ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 216                                               

Mixco Viejo

Mixco Viejo egy egykori maja település romterülete. Guatemala területén, Guatemalavárostól közúton kb. 50 km-re északra található, Chimaltenango megye területén. A posztklasszikus maja korban létesült és 1525 körül vált lakatlanná. A spanyol hódí ...

                                               

Mórok

A mórok a középkorban Maghreb, az Ibériai-félsziget, Szicília és Málta muszlim lakói voltak. A nevet később az arabokra is alkalmazták. Tulajdonképp észak-afrikai berber eredetűek voltak. A mór kifejezést leginkább Spanyolországban használták a k ...

                                               

Museo Egizio

A Museo Egizio egy ókori egyiptomi leleteket bemutató múzeum Torinóban. A világ egyik legjelentősebb egyiptomi gyűjteménye. Több mint 300 000 kiállítási tárggyal rendelkezik.

                                               

Müsztahfiz

A müsztahfiz a régi oszmán hadseregbeli török gyalogos katona, mely az irreguláris egységekbe sorolható. Neve jelentése várőriző, mivel a várőrségekben fordultak elő leginkább, de létszámuk meglehetősen alacsony volt. A várőrségeket a háborúk sor ...

                                               

Mylaei csata

A mylaei csata ie. 260-ban játszódott le, az első pun háború részeként. Az ókori Mylae Szicílián, a mai Milazzo helyén terült el. E csata volt az első nagy tengeri csata a két háborúzó fél között. A csatát a rómaiak nyerik.

                                               

Nagy Imre újratemetése

Nagy Imre, az 1956-os forradalom miniszterelnökének és társainak 1989. június 16-i újratemetése a kommunizmusból a demokráciába vezető magyar átmenet egyik legnagyobb hatású szimbolikus eseménye volt. 1988 tavaszán Kádár János, a kommunista Magya ...

                                               

Nagy tisztogatás

A nagy tisztogatás a Joszif Visszarionovics Sztálin által kezdeményezett, 1934 és 1940 között a Szovjetunióban végrehajtott politikai elnyomást jelöli. A kommunista párttagokon kívül kiterjedt állami hivatalnokokra, parasztokra, a Vörös Hadsereg ...

                                               

Nagy-Magyarország

Nagy-Magyarország vagy történelmi Magyarország a Magyar Királyság 1920-as, trianoni békeszerződés előtti, Monarchia korabeli államterületre, határaira, az 1920-as években született elnevezés. A revizionista szóhasználatban nemcsak visszamenőleges ...

                                               

Nagysallói csata

Felix Jablonowski altábornagy, miután 1849. április 12-én hadosztályát Kéméndnél újrarendezte, mely alkalommal az egyik dandárt Strasdil, a másikat Dreyhann ezredes parancsnoksága alá helyezte, április 13-ika és 14-ike folyamán a Garam völgyén fö ...

                                               

Náhije

Az Oszmán Birodalom kisebb közigazgatási területe, a szandzsák része, adózási és gazdasági egysége. A hódoltságban számuk a katonai helyzettel együtt gyakran változott.

                                               

Napfogyatkozás

A napfogyatkozás csillagászati jelenség, amelynek során a Hold a megfigyelő számára részben vagy egészen eltakarja a Napot. Napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, azaz újholdkor. De nem minden újholdkor ...

                                               

Narancsos forradalom

A narancsos forradalom politikai eseménysorozat volt Ukrajnában 2004 novembere és 2005 januárja között. A polgári ellenállás különféle formáit felvonultató tüntetéssorozat a 2004-es ukrajnai elnökválasztáson elkövetett csalások miatt indult el, d ...

                                               

Naváb

A naváb, egy indiai terület muszlim vallású fejedelme, kormányzója a Mogul Birodalomban. Hindu vallású megfelelője a maharadzsa, ill. rádzsa. A 18. században Nagy-Britanniában és Hollandiában a Brit Kelet-indiai Társaság hazatért, meggazdagodott, ...

                                               

Négus

Az etiópiai sémi nyelvű népek körében elterjedt uralkodói cím. Kezdetben általános értelemben királyt, uralkodót jelentett. Miután a térség első nagy birodalmának, Akszúmnak az uralkodója felvette a nagasa nagasi címet, a négus titulus a hűbéres ...

                                               

Négyigenes népszavazás

A "négyigenes” népszavazás Magyarország köztársasággá válásának folyamán, négy párt kezdeményezésére kiírt népszavazás, a köztársasági elnök választásának módjáról, a Munkásőrség megszüntetéséről, a Magyar Szocialista Munkáspárt vagyonelszámolásá ...

                                               

Neithiqret

Neithiqret, görögösen Nitókrisz, az egyiptomi Óbirodalom VI. dinasztiájának hetedik fáraója. II. Pepi leányaként született, és valószínűleg fivérének, II. Nemtiemszafnak a felesége volt. Fivére halála után, mint Egyiptom első női fáraója örökölte ...

                                               

Nemdohányzók világnapja

A WHO kezdeményezésére 1987 óta május 31. a nemdohányzók világnapja. A dohányzásmentes életmódot népszerűsítő programokkal szokták az eseményt ünnepelni. Valamint a leszokáshoz való segítségkérés és az dohányzás következtében bekövetkező egészség ...

                                               

Nemesség

A nemesség kiváltságokat jelentő rang és jogállás, illetve az ezekkel rendelkező társadalmi osztály volt Európa nagy részén. A középkorban és az újkorban a társadalom uralkodó csoportját alkotta és a fő politikai és gazdasági hatalmat birtokolta. ...

                                               

Német Szövetség

A Német Szövetség, a német államoknak 1866-ig fennállott, a bécsi kongresszus 1815. június 8-ai szövetségi aktáján nyugvó szövetsége. Célja volt fenntartani Németország belső és külső biztonságát és az egyes német államok területi épségét. Tagjai ...

                                               

Németalföld

Németalföld történelmi régió, amelyet a tengerszinthez mérten alacsonyan fekvő területek, illetve országok alkottak a Rajna, a Schelde és a Maas folyó torkolatvidékén.

                                               

Németország egyesítése

Németország egyesítése 1871. január 18-án következett be, amikor Otto von Bismarck porosz miniszterelnök vezetésével a számos független német állam egy nemzetállammá egyesült, megalkotva a Német Birodalmat. Ettől fogva a Németország elnevezés min ...

                                               

Németország sorsnapja

Németország sorsnapja néven szokás említeni az november 9-i dátumot, mivel az a német történelemben számos sorsfordító esemény napja volt.

                                               

Németország újraegyesítése

Németország újraegyesítését 1990. október 3-án deklarálták, amikor is a keleti területek csatlakoztak a nyugatiakhoz. Az első keletnémet szabad választások 1990. március 18. után a két német állam tárgyalásainak eredményeként megszületett az "egy ...

                                               

Nemzetek Szövetsége

A Nemzetek Szövetsége az ENSZ elődje. Létrehozását a párizsi békekonferencia írta elő 1919-ben, amelyben elsősorban Woodrow Wilson amerikai elnök javaslatára alkotta meg a Nemzetek Szövetsége Egyezségokmányát, amelyet aztán beiktattak valamennyi ...

                                               

Nemzetiségi törvény

A nemzetiségi törvény a nemzetiségek egyenjogúságát kívánta szabályozni. Magyarországon a nemzetiségek kérdése XIX. században vált fontos üggyé, mivel magyar lett a hivatalos nyelv és elrendelték a jobbágyok felszabadítását. A jobbágyfelszabadítá ...

                                               

Nemzetiszocialista eutanáziaprogram

Németországban 1933-ban az árja faj egészsége és tisztasága érdekében törvényt alkottak az öröklött betegségekkel terhelt személyekről. A törvény elrendelte a veleszületett értelmi fogyatékosságban, a skizofréniában, a ciklikus pszichikai elborul ...

                                               

Nemzetiszocializmus

A nemzetiszocializmus, vagy nácizmus elsősorban az Adolf Hitler vezette Nemzetiszocialista Német Munkáspárt ideológiájára, illetve Németország 1933 és 1945 közötti Hitler-kormány időszakának politikájára, gyakorlatára utal. A két világháború közö ...

                                               

Nemzetőrség (1956)

A Nemzetőrség az 1956-os forradalom idején a szovjet megszállók ellen küzdő szervezet volt, amely a honvédség, a rendőrség és a civil ellenállók csoportjait volt hivatva összehangolni egységes parancsnokság és politikai irányítás alatt. A Nemzető ...

                                               

Népbiztos

A népbiztos a szovjet típusú rendszerekben a kormány tagja. Helyettese a népbiztoshelyettes, amely tisztség az államtitkárnak, illetve a helyettes államtitkárnak felel meg.

                                               

New Buda

New Buda az első magyar település volt az Amerikai Egyesült Államokban, amelyet a levert 1848–49-es forradalom és szabadságharc után Amerikába menekült magyar emigránsok alapítottak, Iowa államban, a Missouri határ közelében, a Thompson folyó híd ...

                                               

NKVD

A Belügyi Népbiztosság, rövidítve NKVD az államigazgatás belügyi ágának legfőbb szerve volt a Szovjetunióban 1934 és 1946 között. 1946-ban a népbiztosságok nevét minisztériumra, a Népbiztosok Tanácsáét pedig Minisztertanácsra változtatták, az NKV ...

                                               

Nürnbergi törvények

Nürnbergi törvények néven ismertek azok a törvények, amelyekkel a német nemzetiszocialisták intézményesítették antiszemita ideológiájukat. Ezeket a Nürnbergbe összehívott Reichstag egyhangú szavazással fogadta el 1935. szeptember 15-én. A nürnber ...

                                               

Nyék (törzs)

A nyék törzs a magyar törzsszövetség egyik törzse volt. Neve a feltételezések szerint az ugor eredetű nyék köznévvel egyeztethető etimológiailag, de ez csak teória. Ennek eredeti jelentése: kerítés, sövény, elkerített hely, erdei kert lehetett, i ...

                                               

Nyugat-Berlin

Berlin amerikai, brit és francia megszállási övezeteit, a három nyugati szektort 1948. június 24-étől szárazföldi blokád alá vonták a szovjet haderők. A nyugati hatalmak úgy döntöttek, hogy nem adják fel a területet, viszont békés megoldáshoz fol ...

                                               

Nyugat-Németország

Németországi Szövetségi Köztársaság nak nevezték Németország nyugati felét, annak 1949-es megalakulása és 1990-es kibővülése között. A második világháború után Németországot a négy győztes nagyhatalom megszállási övezetekre osztotta, és 18 tartom ...

                                               

Nyugat-Poroszország

A terület egykor a Német Lovagrendhez, majd annak veresége után, a thorni béke 1466 értelmében Lengyelországhoz került. Lengyelország első felosztásakor, 1772-ben a Porosz Királyság része lett. Az így létrejött terület magában foglalta Kis-Pomerá ...

                                               

Ohi nap

1940. október 28-án Benito Mussolini felszólította a görög vezetést, hogy engedjék belépni a tengelyhatalmak katonáit az ország területére. Erre Joánisz Metaxász wd görög miniszterelnök, aki 1936. augusztus 4-től 1941. január 29-éig volt hatalmon ...

                                               

Ókori Róma

Az ókori Róma összefoglaló név alatt Róma ókori városállamát, illetve az abból kinőtt és a Földközi-tenger térségére, valamint Európa és a Közel-Kelet jelentős részére kiterjedő ókori civilizációt értjük. 12 évszázados fennállása alatt a római ci ...

                                               

Októberi diploma

Az októberi diploma a "birodalom államjogi rendezésére” I. Ferenc József által 1860. október 20-án kiadott császári-királyi rendelet elnevezése.

                                               

Olasz Királyság

A krími háború alkalmat kínált a Szárd Királyság számára, hogy kilépjen a nemzetközi porondra. Cavour 15 000 katonát küldött 1855-ben a Krímbe. A párizsi békekonferencián így ott lehetett ő is. Szerette volna elérni, hogy megkapja a Parmai és a M ...

                                               

Olmützi alkotmány

Az olmützi alkotmányt I. Ferenc József császár adta ki császári pátenssel 1849. március 4-én. Két alkotmányos dokumentum alkotja: a Császári alkotmány az osztrák császári birodalom számára és az alapjogi pátens. A morvaországi Kroměřížben ülésező ...

                                               

Orosz–török háború (1877–78)

Az orosz–török háború 1877–1878 között zajlott a Balkánon és a Kaukázusban. Orosz győzelemmel végződött. A háborút lezáró San Stefanó-i békeszerződést a törökországi San Stefanóban írták alá, ez Bulgária és az Orosz Birodalom előrenyomulását hozt ...

                                               

Oxfordi program

Oxfordi program – 1921-ben az első világháború következményeinek hatására alakult mozgalom, melynek alapítója F. N. D. Buchmann amerikai lelkész. Nézetük szerint az emberiséget a keresztény szellemiségen keresztül lehet megváltoztatni a faji elle ...

                                               

Őrgróf

Az őrgróf vagy francia változatban a márki Nyugat-Európában, illetve a volt gyarmatokon használt, örökletes nemesi cím. A címet használják egyes kínai és japán nemesi címek lefordítására is. Női megfelelője, a márki rangot viselő nő a márkinő vag ...

                                               

Örökváltság

Az örökváltság a jobbágyfelszabadítás egy formája. A jobbágy az örökváltság kifizetésével megszerezhette a használatában levő földek tulajdonjogát és megválthatta az úrbéri terheket. Az örökváltság lehet önkéntes, ekkor a jobbágy és a földesúr sz ...

                                               

Padisah

Az iráni és török kultúra hatása alatt álló muzulmán országokban az uralkodó neve mellett álló cím. A perzsa szó jelentése "a királyok feje”. Az Oszmán Birodalomban a 15. század vége felé, II. Bajazid oszmán szultán ur. 1481-1512 uralkodásának id ...

                                               

Paleoindiánok

A régészek az amerikai kontinens legkorábbi népeit nevezik tágabb értelemben paleoindiánoknak, azaz "ősi indiánoknak”, akik a legutóbbi jégkorszak vége felé, a késő pleisztocénban érték el a kontinenst. Joseph H. Greenberg Stanford Egyetem és két ...

                                               

Pápa története

A keresztény sereg néhány napos pihenő után visszatért Magyaróvárra, a pápai várban 2000 fős német–magyar helyőrséget hagytak. A város élére Miksa Andreas von Hofkirchen ezredest nevezte ki, annak betegsége miatt azonban hallgatólagosan, majd 159 ...

                                               

Pápai tized

A pápai tized a keresztes háborúk idején, azok költségeinek fedezésére szedett adó volt a római katolikus egyházban. Az adó beszedésére a pápa alkalmi adószedőket küldött ki Európa országaiba. III. Ince pápa vetette ki először 1199-ben, ekkor köt ...

                                               

Pápai tizedjegyzék

A pápai tizedjegyzék a pápai adószedők által készített jegyzőkönyveket tartalmazza, melyek feltüntetik a helységet, a pap nevét és a pápai tizedként fizetett összegeket. 1332–1337 között készült, ez az első máig megmaradt olyan országos összeírás ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →