ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 215                                               

Köpcsényi eskü

A köpcsényi esküt 1527. július 31-én tette a sereg élén Magyarországra érkező I. Ferdinánd Habsburg uralkodó az akkor Moson vármegyéhez tartozó Köpcsényben, Szalaházy Tamás veszprémi püspök kérelmére. Ferdinánd Szalaházy püspök előtt esküvel foga ...

                                               

Közép-afrikai Császárság

A Közép-afrikai Császárság egy rövid életű államalakulat volt Afrikában 1976. december 4. és 1979. szeptember 21. között. A Közép-afrikai Köztársaság "örökös” elnöke, Jean-Bédel Bokassa, a francia hadsereg korábbi századosa, önkényesen megváltozt ...

                                               

Krajinai Szerb Köztársaság

A Krajinai Szerb Köztársaság /Republika Srpska Krajina), egyszerűbben Szerb Krajina, vagy Krajina, egy a délszláv háború idején a Horvátország területén belül önmagát függetlennek kikiáltó, többségében szerbek lakta terület volt. Alapítása 1990 s ...

                                               

Krakkói felkelés

A krakkói felkelés demokratikus jelszavak alatt szervezett összlengyel felkelés kísérlete, mely Krakkó szabad városban tört ki.

                                               

Krassói csata

A krassói csata a Krassó folyó jobb parti mocsaraiban zajlott le 1526. augusztus 24-én. Ezen a helyen Tomori Pál kalocsai érsek augusztus 20. és augusztus 26. között harcolt a török portyázók ellen. Ezen a napon az eddigi legnagyobb, több mint má ...

                                               

Kray ikrek

A Kray ikrek, Ronald "Ronnie" Kray és Reginald "Reggie" Kray kelet-londoni gengszterek, a helyi szervezett bűnözés első képviselői az 1950-es és 1960-as években.

                                               

Kristályéjszaka

A kristályéjszaka, más néven novemberi pogromok központilag megtervezett és irányított, országos zsidóellenes erőszakhullám volt a náci Németországban 1938. november 9–10-én. Az akcióra ürügyként egy Franciaországban szolgáló német diplomata, Ern ...

                                               

Kusita Királyság

A Kusita Királyság Núbia területén fennálló ókori királyság volt, amely a Kr. e. 9. század és a Kr. u. 4. század között virágzott. Két nagy korszaka a napatai kor és a meroitikus kor, amelyek Núbia két fontos városához, Napatához, illetve Meroéhe ...

                                               

La Amistad

La Amistad rabszolgaszállító hajó volt, amely a Havannáról Puerto Principe-be való útja során kitört rabszolgalázadás miatt híresült el.

                                               

Lakótorony

A lakótorony főleg középkori európai városi környezetben épült, védelmi és lakáscélokat egyaránt szolgáló építmény, amely alkalmas volt nagyurak családjának és népes kíséretének elhelyezésére és szükség esetén megvédelmezésére, illetve esetleg má ...

                                               

Las Médulas

Las Médulas történelmi helyszín Spanyolországban, közel Ponferrada városhoz, León tartományban. Egykor a Római Birodalom legfontosabb aranybányája volt, ahol Kr. e. I. századtól kezdve kétszáz éven át folyt a bányászat. Las Médulas szerepel az UN ...

                                               

Lebensborn

Lebensborn e.V. Heinrich Himmler 1935. december 12-én alapította a szervezetet az évtizedek óta csökkenő németországi születési arány megfordítására és a kívánatos északi-germán típusú népesség szaporítására, illetve az árják 120 milliósra emelés ...

                                               

Lebensraum

A Lebensraum egy német geopolitikai fogalom, magyar jelentése: élettér. A fogalmat Friedrich Ratzel használta először 1897-ben, majd a müncheni Geopolitikai Intézetben Karl Haushofer elméleteiben kapott fontosabb szerepet, de igazán közismertté A ...

                                               

Legitimizmus

A legitimizmus a hagyományos uralkodócsaládok törvényes trónöröklési jogának az elismerése. A legitimizmus követői a legitimisták. A fogalom a 19. század elején vált közismertté. A francia forradalom miatt trónját vesztett Bourbon-ház tagjainak h ...

                                               

Lengyel felkelés az Orosz Birodalom ellen 1830–1831-ben

A novemberi felkelés fegyveres felkelés volt a felosztott Lengyelországban az Orosz Birodalom ellen. 1830. november 29-én kezdődött Varsóban, amikor a Kongresszusi Lengyelország katonai akadémiájának fiatal tisztjei Piotr Wysocki vezetésével fell ...

                                               

Leóni Királyság

León független királyság volt az Ibériai-félsziget északnyugati részében a középkorban. A királyságot 913-ban alapították, amikor a félsziget északi partvidékén elterülő Asztúria királyság keresztény hercegei Oviedóból Leónba tették át székhelyük ...

                                               

Léva ostroma

Léva ostroma 1664. május 16-ától, június 14-éig tartott. A felvidéki Léva török kézben volt, s egy osztrák sereg ostromolta Jean-Louis Raduit de Souches parancsnoksága alatt, míg a várat egy Ali pasa nevű török parancsnok védte. De Souches a duná ...

                                               

Levellerek

A levellerek radikális angol köztársaságpártiak voltak. Főleg az 1640-es években játszottak fontos politikai szerepet. Vezetőjük John Lilburne, John Wildman és William Walwyn volt. A levellerek a vallás- és a szólásszabadságért, szélesebb körű sz ...

                                               

Libanon történelme

Libanon története a modern Libanoni Köztársaság és a korábban, a francia mandátumú Nagy-Libanon történetével foglalkozik, ezen kívül tárgyalja a modern állam elhelyezkedésének régebbi történelmét is.

                                               

Licinianus római ellencsászár

Julius Valens Licinianus egy római ellencsászár volt 250-ben. A szenátorként működő Licinianust a római Szenátus és a lakosság egyes részei támogatták, amikor felkelést kezdeményezett a gótokkal küzdő Decius ellen. A Decius nevében Rómát irányító ...

                                               

Lixus

Lixus ásatási területe és romjai Marokkó északi részén található, Tangertől délre, Larache városa mellett. Az egykori települést a föniciaiak alapították. Ennek legkorábbi idejét az archeológusok a Kr. e. 1100 körüli időre teszik, legkésőbbi idej ...

                                               

Lothal

Lothal az ókori indus-völgyi civilizáció egyik legjelentősebb városa, amely a mai India területén, Gudzsarát államban, azon belül a Bhāl régióban található. Létezése i. e. 3700-tól datálható. 1954-ben lett felfedezve, 1955. február 13. és 1960. m ...

                                               

Lovagterem

A lovagterem egy vár lakóépületében vagy egy kastélyban kialakított nagyméretű helyiség, ami alkalmassá vált sok ember befogadására, ünnepségek, lakomák megtartására. Díszes kialakítása reprezentálta a nemesi család gazdagságát, előkelőségét. Nyí ...

                                               

Lovászmester

A lovászmester a középkorban a király méneseit fenntartó lovászok felügyelője, országos főméltóság volt. A központi ménes Magyarországon a Csepel-szigeten volt, de voltak ménesek a királyi udvarházak környékén is. Lovakra a hadseregnek, a királyi ...

                                               

Lunéville-i béke

A lunéville-i béke: Franciaország és a Habsburg Birodalom által Lunéville francia városban, a Beauvau-Craon palotában megkötött különbéke a második koalíció Bonaparte Napóleon elleni háborúja idején. A Habsburg Birodalom kivált a koalícióból, eli ...

                                               

Lwówi csata

Lwówi csata 1675. augusztus 22. A lengyel-török háború alatt zajlott le. A 20 ezres török hadsereget, mely számos tatár egységgel egészült ki, Ibrahim Sisman vezette. A lengyel csapatok vezére III. Sobieski János vezette.

                                               

Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége

A Magyar Egyetemisták és Főiskolai Egyesületek Szövetsége, vagy MEFESZ ifjúsági szervezet volt 1956-ban, amely megtörve a Kommunista Ifjúsági Szövetség egyeduralmát, kulcsszerepet töltött be a forradalom követeléseinek kidolgozásában, a forradalo ...

                                               

Magyar Írók Szövetsége (1956)

A Magyar Írók Szövetsége, illetve tagjai fontos szerepet játszottak az 1956-os forradalomhoz vezető erjedési folyamatban. Mindez a Magyar Írók Szövetsége feloszlatásához vezetett a megtorlás időszakában.

                                               

Magyar Királyság

A Magyar Királyság 1000-től 1918. november 16-ig, majd 1920. március 1-jétől 1946. február 1-jéig a történelmi magyar állam hivatalos elnevezése. A királyság államformaként I. István megkoronázásával jött létre a Kárpát-medence területén a honfog ...

                                               

Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség

A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség a magyar kommunista állampárt, a Magyar Szocialista Munkáspárt ifjúsági szervezete volt 1957 és 1989 között.

                                               

Magyar Közösség

A Magyar Közösség, teljes nevén Magyar Testvéri Közösség titkos hazafias társaság volt a 20. század első felében. Az irredenta szervezetekhez szokták sorolni őket, a két világháború közti, német támogatásra építő magyar hivatalos irredentizmust a ...

                                               

Magyar Köztársaság (1989–)

Az Alaptörvény 2012. január 1-jei hatályba lépésétől az ország hivatalos megnevezése Magyarország. A köztársaság 1989. október 23-ai kikiáltását követően a hivatalos megnevezés a Magyar Köztársaság volt, ezt módosította az új alaptörvény, mely a ...

                                               

Magyar Nemzeti Igazgatóság

Magyar Nemzeti Igazgatóság az 1848–49-es forradalom és szabadságharc utáni magyar politikai emigráció vezető szerve, emigrációs kormány volt 1859–1860-ban. Tagjai Kossuth Lajos, Teleki László és Klapka György voltak.

                                               

Magyar Parasztszövetség

A Magyar Parasztszövetség 1941 szeptemberében alakult érdekvédelmi tömörülés, amely a magyar parasztság érdekében tevékenykedő politikusokat fogta össze. Hivatalosan 1948. szeptember 10-én szűnt meg azzal, hogy vezetősége Dobi István elnökletével ...

                                               

Magyar–horvát kiegyezés

A magyar–horvát kiegyezés a magyar Országgyűlés által 1868. június 25-én elfogadott 1868. évi XXX. törvénycikk közkeletűbb elnevezése, mely az 1867-es osztrák–magyar kiegyezést követően indult tárgyalások lezárása Horvátország és Magyarország egy ...

                                               

Magyarország 1919–1945 között

Az 1918 őszén létrejött polgári demokratikus rendszer és az azt felváltó, rövid életű Magyar Tanácsköztársaság honvédelme képtelen volt feltartóztatni az Antant katonai túlerejét. Magyarország teljes területét megszállták, és a román erők 1920-ba ...

                                               

Magyarország népjóléti minisztereinek listája

Bölöny József: Magyarország kormányai 1848-1992. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. Negyedik, bővített és javított kiadás. Az 1987-1992 közötti időszakot feldolgozta és a kötetet sajtó alá rendezte Hubai László ISBN 963-05-6402-5

                                               

Mahabádi Köztársaság

Mahábád rövid életű kurd állam volt a mai Irán területén. 1946 és 1947 között Irán szovjet megszállási övezetében létezett. 1941-ben az Egyesült Királyság és a Szovjetunió közösen megszállták Iránt az esetleges német megszállás megakadályozása cé ...

                                               

Maharadzsa

A mahárádzsa indiai uralkodói cím, amelyet hindu vallású uralkodók viseltek, akik egy-egy jelentősebb területet, államalakulatot kormányoztak. Női változata a mahárání. A rádzsától a rangja, területének jelentősége különbözteti meg, de nincs vele ...

                                               

Mainzi csata

A mainzi csata 1795. október 29-én zajlott le a François Ignace Schaal vezette francia köztársasági és a François Sébastien de Croix, Clerfayt grófja parancsnoksága harcoló osztrák erők között az első koalíciós háborúk idején. A csatában az osztr ...

                                               

Maiszúri Királyság

A Maiszúri Királyság dél-indiai monarchia volt, amelyet a Vodejar dinasztia alapított a 14. század végén és uralt egészen India függetlenné válásáig, 1947-ig, amikor a területe India részévé vált. A királyság Maiszúr városról kapta a nevét, amely ...

                                               

Malik

A malik a király cím arab megfelelője. Régi sémi cím, az i. e. 3. évezredben Ebla királyai a malikum címet viselték. Az iszlám felvétele után háttérbe szorult a török eredetű szultán címhez képest, amikor a kalifa mellett egyre nagyobb szerepet j ...

                                               

Máramaros

Máramaros történelmi tájegység a mai Ukrajna és Románia területén. Régi forrásokban előfordul Máramarosország ként. Ukrajnai területe Kárpátalja, romániai területe a Partium részét képezi. Földrajzilag az Északkeleti-Kárpátokban terül el, a követ ...

                                               

Márciusi ifjak

Márciusi ifjaknak tágabb értelemben az 1848–49-es forradalom és szabadságharc közvetlen előkészítésében, valamint az 1848. március 15-i eseményekben részt vett, harminc évnél fiatalabb személyeket, a radikális forradalmi szellem irodalmi képvisel ...

                                               

Mária Mercédesz nápoly–szicíliai hercegnő

Mária Mercédesz nápoly–szicíliai hercegnő, teljes nevén Bourbon María de las Mercedes Cristina Genara Isabel Luisa Carolina Victoria. 1910. december 23-án, Madridban született, Károly nápoly–szicíliai herceg és második felesége, Lujza Franciska o ...

                                               

Mária Terézia-tallér

A Mária Terézia-tallér egy ezüst kereskedelmi érme, melyet 1741-es első verése óta széles körben használnak a világkereskedelemben. 1780 után készült utánvereteken az 1780. évszám szerepel.

                                               

Marianne

Marianne a francia köztársaság allegorikus alakja. Eredete egy okcitán dalocskához kapcsolódik: "La garisou de Marianno”, ami nagyon népszerű volt 1792 őszén. Egyfajta népi jelkép. Szokás a polgármesteri hivatalokat Marianne-szoborral díszíteni, ...

                                               

Mars-mezei sortűz

A francia forradalom harmadik évében még az alkotmányos monarchisták voltak többségben a nemzetgyűlésben, azonban mivel XVI. Lajos nem volt hajlandó együttműködni még velük sem, helyzetük egyre romlott. A király a külső beavatkozásban bízott, ill ...

                                               

Mary Rose

A Mary Rose egy karakk típusú hadihajó volt VIII. Henrik angol király flottájában a 16. században. 1545-ben egy csatában elsüllyedt, majd 1967-ben megtalálták a roncsait, amelyek sok új információval szolgáltak a 16. század közepéről.

                                               

Második bécsi döntés

A második bécsi döntést 1940. augusztus 30-án hozta meg a Harmadik Birodalom és Olaszország a magyar–román területi vita ügyében. A döntést megelőzően nagyon kiéleződött a helyzet a két ország között, és a teljes magyar hadsereget is mozgósítottá ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →