                               

SALT–2

1979. június 18-án Leonyid Iljics Brezsnyev szovjet főtitkár és Jimmy Carter amerikai elnök írta alá Bécsben a SALT–2 megállapodást. A megállapodást a SALT–1 1972-es szerződés következő lépcsőfokának szánták, ám aláírásának ünnepélyes megrendezés ...

                                               

Sandinisták

A Frente Sandinista de la Liberación Nacional, gerillamozgalmat Nicaragua történetének egyik legismertebb forradalmi alakja, Carlos Fonseca Amador hozta létre 1961-ben, röviddel Fidel Castro kubai forradalma után.

                                               

Santa Maria (hajó)

A Santa Maria 25 méter hosszú, három árbócos karakkot Kolumbusz Kristóf vezérhajóként használta 1492-ben, első Atlanti-óceánon át történő útján, amelyen ez volt a legnagyobb méretű hajó. Legénysége 40 főt tett ki. Tulajdonosa és kapitánya, Juan d ...

                                               

Saratogai csaták

Az amerikai függetlenségi háborúban a gyarmatok első sikerüket 1777-ben Saratogánál érték el. Az első csata szeptember 19-én zajlott le, és a Gates tábornok vezette amerikai sereg győzelmével ért véget. A második saratogai csata, amire október 7- ...

                                               

Sarmisegethuza

Sarmisegethusa egy dák erődítmény romjai Gredistye közelében, Hunyad megyében, Erdélyben, a mai Romániában. Valószínűleg az i. e. 1. században építették Burebista dák király uralkodása idején, aki egyesítette az addig különálló dák törzseket, s e ...

                                               

Sárospataki országgyűlés

A nemzeti összefogás és a hadsereg megerősítése céljából hívta össze II. Rákóczi Ferenc a sárospataki országos gyűlést. 1708. november 28-án kezdődtek a tanácskozások a várban, a Vörös-torony Öregpalotájában. Ez volt a szabadságharc utolsó, de eg ...

                                               

Semleges Moresnet

Semleges Moresnet nyugat-európai kondomínium volt, Belgium és Németország közös államhatárán, amely 1816. június 26. és 1920. január 10. között létezett. Fennállása alatt egyfelől a Holland Egyesült Királyság, majd a függetlenné vált Belgium, más ...

                                               

Sógun

A sógun eredetileg a japán császár által kinevezett, a barbár törzsek meghódoltatásával megbízott középkori japán hadvezér. 1867-ig a sógun gyakorolta a tényleges politikai hatalmat, a császár hivatala csupán tiszteletbeli volt. A leghíresebb 8. ...

                                               

Somoza család

A Somoza család nagy befolyású politikai dinasztia volt, amelynek tagjai örökletes diktatúraként kormányozták Nicaraguát négy évtizedig a 20. században. A család hatalma még azokon az időszakokon is túl terjedt, amikor ők adták az ország elnökeit ...

                                               

Sortűz a Parlamentnél 1956-ban

Az 1956-os forradalom során a Parlament épülete előtt történt sortűzben máig sem tudni pontosan, hány tüntető vesztette életét. A Kossuth téren összegyűlt tömeg vegyes összetételű, civil tüntetőkből állott. A férfiak mellett asszonyok, gyermekek, ...

                                               

Spanyol Birodalom

A Spanyol Birodalom volt az első igazi világbirodalom, az emberiség történetének egyik legnagyobb impériuma. A 16. századi Spanyolország és Portugália voltak az első európai államok, amelyek globális uralomra és gyarmatszerzésre törekedtek, valam ...

                                               

Speyeri szerződés

Az 1570. augusztus 16-án megkötött speyeri szerződés II. János magyar király és Miksa magyar király közötti egyezmény volt, amely az 1568. február 17-én megkötött drinápolyi békével együtt jogilag rögzítette a fennálló állapotot, amely szerint II ...

                                               

Srebrenicai mészárlás

A srebrenicai mészárlás a boszniai háború egyik legvéresebb eseménye volt, amelyet a Volt Jugoszlávia Nemzetközi Bűnügyi Bírósága háborús bűncselekménynek nyilvánított. A mészárlás 1995 júliusában történt, amikor Srebrenica környékén mintegy 8700 ...

                                               

Strathclyde-i királyság

Strathclyde, vagy Alt Clut a britonok egyik királysága volt a középkorban a mai Skócia déli részében, Galloway szomszédságában. Fővárosa, legalábbis az 5. századtól a 9. századig a mai Dumbarton Castle volt, ahol Nagy-Britannia legősibb erődítmén ...

                                               

Sulyok Imre (kancellár)

A Szatmár megyei Sulyok nemzetség tagja; címerükben egy koronából kiemelkedő két bányászsulyok található. 1562–1563-ban a wittenbergi egyetemen tanult. Később kiemelkedő hivatali karriert futott be. Báthory Kristóf erdélyi vajda idejében 1567-ben ...

                                               

Sváb-Törökország

Sváb-Törökország a Baranya és Tolna megyei német településterület, ahol a 18. században több mint 200 német település jött létre. A betelepítések államilag történtek III. Károly, Mária Terézia és II. József uralkodása alatt.

                                               

Svábföld

Svábföld Németország egyik történeti, nyelvi, etnikai régiója, nagyjából a mai Baden-Württemberg tartományt és Bajorország nyugati részét valamint Svájc északabbi részét foglalja magában. Nevét a Római Birodalom bomlásakor a 3. században a terüle ...

                                               

Svédország történelme

Svédország történelme i. e. 12 000 körül kezdődött, amikor a sarki jégtakaró visszahúzódásával megjelentek a terület első lakói. Az első ezredforduló előtt kevés írott forrás említi Svédországot, a beszámolók külföldi kortársaktól valók. A svéd á ...

                                               

Szabó Ilona (forradalmár)

Szabó Ilona becenevén Kócos, illetve Kócoska az 1956-os forradalom újpesti cigány származású résztvevője és mártírja.

                                               

Szakszervezetek Országos Tanácsa

Elődje, a Szakszervezeti Tanács 1891 megszűnése után, az 1948-as kommunista hatalomátvétel után, 1948 októberében tartott X. szakszervezeti kongresszuson alakult meg. Előbb az MDP, majd az MSZMP vezetése alatt álló egységes szakszervezetet irányí ...

                                               

Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom

Az SZT ifjúsági titkársága 1945. februárban hozta létre a fiatalokkal foglalkozó érdekvédelmi szervezetet, amelyben a kommunista és a szociáldemokrata párt arányosan képviseltették magukat. 1946 márciusában a SZIT országos mozgalommá vált. Két év ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →